Program | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CG


NAJČEŠĆI ANTROPONIMI ORIJENTALNOG I PSEUDOORIJENTALNOG PORIJEKLA NA TERITORIJI CRNE GORE

Dr Dragana Kujović, viši nauč. saradnik Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore u Podgorici

 

Uvod

 

Popis najčešćih antroponima orijentalnog (preuzetih iz arapskog, persijskog i turskog jezika) i pseudoorijentalnog porijekla nastao je kao rezultat rada na projektu Antroponimi orijentalnog porijekla (preuzeti iz arapskog, persijskog i turskog jezika) u Crnoj Gori. Ovo istraživanje obavljano je u okviru redovnih radnih zadataka u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore u Podgorici i podrazumijevalo je razvrstavanje i analizu građe prikupljene pregledom matičnih knjiga rođenih i umrlih, odnosno biračkih spiskova iz različitih prethodno odabranih perioda, u pojedinim arhivskim centrima i matičnim uredima, i to u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima, Podgorici i Rožajama. Među lična imena u ovom popisu uvrstili smo i imena pseudoorijentalnog porijekla, koja rasporedom glasova i formom samo podsjećaju na imena orijentalnog porijekla, ali su bez ikakve etimološke osnove. Naime, imali smo u vidu da ta imena u potpunosti ostvaruju svoju onimičku funkciju jednako kao i ona za koja se može utvrditi etimolška osnova. Uz imena koja smo izdvojili i uvrstili u popis naveli smo rod, mjesto u kojem je arhivski centar ili matični ured gdje su ubilježena i godišta  pod kojima su bilježena u matičnim knjigama ili biračkom spisku, s namjerom da se ono što je izdvojeno i zabilježeno na taj način dokumentuje i omogući stvaranje makar približnog uvida u dio onimičke prakse na prostoru Crne Gore. Ovim popisom zasigurno neće biti obuhvaćeno svako ime orijentalnog ili pseudoorijentalnog porijekla koje se daje ili je davano osobama koje su živjele ili žive na prostoru Crne Gore, najprije zato što imena nastaju i mijenjaju se svakodnevno, ali i zato što je prema globalnom planu o radu na projektu, odobrenom od strane Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore (Sektor za nauku) bilo predviđeno prilično kratko vrijeme za prikupljanje građe. Zato se pregled matičnih knjiga svodio na pojedina izabrana godišta, odnosno periode, s tim što su svakako bili uključeni periodi s početka, sredine i druge polovine prošlog vijeka, kako bi se postigao kakav-takav kontinuitet i obuhvatnost prikupljenog materijala. Naravno, ukoliko se ime javljalo u bliskim godištima, uglavnom smo bilježili najstarije, osim ako nismo imali namjeru da naglasimo učestalost pojave nekog imena.  

 

 

skraćenice:

ar. - arapski
c. art- cum articulo, s određenim članom
k. - koji/koja
m. - muški (rod)
m. ime - muško ime koje i u jeziku izvorniku funkcioniše kao atnroponim
o. k. - onaj/ona koji
per. - persijski
skr. - skraćeno
tur. - turski
v. - vidi
ž. - ženski (rod)
ž. ime - žensko ime koje i u jeziku izvorniku funkcioniše kao atnroponim
* - znak koji upućije da je riječ o starijem godištu od navedenog
NAPOMENA:
Kada u pojedinim riječima naidjete na kvadratić onda to znači da se prethodno slovo piše sa tačkom ispod njega. (Pogledajte u Zaključcima tačku 5 koja govori o arapskim slovima koji ne postoje u nasem jeziku. Sva su ta slova sa tačkom ispod)

 

A

Abas, m. (Berane 1931, Pljevlja 1918)
ar. ΄Abbās (m. ime; značenje: srdit /lav/, od kojeg drugi bježe)
Abaz, m. (Rožaje 1906)
modifikovano od Abas
Abdi, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od Abdulah
Abdija, m. (Pljevlja 1912, 1921)
hipokoristika od Abdulah
Abdo, m. (Pljevlja 1927, 1932)
hipokoristika od Abdulah
Abdulah, m. (Bar 1908, Pljevlja 1900, 1932, Podgorica 1902)
ar. ΄Abdallāh (m. ime, značenje: Božji rob)
Abdulazić, m. (Pljevlja 1937)
modifikovano od Abdulaziz
Abdulaziz, m. (Pljevlja 2004)
ar. ΄Abdal΄azīz (m.ime, značenje: rob Moćnog, Poštovanog)
Abdurahman, m. (Bar 1903, Pljevlja 1903, 1932)
ar. ΄Abdarrahmān (m. ime, značenje: rob Milostivog
Abdusamed, m. (Pljevlja 1907, 1932)
ar. ΄Abdasamed (m. ime: rob Gospoda)
Abedin, m. (Berane 1999)
ar. modifikovano od Abidin (skraćeno od ar. imena Zaynal΄ābidīn, značenje: ukras pobožnih) 
Abela, ž. (Pljevlja 1983, Podgorica 1975)
antroponimijski neologizam ili modifikovano od Abla (ar. ΄Abla, značenje: savršeno građena žena)
Abiba, ž. (Podgorica 1954)
modifikovano od Habiba
Abid, m. (Pljevlja 1932)
ar. ΄Ābid (m.ime, značenje: pobožan)
Abida, m. (Pljevlja 1905)
izvedeno od m. imena Abid
Ablah, m. (Podgorica 1950)
ar. `ablah (značenje: mladalački bezbrižan)
Adaleta, ž. (B. Polje 1981)
izvedeno od m. imena Adalet (ar. ΄adāla, značenje: poštenje, čestitost)
Adel, m. (Berane 1977, Pljevlja 1981, Rožaje 1985)
antroponimijski neologizam
Adela, ž. (B. Polje 1992, Berane 1976, Bar 1985, Rožaje 1983, 1991)
antroponimijski neologizam ili modifikovano od Adila
Adelina, ž. (Rožaje 1980, 1991)
antroponimijski neologizam
Adem, m. (Bar 1902, Pljevlja 1926, 1932, 1982)
ar. `Ādam (m. ime)
Ademija, ž. (Rožaje 1988)
izvedeno od m.imena Adem
Adhem, m. (Pljevlja 1910)
modifikovano od Adem ili ar. `adham (značenje: crn)
Adi, m. (Berane 2000, Pljevlja 2005)
hipokoristika od Adnan, Adil
Adil, m. (Bar 1975, Pljevlja 1932)
ar. al-΄Ādil (m. ime, značenje: pravedan, pošten, čestit)
Adila, m. (Pljevlja 1901)
ar. ΄Ādila (ž.ime, značenje: pravedna, čestita, poštena)
Adilja, ž. (Berane 1926, Podgorica 1955)
modifikovano od ž. imena Adil
Adinan, m. (Bar 1964)
modifikovano od Adnan
Adis, m. (Bar 2004, Pljevlja 1982, Rožaje 1988)
antroponimijski neologizam ili ar. ΄ādis (značenje: jak, izdržljiv)
Adisa, ž. (B. Polje 1992, 1993, Pljevlja 1984)
izvedeno od m.imena Adis
Adlija, m. (B. Polje 1950, Podgorica 1909, 1929, 1954)
ar. ΄adliyya (značenje: pravda, poštenje, čestitost)
Adlija, ž. (Podgorica 1909, 1946)
v. gore navedeno
Admir, m. (B. Polje 1981, Pljevlja 1981, 1983, Rožaje 1969)
modifikovano od ar. `amīr (značenje: zapovjednik, princ)
Admira, ž. (Bar 1999, Pljevlja 1969, Rožaje 1971)
izvedeno od m. imena Admir
Adna, ž. (Pljevlja 2003)
hipokoristika od Adnana
Adnan, m. (B. Polje 1981, Pljevlja 1969, Podgorica 1975, Rožaje 1982)
ar. ΄Adnān (m. ime, značenje: ime legendarnog praoca sjevernih Arapa)
Adnel, m. (Pljevlja 1998)
antroponimijski neologizam
Advan, m. (Pljevlja 2005)
ar. ΄Adwān (m. ime, značenje: hitar, okretan)
Adžira, ž. ( Podgorica 1948, 1950)
modifikovano od Hadžira
Adžo, m. (Podgorica 1953)
hipokoristika od Adžija (modifikovano od Hadžija)
Afeta, ž. (Podgorica 1952)
ar. ΄affa (značenje: nevina, čedna)
Agan, m. (Rožaje 1900, 1913)
hipokoristika od Ago
Ago, m. (Berane 1907, Pljevlja 1927, 1932, Podgorica 1948)
tur. aga (značenje: gospodar, prvak)
Ahmed, m. (Berane 1924, Pljevlja 1932)
ar. `Aḥmad (m. ime, značenje: mnogo hvaljen)
Ahmedin, m. (Berane 1944, 1988,)
modifikovano od ž. imena Ahmedina (izvedeno od m. imena Ahmed dodavanjem sufiksa –ina za ž. rod)
Ahmet, m. (Bar 1986, Berane 1908, B. Polje 1950, Pljevlja 1932, Podgorica 1910, 1927, 1929, 1953)
modifikovano od Ahmed
Ahmo,m. (Pljevlja 1909, 1932)
hipokoristika od Ahmed
Aid, m. (Rožaje 1983)
ar. ΄ā`id (značenje: gost), izvedeno od ž. imena Aida
Aida, ž. (Bar 1986, Berane 1976, Pljevlja 1945, 1984)
ar. ΄Ā`ida (ž. ime, značenje: gošća)
Aisela, ž. (Rožaje 1981)
antroponimijski neologizam
Aiša, ž. (B. Polje 1981, Pljevlja 1900, 1907, 1925, Podgorica 1909, 1951, Rožaje 1902)
ar. ΄Ā`iša (ž. ime, značenje: živa, postojeća)
Ajda, ž. (B. Polje 1972)
hipokoristika od ž. ime Ajdina
Ajdar, m. (Podgorica 1909)
ar. Ḥaydar (m. ime, značenje: nadimak halife Alije)
Ajdin, m. (Pljevlja 1932, 2004)
Ajet, m. (Bar 1986, 1999, Rožaje 1989)
skr. od ar. `Āyatallah (m. ime, značenje: Božji znak)
Ajfena, ž. (Rožaje 1972)
antroponimijski neologizam
Ajiša, ž. (Pljevlja 1913)
modifikovano od Aiša
Ajka, ž. (Bar 1905, Pljevlja 1922, Podgorica 1928)
hipokoristika od Aiša
Ajkuna, ž. (Berane 1934, Rožaje 1910)
izvedeno od Ajka
Ajla, ž. (Bar 2004, Berane 1999, Pljevlja 2002, Rožaje 1986)
tur. ayla (značenje: mjesečinom obasjana)
Ajlan, m. (B. Polje 2005)
izvedeno od ž. imena Ajla
Ajna, ž. (B. Polje 1982, Pljevlja 1910, Rožaje 1915, 1908)
hipokoristika od Ajnija
Ajnela, ž. (Rožaje 1987)
modifikovano od Ajna
Ajni, m. (Pljevlja 1932)
ar. ΄Aynī  c. art (m. ime, značenje: suštinski)
Ajrija, ž. (Podgorica 1948)
modifikovano od Hajrija
Ajrudin, m. (Podgorica 1953)
modifikovano od Hajrudin
Ajrin, m. (Pljevlja 2004)
antroponimijski neologizam
Ajsela, ž. (Bar 1999, Rožaje 1967)
antroponimijski neologizam ili modifikovana hipokoristika od Ajša
Ajtena, ž. (Rožaje 1976)
Akija, m. (Berane 1900)
modifikovano od Hakija
Aladin, m. (Rožaje 1981)
modifikovano od Alaudin
Albin, m. (Pljevlja 1981, Rožaje 1979)
antroponimijski neologizam
Albina, ž. (B. Polje 1973, Rožaje 1986)
izvedeno od Albin
Alda, ž. (Pljevlja 2002)
hipokoristika od ž.imena Alaudina
Aldemar, m. (Rožaje 1962)
modifikovano od Alemdar
Aldiana, ž. (Bar 2004)
modifikovano od Aldijana
Aldijana, ž. (Berane 1990, Rožaje 1987)
ar. diyāna c. art  (značenje: vjera)
Aldin, m. (Bar 1986, 1999, 2004, Rožaje 1989)
modifikovano od Alaudin
Aldina, ž. (Bar 1999, B. Polje 1982, Pljevlja 1980, Rožaje 1985)
izvedeno od Aldin
Alem, m. (Berane 1977, B. Polje 1981, Pljevlja 1968, 1969)
ar. ΄alam (značenje: znak; istaknuta ličnost) ili skraćeno od ar. ΄Alamaddīn (m. ime, značenje: znak vjere) ili m. imena Alemdar
Alema, ž. (Pljevlja 1918)
izvedeno od m. imena Alem
Alen, m. (Bar 1975, 2004, Pljevlja 1960, 1969, 1982, Podgorica 1975, Rožaje 1979)
modifikovano od Alem ili skraćeno od Alendar (modifikovano od Alemdar)
Aleta, ž. (B. Polje 1972)
antroponimijski neologizam
Alida, ž. (B. Polje 1973, 1982, Rožaje 1979)
modifikovano od Halida
Alija, m. (Bar 1985, Pljevlja 1919, 1932, Podgorica 1902, 1952)
ar. ΄Alī (m. ime, značenje: uzvišen, plemenit)
Alima, ž. (Podgorica 1952)
ar. ΄ālima (značenje: k. zna, učena)
Alinda, ž. (Rožaje 1975)
antroponimijski neologizam
Alit, m. (Podgorica 1927, 1955)
modifikovano od Halid
Alka, ž. (Pljevlja 1904)
hipokoristika od ž. imena Alija
Alma, ž. (Bar 1999, Pljevlja 1925, 1969, 1981, Podgorica 1975, Rožaje 1973)
tur. elma, alma (značenje: jabuka)
Almar, m. (Rožaje 1986)
modifikovano od Amar (ar. ΄amar c. art)
Almas, m. (Pljevlja 1932, Rožaje 1989)
ar. `almās (značenje: dijamant)
Almasa, ž. (Pljevlja 1905)
izvedeno od m. imena Almas
Almedin, m. (Rožaje 1984, 1985)
ar. madīn c. art (značenje: lav)
Almedina, ž. (Bar 1999, Rožaje 1986)
izvedeno od m. imena Almedin
Almerva, ž. (Rožaje 1983)
ar. marw c. art (značenje: cvijeće) i sufiks -a
Almer, m. (B. Polje 2005, Rožaje 1979)
modifikovano od Amer
Almera, ž. (B. Polje 1981, Rožaje 1963, 1975, 1985)
izvedeno od m. imena Almer
Almin, m. (B. Polje 2005, Rožaje 1980, 1987)
modifikovano od Emin (ar. `amīn c. art)
Almina, ž. (Berane 1976, B. Polje 2005, Pljevlja 1982, 2003)
izvedeno od m. imena Almin
Almir, m. (Bar 1974, Pljevlja 1969, 1981, Podgorica 1975, Rožaje 1975)
modifikovano od Emir (ar. `amīr  c. art)
Almira, ž. (Bar 1974, 2004, Pljevlja 1984, Rožaje 1973)
izvedeno od m. imena Almir
Alvedin, m. (Rožaje 1991)
modifikovano od Elvedin
Alsad, m. (Berane 1999)
nejasna etimologija, ar. as-Sad (naziv 38. poglavlja Qur’ana)
Alta, ž. (Rožaje 1908, 1992)
hipokoristika od Altuna
Altana,ž. (Bar 1907)
modifikovano od Altuna (tur. altın, značenje: zlato i sufiks -a)
Alja, ž. (Pljevlja 1900, 1912, 1938)
hipokoristika od ž. imena Alija
Aljka, ž. (Pljevlja 1904)
modifikovano od Alka
Aljo, m. (Podgorca 1902, Rožaje 1903, 1976)
hipokorisika od m. imena Alija
Aljuš, m. (Rožaje 1914)
modifikovano od Aljo
Amar, m. (Bar 2004, B. Polje 2005, Pljevlja 2002, Rožaje 1982, 1993)
ar. ΄ammār (značenje: pobožan), ar. ΄amar (značenje: vjera) ili ar. `amār (značenje: znak)
Amata, ž. (Rožaje 1988)
antroponimijski neologizam 
Amdija, m. (Podgorica 1930)
modifikovano od Hamdija
Amedin, m. (B. Polje 1981)
modifikovano od m. imena Ahmedin
Amel, m. (B. Polje 1973, 1992, Pljevlja 1984, Rožaje1976, 1983)
ar. `amal (značenje: nada)
Amela, ž. (B. Polje 1981, Pljevlja 1969, 1983, Podgorica 1975)
izvedeno od m. imena Amel
Amer, m. (Berane 1973, B. Polje 1992, Pjevlja 1960, 1970, 1982, Rožaje 1977)
ar. ΄Amr/΄amar/ (m. ime, značenje: vjera)
Amera, ž. (Berane 2000, Rožaje 1973)
izvedeno od  m. imena Amer
Amet, m. (Podgorica 1946)
modifikovano od Ahmet (Ahmed)
Amida, ž. (Podgorica 1927, Rožaje 1987)
modifikovano  od Hamida
Amil, m. (Bar 2004, Pljevlja 1932, 1984)
ar. `āmil (značenje: pun nade)
Amila, ž. (B. Polje 1992, Pljevlja 1944, 1969)
izvedeno od m. imena Amil
Amin, m. (Berane 2001, B. Polje 2005, Rožaje 1972)
ar. `āmin (značenje: siguran, miran)
Amina, ž. (B. Polje 1993, 2005, Pljevlja 1969, Rožaje 1979)
ar. `Āmina (ž. ime, značenje: pouzdana, sigurna)
Amir, m. (Berane 1906, B. Polje 1972, 1993, Pljevlja 1932, 1984, Podgorica 1946, 1949, 1952)
ar. `Āmir (značenje: zapovjednik) ili ar. ΄Āmir (m. ime, značenje: domaći duh, domaćin)
Amira, ž. (Podgorica 1950, 1953)
izvedeno od m. imena Amir
Amra, ž. (Berane 1972, B. Polje 1981, Bar 1975, Pljevlja 1969, 1983, Rožaje 1986)
izvedeno od m. imena Amr ili Amer
Amredin, m. (Berane 2000)
ar. ΄Amraddīn (m. ime, značenje: život vjere)
Anel, m. (Pljevlja 1982, 1984)
modifikovano od Amel
Anela, ž. (B. Polje 1982, 1993, Pljevlja 1982, Rožaje 1975)
modifikovano od Amela
Anes, m. (Pljevlja 1968, 1981, 1984, Podgorica 1975, Rožaje 1973)
ar. `ānas (značenje: veoma drag)
Anesa, ž. (Berane 1973)
izvedeno od m. imena Anes
Anisa, ž. (Berane 1972)
ar. `ānisa (značenje: dobrodušna)
Anida, m. (B. Polje 1993, Pljevlja 2005)
ar. ΄anīda (značenje: prkosna)
Anifa, ž. (Bar 1974, Podgorica 1927, 1946, 1952)
modifikovano od Hanifa
Ankija, ž. (Berane 1927)
modifikovano od Hankija
Ankuša, ž.  (Podgorica 1910, 1952)
modifikovano od Hankuša
Arabel, m. (Rožaje 1979)
antroponimijski neologizam
Arfan, m. (Rožaje 1992)
modifikovano od Irfan
Arif, m. (Pljevlja 1932, 1934, Podgorica 1910, 1946, 1951, Rožaje 1968)
ar. ΄Ārif (m. ime, značenje: znalac)
Arifa, ž. (Pljevlja, 1945, Podgorica 1950, 1951)
izvedeno od m. imena Arif
Arijana, ž. (Podgorica 1975, Rožaje 1993)
antroponimijski neologizam
Aris, m. (Podgorica 1975)
ar. ΄arīs (značenje: mladoženja)
Arisa, ž. (Podgorica 1992)
izvedeno od m. imena Aris
Ariz, m. (Podgorica 1975)
ar. ΄arīd (značenje: atribut uz riječ nada u značenju velika nada) ili modifikovano od imena Aris
Armin, m. (Bar 1999, 2004,Rožaje 1975)
antroponimijski neologizam
Armisa, ž. (Rožaje 1991, 1992)
antroponimijski neologizam
Arna, ž. (Pljevlja 1984)
antroponimijski neologizam
Arnel, m. (Bar 1986, B. Polje 1981, Pljevlja 2002)
antroponimijski neologizam
Arnela, ž. (Pljevlja 1984, Rožaje 1989)
izvedeno od m. imena Arnel
Arslan, m. (Berane 1886, Pljevlja 1944, Rožaje 1915)
tur. Arslan (m. ime, značenje: lav)
Arzija, ž. (Pljevlja 1939)
per. ārzū (značenje: želja, čežnja)
Asad, m. (Berane 2001, Pljevlja 1982, Rožaje 1974)
modifikovano od Esad ili ar. `as΄ad (značenje: sa više sreće)
Asan, m. (Podgorica 1910, 1953)
modifikovano od imena Hasan
Asija, ž. (Rožaje 1978)
ar. `āsiya (značenje: k. pruža utjehu)
Asim, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1950)
ar. ΄Āṣim (m. ime, značenje: značenje, branilac)
Asima, ž. (Pljevlja 1946)
izvedeno od m. imena Asim 
Asja, ž. (Rožaje 1990)
modifikovano od Asija
Asmar, m. (Berane 1973, Rožaje 1989)
ar. `asmar (značenje: taman, tmanoput)
Asmedin, m. (Rožaje 1975)
ar. ΄Asmaddīn (m. ime, značenje: zaštita vjere)
Asmina, ž. (Pljevlja 1998)
izvedeno od hipokoristike Asma i sufiksa –ina)
Asmir, m. (Bar 1975, Berane 1976, B. Polje 1992, 2005, Pljevlja 1982, Rožaje 1966, 1967, 1969, 1976, 1987) antroponimijski neologizam ili modifikovano od ar. samīr  c. art (značenje: k. noću zabavlja)
Asmira, ž. (Rožaje 1987)
izvedeno od m. imena Asmir
Asreta, ž. (Podgorica 1952)
modifikovano od imena Hasreta
Aslan, m. (Podgorica 1953)
modifikovano od imena Arslan
Ata, ž. (Pljevlja 1899)
hipokoristika od Atifa ili ž. imena Atija
Atidža, ž. (Bar 1901, Podgorica 1930, 1952)
modifikovano od imena Hatidža
Atifa, ž. (Pljevlja 1907, Rožaje 1905)
ar. ΄ātifa (značenje: saosjećajna)
Atija, ž. (Pljevlja 1901)
ar. ΄Ātiyya (m. ime), po analogiji sa oblicima ž. imena  sa sufiksom –a preuzeto kao žensko ime (značenje: dar, poklon)
Ato, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od imena Ataulah ili Atif
Atuša, ž. (Podgorica 1949, 1955)
modifikovano od imena Hatuša (izvedeno od ž. imena Hata)
Atvija, m. (Podgorica 1929)
modifikovano od ar. al-΄Adwī (m. ime, značenje: hitar. okretan)
Avan, m. (Berane 2000)
modifikovano od m. imena Avam (ar. ΄Awwām  c. art, m. ime, značenje: dobar plivač) ili ar. ΄awn (značenje: pomoćnik) 
Avdija, m. (Podgorica 1950, Rožaje 1902)
modifikovano od Abdija (hipokoristika od Abdulah)
Avdo, m. (Berane 1912, Pljevlja 1932)
hipokoristika od Abdulah
Avni, m. (Berane 1976)
ar. ΄awn (značenje: pomagač) i sufiks -i
Avnija, m. (Pljevlja 1922)
ar. ΄awn (značenje: pomagač) i sufiks -ija
Avdulj, m. (Rožaje 1988)
modifikovano od Avdo
Avuša, ž. (Podgorica 1910, 1927)
modifikovano od Havuša (izvedeno od Hava)
Azemina, ž. (Bar 1974, B. Polje 1981, Pljevlja 1886, 1910, 1912, Podgorica 1975, Rožaje 1902, 1975)
nejasna etimologija
Azis, m (Podgorica 1948)
modifikovano od Aziz
Aziz, m. (Pljevlja 1900, 1932)
ar. ΄Aziz (m. ime, značenje: jak, snažan, poštovan, drag, mio)
Aziza, m. (Pljevlja 1908)
izvedeno od m. imena Aziz
Azer, m. (Rožaje 1984)
per. āzer (značenje: vatra, oganj)
Azren, m. (Rožaje 1992)
izvedeno od  ž. imena Azra
Azreta, ž. (Podgorica 1953, Rožaje 1992)
modifikovano od Asreta (modif. od Hasreta)
Azra, ž. (B. Polje 1973, Pljevlja 1969, Podgorica 1975)
ar. ΄Adrā` ( ž. ime, značenje: (Blažena) Djevica)B

