Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


SJEĆANJE NA BOBA HAWKE


Povodom njegove smrti 16. Maja 2019.

pise Miodrag Iličković

 

 

Bob Hawke je jedna od najznacijnijih licnosti u modernoj Australskoj istoriji.Za nas je znacajno da je normalizovao odnose sa Jugoslaviom, uspostavio politicki dialog. Na osnovama koje su u to vrijeme postavljene novonastale države dobile su osnovu za kontinuitet saradnje.

 

Imao sam privilegiju da se prvi put sretnem sa Bobom Hawke prilikom njegove posjete Jugoslaviji 1987 godine,kada sam bio ukljucen u jugoslovensku  delegaciju koja je vodila razgovore.   

Bila je to poslednja posjeta Jugoslaviji na visokom nivou pred njen raspad.

Ova posjeta je realizovana u okviru šire turneje u nastojanju laburističke vlade da osigura Australiji samostalniju ulogu u međunarodnim odnosima. Prije dolaska u Jugoslaviju, Hawke je u Kanadi prisustvovao sastanku zemalja Commonwealtha, zatim posjetio USA, Irsku i Švajcarsku. Poslije posjete Jugoslaviji, Hawkeova turneja uključivala je obilazak Sovjetskog Saveza i Singapur.

Razgovore sa  australijskim prvim ministrom vodio je Branko Mikulić, u to vrijeme predsjednik Saveznog izvršnog vijeća.                                               Treba reći da je Bob Hawke svojim nastupom već na početku uticao na stvaranje atmosfere koja je omogućila da razgovori budu otvoreni i srdačni. U šali je ispricao incident koji su izazvali Kanađani - prilikom zvanične ceremonije istakli su novozelandsku zastavu – umjesto australijske!

Pokazalo se neosnovanim naše strahovanje da bi australijska strana mogla da potencira teme kao što je, recimo, pitanje ljudskih prava i time  razgovor o međusobnim odnosima skrene sa glavnog pravca.              
Pored “dežurnih tema” – terorističko-subverzivna djelatnost protiv Jugoslavije, iseljeništvo i debalans u trgovačkoj razmjeni, najviše vremena posvećeno je međunarodnoj situaciji. 

Centralno mjesto dato je odnosima SAD i Sovjetskog Saveza, razoružanju,   svjetskoj privredi, zatim novoj inicijativi Lagos foruma  na čijem je drugom zasijedanju učestvovala i Australija.  Australijska delegacija imala je nekoliko “dežurnih” tema - Antartik, region Pacifika kao bezatomska zona i pitanje nuklearnih proba. S obzirom na to da je predstojala posjeta Moskvi, Hawke je želio da čuje od jugoslovenske strane kako procjenjuje unutrašnji politički razvoj u Sovjetskom Savezu. Kada je Sovjetski Savez bio u pitanju, jugoslovenska mišljenja  su uvijek  bila cijenjena. 

Tokom boravka Bob Hawkea u Jugoslaviju je doputovao zamjenik pomoćnika u Američkom State Departmentu Simons,  da upozna jugoslovensku stranu sa sadržajem tek završenih razgovora Schutz–Ševernadze u Moskvi. Tako je  australijski prvi ministar mogao da se lično uvjeri koliko Amerikanci drže do dijaloga sa Jugoslavijom.                                      
Simons je ovom prilikom o razgovorima upoznao i Hawkea koji je sa suprugom boravio u Dubrovniku. Ova posjeta je protekla u prijatnoj atmosferi slično posjeti G. Whithlama dvanaest godina ranije.                                          
Bob Hawke i njegova supruga Hasel ostavili su izvanredan utisak. 

U Australiji se ni do danas nijesu profilisale političke ličnosti takvog formata kao što je G. Whitlam i Bob Hawke. Oba političara su imala viziju Australije koja je nedostajala kasnijim političarima. Ali za razliku od Whitlama, Howke nije bio spreman da ide na dalekosežnije reforme. Za njega je bilo važnije da Australiju postavi tako da bolje funkcioniše. Prije nego je i postao Prvi mnistar Hawke je iznio svoju “doktrinu”: “Ne vjerujem da ćemo u Australiji uspjeti sa dramatičnim promjenama. Mi smo jedna vrlo konzervativna zemlja, ne možemo izaći van okvira koje postavlja naš ekonomski razvoj”.  

Od svih laburističkih prvih ministara Bob Hawke je do danas najduže ostao na vlasti. Hawke je jedna od rijetkih harizmatičnih ličnoti - njegova popularnost  dosezala je fantastičnih 75%! 

Miodrag Iličković

'''''''''''''''''''''''''

 

Mio Iličković je, izmedju ostalog, skoro deset godina bio zaduzen za odnose sa Australijom u Sekretarijatu za inostrane poslove, a kasnije u Ambasadi u Kanberi i kao konzul u Sydney. 
G.
Ilickovic je imao prilike da bude u nizu delegacija koje su se srijetale sa australskim politicarima na visokom nivou i  dobro je upoznao australsku politiku. U cistkama 1992 bio je izbacen sa posla  zbog stava prema ratu  i zalaganja za restauraciju crnogorske drzave.

 

 
 

Odštampaj stranicu