Bada, ž. (Podgorica 1910, Rožaje 1904)
hipokoristika od Badema
Badema, ž. (Podgorica 1910)
per. bādām, bādam (značenje: drvo iz porodice ruža, badem)
Baho, m. (Berane 1885)
hipokoristika od Bahtijar
Bahrija, ž. (Pljevlja 1920, 1943, 1946, Podgorica 1947)
tur. Bahri (m.ime, ar. bahrī, značenje: pomorac, morepolovac)
Bahta, ž. (Pljevlja 1887, 1936, Podgorica 1946, Rožaje 1911, 1914)
per. baht (značenje: sreća)
Bahtjar, m. (Rožaje 1906)
per. bahtyār (značenje: sretan čovjek, sretnik)
Bahto, m. (Pljevlja 1901, 1918, Podgorica 1954)
hipokoristika od Bahtijar
Bajazid, m. (Pljevlja 1969)
tur. Bayezid ( m. ime, ar. `Abūyazīd,  značenje: o. koji prevazilazi)
Bajra, ž. (Berane 1931)
hipokoristika od Bajrama
Bajram, m. (Podgorica 1910, 1930, 1950, 1951, Rožaje 1 966)
tur, per. bayram (značenje: slavlje, veselje), ime koje se daje djetetu koje se rodi prvog dana bajramskih praznika
Bajramka, ž. (Rožaje 1917)
hipokoristika od ž. imena Bajrama
Bajrija, ž. (B. Polje 1953, Podgorica 1949)
izvedeno od hipokoristike Bajra
Bajro, m. (Pljevlja 1905, 1932)
hipokoristika od Bajram
Bajruša, ž. (Rožaje 1911)
izvedeno od hipokoristike Bajra
Balija, m. (Rožaje 1985)
nejasna etimologija, ar. bālī (značenje: k. ima osobine pametne osobe)
Balka, ž. (Pljevlja 1889)
izvedeno od m. imena Balija
Banina, ž. (Rožaje 1968)
ar. banīna (značenje: jedra, snažna)
Baša, ž. (Bar 1902)
tur. paşa (başa) (titula visokih dostojanstvenika u Osmanskm Carstvu)
Bećir, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1902)
modifikovano od Bekir (tur. Bekir, ar. bikr, značenje: prvorođeno dijete)
Bećo, m. (Podgorica 1952)
hipokoristika od m. imena Bećir
Bedrija, m. (Berane 1939)
tur. Badri (m. ime), ar. badr (značenje: pun mjesec, poglavar, starješina)
Bedrija, ž. (Bar 1964, Pljevlja 1920, 1923, 1931)
promjenom akcenta dobijeno je ž. ime
Bega, ž.  (Pljevlja 1903, 1918, Rožaje 1906)
hipokoristika od Begajeta (tur. beg, ar. `āyat, značenje: znak plemićkog porijekla)
Began, m. (Rožaje 1902)
tur. bey (beg) (plemićka titula u Osmanskom Carstvu) i sufiks za m. rod -an
Begija, ž. (Pljevlja 1933)
tur. bey (beg) i sufiks -ija
Bego, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od Began
Behaudin, m. (Pljevlja 1945)
ar. Bahā`uddīn (m. ime, značenje: ljepota vjere)
Behidža, ž. (Pljevlja 1930)
ar. bahiğa (značenje: radosna)
Behija, ž. (Pljevlja 1903, 1920)
ar. bahiyya (značenje: lijepa, ljupka)
Behran, m. (Rožaje 1989)
modifikacija od Behram (per. Bahrām, značenje: planeta Mars ili per. bahram, značenje: šafran)
Behrija, ž. (Bar 1907, Pljevlja 1937)
ar. bahriyya (značenje: k. pripadaju svojstva ljepote)
Behudin, m. (Pljevlja 1941)
modifikovano od Behaudin
Beisa, ž. (Rožaje 1991)
ar. ba`īsa (značenje: hrabra, odvažna)
Bejnamin, m. (Rožaje 1990)
modifikovano od Benjamin
Bejta, ž. (Pljevlja 1918)
modifikovano od hipokoristike Bejda (Ubejda, Zubejda)
Bejza, ž. (Rožaje 1917)
hipokoristika od Beisa
Beka, m. (Rožaje 1904)
nejasna etimologija, moguće hipokoristika od Bektaš (per. Bektāš, m. ime, značenje: jednak, dostojan)
Belka, ž. (Rožaje 1915)
hipokoristika od Belkisa
Belkisa, ž. (Pljevlja 1936, 1982, Rožaje 1988)
ar. Bilqīs (ime kraljice od Sabe)
Belma, ž. (Berane 1977, B. Polje 1993)
ar. balmā` (značenje: 14. noć lunarnog mjeseca)
Belmin, m. (Berane 1999, B. Polje 2005)
izvedeno od ž. imena Belma
Belo, m. (Rožaje 1916, 1917)
hipokoristika od Besalet ili Bešlaga
Benamin, m. (Rožaje 1978)
modifikovano od Benjamin
Benida, ž. (B. Polje 1981)
antroponimijski neologizam
Benjamin, m. (Bar 1999)
st. heb. Benjamin (ar. `ibn yamīn, značenje: sin sreće)
Berin, m. (Pljevlja 2002, Rožaje 1992)
per. berīn (značenje: gornji, najviši, najbolji)
Beriz, m. (Pljevlja 1967)
ar. bāriz (značenje: istaknut, eminentan)
Berkisa, ž. (B. Polje 1949)
antroponimijski neologizam
Bernad, m. (Berane 1998)
antroponimijski neologizam
Bernan, m. (Rožaje 1963)
antroponimijski neologizam
Besalet, m. (B. Polje 1950, 1952, Pljevlja 1940, 1945)
ar. basālat ( značenje: hrabrost, odvažnost)
Besim, m. (B. Polje 1952, Pljevlja 1926, Rožaje 1992)
ar. bāsim (značenje: nasmiješen)
Bešir, m. (Rožaje 1974)
ar. bašīr (značenje: donosilac radosne vijesti)
Bido, m. (Rožaje 1906)
hipokoristika od Abid
Binasa, ž. (Berane 1975, B. Polje 1972, Pljevlja 1885, 1922, 1941, Rožaje 1990)
modifikovano od Binaza (per. bīnāz, značenje: neizvještačen, bez pretvaranja)
Bira, ž. (Pljevlja 1918)
hipokoristika od Sabira
Bisa, m. (Podgorica 1951, Rožaje 1909)
hipokoristika od Bisera
Bisaljeta, ž. (Rožaje 1966)
modifikovano od Besaleta
Bise, ž. (Podgorica 1959)
hipokoristika od Bisera
Bisera, ž. (Pljevlja 1907, 1966, Podgorica 1929, 1953, 1975, Rožaje 1957)
ar. bisr (značenje: svjetlucavo kamenje) i sufiks -a
Biserka, ž. (Podgorica 1954)
modifikovano od Bisera
Brahim, m. (Bar 1964)
modifikovano od Ibrahim
Bula, ž. (Podgorica 1930)
hipokoristika od Magbula
Buljka, ž. (Podgorica 1950)
hipokoristika od Magbula
Buljo, m. (Rožaje 1912)
nejasna etimologija, moguće hipokoristika od Magbul
Burhan, m. (Podgorica 1930)
ar. burhān (značenje: dokaz, svjedočanstvo)
Burhanudin, m. (Pljevlja 1932)
ar. Burhānaddīn (m. ime, značenje: dokaz vjere)
Buto, m. (Podgorica 1910, 1930)
modifikovana hipokoristika Budo (hipokoristika od Šihabudin)
 
 
C
 
Cano, m. (Podgorica 1910, 1951, Rožaje 1905)
hipokoristika od Hasan
Cafo, m. (Podgorica 1948)
nejasna etimologija, moguće hipokoristika od Safet
Ceno, m. (Podgorica 1954)
hipokoristika od Husein
Ceto, m. (Podgorica 1909)
nejasna etimologija, moguće hipokoristika od Sevdulah ili Servet
Cufa, m. (Rožaje 1913)
nejasna etimologija, moguće hipokoristika od Subhija (Suphija) ili Jusuf
Cufo, m. (Bar 1901, Podgorica 1909, 1929, 1930, 1953)
nejasna etimologija, moguće hipokoristika od Subhija (Suphija) ili Jusuf

 

Č

Čeba, ž. (Berane 1893, 1905, Rožaje 1909)
hipokoristika od Čelebija
Čelebija, ž. (Pljevlja 1900, 1921)
tur. Çelebi (ž. ime, značenje: plemenit, otmen)

 

Ć

Ćama, ž. (Pljevlja 1916, Podgorica 1911)
hipokoristika od Ćamila
Ćamil, m. (Bar 1964, Pljevlja 1932, Podgorica 1929)
modifikovano od Kamil (ar. kāmil, značenje: cio, potpun, savršen)
Ćamila, ž. (Pljevlja 1920, Podgorica 1927)
izvedeno od m. imena Ćamil
Ćazim, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1902)
modifikovano od Kazim (ar. kāzim, značenje: o. k. se suzdržava, pribran)
Ćemal, m. (Pljevlja 1936)
modifikovano od Kemal (ar. Kamāl, m. ime, značenje: cjelovitost, potpunost, savršenstvo)

  

D

Dalila, ž. (Bar 2004, B. Polje 2005)
st. heb, ime djevojke iz biblijske priče
Dalisa, ž. (Rožaje 1985)
antroponimijski neologizam
Damil, m. (Rožaje 1988)
antroponimijski neologizam
Damir, m. (Bar 1964, 1974, Berane 1975, Pljevlja 1968, Podgorica 1975, Rožaje 1978, 1989)
modifikovano od Demir (tur. Demir, m.ime, značenje: željezo) ili ar. dāmir (značenje: vitak, tanak)
Damira, ž. (Podgorica 1975)
izvedeno od m. imena Damir
Danis, m. (Pljevlja 2004)
antroponimijski neologizam
Dano, m. (Bar 1964, Berane 1933)
modifikovano od hipokoristike Damo (Damad, per.: mladoženja, zet) ili hipokoristika od Danijal (st. heb.) (mod. Denijal)
Darik, m. (Pljevlja 1967)
ar. dārik (značenje: zreo, punoljetan; k.doseže cilj)
Darmin, m. (Rožaje 1962)
antroponimijski neologizam
Daver, m. (Pljevlja 1941)
modifikovano od Dilaver (per. dilāwar, značenje: hrabar, junačina)
Dedo, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od Derviš
Dejla, ž. (Berane 2001, Rožaje 1991)
antroponimijski neologizam
Delija, m. (Berane 1974, B. Polje 1973, Podgorica 1930)
tur. deli (značenje: jak, silovit) i sufiks -ja
Delila, ž. (Rožaje 1987)
ar. dalīla (značenje: znak) 
Demir, m. (Rožaje 1974)
tur. Demir (m. ime, značenje: željezo)
Denir, m. (Berane 1998)
modifikovano od Demir
Denis, m. (Bar 2004, B. Polje 1993, Podgorica 1975, Rožaje 1978)
modifikovano od Deniz
Denisa, ž. (Pljevlja 1980, Rožaje 1980)
izvedeno od m. imena Denis
Denita, ž. (Pljevlja 1983)
antroponimijski neologizam
Deniz, m. (Rožaje 1989)
tur. deniz (značenje: more, denizi: plav, plavo-zelene boje)
Deniza, ž. (B.Polje 1993)
izvedeno od m. imena Deniz
Denko, m. (Podgorica 1975)
modifikovana hipokoristika od Demir (Demko)
Dervid, m. (Berane 1974)
antroponimijski neologizam
Derviš, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1910, 1952, 1975)
per. darwīš (značenje: pobožan, skroman čovjek)
Derviša, ž. (B. Polje 1951, Pljevlja 1901, 1903)
izvedeno od m. imena Derviš
Destan, m. (Rožaje 1908)
per. dast (značenje: ruka; pobjeda) i sufiks -an
Dešo, m. (Berane 1880, 1915)
hipokoristika od Derviš
Devla, ž. (Pljevlja 1915, 1928)
ar. dawla (značenje: moć,gospodstvo)
Dika, ž. (Pljevlja 1912)
hipokoristika od Sadika
Dilen, m. (Rožaje 1990)
antroponimijski neologizam
Dina, ž. (Rožaje 1983)
hipokoristika od ž. imena koje u svom sastavu ima riječ -din
Dinan, m. (Pljevlja 2000)
izvedeno od hipokoristike Dino
Dino, ž. (Bar 1964, 1974, B. Polje 2005, Pljevlja 1983)
hipokoristika od m. imena koje u svom sastavu ima riječ -din
Dinja, m. (Rožaje 1909)
modifikovano od hipokoristike od ž. imena koje u svom sastavu ima riječ -din
Duljko, m. (Rožaje 1916)
modifikacija hipokoristike Dulo (Abdulah)
Duljo, m. (Podgorica 1902)
modifikacija hipokoristike Dulo (Abdulah)
Duran, m. (Pljevlja 1932)
modifikacija hipokoristike Duro (tur. Durak, m. ime, značenje: stalan, čvrst, postojan)
Durija, ž. (Pljevlja 1918, 1939)
izvedeno od hipokoristike Duro m.imena Durak
 
 

 

Džahid, m. (Pljevlja 1940)
ar. ğāhid (značenje: revnostan, marljiv; borac za vjeru)
Džahida, ž. (Pljevlja 1938)
izvedeno od m imena Džahid
Džana, ž. (Berane 1970, Rožaje 1901)
hipokoristika od Džanana (Dženana) ili per. ğān (značenje: duša)
Džano, m. (Pljevlja 1925, 1931)
hipokoristika od Džanan (Dženan) ili per. ğān (značenje: duša)
Džanka, ž. (Podgorica 1910)
modifikovano od Džana
Džanko, m.  (Rožaje 1984)
modifikovano od Džano
Džavdet, m. (Bar 1964)
ar. Ğawdat (m. ime, značenje: izuzetnost, plemenitost, darežljivost)
Džavid, m. (Podgorica 1928, 1930)
modifikovano od ar. ğā`id (značenje: velikodušan)
Džavida, ž. (Pljevlja 1900)
izvedeno od m. mena Džavid
Džedina, ž. (Rožaje 1990)
antroponimijski neologizam
Džefa, ž. (Podgorica 1910)
modifikacija hipokoristike Dževha (Dževahira, per. ğawāhir, značenje: dragulji)
Džefika, ž. (Berane 1998)
antroponimijski neologizam
Džehvet, m. (Pljevlja 1933)
izvedeno od hipokoristike Džehva 
Džejla, ž. (Rožaje 1992)
hipokoristika od Džejlana
Džejlan, m. (B. Polje 1992)
tur. ceylan (značenje: gazela)
Džejran, m. (Pljevlja 1970)
antroponimijski neologizam, modifikovano od Džejlan
Džejrana, ž. (Pljevlja 2002)
izvedeno od m. imena Džejran
Džeka, ž. (Berane 1916, Pljevlja 1921)
hipokoristika od Dževada
Dželal, m. (Pljevlja 1931, 1969, Rožaje 1959)
ar. Ğalāl (m. ime, značenje: velik, ogroman)
Dželjo, m. (Podgorica 1910)
hipokoristika od Dželil ili Dželal
Džema, ž. (Berane 1936, Pljevlja 1912, 1914)
hipokoristika od Džemila
Džemal, m. (Pljevlja 1967, Podgorica 1910)
ar. Ğamāl (m. ime, značenje: ljepota)
Džemail, m. (Pljevlja 1912, 1932, Rožaje 1913)
modifikovano od imena Džemal
Džemaila, ž. (Berane 1913)
izvedeno od m. imena Džemail
Džemil, m. (B. Polje 1981)
ar. Ğamīl (m. ime, značenje: lijep)
Džemila, ž. (Berane 1922, Pljevlja 1899, 1922, 1944)
izvedeno od m. imena Džemil
Džemilja, ž. (Podgorica 1975, Rožaje 1906)
modifikovano od Džemila
Džemo, m. (Podgorica 1954)
hipokoristika od Džemal, Džemaludin, Džemil
Dženal, m. (Berane 2001)
antroponimijski neologizam
Dženan, m. (Pljevlja 1967, Rožaje 1977, 1981)
ar. ğanān (značenje: srce, duša)
Dženana, ž. (B. Polje 1982, 2005, Pljevlja 1967)
izvedeno od m. imena Dženan
Dženeta, ž. (Pljevlja 1966, Rožaje 1991) 
ar. ğanna (značenje: bašta, raj)
Dženis, m. (B. Polje 2005, Pljevlja 1984, Rožaje 1992)
ar. ğanīs (značenje: čistokrvan, rasan)
Dženit, m. (B. Polje 1993)
modifikovano od Dženet
Dženita, ž. (Pljevlja 1969, Rožaje 1987)
modifikovano od Dženeta
Džezair, m. (Berane 2001)
skraćeno od ar. Ğazā`irī  c. art (m. ime, značenje: ostrvljanin)
Dževa, ž. (Berane 1915, Rožaje 1911)
hipokoristika od Dževahira
Dževad, m. (Podgorica 1975)
ar. ğawād (značenje: velikodušan, plemenit)
Dževahara, ž. (Pljevlja 1901)
modifikovano od Dževahira
Dževahira, ž. (Pljevlja 1910, Podgorica 1910)
per. ğawāhir (značenje: dragulji)
Dževat, m. (Podgorica 1949, 1952)
modifikovano od Dževad
Dževdet, m. (Podgorica 1929, 1951)
modifikovano od Džavdet
Džiat, m. (Podgorica 1949)
modifikovano od Džihad
Džiba, ž. (Rožaje 1981)
hipokoristika od Nedžiba
Džihana, ž. (Pljevlja 1981)
per. ğihān (značenje: svijet)
Džihat, m. (Podgorica 1954)
modifikovano od Džihad (ar. ğihād, značenje: sveti rat)
Džijat, m. (Podgorica 1951)
modifikovano od Džihad 

Đ

Đako, m. (Rožaje 1983)
hipokoristika od Džafer
Đuka, ž. (Podgorica 1975, Rožaje 1906)
modifikacija hipokoristike Đulka
Đula, ž. (Pljevlja 1917)
per. gul (značenje: cvijet)
Đulafera, ž. (Bar 1901)
per. gulafar (značenje: stvoren/a kao ruža)
Đulbe, ž. (Bar 1903)
hipokoristika od Đulbehara (per. gul, bahār, značenje: ružin cvijet
Đule, m. (Berane 1945, Rožaje 1906, 1932)
hipokoristika od Đulaga (per. gul, tur. aga, značenje: aga kao cvijet)
Đulejla, ž. (Berane 1922)
per. gul, ar. Laylā (dvojno ime: Lejla kao ruža)
Đul-Esma, Đulesma, ž. (Pljevlja 1902, 1922)
per. gul, ar. `Asmā` (dvojno ime: Esma kao ruža)
Đulija, ž. (Bar 1901)
modifikovano od Đula
Đulizara, ž.. (Rožaje 1984)
izvedeno od m. imena Đulizar (per. gulzār, značenje: ružičnjak)
Đulko, m. (Pljevlja 1912)
hipokoristika od Đulaga
Đulsuma, ž. (Rožaje 1912)
ar. Kultūm (ž.ime, značenje: punačkihobraza)
Đuma, ž. (Rožaje 1987)
hipokoristika od Đulsuma
Đuzela, ž. (Bar 2004)
tur. güzel (značenje: lijep/a)
Đuzida, ž. (Berane 1907, Pljevlja 1915, Rožaje 1905, 1969)
per. guzīda (značenje: izabran/a, odabran/a)
 

E
 

Ećrem, m. (Rožaje 1914)
modifikovano od  Ekrem (ar. `akram, značenje: plemenitiji, ugledniji)
Edaleta, ž. (B. Polje 1948)
modifikovano od Adaleta
Edhem, m. (Pljevlja 1929, 1932)
ar. `adham (značenje: crn)
Edi, m. (Berane 1999)
hipokoristika od Edib, Edin
Edib, m. (Pljevlja 1967, Rožaje 1983)
ar. `adīb (značenje: lijepo vaspitan, uljudan)
Ediba, ž. (Pljevlja 1932)
izvedeno od m. imena Edib
Edin, m. (Bar 1999, Berane 1972, B. Polje 1972, Pljevlja 1969, Podgorica 1975)
ar. dīn c. art (značenje: vjera)
Edina, ž. (B. Polje 1953, Podgorica 1975)
izvedeno od m. imena Edin
Edip, m. (Rožaje 1972)
modifikovano od Edib
Edis, m. (Berane 1998, B. Polje 1973, Pljevlja 1981, 1984)
antroponimijski neologizam
Edisa, ž. (Pljevlja 1969, 1982, Rožaje 1976)
izvedeno od m. imena Edis
Ediza, ž. (Rožaje 1981)
antroponimijski neologizam
Edmir, m. (B. Polje 1982, Rožaje 1987)
modifikovano od ar. `amīr (značenje: zapovjednik, princ)
Ednand, m. (Rožaje 1979)
antroponimijski neologizam
Edo, m. (Rožaje 1983)
hipokoristika od Edib, Edin
Edvin, m. (Rožaje 1992)
antroponimijski neologizam
Ehad, m. (Rožaje 1986)
ar. `ahad (značenje: jedan, jedini)
Ehtem, m. (Podgorica 1946)
modifikovano od Ethem (Edhem, ar. `adham, značenje: crn)
antroponimijski neologizam
Ejnesa, ž. (Rožaje 1987)
modifikovano od Enesa
Ejub, m. (Pljevlja 1932)
ar. `Ayyūb (Jov, ime vjerovjesnika)
Eko, m. (Rožaje 1982)
hipokoristika od Ekrem
Ekrem, m. (B. Polje 1946, Pljevlja 1970)
ar. `akram (značenje: plemenitiji, ugledniji)
Ela, ž. (Pljevlja 2003)
hipokoristika od Elmasa
Eldan, m. (Rožaje 1986)
antroponimijski neologizam
Eldar, m. (Rožaje 1976, 1989)
per. aldār (značenje: o. k. ima zemlju, vladar, gospodar)
Eldijana, ž. (Pljevlja 1960)
ar. diyāna  c. art (značenje: vjera)
Eldin, m. (Pljevlja 1967, Rožaje 1986)
modifikovano od imena Edin
Eldina, ž. (B. Polje 1993, Pljevlja 1960)
izvedeno od m. imena Eldin
Elfad, m. (Rožaje 1980)
modifikovano od Elfat
Elfat, m. (Rožaje 1958)
ar. `alfat (značenje: osoba snažne ruke)
Elfija, ž. (Berane 1975)
ar. `alfiyya (značenje: o. k. ima hiljadu nečega)
Elid, m. (Rožaje 1974)
modifikovano od Velid (ar. walīd, značenje: sin, dječak)
Elida, ž. (Rožaje 1990)
izvedeno od m. imena Elid
Elif, m. (Pljevlja 2004)
ar. `alīf (značenje: prijatan, ljubazan)
Elifa, ž. (Rožaje 1963)
izvedeno od m. imena Elif
Elifada, ž. (Rožaje 1957)
modifikovano od Elifa
Elijaz, m. (Podgorica 1946)
modifikovano od Iljaz (ar. `Ilyās, ime vjerovjesnika)
Elisa, ž. (Rožaje 1975)
antroponimijski neologizam
Elma, ž. (B. Polje 1981, Pljevlja 1960, Podgorica 1975, 1981)
tur. elma, alma (značenje: jabuka)
Elmaida, ž. (Berane 1976)
ar. mā΄ida c. art (značenje: srdita, ljuta)
Elmasa, ž. (Rožaje 1972)
modifikovano od Almasa
Elmaza, ž. (Podgorica 1930, 1975, Rožaje 1912)
modifikovano od od Elmasa (Almasa)
Elmeza, ž. (Podgorica 1930)
modifikovano od Almaza (Almasa)
Elmin, m. (Berane 2000)
modifikovano od Elmedin
Elmina, ž. (Bar 2004, B. Polje 2005)
izvedeno od m. imena Elmin
Elmir, m. (Bar 1974, Pljevlja 1981, Podgorica 1975)
ar. `amīr c. art (značenje: zapovjednik, knez, princ) 
Elsan, m. (B. Polje 1981, 1993, Pljevlja 1982, Rožaje 1969)
ar. `alsan (značenje: rječit)
Elsana, ž. (Berane 1998)
izvedeno od m. imena Elsan
Elsin, m. (Rožaje 1987)
modifikovano od Elsan
Elsina, ž. (Berane 2001)
izvedeno od m. imena Elsin
Elvedar, m. (Rožaje 1980)
antroponimijski neologizam
Elvedin, m. (Berane 1973)
ar. `alw  ad-dīn (značenje: dar vjere)
Elvedina, ž. (Pljevlja 1967)
izvedeno od m. imena Elvedin
Elvija, ž. (Rožaje 1975)
ar. `alw (značenje: poklon, dar) i sufiks –ija ili modifikovano od Elfija
Elvin, m. (Bar 2004)
modifikovano od Elvedin
Elvina, ž. (Pljevlja 1967)
izvedeno od m. imena Elvin
Elza, ž. (Rožaje 1982, 1985, 1988)
hipokoristika od Elzana
Elzana, ž. (Pljevlja 1969, Rožaje 1982)
antroponimijski neologizam, modifikovano od Ezana (ar. `adān, značenje: poziv na molitvu, jer se prilikom
davanja imena djetetu glasno izgovara poziv na molitvu)
Elzen, m. (Rožaje 1977)
antroponimijski neologizam
Elzena, ž. (Rožaje 1978)
izvedeno od m. imena Elzen
Elzid, m. (Rožaje 1980)
modifikovano od ar. Zayd c.art (značenje: bujanje, rast)
Elzida, ž. (Rožaje 1977)
izvedeno od m. imena Elzid
Elzina, ž. (B. Polje 1973, Rožaje 1980)
ar. zīna c. art. (značenje: ukras)
Eljka, ž. (Berane 1972, Rožaje 1912)
hipokoristika od Elifa ili Elvija
Ema, ž. (Pljevlja 1922, 2002, Rožaje 1916)
hipokoristika od Emina, Emira
Eman, m. (Pljevlja 2003)
ar. `amān (značenje: spokojstvo, zaštita, okrilje)
Emin, m. (Bar 2004, B. Polje 1973, Pljevlja 1912,1928, 1932, 1981)
ar. `amīn (značenje: pouzdan, siguran)
Emina, m. (Bar 1974, 2004, Podgorica 1951, 1954, Rožaje 1917, 1966)
izvedeno od m. imena Emin
Emir, m. (B. Polje 2005, Pljevlja 1982, Rožaje 1987)
ar. `amīr (značenje: zapovjednik, knez, princ)
Emira, ž. (Bar 1975, Pljevlja 1944, Podgorica 1949, 1952)
izvedeno od m. imena Emir
Emnijeta, ž. (Pljevlja 1928)
modifikovano od ar. `umniyya (značenje: želja)
Emra, ž. (Pljevlja 2003)
modifikovano od ar. mar`a (značenje: žena)
Emrah, m. (Berane 1997, Pljevlja 2005, Rožaje 1991)
ar. `amrah (značenje: potpuno bijel)
Emran, m. (Berane 1997)
antroponimijski neologizam
Emro, m. (Bar 1974, Berane 1912)
hipokoristika od Emir
Emsel, m. (B. Polje 2005)
ar. `amtal (značenje: bolji)
Ena, ž. (B. Polje 2005, Pljevlja 2000, 2001)
hipokoristika od Enesa
Enas, m. (Rožaje 1957)
modifikovano od Enes
Enes, m. (Pljevlja 1970, 1982)
ar. `anas (značenje: druželjubiv)
Enesa, ž. (B. Polje 1951, 1972, Bar 1999)
izvedeno od m. imena Enes
Enez, m. (Podgorica 1961)
modifikovano od Enes 
Enhes, m. (Rožaje 1968)
modifikovano od Enes
Enid, m. (B. Polje 1993)
antroponimijski neologizam
Enida, ž. (Berane 1972, Rožaje 1964)
izvedeno od m. imena Enid
Enis, m. (Berane 1975, Podgorica 1975)
ar. `anīs (značenje: druželjubiv)
Enisa, ž. (Pljevlja 1937, 1968, Podgorica 1965)
izvedeno od m. imena Enis
Ensad, m. (Rožaje 1985)
modifikovano od Esnad (Esned, ar. `asnad, značenje: o. k. s više pouzdanosti navodi hadis)
Ensar, m. (Berane 1972, Rožaje 1987)
ar. `ansār, pl. (značenje: pomagači, pluralno značenje ime vrijednost singulara)
Enver, m. (B. Polje 1981, Pljevlja 1969, Podgorica 1952, 1953, 1955)
ar. `anwar (značenje: sjajniji, svjetliji)
Envera, ž. (Pljevlja 1969)
izvedeno od m. imena Enver
Erfat, m. (Pljevlja 1974)
antroponimijski neologizam
Erjan, m. (Pljevlja 2004)
ar. `ary (značenje: med) i sufiks -an
Erkan, m. (Berane 1999, Rožaje 1982)
ar. `arkān, pl. (značenje: praelementi - vatra,voda, vazduh i zemlja)
Erman, m. (Rožaje 1992)
modifikovano od Nerman
Ermila, ž. (Pljevlja 1981, Rožaje 1988)
ar. `armala (značenje: skromna, siromašna žena)  
Ermin, m. (Bar 1974, Pljevlja 1968, Rožaje 1984)
modifikovano od Nermin
Ermina, ž. (B. Polje 1992, Pljevlja 1982,Rožaje 1976)
izvedeno od m. imena Nermin
Erna, ž. (Berane 1977, B. Polje 1993, Rožaje 1980, 1991)
hipokoristika od Ermina ili ar. `arina (značenje: brza, hitra)
Ernad, m. (B. Polje 1981, Rožaje 1969, 1985)
antroponimijski neologizam
Ernada, ž. (Berane 1975)
izvedeno od m. imena Ernad
Ernan, m. (Rožaje 1985)
antroponimijski neologizam
Ernat, m. (Rožaje 1972)
antroponimijski neologizam
Ernes, m. (Berane 2001, Rožaje 1957)
modifikovano od Enes
Ernesa, ž. (Pljevlja 1981)
izvedeno od m. imena Ernes
Erneta, ž. (Rožaje 1961)
antroponimijski neologizam
Ernez, m. (Rožaje 1962)
modifikovano od Ernes (Enes)
Ersad, m. (Pljevlja 2003, Rožaje 1975, 1983)
modifikovano od Esad ili ar. `arsād, pl. (značenje: talisman)
Ersena, ž. (Rožaje 1985)
izvedeno od m. imena Ersen (modifikovano od Ersin)
Ersid, m. (Rožaje 1980)
modifikovano od ar. rasīd c. art (značenje: o. k. čeka)
Ersija, ž. (Rožaje 1975)
modifikovano od ar. rasiyya c. art (značenje: postojana)
Ersin, m. (Rožaje 1965)
modifikovano od ar. rasin c. art (značenje: staložen, miran, spokojan)
Ersina, ž. (Rožaje 1980)
izvedeno od m. imena Ersin
Eršen, m. (Rožaje 1986)
modifikovano od Ersen (Ersin)
Ertan, m. (B. Polje 1981, Rožaje 1960, 1965)
modifikovano od Erkan  ili ar. Ratn c. art (m. ime, nejasno značenje)
Ervad, m. (Rožaje 1962)
ar. `arwad (značenje: k. polako radi)
Erzin, m. (Rožaje 1992)
modifikovano od Ersin
Esa, ž. (Berane 1927)
hipokoristika od ž. imena Esada, Esma
Esad, m. (Bar 1950, Pljevlja 1932, Podgorica 1948, 1953)
ar. `as΄ad (značenje: k. ima više sreće)
Esada, ž. (Pljevlja 1984)
izvedeno od m. imena Esad
Esat, m. (Rožaje 1961)
modifikovano od Esad
Esed, m. (Pljevlja 1920)
ar. `asad (značenje: lav)
Esma, ž. (Pljevlja 1919, 1967)
ar. `Asmā`, pl. (ž. ime, značenje: ugled, slava)
Esmana, ž. (Berane 1932, Rožaje 1911)
modifikovano od Esma
Esmina, ž. (Berane 1976, Podgorica 1951)
modifikovano od Esma
Esminka, ž. (Podgorica 1953)
modifikovano od Esma
Esmir, m. (B. Polje 1981)
modifikovano od Esmer, Asmar (ar. `asmar, značenje: taman, tamnoput)
Esmira, ž. (Berane 1975)
izvedeno od m. imena Esmir
Esra, ž. (Rožaje 1990)
ar.΄asrā (značenje: bijelo pero u krilu ptice)
Esudin, m. (Rožaje 1960)
modifikovano od ar. ΄Izzaddīn (m. ime, značenje: snaga vjere)
Ešefa, ž. (Pljevlja 1930)
modifikovano od Ešrefa
Ešref, m. (Pljevlja 1932, 1938)
ar. `Ašraf (m. ime, značenje: s više plemenitosti, plemenitiji, s više ugleda, najugledniji)
Ešrefa, ž. (Berane 1941)
izvedeno od m. imena Ešref
Etem, m. (Rožaje 1908, 1966)
modifikovano od Ethem (Edhem)
Ethem, m. (Podgorica 1910, 1975, Rožaje 1908)
modifikovano od Edhem
Etko, m. (Rožaje 1968)
hipokoristika od Ethem
Etna, ž. (Rožaje 1962, 1976)
nejasna etimologija, moguće modifikovano od ar. `adnā (značenje: o. k. je bliži)
Eto, m. (Rožaje 1907)
hipokoristika od Ethem

 

F 

Fadil, m. (Bar 1952)
ar. Fādil (m. ime, značenje: odličan, izvanredan, istaknut)
Fadilj, m. (Podgorica 1927)
modifikovano od Fadil
Fadilja, ž. (Podgorica 1927, 1930)
modifikovano od Fadila
Fadlija, ž. (Pljevlja 1920)
izvedeno od ar. Fadlī (m. ime, značenje: odličan, izvanredan) i sufiks -ja
Fahra, ž. (B. Polje 1953, 1972, Pljevlja 1921, 1936)
hipokoristika od Fahira, Fahreta ili Fahrija
Fahrija, ž. (Bar 1964, Berane 1935,  Podgorica 1902, 1907, 1933, 1941)
ar. fahriyya (značenje: k. pripada počast)
Fahrudin, m. (Bar 1974, Pljevlja 1831, 1966)
ar. Fahraddīn (m. ime, značenje: ponos vjere)
Faik, m. (B. Polje 1953, Pljevlja 1929, 1932, Podgorica *1975)
ar. fā`iq (značenje: nadmoćan)
Faiz, m. (Berane 2000)
ar. Fā`iz c. art (m. ime, značenje: pobjednik)
Faiza, m. (Pljevlja 1929)
izvedeno od m. imena Faiz
Fajrija, ž. (Podgorica 1952)
modifikovano od Fahrija
Fajrudin, m. (Podgorica 1952)
modifikovano od Fahrudin
Fajza, ž. (Rožaje 1988)
modifikovano od Faiza
Faketa, ž. (Rožaje 1968)
ar. `ifāqa (značenje: ozdravljenje, oporavak) 
Fana, ž. (Rožaje 1906)
ar. fanā` (značenje: mistično očišćenje od poročnih osobina ili utonuće u promatranje Božje veličine)
Farida, ž. (Podgorica 1955)
izvedeno od m. imena Farid (ar. Farīd,  m. ime, značenje: neuporediv, izvanredan)
Fariha, ž. (Pljevlja 1929)
ar. fariha (značenje: vesela, radosna)
Farija, ž. (Podgorica 1951)
modifikovano od hipokoristike Fahrija
Faruk, m. (B. Polje 1972, Podgorica 1953)
ar. Fārūq (m. ime, značenje: k. razlikuje istinu od neistine)
Farzaheta, ž. (Pljevlja 1937)
modifikovano od ar. firdāhiyya (značenje: krupna i prsata žena)
Fata, ž. (Podgorica 1910, 1927, 1948, 1953)
hipokoristika od Fatima
Fatih, m.(Pljevlja 1930)
ar. fātih (značenje: osvajač)
Fatima, ž. (Pljevlja 1907, 1984, Podgorica 1954)
ar. Fātima (ž. ime, ime Muhamedove kćerke, doslovno značenje: o. k.odbijena od dojenja)
Faza, ž. (Podgorica 1910, Rožaje 1902)
hipokoristika od Faiza ili Fazila
Fazila, ž. (Bar 1907)
modifikovano od Fadila
Fazileta, ž. (Pljevlja 1943)
modifikovano od Fadila
Fazlija, ž. (Podgorica 1928)
modifikovano od Fadlija
Fedžra, ž. (Pljevlja 1925)
hipokoristika od Fedžrija
Fedžrija, ž. (Pljevlja 1919)
ar. fağr (značenje: zora, osvit) i sufiks -ija
Fehim, m. (Pljevlja 1902, 1932)
ar. fahīm (značenje: oštrouman, inteligentan)
Fehima, ž. (Rožaje 1900)
izvedeno od m. imena Fehim
Fehmija, m. (Berane 1924)
ar. f ahmī (značenje: intelektualan) i sufiks -ja
Feho, m. (Berane 1933, Podgorica 1905)
hipokoristika od Fehim, Fehmija
Fehrat, m. (Rožaje 1909)
modifikovano od Ferhat
Fejzo, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od Fejzulah (ar. Faydallah, m. ime, značenje: Božja milost) 
Feka, ž. (Rožaje 1912)
hipokoristika od Fehima
Feko, m. (Berane 1941, Rožaje 1958)
hipokoristika od Fehim
Ferat, m. (Podgorica 1953)
modifikovano od Ferhat
Ferazaheta, ž. (Pljevlja 1939)
modifikovano od Farzaheta
Ferhad, m. (Pljevlja 1932)
perz. Farhād (m. ime, značenje: pobjednik)
Ferhat, m. (Berane 1934)
modifikovano od Ferhad
Ferid, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1950)
modifikovano od Farid
Ferida, ž. (Podgorica 1950, 1975, Rožaje 1917)
modifikovano od Ferida
Feris, m. (Berane 1970)
modifikovano od Feriz
Feriz, m. (Pljevlja 1905, Rožaje 1912)
per. fīrūz (značenje: tirkiz)
Ferka, ž. (Berane 1929, Rožaje 1959)
modifikovano od Ferhata
Ferko, m. (Pljevlja 1943)
modifikovano od Ferhat ili Ferhad
Ferzad, m. (Rožaje 1962)
modifikovano od per. farzand (značenje: dijete)
Fetah, m. (Podgorica 1948)
skraćeno od ar. ΄Abdalfattāh (m. ime, značenje: rob onoga  koji ljudima pruža svoje blagodeti /Bog/)
Fetaneta, ž. (Pljevlja 1982)
ar. fattāna (značenje: zanosna, privlačna)
Fethija, ž. (Pljevlja 1918)
ar. fath (značenje: pobjeda) i sufiks -ija
Fetija, ž. (Berane 1943, 1973)
modifikovano od Fethija ili ar. fatī (značenje: mlad, mladalački) i sufiks -ja
Fevzija, m. (Pljevlja 1933)
ar. fawz (značenje: uspjeh, pobjeda) i sufiks -ija
Fifa, ž. (Berane 1874, Rožaje 1917)
hipokoristika od Afifa (ar. ΄afīfa, značenje: nevin, čedan)
Fiko, m. (Podgorica 1927, 1952)
hipokoristika od Refik, Šefik, Teufik)
Fikret, m. (Pljevlja 1931, 1943)
ar. fikra (značenje: misao)
Fikreta, ž. (Podgorica 1947, 1954)
izvedeno od m. imena Fikret
Filduza, ž. (Pljevlja 1942)
modifikovano od Firdusa (Firdevsa, per. firdaws, značenje: raj)
Filjka, ž. (Rožaje 1905)
hipokoristika od Filduza
Firzet, m. (B. Polje 1973)
modifikovano od per. farzand (značenje: dijete)
Fuad, m. (Podgorica 1949)
ar. Fu`ād (m. ime, značenje: srce, razum, duh)
Fuat, m. (Rožaje 1966)
modifikovano od Fuad

 

G 

Galip, m. (Berane 1919)
ar. Ġālib (muško ime, značenje: pobjednik)
Galja, ž. (Berane 1911, Rožaje 1917)
hipokoristika od Galiba
Galjo, m. (Rožaje 1906)
hipokoristika od Galib
Ganija, m. (Berane 1972)
ar. ġanī (značenje: bogat, imućan) i sufiks -ja
Gano, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1953)
hipokoristika od Ganija
Gondža, ž. (Berane 1932, Podgorica 1910, 1927)
ar. ġunğ (značenje: koketnost, zavodljivost) i sufiks -ja

 

H

Habiba, ž. (Podgorica 1930, 1947)
ar. Habība (značenje: draga, mila)
Hadesa, ž. (Rožaje 1984)
ar. hads (značenje: inteligencija) i sufiks –a ili ar. hadat (značenje: novost, novina) i sufiks -a
Hadžija, m. (Bar 1909, Podgorica 1954)
ar. hāğğ ili tur. haci (značenje: hodočasnik, hadžija)
Hadžira, ž. (Pljevlja 1933)
modifikovano od Hadžera (ar. Hāğar, st. heb. Agar, žena Abrahamova /Ibrahimova/) 
Hadžo, m. (Pljevlja 1908, 1932)
hipokoristika od Hadžija
Hađira, ž. (Podgorica 1953)
modifikovano od Hadžira
Hafa, ž. (Pljevlja 1908)
hipokoristika od Hafeta, Hafifa, Hafija
Hafiza, ž. (Rožaje 1902)
ar. hāfiz (značenje: zaštitnik, o. k. zna Kur’an napamet)
Hajdar, m. (Bar 1907, Podgorica 1910, *1947, *1954)
ar. Haydar (m. ime, nadimak halife Alije, značenje: lav)
Hajlija, ž. (Bar 1965)
modifikovano od Hajrija
Hajran, m. (Rožaje 1960)
izvedeno od hipokoristike Hajro
Hajrija, ž. (Bar 1986, Pljevlja 1921, Podgorica 1910, *1954)
ar. hayriyya (značenje: dobrota, dobročinstvo, sreća)
Hajro, m. (Pljevlja 1915, 1932, Podgorica 1950)
hipokoristika od Hajrija, Hajrudin, Hajrulah
Hajrudin, m. (Pljevlja 1932)
ar. Hayraddīn (m. ime, značenje: dobro vjere)
Hajrulah, m. (Podgorica 1927)
ar. Hayrallah (m. ime, značenje: Božje dobro)
Hajruš, m. (Podgorica 1979)
hipokoristika od Hajrija, Hajrudin, Hajrulah
Hajruša, ž. (Podgorica 1929)
hipokoristika od Hajrija
Hajsijeta, ž. (Pljevlja 1936)
modifikovano od Hasijeta (ar. hāssiyya, značenje: posebnost)
Hakija, m. (Berane 1930, B. Polje 1972, Pljevlja 1912, 1924, 1932)
ar. haqqī (značenje: pravi, istinit) i sufiks -ja
Hako, m. (Berane 1910,1999)
hipokoristika od Hakija
Halem, m. (Rožaje 1901)
modifikovano od Alem
Halid, m. (Podgorica 1953)
ar. Hālid (m. ime, značenje: vječan)
Halil, m. (Bar 1900, Pljevlja 1932, Podgorica 1929, Rožaje 1904)
ar. Halīl (m. ime, značenje: prisni prijatelj)
Halima, ž. (Bar 1974, Berane 1931, Pljevlja 1910, Rožaje 1912)
ar. Halīma, ž. ime, značenje: blaga, dobroćudna)
Halit, m. (Podgorica 1954)
modifikovano od Halid
Halkija, ž. (B. Polje 1947)
izvedeno od hipokoristike Halko
Haljilj, m. (Podgorica *1909)
modifikovano od Halil
Halko, m. (Rožaje 1904, 1966)
hipokoristika od Halil
Hama, ž. (Berane 1905)
hipokoristika od Hamida
Hamdija, m. (Pljevlja 1908, 1932, Podgorica 1953)
ar. Ḥamd (m. ime, značenje: zahvalnost) i sufiks -ija
Hamdo, m. (B. Polje 1953, Pljevlja 1932, Rožaje 1911, 1958)
hipokoristika od Hamdija
Hamid, m. (Berane 1933, Pljevlja 1932, Podgorica 1930, 1975)
ar. Ḥamīd (m. ime, značenje: slavljen, čuven)
Hamida, ž. (Pljevlja 1906, Podgorica 1950)
izvedeno od m. imena Hamida
Hamijeta, ž. (Pljevlja 1936, 1944, 1966)
ar. hāmiya (značenje: zaštitnica)
Hamo, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od Muhamed
Hamšo, m. (Pljevlja 1903, 1932)
hipokoristika od Hamšija (ar. hamš, značenje: srdžba, ljutnja i sufiks –ija)
Hamza, m. (Pljevlja 1932)
ar. Ḥamza (m. ime, značenje: lav)
Hana, ž. (Berane 1905, B. Polje 2005, Pljevlja 1940, Podgorica 1975, Rožaje 1914)
hipokoristika od Hanifa, Hanuma, Ilhana, Rejhana, Umihana
Hanan, m. (Pljevlja 2001)
ar. hannān (značenje: nježan, milostiv, saosjećajan)
Hanefija, m. (Pljevlja 1910, 1939)
ar. hanafī (značenje: ortodoksan) i sufiks -ja
Hanifa, ž. (Podgorica 1910, 1952)
ar. hanīfa (značenje: pravovjeran)
Hanija, ž. (Pljevlja 1926, 1981)
ar. hāni`a (značenje: sretna, k. ima uspjeha)
Hanisa, ž. (Rožaje 1990)
ar. hānisa (značenje: junakinja)
Hanka, ž. (B. Polje 1953, Pljevlja 1915, Podgorica 1909)
izvedeno od hipokoristike Hana
Hankija, ž. (Berane 1934, Pljevlja 1920, Rožaje 1914)
izvedeno od Hanka
Hankuša, ž. (Podgorica 1930)
izvedeno od Hanka
Haris, ž. (B. Polje 1973, Pljevlja 1982, Podgorica 1969)
ar. Hārit c. art (m. ime, značenje: lav)
Hariz, m. (Berane 1972)
modifikovano od Haris
Harun, m. (Pljevlja 2005, Podgorica 1965)
ar. Hārūn (m. ime, st. heb. Aron, značenje: nepoznato)
Hasan, m. (Pljevlja 1932, Podgorica *1902, 1952)
ar. Ḥasan, ( c. art) (m. ime, značenje: lijep)
Hasbija, ž. (Pljevlja 1924, 1932)
ar. hasabī (značenje: plemićki) i sufiks -ja
Hasena, ž. (Pljevlja 1901, 1938, 1943, 1969, 1981, Podgorica 1965)
modifikovano od ar. hasana (značenje: lijepa)
Hasib, m. (Pljevlja 1932)
ar. hasīb (značenje: plemenitog roda, ugledan)
Hasiba, ž. (Pljevlja 1916, Podgorica 1953)
izvedeno od m. imena Hasiba
Hasija, ž. (Berane 1940, Podgorica *1953)
ar. hāssiyya (značenje: posebnost)
Hasim, m. (Podgorica 1953)
ar. hāsim (značenje: o. k. razrješava spor)
Hasima, ž. (Bar 1903)
izvedeno od m. imena Hasim
Hasko, m. (Rožaje 1914)
hipokoristika od Hasan ili Hazim
Hasnija, ž. (Pljevlja 1901, 1966, Podgorica 1950)
ar. hasnā (značenje: ljepotica) i sufiks –ija dodat na osnovu
Haso, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od Hasan
Hasreta, ž. (Podgorica 1953)
ar. hasra (značenje: uzdah)
Haša, ž. (Pljevlja 1909)
hipokoristika od Hašema (Hašima)
Hašim, m. (Pljevlja 1925)
ar. Hāšim (m. ime, nekada nadimak nastao prema običaju na zajedničkim ručkovima da se izdrobljen hljeb miješa sa komadima kuvanog mesa kamile; doslovno značenje: o. k. drobi, mrvi hljeb)
Hašin, m. (Rožaje 1974, 1985)
ar. hašin (m. ime, značenje: gub, surov)
Hata, ž. (Berane 1912, Podgorica *1902, Rožaje 1904, 1971)
hipokoristika od Hatidža, Hatema
Hatidža, ž. (Pljevlja 1911, 1920, Podgorica 1902)
ar. Hadīğa (ž.ime, ime prve Muhamedove žene, značenje: žensko dijete rođeno prije vremena)
Hatka, ž. (Rožaje 1916)
izvedeno od hipokoristike Hata
Hava, ž. (Pljevlja 1905, Podgorica *1902, 1910, Rožaje 1914)
ar. Ḥawwā` (ž. ime, st. heb, biblijsko ime Eva)
Havaja, ž. (Bar 1903)
modifikovano od Hava
Havuša, ž. (Berane 1933, Podgorica 1930)
hipokoristika od Hava
Hazar, m. (Pljevlja 1901)
ar. hadar (značenje: oprez, pažnja)
Hazbija, m. (Pljevlja 1932)
modifikovano od Hasbija
Hazbo, m. (Pljevlja 1937)
hipokoristika od Hazbija
Hazera, ž. (Rožaje 1993)
izvedeno od m. imena Hazer (Hazar)
Hazir, m. (Berane 1941, Pljevlja 1903, 1932, Rožaje 1977)
ar. hadir (značenje: oprezan, budan)
Hedija, ž. (B. Polje 1946, Pljevlja 1920)
ar. hadiyya (značenje: mlada nevjesta, poklon)
Hedisa, ž. (B. Polje 1973)
ar. hadīta (značenje: nova, savremena, moderna)
Hiba, ž. (Pljevlja 1909)
hipokoristika od Habiba
Hida, ž. (Berane 1934)
hipokoristika od Hidajeta, Vahida
Hidajeta, ž. (Rožaje 1961)
ar. hidāya (značenje: pravi put, upućivanje na pravi put)
Hifzo, m. (Pljevlja 1915)
hipokoristika od Hifzija (ar. hifz, značenje: čuvanje, zaštita i sufiks –ija)
Hilmija, m. (Pljevlja 1969, Podgorica 1954)
ar. hilm (značenje: blagost, dobroćudnost) i sufiks -ija
Hilmo, m. (Pljevlja 1913, Rožaje 1909)
hipokoristika od Hilmija
Himlija, m. (Berane 1939)
modifikovano od Hilmija
Himzo, m. (Pljevlja 1933)
hipokoristika od Himzija (Hifzija)
Hinda, ž. (Bar 1965)
ar. Hind (ž. ime, nejasna etimologija)
Hivzija, m. (Pljevlja 1932)
modifikovano od Hifzija
Hivzo, m. (Berane 1936, Pljevlja 1932, Rožaje 1902)
hipokoristika od Hivzija (Hifzija)
Hule, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od Husein
Huma, ž. (Berane 1922, Podgorica *1902, 1910)
hipokoristika od Hurema (per. Hurram, značenje: zvjezdan i sufiks –a), Hurmeta (ar. hurma, značenje: svetost, dama, gospođa) ili modifikovano od Uma (Umihana)
Humica, ž. (Podgorica 1929, 1953)
izvedeno od Huma ili modifikovano od Umica (Umihana)
Hurija, ž. (Pljevlja 1914)
ar. hūriyya (značenje: rajska djevica, nimfa)
Hurka, ž. (Pljevlja 1941)
hipokoristika od Hurija
Hurmeta, ž. (Pljevlja 1940)
ar. hurma (značenje: svetost, dama, gospođa)
Husein, m. (Bar 1974, Pljevlja 1912, Podgorica 1930, 1948, 1951)
ar. Ḥusayn (m. ime, značenje: ljepuškast)
Husejn, m. (Podgorica *1902)
modifikovano od Husein
Husejin, m. (Bar 1902, Pljevlja 1920, 1932, 1940)
modifikovano od Husein
Husko, m. (Berane 1913)
hipokoristika od Husein
Husnija, m. (B. Polje 1948, Pljevlja 1909, 1925, Podgorica 1950, Rožaje 1912)
ar. husn (značenje: ljepota) i sufiks -ija
Huso, m. (Pljevlja 1907, 1932)
hipokoristika od Husein
Huzeir, m. (Rožaje 1912)
modifikovano od ΄Uzayr (Ezra, ime vjerovjesnika)

 

I

Ibiš, m. (Rožaje 1905)
hipokoristika od Ibrahim ili Ibrišim
Ibrahim, m. (Pljevlja 1932, Podgorica *1910, 1927, 1953)
ar. `Ibrāhīm  (Abraham, ime vjerovjesnika)
Ibrima, ž. (Rožaje 1901)
hipokoristika od Ibrahima ili Ibrišima
Ibro, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1929, Rožaje 1912)
hipokoristika od Ibrahim
Idajeta, ž. (Podgorica *1975)
modifikovano od Hidajeta
Idriz, m. (Berane 2001, Pljevlja 1904, 1932)
ar. `Idrīs (Enoh, ime vjerovjesnika)
Ifeta, ž. (Bar 1964, B. Polje 1982, Pljevlja 1924, Podgorica 1950)
ar. ΄iffa (značenje: nevinost, čednost)
Igbala, ž. (Berane 1888, Pljevlja 1933, 1942)
modifikovano od Ikbala
Ikbala, ž. (Pljevlja 1933)
ar. `iqbāl (značenje: uspjeh, sreća, blagostanje) i sufiks-a
Ilda, ž. (B. Polje 1993, Rožaje 1990)
hipokoristika od Ilduza
Ilduze, ž. (Bar 1904)
modifikovano od Ilduza (Jilduza, tur. Yıldız, ž. ime, značenje: zvijezda, sretna zvijezda i sufiks –a)
Ilhan, m. (B. Polje 2005, Pljevlja 2002, Rožaje 1989)
modifikovano od ar. `ilhām (značenje: nadahnuće, inspiracija)
Ilhana, ž. (Berane 1972)
izvedeno od m. imena Ilhan
Ilijaz, m. (Podgorica 1927)
modifikovano od Iljas
Iljaz, m. (Berane 1916, Podgorica *1951, Rožaje 1979)
modifikovano od Iljas (ar. `Ilyās, Ilija, ime vjerovjesnika)
Iljhan, m. (Rožaje 1980)
modifikovano od Ilhan
Ilma, ž. (Berane 1998, B. Polje 1972)
modifikovano od Hilma (ar. hilm, značenje: blagost, dobroćudnost i sufiks -a)   ili ar. ΄ilm (značenje: znanje) i sufiks –a
Ilmija, m. (Podgorica 1951)
modifikovano od Hilma ili Ilma
Ilsa, ž. (Rožaje 1983)
hipokoristika od Ilsana (ar. `ilsān, značenje: rječitost)
Ilvana, ž. (Rožaje 1990)
antroponimjski neologizam
Ilza, ž. (Rožaje 1988)
hipokoristika od Ilzana (modifikovano od Ilsana)
Imad, m. (B. Polje 2005)
ar. ΄imād (značenje: oslonac)
Iman, ž. (Bar 2004, Pljevlja 2003)
ar. `īmān (značenje: vjerovanje)
Imar, m. (Pljevlja 2005)
antroponimjski neologizam ili modifikovano od Amar
Imran, m. (Pljevlja 2001, Rožaje 1984)
ar. ΄Imrān (Musaov, odn. Merjemin otac)
Imzo, m. (Podgorica *1946)
modifikovano od Himzo (Hifzo)
Inem, m. (Rožaje 1984)
modifikovano od ar. ΄anam (značenje: planinski tulipan)
Ineta, ž. (Rožaje 1968)
ar. ΄īna (značenje: najbolji dio, izbor, lijep izgled)
Irfan, m. (Bar 1985, B. Polje 1982, Pljevlja 1967, 1982, Podgorica 1953, Rožaje 1981)
ar. ΄Irfān (m. ime, značenje: spoznaja)
Irhan, m. (Rožaje 1977)
nejasna etimologija
Irnes, m. (Pljevlja 2005)
antroponimjski neologizam
Irsad, m. (B. Polje 1972)
modifikovano od Ersad ili ar. `irsād (značenje: nagrada)
Irsan, m. (Rožaje 1977, 1986)
antroponimjski neologizam
Isad, m. (Rožaje 1963)
modifikovano od Isamudin ili ar. `is΄ād (značenje: usrećivanje)
Isadin, m. (Podgorica 1951)
modifikovano od Isamudin (ar. ΄Isāmaddīn, m. ime, značenje: savez vjere)
Isah, m. (Rožaje 1967)
modifikovano od ar. ΄Īsā ( Isus)
Isat, m. (Berane 1920)
modifikovano od Isad
Islam, m. (Pljevlja 1925, 1932, Podgorica 1947, 1975)
ar. `islām (značenje: islam, predanost Bogu)
Isljam, m. (Podgorica *1927, Rožaje 1917)
modifikovano od Islam
Isma, ž. (Podgorica 1954)
hipokoristika od Ismeta
Ismail, m. (Pljevlja 1932, 2005)
`Ismā`īl (st.heb. Isma’el, Samuel, ime vjerovjesnika)
Ismajil, m. (Pljevlja 1946)
modifikovano od Ismail
Ismar, m. (Rožaje 1990)
antroponimjski neologizam
Ismet, m. (Bar 1974, B. Polje 1950, Pljevlja 1932, Podgorica 1930)
ar. ΄isma (značenje: čistota, neporočnost)
Ismeta, ž. (Podgorica 1930, 1953)
izvedeno od m. imena Ismet
Iso, m. (Rožaje 1902)
modifikovano od ar. ΄Īsā ( Isus)
Iza, ž. (Pljevlja 1904, 1925)
hipokoristika od Izeta, Izudina, Izedina
Izedin, m. (Podgorica 1950)
modifikovano od  Izudin
Izedina, ž. (Podgorica 1947)
izvedeno od m. imena Izedin
Izedinka, ž. (Podgorica 1951)
modifikovano od Izedinka
Izerin, m. (Rožaje 1979)
modifikovano od Zerin (per. zarrīn, značenje: zltan)
Izerina, ž. (Rožaje 1980)
izvedeno od m. imena Izerin
Izet, m. (Pljevlja 1933)
ar. ΄izza (značenje: snaga, moć)
Izeta, ž. (Pljevlja 1945)
izvedeno od m. imena Izet
Izudin, m. (Podgorica 1951)
ar. ΄Izzaddīn (značenje: snaga vjere) 

 

J

Jahjo, m. (Berane 1942)
modifikovano od Jahja (ar. Yahyā, ime vjerovjesnika)
Jaho, m. (Berane 1924, Rožaje 1906, 1915)
hipokoristika od Jahja
Jakub, m. (Podgorica *1902)
ar. Ya΄qūb (Jakov, ime vjerovjesnika)
Jakup, m. (Berane 1900, Pljevlja 1932, Podgorica 1910, Rožaje 1912)
modifikovano od Jakup
Jakupa, ž. (Pljevlja 1907)
izvedeno od m.imena Jakup
Jakuta, ž. (Pljevlja 1916)
per. yāqūt (značenje: rubin)
Jasemina, ž. (Pljevlja 1943, Rožaje 1972)
per. yāsamīn (značenje: jasmin)
Jasmin, m. (Bar 2004, B. Polje 1981, Pljevlja 1981, Podgorica 1975)
per. per. yāsamīn (značenje: jasmin)
Jasmina, ž. (Bar 1975, B. Polje 1981, Pljevlja 1968, 1982, Rožaje 1959)
izvedeno od m. imena Jasmin
Jasminka, ž. (Podgorica 1953)
modifikovano od Jasmina
Jasmir, m. (Rožaje 1969)
modifikovano od Jasmin
Jasna, ž. (Podgorica 1952)
hipokoristika od Jasmina
Jašar, m. (Pljevlja 1932)
tur. Yaşar (zaštitno m. ime, značenje: on živi)
Jolduza, m. (Berane 1983)
modifikovano od Jilduza (tur. Yıldız, ž. ime, značenje: zvijezda, sretna zvijezda i sufiks –a)
Jonus, m. (B. Polje 1947, Pljevlja 1932)
modifikovano od ar. Yūnus (Jona, ime vjerovjesnika)
Jonuz, m. (Rožaje 1908)
modifikovano od Jonus (Junus)
Jupo, m. (Rožaje 1913)
hipokoristika od Jakup
Jusuf, m. (Pljevlja 1920, Podgorica *1975)
ar. Yūsaf (Josif, ime vjerovjesnika)

 

K

Kada, ž. (Rožaje 1906, 1983)
hipokoristika od Kadira, Kaduna i Zilkada
Kadira, ž. (Pljevlja 1967)
ar. qādira (značenje: moćna, silna)
Kadreta, ž. (Bar 1964)
modifikovano od ar. qudra (značenje: moć, sila)
Kadrija, m. (Berane 1912, Pljevlja 1910, 1920, 1925, 1932, Rožaje 1911)
ar. Qadrī (značenje: suđen) i sufiks -ija
Kadrija, ž. (Pljevlja 1925)
v. gore navedeno
Kadro, m. (B. Polje 1981)
hipokoristika od Kadrija
Kaid, m. (Pljevlja 2005)
ar. qā`id (značenje: vođa, zapovjednik)
Kaja, ž. (Bar 1902, 1906)
nejasna eimologija
Kaled, m. (Bar 2004)
modifikovano od Halid
Kamina, ž. (Berane 1972)
ar. kāmina (značenje: skriven)
Kana, ž. (Pljevlja 1913, 1927)
hipokoristika od Kanita
Kanita, ž. (Rožaje 1970, 1988)
ar. qānita (značenje: poslušna, pokorna)
Kaplan, m. (Berane 1945, Podgorica 1910, Rožaje 1911)
tur. Kaplan (m. ime, značenje: tigar, panter, leopard)
Karenfila, ž. (Rožaje 1916)
modifikovano od ar. qaranful (značenje: karanfil)
Karim, m. (Berane 2001)
ar. Karīm (c. art) (m. ime, značenje: plemenit)
Kasema, ž. (Pljevlja 1906)
modifikovano od Kasima (izvedeno od m. imena Kasim)
Kasim, m. (Pljevlja 1909, 1932)
ar. Qāsim (c. art) (značenje: onaj koji dijeli, rastavlja)
Kasum, m. (Rožaje 1905)
modifikovano od Kasim
Kejmal, m. (Podgorica 1949)
modifikovano od Kemal
Kejmeta, ž. (Podgorica 1910, 1953)
modifikovano od Kimeta
Kemal, m. (Berane 1932, Podgorica 1951)
ar. Kamāl (m. ime, značenje: potpunost)
Kemaludin, m. (Pljevlja 1939)
ar. Kamāladdīn (m. ime, značenje: potpunost vjere)
Kemo, m. (Pljevlja 1967)
hipokoristika od Kemal
Kenan, m. (Bar 1999, Berane 1997, B. Polje 1982, 1993, Pljevlja 1970, 1981, Rožaje 1979, 1991)
ar. Kan΄ān (m. ime, Kanan /Hamov sin/)
Kerim, m. (B. Polje 1973, Pljevlja 1982)
v. Karim
Kero, m. (Rožaje 1915)
hipokoristika od Kerim
Kijameta, ž. (Podgorica 1927)
ar. qiyāma (značenje: vaskrsnuće)
Kima, ž. (Berane 1938, Rožaje 1912)
hipokoristika od Kimeta
Kimeta, ž. (Pljevlja 1929)
ar. qīma (značenje: vrijednost)
Kinana, ž. (Rožaje 1984)
izvedeno od m. imena Kinan
Kurto, m. (Rožaje 1964)
tur. kurt (značenje: vuk)

 

L

 

Lamia, ž. (Pljevlja 2003)
ar. lāmi΄a (značenje: blistava, sjajna)

Latif, m. (Pljevlja 1932, 1941)

ar. latīf (značenje: blag, dobroćudan)

Latifa, ž. (Pljevlja 1837)

izvedeno od m. imena Latif

Lejla, ž. (B. Polje 1972, 1981, Rožaje 1985)

ar. laylā (ime najvjerovatnije nastalo od st. heb. imena Lili u značenju ljiljan, preuzeto iz popularne arapske pjesničke legende o Medžnunu /značenje: bezuman, lud/,  tj. o mladiću koji  se do ludila zaljubio u Lejlu, kćerku starješine susjednog plemena)
Lela, ž. (Bar 1974)
modifikovano od Lejla

Lema, ž. (Bar 1902)

hipokoristika od Lemana (ar. lama΄ān, značenje: blistanje, sjaj, svjetlucanje)

Lutfija, m. (Pljevlja 1920)

ar. lutf (značenje: nježnost, blagost) i sufiks -ija

Lutfo, m. (Pljevlja 1892, 1909, 1932)

hipokoristika od Lutfija

 

LJ

Ljano, m. (Bar 1964)
hipokoristika od Alijudin (ar. ΄Aliyyadīn, m. ime, značenje: odličnik vjere) ili od Alija

Ljatifa
, ž. (Podgorica 1927)

modifikovano od Latifa

Ljejla
, ž. (Rožaje 1971)

modifikovano od Lejla

Ljutvija
, m. (Berane 1932, Podgorica 1910, Rožaje 1993)

modifikovano od Lutfija

Ljutvo
, m. (Rožaje 1916)

hipokoristika od Ljutvija

 

M

Magbula, ž. (Pljevlja 1914)
modifikovano od Makbula (ar. maqbūla, značenje: dobrodošla)

Magbulija
, ž. (Podgorica 1928, 1949)

modifikovano od Makbulija

Mahida
, ž. (Pljevlja 1936)

modifikovano od Maida ili od ar. māhida li-nafsi-hā (značenje: o. k. zarađuje, privređuje)

Mahija, ž. (Berane 1937, Rožaje 1901, 1908)

ar. māhiya (značenje: o. k. oprašta)

Mahit, m. (Rožaje 1977)

modifikovano od Mahid (ar. māhid li-nafsi-hi, značenje: o. k. zarađuje, privređuje) ili modifikovano od ar. maht (značenje: pametan, razuman)
Mahmud, m. (Bar 1902, Pljevlja 1932)

ar. Mahmūd (m. ime, značenje: hvaljen, hvalevrijedan)

Mahmut, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1929)

modifikovano od Mahmud

Maho
, m. (Rožaje 1910)

hipokoristika od Mahir, Mahmud

Maida
, ž. (Bar 1999, Pljevlja 1941, 1984, Rožaje 1983)

izvedeno od  m. imena Maid (ar. Mā΄id, m. ime, značenje: ljut, ogorčen)
Majda
, ž. (B. Polje 1992, Pljevlja 2003, Rožaje 1989)

modifikovano od Maida

Majida
, ž. (Pljevlja 1970)

modifikovano od Maida

Maka
, ž. (Berane 1930)

hipokoristika od Makbula, Maksuda, Malika

Makbula
, ž. (Pljevlja 1934, 1945)

ar. maqbūla (značenje: dobrodošla)

Makbulija
, m. (Podgorica 1927)

modifikovano od Makbula

Maksud
, m. (Pljevlja 1913)

ar. maqsūd (značenje: željen)

Malića, ž. (Podgorica *1975, Rožaje 1917)

modifikovano od Malika (izvedeno od m. imena Malik, ar. mālik, značenje: o. k. posjeduje, vlasnik, ime anđela)

Malija
, ž. (Podgorica 1950)

ar. māli`a (značenje: dostojanstvena)    
Malka
, ž. (Berane 1902)

hipokoristika od Malika

Malja, ž. (Berane 1919)

hipokoristika od Malika, Malija

Maljo, m. (Rožaje 1908)

hipokoristika od Malik

Maruka, ž. (Podgorica 1950)

ar. ma΄rūqa (značenje: mršava, suhonjava, vitka)

Mašo, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Mahir, Mahmud

Meda, ž. (Berane 1902)

hipokoristika od Medhija, Mediha

Medača, m. (Podgorica 1949)

hipokoristika od Medhija, Mediha

Medhija, m. (Pljevlja 1942)

ar. madh (značenje: hvaljenje) i sufiks -ija

Mediha, m. (Pljevlja 1923, 1968, Rožaje 1983)

ar. madīha (značenje: pohvala) ili ar. madīha (značenje: moćna, silna)

Medija, ž. (Podgorica 1950)

modifikovano od Medhija

Medika, ž. (Pljevlja 1928)

modifikovano od Mediha

Medina, ž. (B. Polje 1954, Pljevlja 2004, Podgorica 1953, Rožaje 1910)

ar. madīn (značenje: lav)

Medo, m. (Pljevlja 1932, Podgorica *1902, Rožaje 1914)

hipokoristika od Ahmed, Mehmed

Mehdija, m. (B. Polje 1948, Podgorica 1954)

ar. Mahdī (m. ime, značenje: ime čovjeka k. će pred propast svijeta upućivati na pravu vjeru) i sufiks -ja
Mehmed, m. (Bar 1901, Berane 1930, Pljevlja 1907, 1916, 1932, Podgorica 1951)
tur. Mehmed (modifikovano od ar. Muhammad, m. ime, značenje: mnogo hvaljen, slavljen)

Mehmedalija, m. (Pljevlja 1930)

složeno ime: Mehmed i Alija

Mehmedin, m. (Rožaje 1971, 1981)

modifikovano od Mehmed

Meho, m. (Pljevlja 1916, 1932)

hipokoristika od Mehmed, Muhamed

Mejdan, m. (Rožaje 1987)

modifikovano od ar. al-Maydānī (m. ime, značenje: o. k. je sa poprišta, ratišta)

Mejra, ž. (Berane 1929)

hipokoristika od Mejrema

Mejrema, ž. (Berane 1940)

modifikovano od ar. Maryam (Marija) i sufiks -a

Mejruša, ž. (Rožaje 1905, 1916)

izvedeno od hipokoristike Mejra

Meka, ž. (Rožaje 1910)

hipokoristika od Meleka (ar. malak, značenje: anđeo i sufiks -a)

Melahata, ž. (Pljevlja 1940)

ar. malāha (značenje: ljepota, ljupkost)

Melća, ž. (Pljevlja 1887)

hipokoristika od Meleća

Meleća, ž. (Bar 1900, Berane 1941, B. Polje 1950)

modifikovano od Meleka (ar. malak, značenje: anđeo i sufiks -a)

Melida
, ž. (B. Polje 1981)

antroponimijski neologizam

Meliha
, ž. (B. Polje 1993, Pljevlja 1970)

ar. malīha (značenje: ugodna, prijatna)

Melisa
, m. (Berane 1998, B. Polje 1993, Rožaje 1989)

antroponimijski neologizam

Melvija
, m. (Rožaje 1961)

ar. malw (značenje: brz korak) i sufiks -ija

Meljka
, m. (Rožaje 1914)

hipokoristika od Meleka

Memluka
, ž. (Podgorica 1930)

ar. mamlūka (značenje: o. k. pripada)

Menes
, m. (Rožaje 1957)

ar. manas (značenje: živahnost, vedrina)

Meniha
, ž. (Rožaje 1959)

ar. māniha (značenje: o. k. daruje)

Mensur
, m. (Bar 1999, Berane 1977, Pljevlja 1960, 1983, Podgorica 1975)

ar. mansūr /c. art./  (m. ime, značenje: pobjednički, pobje­do­nosan)

Mensura
, ž. (Pljevlja 1930, Podgorica 1954, 1975, Rožaje 1965)

izvedeno od m. imena Mansur

Mera
, ž. (Podgorica 1909, 1946, *1954, Rožaje 1902)

modifikovano od hipokoristike Mejra

Merdan
, m. (Rožaje 1983)

per. Mardān (osamostaljeni dio složenog imena, najčešće od nadimka halife Alije, Ali-Đahimerdan u značenju Alija, car ljudi) ili per. mardāna (značenje: muževan)
Merdžana
, ž. (Podgorica 1946, Rožaje 1981)

ar. marğān (značenje: korali) i sufiks -a

Merima
, ž. (B. Polje 1992)

modifikovano od Merjema

Merin
, m. (Berane 2000)

modifikovano od Merim (izvedeno od ž. imena Merima)

Merjema
, ž. (Pljevlja 1901)

ar. Maryam (Marija) i sufiks -a

Merhan
, m. (Rožaje 1987)

modifikovano od ar. marahān (značenje: veselost, razdra­ga­nost)

Merkuša
, ž. (Podgorica 1946)

izvedeno od hipokorostike Merka (hipokoristika od Merjema)

Mersad
, m. (Rožaje 1963, 1970)

ar. Martad (m. ime, značenje: plemenit čovjek, lav)

Mersada
, ž. (B. Polje 1981, Rožaje 1966)

izvedeno od m. imena Mersad

Mersan
, ž. (Podgorica 1979)

antroponimijski neologizam

Merseta
, ž. (Rožaje 1968)

modifikovano od ar. marisa (značenje: vrijedna, marljiva)

Mersida
, ž. (Bar 1986, Rožaje 1991)

ar. martida (značenje: plemenita, darežljiva)

Mersiha
, ž. (Rožaje 1977)

nejasna etimologija

Mersija
, ž. (Pljevlja 1956, 1966, Podgorica 1985)

modifikovano od ar. mursiya (značenje: čvrsta, postojana)

Mersim
, m. (Berane 1974, 1998)

antroponimijski neologizam

Mersudin
, m. (Berane 1973, Pljevlja 1946, 1968, Rožaje 1959)
složeno ime od ar. marat  i ad-dīn (značenje: blagost vjere)

Mervan
, m. (B. Polje 1972, Rožaje 1967)

ar. Marwān (nejasno značenje)

Mervana
, ž. (Berane 1972, Pljevlja 1966)

izvedeno od m. imena Mervan

Merzija
, ž. (Pljevlja 1955)

modifikovano od Mersija

Mesudija
, ž. (Podgorica 1929, 1946, 1953, *1954)

ar. Mas΄ūdī c. art (m. ime, značenje: srećan, blažen) i sufiks -ja

Meša
, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Mehmed
Meta
, m. (Rožaje 1909)

hipokoristika od Me(h)met

Meto
, m. (Podgorica 1948)

hipokoristika od Me(h)met

Mevla
, ž. (Pljevlja 1935)

hipokoristika od Mevleta, Mevlida, Mevlija, Mevluda

Mevlid
, m. (Podgorica 1975)

ar. mawlid (značenje: rođenje, rođendan, proslava Muha­me­dovog rođenja; ime koje se daje obično ž. djetetu rođenom na Muhamedov rođendan)

Mevlida
, ž. (Berane 1974, Pljevlja 1969, Podgorica 1952, 1975)

v. Mevlid

Mevlud
, m. (Bar 1999)

ar. mawlūd (značenje: rođenje, rođendan, svečanost u čast Muhamedovog rođendana, ime koje se daje obično ž. djetetu rođenom na Muhamedov rođendan)
Mevluda
, ž. (B. Polje 1948)

v. Mevlud

Mevludin
, m. (B. Polje 1948, 1972)

složeno ime od ar. mawlā i ad-dīn (značenje: sljedbenik vjere)

Mevljuda
, ž. (Rožaje 1967)

modifikovano od Mevluda

Mevljudin
, m. (Pljevlja 1960, Rožaje 1958)

modifikovano od Mevludin

Mevsudin
, m.  (Rožaje 1981)

složeno ime od ar. mawsūd i ar. ad-dīn (značenje: vjerom sazdan)

Midhad
, m. (Pljevlja 1982)

modifikovano od ar. Midha ili Midhat (m. ime, značenje: pohvala, pohvalno djelo)
Mido
, m. (Podgorica 1929, 1951)

hipokoristika od Midhat

Mifto
, m. (Berane 1955)

hipokoristika od Miftah (m. ime, ar. Miftāh, značenje: ključ, o. k. odgoneta)

Mihad
, m. (B. Polje 1981)

ar. mihād (značenje: krilo, okrilje)

Mihat
, m. (Berane 1974)

modifikovano od Mihad

Mihreta
, ž. (Rožaje 1985)

modifikovano od Mihra (hipokoristika od Mihridžana, ar. mihrağān, značenje: jesenja ravnodnevnica, svečanost, proslava)

Mihrija
, ž. (Rožaje 1970)

modifikovano od hipokoristike Mihra (hipokoristika od Mihridžana)

Milaheta
, ž. (Rožaje 1968, 1985)

modifikovano od Melaheta, Melahata

Milhad
, m. (Berane 1977)

antroponimijski neologizam

Milihaja
, ž. (Bar 1965)

ar. milāha (značenje: plovidba) i sufiks -ja

Miljazim
, m. (Bar 1964)

modifikovano od Mulazim (ar. mulāzim, značenje: postojan)
Miljhata
, ž. (Rožaje 1961)

modifikovano od ar. milha (značenje: sveta veza) ili modifi­ko­vano od Melahata

Mina
, ž. (B. Polje 1992)

hipokoristika od Amina, Emina, Jasmina, Nermina

Minela
, ž. (Berane 1997, Rožaje 1988)

antroponimijski neologizam

Miralem
, m. (Bar 1986, Pljevlja 1940)

složeno ime od per. mīr (ar. `amīr) i ar. ΄ālam (značenje: prvak među ljudima)

Mirha
, ž. (B. Polje 1982, Pljevlja 1982)

hipokoristika od Mirhunisa (etimologija nejasna, moguće ar. mirāh an-nisā`, značenje: radost među ženama)

Mirhan
, m. (Rožaje 1983)

antroponimjski neologizam

Mirhat
, m. (Berane 1972)

ar. mirha (značenje: način radovanja, veselja)

Mirnes
, m. (Pljevlja 1982)

antroponimijski neologizam

Mirsad
, m. (Pljevlja 1946, 1968, Podgorica 1950)

per. mīrzāde (značenje: princ)

Mirsada
, ž. (Bar 1964, 1975, B. Polje 1981, Pljevlja 1982, Podgorica 1954)

izvedeno od m. imena Mirsad

Mirsan
, m. (Rožaje 1977)

antroponimijski neologizam

Mirza
, m. (B. Polje 1981, Pljevlja 1984, Rožaje 1979)

skr. od per. mīrzade

Mirzet
, m. (B. Polje 1982, Rožaje 1991)

izvedeno od Mirza
Misala
, ž. (Rožaje 1968, 1982)

ar. mitāl (značenje: uzor) i sufiks -a

Mithat
, m. (Berane 1976, B. Polje 1972)

modifikovano od Midhat

Mizana
, ž. (B. Polje 1946)

ar. mīzān (značenje: balans, pravda, /c. art./ zodijačko sazvije­žđe Vaga)

Mizra
, ž. (Rožaje 1966)

modifikovano od ar. mazrā` (značenje: odlučna) ili modifikovano od Mirza

Moamer
, m. (B. Polje 1981, Rožaje 1974)

modifikovano od Muamer

Muamer
, m. (Pljevlja 1983, Rožaje 1977)

ar. Mu΄ammar (m. ime, značenje: dugovječan)

Muamera
, ž. (Pljevlja 1964, Rožaje 1977)

izvedeno od m. imena Muamer

Muamir
, m. (Berane 1973)      
ar. mu΄ammir (značenje: o. k. daje /dug/ život)

Muazeza
, ž. (Pljevlja 1928)

ar. mu΄azzaza (značenje: poštovana)

Mubera
, ž. (Pljevlja 1933)

ar. mubarra`a (značenje: nevina, zdrava)

Muhadesa
, ž. (Pljevlja 1923)

ar. muhaddata (značenje: oštroumna)

Muhamed
, m. (Berane 1931, Pljevlja 1932, Podgorica *1902, 1950)

ar. Muhammad (m. ime, značenje: mnogo hvaljen, slavljen, dostojan svake hvale)

Muharem
, m. (Pljevlja 1911, 1932, 1968)

ar. Muharram (m. ime, značenje: zaštićen, prvi mjesec lunarne godine)

Muhedin
, ž. (B. Polje 1951, 1973, Pljevlja 1968)

modifikovano od Muhidin
Muhidin
, m. (B. Polje 1953)

ar. Muhīddīn (m. ime, značenje: o. k. oživljava vjeru) 
Muho
, m. (B. Polje 1953)

hipokoristika od Muhamed, Muharem, Muhidin

Muhra
, ž. (Berane 1909)

per. muhra (značenje: školjka – amajlija kojom se pridobija ljubav muškarca)

Mujan
, m. (Rožaje 1901)

izvedeno od Mujo (hipokoristika od Mustafa)

Mujesira
, m. (B. Polje 1952, Pljevlja 1946)

ar. muyassira (značenje: o. k. donosi sreću)

Mujo
, m. (Bar 1900, Pljevlja 1932, Podgorica 1975, Rožaje 1900)

hipokoristika od Mustafa

Mula
, ž. (Pljevlja 1849)

hipokoristika Mulaima

Mule
, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Mulaim

Mulija
, ž. (Pljevlja 1910)

izvedeno od Mula (ar. mawlā, značenje: gospodar) dodava­nj­em sufiksa –ija na osnovu

Multa
, ž. (Berane 1906)

modifikovano od ar. maltā` (značenje: bez dlaka po tijelu)

Mulzeza
, ž. (Pljevlja 1927)

modifikovano od  ar. mulazzaza (značenje: jedra, jaka)

Muljka
, ž. (Rožaje 1963)

modifikovano od Mulka (hipokoristika od Mulkija, ar. mulk, značenje: vlasništvo, imetak, moć i sufiks –ija)
Mumin, m. (Pljevlja 1907, 1932, Rožaje 1902)
ar. mu`min (značenje: vjernik, pravovjerni)

Munavera
, ž. (Podgorica 1954)

modifikovano od Munevera

Munever
, m. (Berane 1935)

ar. munawwara (značenje: sjajan, svijetao)

Munevera
, ž. (Podgorica 1948, *1953)

izvedeno od m. imena Munever

Munib
, m. (Pljevlja 1942)

ar. munīb (značenje: pokajnik, o. k. se obraća Bogu)

Muniba
, ž. (Pljevlja 1915, Podgorica 1950, 1975)

izvedeno od m. imena Munib
Munir
, m. (Pljevlja 1969)

ar. munīr (značenje: sjajan, svijetao, blistav)

Munira
, ž. (Pljevlja 1925, Podgorica 1929, 1949)
izvedeno od m. imena Munir

Munirka
, ž. (Berane 1944, Rožaje 1907)

modifikovano od Munira

Munisa
, ž. (Pljevlja 1984)

ar. mu`nisa (značenje: druželjubiva, prijatna, ljubazna)

Muniver
, m. (Podgorica 1975)

modifikovano od ar. munawwir (značenje: o. k. svijetli, k. cvate)
Munivera
, ž. (Podgorica 1953)

izvedeno od m. imena Muniver

Murad
, m. (Pljevlja 1932, Podgorica *1909)

ar. Murād (m. ime, značenje: poželjan)

Muradif
, m. (Podgorica *1953)

ar. murādif (značenje: saputnik)

Muradija
, ž. (Pljevlja 1942)

izvedeno od m. imena Murad dodavanjem sufiksa -ija

Murat
, m. (Podgorica *1910, 1954)

modifikovano od Murad

Muratka
, ž. (Pljevlja 1909, 1936)
izvedeno od m. imena Murat dodavanjem sufiksa -ka

Muris, m. (Pljevlja 1937)
ar. mūrit (značenje: o. k. ostavlja nešto u nasljeđe)

Muriz
, m. (B. Polje 1949, Pljevlja 1937)
modifikovano od Muris

Muro
, m. (Podgorica *1950)

hipokoristika od Muradif, Murat, Muris

Mursel
, m. (Rožaje 1967)

ar. mursal (značenje: glasnik, vjesnik)

Murveta
, ž. (Pljevlja 1938)

izvedeno od m. imena Murvet (modifikovano od ar. muruwwa, značenje: muževnost, hrabrost, čovječnost)
Musad, m. (Rožaje 1984)
ar. musād (značenje: o. k. je rođen da bude poglavar i sl.)

Musadik
, m. (Podgorica 1953)

ar. Musaddiq (m. ime, značenje: k. vjeruje, odobrava)

Muslija
, m. (Berane 1934, Podgorica 1950)

izvedeno od Muslo (hipokoristika od Muslihudin, ar. muslih i ad-dīn, značenje: reformator vjere)
Mustafa
, m. (Pljevlja 1932, 1970, Podgorica 1930, 1948)

ar. Mustafā  (m. ime, značenje: odabran /Muhamedov nadimak/)

Musteina
, ž. (Rožaje 1968)

ar. musta΄īn (značenje: o. k. traži pomoć)

Mušan
, m. (Pljevlja 1932, Rožaje 1901)

hipokoristika od Muhamed, Muharem, Mušir

Muška
, ž. (Rožaje 1905)

izvedeno od hipokoristike Mušo (Muhamed, Muharem, Mušir)

Mušlija
, ž. (Berane 1884)

izvedeno od hipokoristike Mušo; analogija prema imenu Muslija

Muvedeta
, ž. (Pljevlja 1938)

izvedeno od m. imena Muvedet (modifikovano od ar. mawadda, značenje: ljubav)

Muzafer
, m. (Berane 1932, B. Polje 1949)

ar. Muzaffar (m. ime, značenje: k. ima uspjeha, pobjedonosan)

Muzafera
, ž. (B. Polje 2005, Podgorica 1951)

izvedeno od m. imena Muzafer

Muzejfa
, ž. (Pljevlja 1933)

modifikovano od ar. mudīfa (značenje: domaćica)

 

N

Nadifa, ž. (Podgorica 1929)
ar. kolokvijalizam nadīfa < nazīfa (značenje: čista)
Nadija, ž. (Berane 1955, B. Polje 1992)
ar. nādiyya (značenje: nježan)
Nadil, m. (Rožaje 1981)
ar. nādil (značenje: pobjednik u gađanju strijelama, o. k. nadmašuje)
Nadira, ž. (Podgorica 1954)
ar. nādira (značenje: rijetka, neobična)
Nadžahet, m. (Pljevlja 1937)
ar. nağāha (značenje: strpljenje)
Nadžija, ž. (Pljevlja 1905, 1930, 1967, Podgorica 1950, *1953)
ar. nāğiya (značenje: spašena)
Nadžip, m. (Rožaje 1960)
modifikovano od Nadžib (ar. Nağīb, m. ime, značenje: plemenitog roda)
Nafija, ž. (B. Polje 1946, Podgorica 1927, 1950)
ar. nāfi΄a (značenje: korisna)
Nafiza, ž. (Pljevlja 1917)
ar. nāfida (značenje: prodorna, okretna, vješta)
Nagib, m. (Podgorica 1955)
preuzeta arapska modifikacija imena Nağīb
Nagip, m. (Rožaje 1965)
modifikovano od Nagib
Nail, m. (Bar 1974, Pljevlja 1932, Rožaje 1904)
ar. nā`il (značenje: dar, poklon, dobročinstvo)
Nailja, ž. (Bar 1974)
modifikovano od Naila (izvedeno od m. imena Nail)
Naja, ž. (B. Polje 2005, Rožaje 1972)
hipokoristika od Naila, Najla, Nakija
Najla, ž. (Pljevlja 1925)
modifikovano od Naila
Nakija, ž. (Pljevlja 1926, 1936)
ar. naqiyya (značenje: čista, poštena)
Naser, m. (Bar 1974, Podgorica 1975, Rožaje 1958)
izvedeno od ar. ΄Abdanāsir (značenje: rob o. k. pomaže, k. da­je pobjedu /Bog/), ime bivšeg egipatskog predsjednika preuzeto iz štampe u skraćenom i modifikovanom obliku kao Naser
Nasera, ž. (Rožaje 1975)
izvedeno od m. imena Naser
Nasiha, ž. (B. Polje 1981)
ar. nasīha (značenje: o. k. savjetuje)
Nasko, m. (Pljevlja 1936)
hipokoristika od Nasib, Nasih, Nazima, Nazira
Nasrija, ž. (Podgorica 1928)
ar. nasriyya (značenje: trijumfalna)
Nasuf, m. (Pljevlja 1932)
modifikovano od Nasif (ar. nāsif, značenje: sluga)
Nasuh, m. (Pljevlja 1932)
modifikovano od ar. nasih (značenje: o. k. savjetuje)
Našid, m. (Berane 1934, Pljevlja 1932)
ar. nāšid (značenje: o. k. traži, o. k. zna)
Naza, ž. (Pljevlja 1905, Podgorica *1955, 1975, Rožaje 1903)
hipokoristika od Nazika ili per. nāz (značenje: umiljavanje) i sufiks -a
Nazaheta, ž. (Pljevlja 1932)
ar. nazzāha (značenje: o. k. se čuva svega nepoštenog) ili ar. nazāha (značenje: čednost, čestitost, neporočnost)
Nazenda, ž. (Podgorica1950)
nejasna etimologija, moguće izvedeno od Naza
Nazića, ž. (Berane 1935, B. Polje 1949)
tur. nazik (značenje: lijep, dražestan)
Nazif, m. (Pljevlja 1916, 1932, Podgorica 1954)
ar. Nazīf (m. ime, značenje: čist)
Nazifa, ž. (Bar 1905)
izvedeno od m. imena Nazif
Nazlija, ž. (Berane 1929)
izvedeno od Nazla (hipokoristika od Nazila, ar. nāzila, zna­čenje: stanovnica) dodavanjem sufiksa –ija na osnovu
Nazmija, ž. (B. Polje 1952, Pljevlja 1924)
ar. nazmiyya (značenje: poetična)
Nedima, ž. (Rožaje 1971)
ar. nadīma (značenje: prisna prijateljica )
Nedžad, m. (Berane 1974, Pljevlja 1969, Podgorica 1975)
modifikovano od Nedžat
Nedžat, m. (Pljevlja 1941)
ar. nağāt (značenje: spas, izbavljenje)
Nedžet, m. (Podgorica 1953)
modifikovano od Nedžat
Nedžib, m. (Pljevlja 1924, Podgorica 1953)
ar. Nağīb (m. ime, značenje: plemenitog roda)
Nedžiba, m. (Berane 1929, Pljevlja 1921)
izvedeno od m. imena Nedžib
Nedžid, m. (Pljevlja 1967)
ar. nağīd (značenje: odvažan, srčan)
Nedžip, m. (Podgorica 1928)
modifikovano od Nedžib
Nedžmija, ž. (B. Polje 1948, Pljevlja 1941, Podgorica 1975)
ar. nağmiyya (značenje: zvjezdolika)
Nefa, ž. (Pljevlja 1913, 1929, 1939)
hipokoristika od Nefija (ar. nāfi΄a, značenje: korist)
Nehra, ž. (Rožaje 1989)
hipokoristika od Nehrudina
Nehruk, m. (Podgorica 1952)
hipokoristika od Nehrudin
Neila, ž. (Berane 2001)
modifikovano od Nejla (ar. nayla, značenje: poklon, dobroči­n­stvo)
Nejla, ž. (B. Polje 2005)
ar. nayla (značenje: poklon, dobročinstvo)
Neira, ž. (B. Polje 2005, Pljevlja 2002)
modifikovano od Nejra
Nejma, ž. (Berane 1976, Rožaje 1904, 1978)
antroponimijski neologizam
Nejra, ž. (Bar 2004, Pljevlja 2005)
modifikovano od Nejira (ar. nayyir, značenje: sjajna, svijetla, blistava)
Nemka, ž. (Berane 1890, Rožaje 1905)
hipokoristika od Nermina
Nerkela, ž. (Berane 1976)
antroponimijski neologizam
Nerkes, m. (Berane 1973)
modifikovano od  per. narges (značenje: narcis)
Nerma, ž. (Rožaje 1962, 1988)
hipokoristika od Nermina
Nermija, ž. (Berane 1972)
izvedeno od hipokoristike Nerma dodavanjem sufiksa –ija na osnovu
Nermin, m. (Bar 1975, 1985, B. Polje 1981, Berane 1974, Pljevlja 1982, Rožaje 1964)
modifikovano od per. Narimān (m. ime, značenje: hrabar)
Nermina, ž. (B. Polje 1973, Pljevlja 1969, Podgorica 1975)
modifikovano od per. Narimān (ž. ime, značenje: hrabra, odvažna) i dodat sufiks -a
Nervija, ž. (Rožaje 1972)
modifikovano od Nermija
Nervin, m. (Rožaje 1969)
modifikovano od Nermin
Nerzeta, ž. (Berane 1973)
modifikovano od Nevzeta
Nevsad, m. (Bar 1964)
modifikovano od Nevzad
Nevzad, m. (Rožaje 1980)
ar. nawzād (značenje: novorođenče)
Nevzeta, ž. (Berane 1972, Rožaje 1957)
modifikovano od Nevzada
Nezaheta, ž. (Pljevlja 1939, 1945)
modifikovano od Nazaheta
Nezrena, ž. (Berane 1976, Rožaje 1969)
modifikovano od Nezrina
Nezrina, ž. (Rožaje 1969, 1979)
modifikovano od per. nasrīn (značenje: narcis) i sufiks -a
Nihad, m. (Pljevlja 1938, 1970)
per. nihād (značenje: srce, duša) ili ar. nihād (značenje: prkos)
Nihat, m. (Rožaje 1973)
modifikovano od Nihad
Nijaz, m. (Pljevlja 1967)
per. Niyāz (m. ime, značenje: želja)
Nijazija, m. (Pljevlja 1925)
izvedeno od m. imena Nijaz dodavanjem sufiksa -ija
Nijazim, m. (Podgorica 1927, 1951)
modifikovano od Nijaz
Nikat, m. (Rožaje 1974)
modifikovano od ar. nakkāt (značenje: duhovit čovjek)
Nimeta, ž. (Rožaje 1984)
ar. ni΄ma (značenje: blagodat, milost, dobrota)
Nisara, ž. (B. Polje 1947)
modifikovano od Nizara (ar. nizār, značenje: oštroumnost i sufiks–a)
Niser, m. (Berane 1973)
modifikovano od ar. nisr (značenje: orao)
Nisera, ž. (Berane 1976, Rožaje 1963, 1972, 1977)
izvedeno od m. imena Niser
Nizama, ž. (Rožaje 1984)
izvedeno od m. imena Nizam (ar. nizām, značenje: red, pored­ak, ime je bilo počasni naziv vezira, npr. Nizamalmulk, Nizamaddin)
Nuha, m. (Podgorica 1929)
hipokoristika od Nuhan (modifikovano od ar. Nuh, vjerovjesnik Noje, dodavanjem sufiksa -an)
Nuka, m. (Podgorica 1929)
hipokoristika od Nuhan (izvedeno od m. imena Nuh dodavanjem sufiksa–an)
Numan, m. (Rožaje 1904)
ar. Nu΄mān (značenje: krv, nadimak kraljeva Hire)
Nura, ž. (Rožaje 1906)
ar. nūr (značenje: svjetlost) ili hipokoristika od Nurija
Nurana, ž. (Pljevlja 1939)
hipokoristika od Nura
Nurča, ž. (Rožaje 1911)
hipokoristika od Nura
Nurija, m. (Pljevlja 1932)
ar. Nūrī (m. ime, značenje: svijetao, sjajan, blistav) i sufiks -ja
Nurija, ž. (Bar 1903, 1911, Podgorica 1902, 1910, 1953)
ar. nūriyya (značenje: sjajna, blistava)
Nurka, ž. (Podgorica 1951, Rožaje 1914)
hipokoristika od Nura, Nurija
Nuro, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od Nurija, Nurudin
Nurko, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od Nurija, Nurudin
Nusreta, ž. (B. Polje 1952, Pljevlja 1918, 1931)
ar. nusra (značenje: pomoć, pobjeda)
Nuvara, ž. (Rožaje 1977)
ar. nuwwāra (značenje: cvijet)

 

O

Omer, m. (B. Polje 1953, Pljevlja 1932, 1968, Podgorica *1902, 1910, *1952)
ar. ΄Umar (m. ime, nejasna etimologija, ime drugog arapskog halife)

Omer
-Nijazija, m. (Pljevlja 1923)

složeno ime: Omer i Nijazija

Omor
, m. (Rožaje 1992)

modifkovano od Omer

Orhan
, m. (Bar 1974, Berane 1976, B. Polje 1973, Pljevlja 1913)

tur. Orhan (m. ime, značenje: gospodar utvrđenja)

Orkan
, m. (Rožaje 1958)

modifkovano od Orhan

Osman
, m. (Pljevlja 19321944, Podgorica 1928, *1953)

ar. ΄Utmān (m. ime, značenje: zmija, zaštitno ime, ime trećeg arapskog halife)

Osmo
, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Osman

 

P

Pahrija, ž. (Rožaje 1991)
modifkovano od Bahrija
Pajazit, m. (Rožaje 1914)
modifkovano od Bajazit
Paša, m. (Pljevlja 1906, Podgorica 1902, *1909)
tur. paşa (başa) (značenje: titula visokih dostojanstvenika u Osmanskom carstvu)
Paša, ž. (Podgorica 1949)
v. prethodno
Pašana, ž. (Podgorica 1950)
izvedeno od m. imena Pašan
Pašo, m. (Rožaje 1913)
hipokoristika od Paša ili Pašan
Pemba, ž. (Pljevlja 1910, 1921, Rožaje 1902)
tur. Pembe (ž. ime, značenje: ružičasta)


R

Raba, ž. (Rožaje 1916)
hipokoristika od Rabija

Rabija
, ž. (B. Polje 1952, Pljevlja 1924, Podgorica 1909, 1930, 1947)

ar. rābiya (značenje: odrasla, stasala)

Rabina
, ž. (Rožaje 1989)

antroponimijski neologizam

Rafet
, m. (Pljevlja 1913, Rožaje 1964)

ar. ra`fa (značenje: milost, blagost)

Ragib
, m. (Pljevlja 1932)

ar. rāġib (značenje: o. k. teži, žudi)

Ragip
, m. (Berane 1909, Rožaje 1901)

modifikovano od Ragib

Rahima
, ž. (Bar 1986, Pljevlja 1930)

ar. rahīma (značenje: samilosna)

Ramadan
, m. (Bar 1905, Podgorica 1909, 1927, *1975)

ar. ramadān (značenje: naziv devetog mjeseca lunarne godine)

Ramadana
, ž. (Podgorica 1954)

izvedeno od m. imena Ramadan

Ramaza
, ž. (Rožaje 1986)

izvedeno od m. imena Ramazan

Ramazan
, m. (Bar 1951, 1974, Podgorica 1954)

modifikovano od Ramadan

Ramia
, ž. (Berane 1973, B. Polje 1952)

izvedeno od ar. Rāmī c. art (m. ime, značenje: strijelac) dodavanjem sufiksa -a

Ramija
, ž. (Rožaje 1963, 1989)

v. Ramia (na osnovu dodat sufiks -ja)

Ramiz
, m. (Podgorica 1928, *1950)

ar. rāmiz (značenje: o. k. daje znak, o. k. na nešto ukazuje)

Ramiza
, ž. (Berane 1934, Pljevlja 1932)

izvedeno od m. imena Ramiz

Ramo
, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Ramadan

Ramzija
, m. (Berane 1938)

ar. ramzī (značenje: mističan) i sufiks -ja
Ramzija
, ž. (Berane 1945)

v. gore navedeno

Rasema
, ž. (B. Polje 1951, Pljevlja 1927)

modifikovano od Rasima (izvedeno od m. imena Rasim)

Rasim
, m. (Podgorica 1952)

ar. rāsim (značenje: o. k. crta, slika)

Rasmija
, ž. (Rožaje 1975)

ar.  Rasmiyya (ž. ime, značenje: sluškinja)

Rašid
, m. (Podgorica 1952)

ar. Rašīd c. art ili Rāšid (m. ime, značenje: pravovjeran)

Rašida
, ž. (Berane 1922)

izvedeno od  m. imena Rašid

Rašit
, m. (Podgorica *1975)

modifikovano od Rašid

Rašo
, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Rašid

Raza
, ž. (Rožaje 1910)

hipokoristika od Razija

Razija
, ž. (Bar 1964, Pljevlja 1928, 1945, Podgorica 1975)

ar. Rādiya (značenje: zadovoljna)

Razmena
, ž. (Podgorica 1983)

izvedeno od Razma (hipokoristika od Razima, ar. rāzima, značenje: o. k. čvrsto stoji)

Razmenka
, ž. (Rožaje 1977)

modifikovano od Razmena

Rečko
, m. (Berane 1924)

hipokoristika od Redžeb, Redžep
Redža
, ž. (Podgorica 1910, Rožaje 1914)

hipokoristika od Redžepa

Redžeb
, m. (Pljevlja 1932)

ar. Rağab (m. ime, značenje: sedmi mjesec lunarne godine)

Redžep
, m. (Pljevlja 1908, Podgorica 1928, 1950)

modifikovano od Redžeb

Redžo
, m. (Berane 1902, Pljevlja 1932, 1944, Podgorica 1902, 1951)

hipokoristika od Redžeb, Redžep

Refadija
, ž. (Berane 1940, Rožaje 1963)

modifkovano od ar. rifād (značenje: pomoć) i sufiks -ija

Refaheta
, ž. (Rožaje 1989)

modifkovano od ar. rifāha (značenje: ugodnost, bezbrižnost)

Refida
, ž. (Rožaje 1986)

modifikovano od ar. rāfida (značenje: o. k. pomaže)

Refija
, ž. (B. Polje 1950, Pljevlja 1927, 1968)

ar. rafī΄a (značenje: visoka, tanka, nježna)

Refik
, m. (B. Polje 1947)

ar.  Rafīq (m.ime, značenje: pratilac, saputnik, drug)

Refika
, ž. (Rožaje 1951)

izvedeno od m. imena Refik

Refka
, ž. (Pljevlja 1925)

hipokoristika od Refika

Rejhan
, m. (Rožaje 1983)

ar. Rayhān  (značenje: bosiljak, dio nadimka slavnog arapskog naučnika `Abū Rayhān al-Bīrunīja )

Reko
, m. (Rožaje 1916)

hipokoristika od Refik ili Rekib

Remzija
, m. (Pljevlja 1922, Podgorica 1929)

modifikovano od Ramzija
Remzija
, ž. (Pljevlja 1946, Podgorica 1949)

v. gore navedeno

Resmija
, ž. (Rožaje 1964)

modifikovano od Rasmija
Resmin
, m. (Berane 1974)

antroponimijski neologizam

Resmina
, ž. (Berane 1976)

antroponimijski neologizam

Rešad
, m. (B. Polje 1972)

ar. Rašād (m. ime, značenje: ispravnost, razboritost, zrelost)
Rešat
, m. (Berane 1974)

modifikovano od Rešad

Rešo
, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Rešad

Riad
, m. (Podgorica 1975, Rožaje 1990)

modifikovano od Rijad
Rifat
, m. (Pljevlja 1906, 1932, Podgorica 1927, 1950)

ar. rif΄a (značenje: visok položaj, ugled, ekselencija)

Rifata
, ž. (Pljevlja 1970)

izvedeno od m. imena Rifat

Rifo
, m. (Rožaje 1916)
hipokoristika od Rifat

Rijada
, ž. (Pljevlja 2004)

izvedeno od m. imena Rijad (ar. rawda pl. riyād, značenje: bujni vrtovi )

Riza
, ž. (Pljevlja 1932)

modifkovano od ar. Ridā (m. ime, značenje: zadovoljstvo)

Rizo
, m. (Podgorica 1927, *1946, Rožaje 1906)

hipokoristika od Riza

Rizvo
, m. (Rožaje 1902)

hipokoristika od Rizvan (ar. ridwān, značenje: zadovoljstvo)

Rukija
, ž. (Pljevlja 1922, Podgorica *1910, 1946, *1951)

ar. ruqiyya (značenje: uspinjanje, napredak)

Rusto
, m. (Podgorica *1927)

hipokoristika od Rustem (per. Rustem, ime legendarnog persijskog junaka)

Rušdija
, m. (Berane 1952, Podgorica 1952)

ar. rušd ((značenje: razboritost)

Rušid
, m. (Berane 1974, Pljevlja 1907, 1932)

modifikovano od Rašid ili Huršid (per. horšīd, značenje: sunce)

Rušo
, m. (Podgorica 1901, 1914)

hipokoristika od Rušdija ili Rušid

Ruva
, ž. (Rožaje 1911)

hipokoristika od Murveta ili Ruvejda

Ruzvita
, ž. (Rožaje 1981)

antroponimijski neologizam

Ruždija
, m. (Bar 1964, Berane 1940, Pljevlja 1913, 1932, Podgorica 1948, 1952)

modifikovano od Rušdija

Ruždo
, m. (B. Polje 1952)

hipokoristika od Ruždija

 

S

Sabaedina, ž. (Podgorica 1950)
modifikovano od Sabahudina

Sabaeta
, ž. (Bar 1965)

modifikovano od Sabaheta

Sabahet
, m. (Berane 1941, 1974, B. Polje 1948)

ar. sabaha (značenje: ljepota, ljupkost)

Sabaheta
, ž. (Pljevlja 1968, Podgorica 1952)

izvedeno od m. ime Sabahet
Sabahija
, ž. (Berane 1941)

ar. sabāhiyya (značenje: ljepota, ljupkost)

Sabahudin
, m. (Pljevlja 1969, Podgorica 1975)

ar. sabāh ad-dīn (značenje: osvit vjere)

Sabiha
, ž. (Pljevlja 1944, 1967)

ar. sabīha (značenje: lijepa)

Sabija
, ž. (Podgorica 1975)
ar. sabiyya (značenje: djevojčica)

Sabira
, ž. (Berane 1904)

ar. sābira (značenje: strpljiva)

Sabit
, m. (Pljevlja 1932)

ar. tābit (značenje: čvrst, jak, stabilan)

Sabra
, ž. (Pljevlja 1915, 1925)

hipokoristika od Sabrija

Sabrija
, m. (Bar 1974, Pljevlja 1922)

izvedeno od ar. sabr (značenje: strpljivost) dodavanjem  sufiks -ija

Sabrija
, ž. (Pljevlja 1906, 1929)

v. gore navedeno

Sabro
, m. (Pljevlja 1942)

hipokoristika od Sabrija

Sadam
, m. (Rožaje 1991)

ar. Saddām (m. ime, značenje: o. k. mnogo napada)

Sadat
, m. (Berane 1972, Rožaje 1971)

ar. sayyid pl. sādāt (dio imena pok. egipatskog predsjednika Muhammada `Anwara as-Sādāta)

Sadeta
, ž. (Berane 1936, Podgorica *1975)

ar. Sa΄āda (ž. ime, značenje: sreća)

Sadija
, m. (Pljevlja 1903, 1922, 1932, 1941)

ar. Sa΄dī  c. art. (m. ime, značenje: o. k. donosi sreću) i sufiks -ja

Sadija
, ž. (Berane 1944, Pljevlja 1934, Podgorica 1928, 1947, *1954)

ar. sa΄diyya (značenje: o. k. donosi sreću)

Sadije
, ž. (Bar 1974)

modifikovano od Sadija

Sadik
, m. (Pljevlja 1934, Podgorica 1950, *1953)

ar. Sādiq (m. ime, značenje: iskren) ili ar. Sadīq (značenje: prijatelj)

Sadika
, ž. (Pljevlja 1907)

izvedeno od m. imena Sadik

Sadka
, ž. (Pljevlja 1934, 1944)

hipokoristika od Sadika

Sadmir
, m. (Rožaje 1986)

antroponimijski neologizam

Sado
, m. (Pljevlja 1902, 1932, Podgorica 1928, 1953)

hipokoristika od Sadija, Sadik, Sadudin

Sadrija
, m. (Rožaje 1900)

izvedeno od Sadro (hipokoristika od Sadrudin, ar. Sadraddīn, m. ime, značenje: starješina vjere)

Sadudin
, m. (Berane 1940)

ar. sa΄d ad-dīn (značenje: blaženstvo vjere)

Sadula
, m. (Podgorica 1951) 
ar. Sa΄dallāh (m. ime, značenje: sreća od Boga)

Sadžid
, m. (Pljevlja 1946, Rožaje 1983)

ar. sāğid (značenje: o. k. pada ničice moleći se Bogu)

Safet
, m. (Pljevlja 1924, Podgorica 1975)

modifikovano od Safvet (ar. safwa, značenje: najbolji dio)

Safeta, ž. (Berane 1939, Pljevlja 1915, 1928, 1930, 1935, Podgorica 1949)
izvedeno od m. imena Safet

Safija
, ž. (Pljevlja 1905, Podgorica 1947)

ar. safiyya (ž. ime, značenje: čista, iskrena)

Safir
, m. (B. Polje 1972)

ar. (heb.) safīr (značenje: dragi kamen)

Safneza
, ž. (Rožaje 1967)

antroponimijski neologizam

Sahadeta
, ž. (Podgorica 1928)

modifikovano od Sadeta

Sahmedin
, m. (B. Polje 1973)

antroponimijski neologizam

Sahrija
, ž. (B. Polje 1952)

modifikovano od ar. sahariyya (značenje: praskozorje)

Said
, m. (Bar 1902, Podgorica 1910, 1948)

ar. Sa΄īd c. art. (m. ime, značenje: sretan) ili ar. sā`id (značenje: gospodar, starješina)

Saida
, ž. (Pljevlja 1969, Rožaje 1900)

izvedeno od m. imena Said

Saima
, ž. (B. Polje 1981)

ar. sā`ima (značenje: o. k. posti, isposnica)

Saip
, m. (Berane 1932)
modifikovano od ar. Sā`ib (značenje: prav, tačan)

Saira
, ž. (Rožaje 1985)

ar. sā`ira (značenje: putnica, o. k. ide, kreće se, napreduje)

Sait
, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1909)

modifikovano od Said

Sajida
, ž. (Pljevlja 1929)

modifikovano od Saida ili ar. sayyida (značenje: gospođa)

Sajit
, m. (Pljevlja 1932)

modifikovano od Sait, Said ili od ar. sayyid (značenje: gospodin)

Sajma
, ž. (Pljevlja 1906, 1911, Podgorica 1985)

modifikovano od Saima

Sajmir
, m. (Rožaje 1988)

antroponimijski neologizam ili modifikovano od Samir

Saka
, m. (Podgorica 1950)

hipokoristika od ar. sā`iq (značenje: vodič, vođa)

Salahudin
, m. (Pljevlja 1942)

ar. Salāhaddīn (m. ime, značenje: ispravnost vjere)

Salbin
, m. (Rožaje 1977)

antroponimijski neologizam

Salih
, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1949)

ar. Sālih /c. art./ (m. ime, značenje: dobar, valjan, ispravan)

Saliha
, ž. (B. Polje 1947, Pljevlja 1941, Podgorica 1910)

izvedeno od m. imena Salih

Salija
, ž. (Berane 1935, Pljevlja 1921, 1939)

modifikovano od Saliha

Salim
, m. (Pljevlja 1936)

ar. Sālim (m. ime, značenje: zdrav)

Salko
, m. (Pljevlja 1904, 1932)

hipokoristika od Salih

Salmir
, m. (Berane 1974)

antroponimijski neologizam

Salnaid
, m. (Berane 2001)

antroponimijski neologizam

Saljo
, m. (Podgorica 1951)

hipokoristika od Salih, Salija

Samed
, m. (Bar 1985)

ar. samad (značenje: gospodar)

Samedin
, m. (Rožaje 1961, 1970)
modifikovano od Samed

Samela
, ž. (Rožaje 1973)

antroponimijski neologizam

Samet
, m. (Podgorica 1975)

modifikovano od Samed

Samiha
, ž. (Berane 1947)

ar. sāmiha (značenje: blaga, dobroćudna)

Samija
, ž. (B. Polje 1951, Pljevlja 1920, 1930, 1939)

ar. sāmiya (značenje: uzvišena)

Samin
, m. (Berane 1935)

modifikovano od Semin (ar. tamīn, značenje: dragocjen)
Samir
, m. (Bar 1974, 1985, B. Polje 1973, Pljevlja 1970)

modifikovano od Semir (ar. samīr, značenje: noćni zabavljač)

Samira
, ž. (Bar 1974, B. Polje 1992, Pljevlja 1969, Podgorica 1975)

izvedeno od m. imena Samir

Samka
, ž. (Pljevlja 1924, 1939)

hipokoristika od Samija, Samira

Samra
, ž. (Bar 1985, Berane 1998, B. Polje 1993)

ar. samrā` (značenje: crnoputa)

Sana
, ž. (Pljevlja 1969)

hipokoristika od Ihsana (ar. `ihsān, značenje: dobročinstvo i sufiks -a), Sanija
Sandin
, m. (Rožaje 1986)
antroponimijski neologizam

Sanel
, m. (Berane 1976)
antroponimijski neologizam

Sanela
, ž. (Bar 1974, 1985, B. Polje 1972, Pljevlja 1981, Podgorica 1975)

antroponimijski neologizam

Saneta
, ž. (Rožaje 1972)
antroponimijski neologizam

Sanid
, m. (Berane 2001, Rožaje 1988)

ar. sānid (značenje: o. k. vjeruje, ima povjerenja)

Sanida
, ž. (B. Polje 1981, Rožaje 1987)

izvedeno od m. imena Sanid

Sanija
, ž. (Bar 1902, 1999, Berane 1933, 1946, Pljevlja 1936, Podgorica 1946, 1959)

ar. sāni΄a (značenje: lijepa, dražesna)

Sanin
, m. (Pljevlja 2002, Rožaje 1987)

ar. sanīn (značenje: oštar, izoštren)

Sara
, ž. (Bar 2004, Berane 2001)

ar. Sāra (heb.)

Saud
, m. (Rožaje 1961)

ar. Sa΄ūd c. art. (m. ime, značenje: veoma sretan)

Saul
, m. (Berane 1977)

ar. sa`ūl (značenje: o. k. mnogo pita)

Sead
, m. (Bar 1974, Berane 1977, Pljevlja 1981, Podgorica 1975)

modifikovano od ar. Sa΄d (m. ime, značenje: sreća, blaženstvo) ili od ar. Sa΄āda (m. ime, značenje: sreća, blaženstvo)
Seadeta
, ž. (Pljevlja 1933, Podgorica 1928, 1953)

od ar. Sa΄āda (ž. ime, značenje: sreća, blaženstvo)

Seat
, m. (Rožaje 1966)

modifikovano od Sead

Sebija
, ž. (Podgorica 1902)

modifikovano od Sabija

Sedada
, ž. (Pljevlja 1968)

izvedeno od m. imena Sedad (ar. sadād, značenje: istina)

Sedina
, ž. (Rožaje 1958)

antroponimijski neologizam

Sefedin
, m. (Podgorica 1954, Rožaje 1974)

modifikovano od Sejfudin

Sefeta
, ž. (Pljevlja 1931)

modifikovano od Safeta

Sefida
, ž. (Rožaje 1972)

modifikovano od Sedifa (Sedefa, ar. sadaf, značenje: sedef)

Sefta
, ž. (Pljevlja 1927)

hipokoristika od Safeta

Sehada
, ž. (Berane 1972, Pljevlja 1944, 1969)

modifikovano od Seada

Sehadeta
, (Podgorica *1953)

modifikovano od Seadeta

Sehat
, m. (Podgorica 1954)

modifikovano od Seat (Sead)

Sehija
, ž. (Berane 1977, Pljevlja 1939)

ar. sahiyya (značenje: darežljiva)

Seida
, ž. (Bar 1974, B. Polje 1981, Podgorica 1954)

ar. sa΄ida (značenje:sretna)

Seila
, ž. (Berane 1973)

antroponimijski neologizam

Sejdefa
, ž. (Berane 1973, B. Polje 1972, Podgorica *1951, Rožaje 1976)

modifikovano od Sedefa (ar. sadaf, značenje: sedef)

Sejdo
, m. (Pljevlja 1901, 1932)

hipokoristika od Seid, Sejdalija, Sejid

Sejfi
, m. (Pljevlja 1932)

ar. Sayfī (m. ime, značenje: poput sablje, mača)

Sejfo
, m. (Pljevlja 1932, 1946)

hipokoristika od Sejfudin

Sejfudin
, m. (Pljevlja 1871)

ar. Sayfaddīn (m. ime, značenje: mač vjere, počasna titula abasidskih vojskovođa)

Sejhan
, m. (Podgorica 1983)

antroponimijski neologizam

Seladin
, m. (Rožaje 1990)

modifikovano od Saladin (Salahudin)

Selahudin
, m. (B. Polje 1947)

modifikovano od Salahudin

Selatin
, m. (Bar 1964, 2004)

modifikovano od Seladin (Saladin, Salahudin)

Selim
, m. (Pljevlja 1911, 1932, Podgorica 1910)

ar. Salīm (m. ime, značenje: zdrav)

Selima
, ž. (B. Polje 1981)

izvedeno od m. imena Selim

Selma
, ž. (Bar 1986, B. Polje 1981, Pljevlja 1914)

ar. Salmā (značenje: zdrava)

Selmir
, m. (Berane 1998)

antroponimijski neologizam

Selmira
, ž. (Rožaje 1987)

izvedeno od m. imena Selmir

Selmo
, m. (Pljevlja 1923, Rožaje 1910)

hipokoristika od Selim, Selman

Selman
, m. (Podgorica *1902, 1930, *1951, 1977)

ar. Salmān (značenje: zdrav)

Selver
, m. (Podgorica *1975, Rožaje 1983)

modifikovano od per. sarwar (značenje: starješina, istaknuta ličnost)

Selvera
, ž. (Rožaje 1984)
izvedeno od m. imena Selver

Selveta
, ž. (Pljevlja 1914, 1967, Rožaje 1962)

ar. salwa (značenje: utjeha, zadovoljstvo)

Selvija
, ž. (Bar 1955, Berane 1998, Rožaje 1961, 1985)

ar. sarw (značenje: čempres)

Selvin
, m. (Pljevlja 1983, Rožaje 1989)

antroponimijski neologizam

Selvir
, m. (Rožaje 1975, 1985)

modifikovano od Selver

Seljahudin
, m. (Rožaje 1989)

modifikovano od Selahudin (Salahudin)

Semedin
, m. (B. Polje 1973)

modifikovano od Samedin (Samed)

Semija
, ž. (B. Polje 1948, Rožaje 1977)

modifikovano od Samija

Semin
, m. (Bar 2004, Berane 1998)
ar. tamīn (značenje: dragocjen)

Semina
, ž. (Bar 2004, Podgorica 1985, Rožaje 1987)

izvedeno od m. imena Semin

Semir
, m. (Podgorica 1975, Rožaje 1983)

ar. samīr (značenje: noćni zabavljač)

Semiza
, ž. (Pljevlja 1967)

tur. semiz (značenje: debeo, uhranjen)

Senabija
, ž. (Berane 1935, Rožaje 1963)

modifikovano od ar. sinābī (značenje: riđ, kestenjast, kosmat) sufiks -ja

Senad
, m. (Bar 1975, Pljevlja 1966)

modifikovano od ar. sinād (značenje: dugonog, mršav)

Senada
, ž. (Bar 1964, Pljevlja 1967, Podgorica 1975)

izvedeno od m. imena Senad

Senadija
, ž. (Berane 1972, Rožaje 1970)

izvedeno od Senad dodavanjem sufiksa -ija

Senaid
, m. (Bar 1999, Pljevlja 1983)

modifikovano od Senad

Senat
, m. (Berane 1998, Podgorica 1954)

modifikovano od Senad

Senid
, m. (Rožaje 1988)

antroponimijski neologizam

Senida
, ž. (Podgorica 1975)

izvedeno od m. imena Senid

Seniha
, ž. (B. Polje 1973, 1982, Rožaje 1959, 1989)

ar. sanīh (značenje: biser, nakit)

Senija
, ž. (Pljevlja 1934)

ar. saniyya (značenje: blistav, lijep)

Servet
, m. (Podgorica 1975)

ar. sarwa (značenje: čempres)

Seva
, ž. (Podgorica 1954)

hipokoristika od Sevda

Sevad
, m. (Rožaje 1984)

ar. sawād (značenje:crna boja, crnina)

Sevda
, ž. (Pljevlja 1907, 1945)

ar. sawdā` (značenje: crna) ili hipokoristika od Sevdija (tur. sevdi, značenje: voljena i sufiks –ja)
Sevdar, m. (Rožaje 1981)

antroponimijski neologizam

Sevdijana
, ž. (Bar 1964)

modifikovano od Sevdija (tur. sevdi, značenje: voljena i sufiks –ja)

Sevlija
, ž. (Rožaje 1969)

modifikovano od Selvija (tur. selvi < serw, značenje: čempres i sufiks –ja)

Siba
, ž. (Berane 1938, B. Polje 1952)

hipokoristika od Nasiba (ar. nasīb, značenje: šansa, sudbina)
Sibela
, ž. (B. Polje 1982, Rožaje 1975, 1988)

antroponimijski neologizam

Sidika
, ž. (Pljevlja 1923, 1936)

ar. siddīqa (značenje: veoma iskrena)

Sinan
, m. (Berane 1934, Pljevlja 1932)

ar. Sinān (m. ime, značenje: snaga, moć, sila)

Sirka
, ž. (Berane 1900, Rožaje 1912)

hipokoristika od Mujesira

Skender
, m. (Podgorica 1954)

ar. `Iskandar, Sikandar (m. ime, Aleksandar)

Smail
, m. (Pljevlja 1901, 1922, 1946, Podgorica 1909, 1950)

modifikovano od Ismail

Smaila
, ž. (Pljevlja 1909)
izvedeno od m. imena Smail

Smajil
, m. (Bar 1907, B. Polje 1972, Pljevlja 1932)

modifikovano od Smail

Smaijila
, ž. (Pljevlja 1983)

izvedeno od m. imena Smajil

Smajo
, m. (Pljevlja 1932, Rožaje 1910)

hipokoristika od Smail, Ismail

Smako
, m. (Rožaje 1909)

hipokoristika od Smail

Spaho
, m. (Berane 1977, Pljevlja 1943)

per. sepahī (značenje: vojnik)
Suad
, m. (B. Polje 1973, Pljevlja 1967)
ar. Su΄ād (ž. ime, značenje: sretna, ime se zbog svog oblika odomaćilo kod nas kao muško)

Suada
, ž. (Bar 1985, B. Polje 1972, Podgorica 1953)

izvedeno od m. imena Suad

Suana
, ž. (Pljevlja 1981)

antroponimijski neologizam

Suanita
, ž. (Rožaje 1993)

antroponimijski neologizam

Subhija
, ž. (Pljevlja 1942)

ar. subhiyya (značenje: jutarnja)

Suda
, ž. (Pljevlja 1909)

hipokoristika od Suada
Sulčo
, m. (Bar 1905)

hipokoristika od Sulejman

Sulejma
, ž. (Rožaje 1900)

ar. Sulaymā, deminutiv od Selma

Sulejman
, m. (Bar 1986, Berane 1863, Pljevlja 1932, Podgorica 1952)

ar. Sulaymān (ime vjerovjesnika Solomon)

Sultana
, ž. (Bar 1951, Rožaje 1991)

ar. sultān (značenje: car, vladar)

Sumka
, ž. (Berane 1909)

hipokoristika od Đulsuma

Sulja
, m. (Rožaje 1983)

hipokoristika od Sulejman

Suljka
, ž. (Rožaje 1917)

izvedeno od hipokoristike Suljko

Suljko
, m. (Podgorica *1975)

hipokoristika od Sulejman
 
Suljo, m. (Pljevlja 1901, 1932, Podgorica 1910, 1930)

hipokoristika od Sulejman

Suvad
, m. (Berane 1998, Podgorica 1975)

modifikovano od Suad

Suvada
, ž. (Pljevlja 1969, Rožaje 1970)

izvedeno od m. imena Suvad (Suad)

 

Š

Šaban, m. (Pljevlja 1932)
ar. Ša΄bān (m. ime, značenje: naziv osmog mjeseca lunarne godine)

Šabo
, m. (Rožaje 1912)

hipokoristika od Šaban

Šaćir
, m. (Berane 1968, Pljevlja 1932, Podgorica 1910, 1946, *1948)

ar. Šākir (značenje: zahvalan)

Šaćira
, ž. (Pljevlja 1850, 1942)

izvedeno od m. imena Šaćir

Šadija
, ž. (Berane 1911, 1952, Rožaje 1957, 1984)

ar. Šadiya (značenje: o. k. pjeva, recituje)

Šaha
, ž. (Rožaje 1901)

hipokoristika od Šahida, Šahina

Šahuna
, ž. (Berane 1887)

izvedeno od hipokoristike Šaha dodavanjem sufiksa -una na osnovu

Šahza
, ž. (Berane 1972, Pljevlja 1903, 1915)

hipokoristika od Šahzija (modifikovano od ar. šahsiyya, značenje: ličnost)

Šava
, ž. (Berane 1921)

modifikovana hipokoristika Šaha

Šeća
, ž. (Pljevlja 1922, Rožaje 1906)

hipokoristika od Šećera (per. šakar, značenje: šećer)

Šećem
, ž. (Pljevlja 1901)

izvedeno od hipokoristike Šeća

Šećer
, m. (Pljevlja 1932)

per. šakar (značenje: šećer)

Šećo
, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Šećer

Šefćeta
, ž. (Berane 1935, Podgorica 1946)

modifikovano od ar. šafaqa (značenje: milost, nježnost)

Šefeka
, ž. (Podgorica 1930)

ar. šafaqa (značenje: milost, nježnost)

Šefika
, ž. (Pljevlja 1931, 1942, Podgorica 1930)

ar. šafīqa (značenje: saosjećajna, milostiva)

Šefka
, ž. (Bar 1974)

hipokoristika od Šefika

Šefket
, m. (Podgorica 1927)

modifikovano od ar. šafaqa (značenje: milost, nježnost)

Šefketa
, ž. (Pljevlja 1927)

izvedeno od m. imena Šefket
Šefkija
, ž. (Berane 1933, Podgorica 1949)

ar. Šawqī (m. ime, značenje: sa željom, strašću)

Šefko
, m. (Podgorica 1948)

hipokoristika od Šefkija

Šefto
, m. (Rožaje 1903, 1911)

hipokoristika od Šefket

Šehiba
, ž. (Pljevlja 1928)

modifikovano od ar. šahība (značenje: o. kroz k. teče krv) ili od Šehab (ar. šihāb, značenje: plamen) i sufiks -a
 
Šeho, m. (Pljevlja 1932)
hipokoristika od Šehab (modifikovano od ar. šihāb, značenje: plamen)

Šehrija
, ž. (Berane 1975, Rožaje 1917)

per. šahr (značenje: grad) i sufiks  –ija, ime bi moglo da ima značenje građanka, građanska

Šehzo
, m. (Pljevlja 1910)

hipokoristika od Šehzad (per. šāhzāde, značenje: princ)
Šeila
, ž. (Rožaje 1986)

antroponimijski neologizam

Šejla
, ž. (Bar 1999, Pljevlja 1983)

antroponimjski neologizam

Šeka
, ž. (Rožaje 1916)

hipokoristika od Šekiba (per. šakīb, značenje: strpljivost, mir)
Šeko
, m. (Podgorica 1929, 1948, *1954)

hipokoristika od Šekib (v. gore navedeno)

Šema
, ž. (Podgorica 1953)

hipokoristika od Hašema (modifikovano od Hašima, v. Hašim)
Šemsi
, m. (Pljevlja 1937)

ar. šamsī (značenje: poput sunca)

Šemsida
, ž. (Rožaje 1912)

modifikovano od Šemsudina

Šemso
, m. (Pljevlja 1901, 1932)

hipokoristika od Šemsudin

Šemsudin
, m. (Podgorica 1947)

ar. Šamsaddīn (m. ime, značenje: sunce vjere)

Šemsudinija
, ž. (Podgorica 1930)

modifikovano od Šemsudina (izvedeno od m. imena Šemsudin)

Šerafudin
, m. (Pljevlja 1935)

ar. Šarafaddīn (m. ime, značenje: čast vjere)

Šerfa
, ž. (Pljevlja 1911)

hipokoristika od Šerifa

Šerif
, m. (Bar 1965, Pljevlja 1932, Podgorica 1928, 1946)

ar. Šarīf (značenje: ugledan, častan)

Šerifa
, ž. (Podgorica 1910, 1930, *1954)

izvedeno od m. imena Šerif

Ševa
, ž. (Pljevlja 1920)

hipokoristika od Ševala

Ševal
, m. (Berane 1972)

ar. šawwal (značenje: deseti mjesec lunarne godine)

Ševka
, ž. (Pljevlja 1904, 1918)

hipokoristika od Ševketa

Ševket
, m. (Pljevlja 1929)

ar. šawka (značenje: žestina)

Ševketa
, ž. (Pljevlja 1931)

izvedeno od m. imena Ševket

Ševkija
, m. (Pljevlja 1911, 1926, 1932)

ar. Šawqī (značenje: sa željom, strašću) i sufiks -ja

Ševko
, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Ševket, Ševkija

Šićera
, ž. (Berane 1976)

per. šekār (značenje: ulov, dobitak) i sufiks -a ili mo­difikovano od ar. šukkāra (značenje: dar u znak zahvalnosti)
 
Šida, ž. (Pljevlja 1925)

hipokoristika od Ašida, Našida, Rašida

Šućo
, m. (Berane 1977, Podgorica 1929)

hipokoristika od Šućrija

Šućra
, ž. (Berane 1953)

modifikovano od Šućura (ar. šukr, značenje: zahvalnost i sufiks –a)

Šućrija
, m. (Pljevlja 1904, 1919, 1932, Podgorica 1951)

modifikovano od Šukrija (ar. Šukr, m. ime, značenje: zahvalnost, i sufiks –ija)

Šućro
, m. (Pljevlja 1913)

hipokoristika od Šućrija

Šućurija
, m. (Podgorica 1953)

modifikovano od Šućrija

Šuhreta
, ž. (Pljevlja 1903, Podgorica 1949)

ar. šuhra (značenje: slava)

Šukrija
, m. (Berane 1942, Pljevlja 1932)

ar. Šukr (m. ime, značenje: zahvalnost) i sufiks –ija

  

T

Tafil, m. (Rožaje 1906)
ar. tāfil (značenje: nježan)

Taha
, m. (Rožaje 1902, 1958)

hipokoristika od Tahir

Tahir
, m. (Bar 1903, Pljevlja 1904, 1910, 1932, Podgorica *1910, 1953)

ar. tāhir (značenje: čist, neporočan)

Tahsin
, m. (Berane 1974)

ar. tahsīn (značenje: poboljšanje)

Tahvila
, ž. (Rožaje 1966)

ar. tahwīl (značenje: mijenjanje, preobražavanje) i sufiks -a

Tair
, m. (Podgorica 1910)

modifikovano od Tahir

Tajar
, m. (Bar 1965)

modifikovano od ar. tajr (značenje: ptica)

Tajiba
, ž. (Pljevlja 1937)

ar. Tayyiba (ž. ime, značenje: dobra, lijepa)

Tajla
, ž. (Rožaje 1986)

modifikovano od ar. tīla (značenje: doba, trajanje, život)

Tajra
, ž. (Pljevlja 2005)

ar. tayra (značenje: ptica)

Talat
, m. (Pljevlja 1940)

ar. Tal΄a (m. ime, značenje: uspon)

Tale
, m. (Berane 1911, Pljevlja 1932, Podgorica *1975, Rožaje 1905)

hipokoristika od Talat

Tekija
, ž. (Pljevlja 1900)

ar. taqiyya (značenje: pobožna)

Temira
, ž. (Pljevlja 1982)

ar. tamira (značenje: dobra, zadovoljna duša)

Temo
, m. (Podgorica 1930, 1949)

hipokoristika od Ethem, Temim (ar. tamīm, značenje: savršen)

Teofik
, m. (Pljevlja 1932)

modifikovano od Teufik

Tevfik
, m. (Pljevlja 1901)
modifikovano od Teufik (ar. Tawfīq, značenje: uspjeh, sretan ishod)

Tevfika
, ž. (Pljevlja 1927)

izvedeno od m. imena Tevfik

Tifa
, ž. (Pljevlja 1910)

hipokoristika od Atifa, Latifa

Tima
, ž. (Berane 1916, Pljevlja 1916)

hipokoristika od Fatima

Timka
, ž. (Berane 1930, 1938)

hipokoristika od Fatima

Tufik
, m. (Pljevlja 1932)

modifikovano od Teufik

Turken
, m. (Pljevlja 1942)

modifikovano od Turhan (tur. turhan, značenje: plemić)

Turko
, m. (Pljevlja 1932)

tur. Türk (značenje: Turčin, turski) i sufiks -o

 

U

Uka, ž. (Rožaje 1987)
hipokoristika od Ulkera

Ulejma
, ž. (Podgorica 1928)

deminutiv od ar. ΄alam /΄ulaym/ (značenje: znak, istaknuta ličnost), skr. od Alamdar, i sufiks -a
Ulfeta, ž. (Pljevlja 1934, 1943, Podgorica *1975, Rožaje 1988)

ar. `ulfa (značenje: prisnost, ljubav)

Ulkera
, ž. (Rožaje 1970)

tur. Ülker (značenje: astr. Plejade)

Ulveta
, ž. (Podgorica 1946)

modifikovano od Ulfeta

Uma
, ž. (Pljevlja 1946, Podgorica *1953)

hipokoristika od Umihana

Umer
, m. (Rožaje 1915)

modifikovano od Omer

Umica
, ž. (Podgorica 1948)

izvedeno od hipokoristike Uma

Umihana
, ž. (Berane 1882, Rožaje 1902)

ar. `Ummalhānī (značenje: počasni nadimak sestre četvrtog halife Alije)

Umija
, ž. (Pljevlja 1924)

izvedeno od hipokoristike Uma dodavanjem sufiska -ija na osnovu

Usen
, m. (Podgorica 1930)

modifikovano od Husein

Uso
, m. (Bar 1974)

modifikovano od Huso

Uzejir
, m. (Pljevlja 1932)

ar. ΄Uzayr (Ezra, ime vjerovjesnika)

Uzejra
, ž. (Pljevlja 1910)

izvedeno od m. imena Uzejir

  

V

Vahdeta, ž. (Podgorica 1953)
ar. wahda (značenje: jedinstvo)

Vahid
, m. (B. Polje 2005)

ar. wāhid (značenje: jedan, jedinstven, neuporediv)

Vahida
, ž. (Bar 1964, Podgorica 1952)

izvedeno od m. imena Vahid

Vahidin
, m. (Bar 1974, Pljevlja 1983)

modifikovano od Vahjudin, ar. wahy ad-dīn (značenje: nadahnuće vjere)

Vahit
, m. (Rožaje 1915)

modifikovano od Vahid

Vaid
, m. (Podgorica 1953)

modifikovano od Vahid

Vaida
, ž. (Bar 1953, Podgorica 1954)

izvedeno od m. imena Vaid

Vaila
, ž. (Pljevlja 1967)

izvedeno od m. imena Vail (ar. Wā`il, m. ime, značenje: o. k. traži utočište u Bogu)

Vajida
, ž. (Podgorica 1948)

modifikovano od Vahida

Vasfija
, ž. (Pljevlja 1911, 1933)

ar. wasfiyya (značenje: o. k. pripada vrlina)

Vasvija
, ž. (Bar 1999, Pljevlja 1906)

modifikovano od Vasfija

Vebija
, m. (Bar 1956)

modifikovano od Vehbija

Vedad
, m. (Pljevlja 1982)

ar. wadād (značenje: ljubav)

Vedia
, ž. (Pljevlja 1936, 1946)

ar. wadī΄a (značenje: mirna, krotka)

Vedija
, ž. (Pljevlja 1937)

modifikovano od Vedia ili ar. waddiyya (značenje: o. k. donosi prijateljstvo)

Vefko
, m. (Pljevlja 1920)

hipokoristika od Vefik (ar. Wafīq, značenje: drug, prijatelj)

Vehbija
, m. (Pljevlja 1908, 1932, Podgorica *1951)

ar. wahabī (značenje: nadaren) i sufiks –ja

Vehbo
, m. (Rožaje 1911)
hipokoristika od Vehbija

Vehida
, ž. (Pljevlja 1923)

modifikovano od ar. wahīda (značenje: jedina, neuporediva)

Vehidudin
, m. (Pljevlja 1933)

ar. wahīd ad-dīn (značenje: neuporediv u vjeri)

Vejsil
, m. (Pljevlja 1900, 1924)

modifikovano od  prvog dijela složenog ar. imena `Uways al-... (značenje: vuk...)
Vejso
, m. (Berane 1915, Rožaje 1914)

hipokoristika od Vejsil

Veldin
, m. (Pljevlja 1968)

vjerovatno modifikovano od složenog imena, ar. walī ad-dīn (značenje: pristalica vjere)

Velija
, m. (Podgorica 1947, Rožaje 1961)

ar. walī (značenje: prijatelj, miljenik) i sufiks -ja

Veljija
, m. (Podgorica 1930)

modifikovano od Velija

Vesileta
, ž. (Pljevlja 1935)

modifikovano od  ar. wāsila (značenje: o. k. nastoji zadobiti Božju naklonost)

Vernesa
, ž. (Rožaje 1969)

antroponimijski neologizam

Vezija
, ž. (Rožaje 1988)

modifikovano od ar. waza`a (značenje: jedra)

Vezira
, ž. (B. Polje 1972, Pljevlja 1905)
izvedeno od m. imena Vezir (ar. wazīr, značenje: pomagač, vezir, ministar)

Vezirka
, ž. (Berane 1941, Podgorica 1952)

modifikovano od Vezira

Vildana
, ž. (Bar 1974, Rožaje 1972)

izvedeno od m. imena Vildan (ar. walīd pl. wildān, značenje: dijete, sin, dječak, plural ima značenje jednine) dodavanjem sufiksa -a
 

 

Z

Zada, ž. (Pljevlja 1903, 1910, Podgorica 1947, *1975, Rožaje 1902)
hipokoristika od Behzada, Nevzada  i svakog drugog ženskog imena u čijem je sastavu sufiks -zada
Zafer, m. (Pljevlja 1939, Rožaje 1975)

ar. Zafar (m. ime, značenje: pobjeda)

Zahida
, ž. (Pljevlja 1911, 1938, 1983, Podgorica *1950)

ar. zāhida (značenje: pobožna)

Zahit
, m. (Rožaje 1900)

modifikovano od Zahid (ar. Zāhid c. art, m. ime, značenje: pobožan)

Zaida
, ž. (Podgorica 1946)

ar. zā`ida (značenje: velika, neizmjerna /radost/) ili modifikovano od Zahida

Zaim
, m. (Berane 1921, Pljevlja 1932, 1942)

ar. Za΄īm c. art. (m. ime, značenje: vođa, starješina)

Zajka
, ž. (Bar 1964)

hipokoristika od Zaima

Zalifa
, ž. (Rožaje 1914)

ar. zalīfa (značenje: o. k. napreduje)

Zaptija
, m. (Rožaje 1912)

tur. zaptiye (značenje: žandarm)

Zara
, ž. (Berane 1928)

hipokoristika od Đulizara

Zarfa
, ž. (Pljevlja 1936)

hipokoristika od Zarifa (ar. zarīfa, značenje: lijepa, otmena, duhovita, pametna)

Zarka
, ž. (B. Polje 1981, Pljevlja 1907)

izvedeno od hipokoristike Zara

Zazira
, ž. (Berane 1930)

nejasna etimologija

Zeća
, m. (Rožaje 1912)

hipokoristika od Zećija (Zekija)

Zećija
, ž. (Berane 1934)

modifikovano od Zekija

Zećir
, m. (Pljevlja 1901, 1929)

modifikovano od Zekir (ar. dakir, značenje: o. k. ima dobro pamćenje)

Zećo
, m. (Berane 1904)

hipokoristika od Zećir

Zefira
, ž. (Berane 1944, Podgorica 1961)

ar. dafira (značenje: mirisna)

Zefirka
, ž. (Berane 1934)

modifikovano od Zefira

Zehbija
, m. (Pljevlja 1909, 1932)

modifikovano od ar. Dahabī  c. art (značenje: zlatan, dobar, lijep) i sufiks -ja

Zehbo
, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Zehbija

Zehra
, ž. (Pljevlja 1917, 1967, Podgorica 1950, 1975)

ar. zahrā` (značenje: žena svijetlog lica)

Zehrudin
, m. (Rožaje 1976, 1985)

složeno ime od zahr i ad-dīn (značenje: cvijeće vjere)

Zejnada
, ž. (Podgorica 1954)

modifikovano od Zejna (ar. zayn, značenje: ukras i sufiks -a)

Zejneba
, ž. (Podgorica 1930, 1949)

ar. Zaynab (ž. ime, značenje: plašljiva, bojažljiva)

Zejnel
, m. (Podgorica *1950)

modifikovano od Zejnil

Zejnela
, ž. (Podgorica 1928)

izvedeno od m. imena Zejnel

Zejnepa
, ž. (Bar 1904)

modifikovano od Zejneba

Zejneta
, ž. (Podgorica 1929)

modifikovano od ar. zīna (značenje: ukras) ili od Zejna

Zejnil
, m. (Pljevlja 1932, Podgorica 1953)

skr. od  ar. Zaynal΄ābidīn (značenje: ukras pobožnih)

Zejnilj
, m. (Podgorica 1909)

modifikovano od Zejnil

Zeka
, m. (Rožaje 1912)

hipokoristika od Zekija

Zekerija
, m. (Rožaje 1979)

ar. Zakarriyyā`, Zakarriyā (Zaharija, ime vjerovjesnika)

Zekija
, m. (B. Polje 1948, Pljevlja 1930, 1941)

ar. zakī (značenje: čist, nevin, nedužan) ili ar. dakī (značenje: pametan) i sufiks -ja

Zekija
, ž. (Pljevlja 1923)

ar. zakiyya (značenje: čista, nevina, nedužna) ili ar. dakiyya (značenje: pametna)

Zekira
, ž. (Pljevlja 1935)

ar. dakira (značenje: o. k. ima dobro pamćenje)

Zeliha
, ž. (Berane 1977, Rožaje 1966, 1973)

modifikovano od Zulejha (ar. Zulayha, ime žene staroegi­pat­skog dostojanstvenika Putifara)

Zemina
, ž. (Berane 1900)

skr. od Azemina

Zemka
, ž. (Pljevlja 1926, 1937)

hipokoristika od Azema (izvedeno od m. imena Azem, modifikovano od Azim, ar. ΄azīm, značenje: velik),  Azemina

Zemrija
, ž. (Rožaje 1989)

modifikovano od Zemira (ar. zamira, značenje: lijepog lica)
Zena
, ž. (Berane 1925)

hipokoristika od Azemina ili modifikovano od Zejna

Zenifa
, ž. (Berane 1936, Rožaje 1959)

nejasna etimologija, možda modifikovano od ar. zanaf (značenje: srdžba) i sufiks -a

Zenija
, ž. (Pljevlja 1933)

izvedeno od Zena
Zeno
, m. (Berane 1943, Pljevlja 1911, 1932, Rožaje 1906)

izvedeno od Zenun

Zenun
, m. (Bar 1974)

ar. zanūn (značenje: sumnjičav, podozriv)

Zepa
, ž. (Podgorica 1955)

hipokoristika od Zejnepa

Zerin
, m. (Berane 1998)

per. zarrīn (značenje: zlatan)

Zerina
, ž. (Rožaje 1991)

izvedeno od m. imena Zerin

Ziba
, ž. (Berane 1928)

per. zībā (značenje: lijepa) 
Zićnija
, m. (Pljevlja 1937)
modifikovano od Zihnija

Zićro, m. (Pljevlja 1927)
hipokoristika od Zićrija

Zihnija
, m. (Pljevlja 1926)

ar. dinī (značenje: duhovni, umni)

Zihreta
, ž. (Bar 1964)

ar. zihra (značenje: porodica, rod)

Zihrija
, m. (Pljevlja 1928)

v. Zihreta i sufiks –ija dodat na osnovu

Zija
, m. (Pljevlja 1915)

hipokoristika od Zijaudin (ar. Diyā`addīn, m. ime, znače­nje:svjetlost vjere)

Zijad
, m. (B. Polje 1993)

ar. (per.) Ziyād (m. ime, značenje: isuviše mnogo)

Zijada
, ž. (Bar 1974)

izvedeno od m. imena Zijad
Zijah
, m. (Pljevlja 1943)

modifikovano od Zija

Zika
, m. (Rožaje 1910)

hipokoristika od Zikrija

Ziko
, m. (Rožaje 1902)

hipokoristika od Zikrija

Zikrija
, m. (Pljevlja 1922)

ar. dikr (značenje: spominjanje, sjećanje) i sufiks -ija

Zilha
, ž. (Pljevlja 1914, 1924)

hipokoristika od Zilhidža (modifikovano od ar. dū l-hiğğa, značenje: dvanaesti mjesec lunarne godine)
Zilhad, m. (Rožaje 1983)

antroponimijski neologizam

Zilka
, ž. (Pljevlja 1929)

hipokoristika od Zilkada (modifikovano od ar. dū l-qa΄da, značenje: jedanaesti mjesec lunarne godine)
Zina, ž. (Berane 1923, Pljevlja 1924)

hipokoristika od Zineta

Zinedin
, m. (Pljevlja 2000)

modifikovano od Zaynaddīn (m. ime, značenje: ukras vjere)

Zineida
, ž. (Berane 1999)

antroponimijski neologizam

Zineta
, ž. (Pljevlja 1905, 1922, Podgorica 1953)

ar. zīna (značenje: ukras)

Zinka
, ž. (Berane 1914, Rožaje 1905, 1963)

hipokoristika od Zineta

Zino
, m. (Rožaje 1910)

modifikovano od ar. zīna (značenje: ukras)

Zirha
, ž. (Pljevlja 1914)

modifikovano od Zirka (hipokoristika od Zirafeta, modi­fikovano od ar. zarāfa, značenje: dosjetljivost, oštroumnost)

Zito
, m. (Berane 1913, 1936)

hipokoristika od Zirafet

Zizan
, m. (Pljevlja 1932)

hipokoristika od Aziz

Zubejda
, ž. (Pljevlja 1901)

ar. Zubayda (ž. ime, značenje: neven)

Zuhra
, ž. (Pljevlja 1903, 1932, Podgorica 1951)

ar. zuhra (značenje: ljepota, sjaj)

Zuhrija
, ž. (Berane 1913)

modifikovano od Zuhra

Zuka
, ž. (Bar 1974)

hipokoristika od Zulfikara (izvedeno od m. imena Zulfikar)

Zukrija
, m. (Pljevlja 1924)

modifikovano od Zikrija

Zulfet
, m. (Rožaje 1985)

ar. Zulayha (ime žene staroegipatskog dostojanstvenika Putifara)
Zulfija
, ž. (Rožaje 1906)

izvedeno od Zulfo (hipokoristika od Zulfikar) dodavanjem sufiksa –ija na osnovu

Zulfikar
, m. (Pljevlja 1941)

ar. Zūlfaqār (značenje: naziv sablje halife Alije)

Zulja
, ž. (Bar 1964)

hipokoristika od Zulejha (ar. Zulayha, ime žene staroegipatskog dostojanstvenika Putifara)

Zuma
, ž. (Rožaje 1905)

hipokoristika od Zumreta, Zumruta

Zumber
, m. (Rožaje 1900)

ar. zunbur (značenje: okretan, snalažljiv)

Zumka
, ž. (Berane 1938)

hipokoristika od Zumreta

Zumreta
, ž. (Pljevlja 1920, Podgorica 1953)

v. Zumruta
Zumruta
, ž. (Pljevlja 1918)

per. zumurrud (značenje: smaragd)

Zurifa
, ž. (Berane 1909)

modifikovano od Zarifa (ar. zarīfa, značenje: lijepa, otmena, duhovita, pametna)

Zurka
, ž. (Berane 1920)

hipokoristika od Zurifa

Zuvdija
, ž. (Berane 1976)

modifikovano od  Zuhdija (ar. zuhdī, značenje: isposnički, asketski i sufiks –ja)

 

 

 

 

Zaključak

1) Prema našim uvidima, dosadašnja istraživanja imena orijentalnog porijekla na nekadašnjem srpskohrvatskom jezičkom prostoru iz raznovrsnih, ne uvijek, i opravdanih i razumljivih razloga nijesu bila predmet dovoljne i odgovarajuće naučne pažnje. Postojala je i uglavnom postoji uočljiva praznina u proučavanju ovih imena u odnosu na sveukupni korpus antroponima kod nas.

2) Lična imena su oduvijek imala najrazličitiju motivaciju: najprije su bila odraz narodnih vjerovanja i s tim u vezi postojalo je ubjeđenje da imaju magijsku moć i zaštitnu ulogu ili da će ime izvršiti uticaj na prirodu onoga kome je dato, tj. da postane takav. Imena su se vrlo često davala i prema vremenu rođenja djeteta, imenu cvijeta, boji kose, istorijskim događajima. Pojava hrišćanstva i preovlađujuća uloga crkve u srednjem vijeku podrazumijevala je i pojavu imena preuzetih iz Starog ili Novog Zavjeta, odnosno svetačkih imena. Islamizacija nearapskih naroda donijela je obavezu davanja novih, arapskih, odnosno onih imena koja su u skladu sa islamskom dogmom i koja nikako ne podsjećaju na mnogobožačku prošlost. Imena se daju i prema nekom popularnom političaru ili se jednostavno daju pomodarska imena, npr. imena nastala slobodnim premještanjem glasova nekog orijentalnog imena ili potpuno iznova konstruisana tako da podsjećaju na ime orijentalnog porijekla.
Islamizacija u našim krajevima je pretpostavljala da primanjem nove vjere pojedinac obavezno promijeni i lično ime, iz jezika donosioca islama, tj. da uzme jedno od imena  koja su bila uobičajena kod Turaka, među kojima su imena arapskog, persijskog, turskog ili starohebrejskog porijekla. Ukoliko je neposredni predak bio nemusliman, njegovo ime skrivano je najčešće iza imena Abdulah. U kasnijem periodu, kada je domaće islamizirano stanovništvo bilo u mogućnosti da preko novog sistema obrazovanja stekne makar osnovna orijentalna jezička i kulturna saznanja imena se preuzimaju neposredno iz jezika izvornika, arapskog ili persijskog, bez posredovanja turskog jezika i postaju raznovrsnija. Međutim, i pored nastojanja da hrišćansko stanovništvo uzima crkvena, odnosno biblijska imena ili da muslimansko stanovništvo bira isključivo tradicionalna orijentalna imena, i kod jednih i kod drugih moglo se i može naići i na narodna imena slovenskog porijekla (Dragija, Gospa, Nahod, Plema, Slada, Zlata), nekad pretežno ženska, rijetko muška, da bi se u 20. vijeku kod muslimanskog stanovništva, uglavnom kao rezultat tješnjih međuvjerskih kontakata i udaljavanja od tradicionalizma, imena većinom slovenskog porijekla podjednako javljala i kod muške i kod ženske djece, npr: Zlatan, Zlatko, Dragan, Jagoda, Rusmir, Vera, Vesna, Jasna, Soko, Sanja, Saša, Srebrenka, Vedran, Višnja, Željko.1

3) Ako pratimo hronologiju osvrta i pisanja o imenima orije­ntalnog porijekla nikako ne smijemo izostaviti kazivanje Evlije Čelebija, koji primjećuje karakteristične hipokoristike antroponima na području Bosne i Hercegovine: “Narod u ovoj zemlji svoja imena izgovara skraćeno, pa mjesto Mehmed kaže Meho, mjesto Ahmed – Ahmo, Šaban – Šabo, Ibrahim – Ibro, Zulfikar –Zuko, Hasan – Hako, Husejin – Huso, Sulejman – Suljo, Ramadan – Ramo, Alija – Aljo. Prezimena su im opet kao: Lubzade, Filipzade, Koski-zade, Lafi-zade, Čovo-zade, Junak-zade, Dešo-zade. Imena njihovih robova su: Hurem, Behlul, Juro, Safo, Hojrad, Ferhad...Ženska imena su: Saliha, Saniha, Razija, Merzija, Merjema, Huma, Hava, Hasna, Umihana, Nadira i druga.”2

Klement Božić je 1869. u zagrebačkom Viencu ( I, br. 28, 31. srpnja) prikupio oko 50 orijenalnih imena. Abdulah Škaljić je u rječnik Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku uvrstio i 875 imena orijentalnog porijekla i time učinio prvi pokušaj sakupljanja većeg broja imena orijentalnog porijekla i njihove naučne obra­de. Ibrahim Kemura, iako, prema onome što primjećuje Ismet Smailović,3 evidentira imena bez akcenata  genitivnog ili vokativnog oblika i naznačavanja izvora i područja gdje su imena registrovana, sakupio je dotada najveći broj orijentalnih imena u radu Muslimanska imena i njihova značenja.4 Međutim, bez navođenja pomenutih podataka, nismo sigurni koje su pretenzije ovoga rada – naučno dokumentovanje i obrada zatečenog antroponimijskog korpusa ili normativni izbor preporučenih imena. Ismet Smailović u radovima Problem utrvđivanja porijekla i značenja muslimanskih imena u Bosni i Hercegovini,5 Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini i Lična imena neorijentalnog porijekla u bosanskohercegovačkih Muslimana 6 ove antroponime precizno opisuje i temeljito obrađuje, predstavljajući ih sa svim što pripada jednom imenu koje je predmet naučne analize. Posebnu pažnju, bez nastojanja da normativnim preporukama koriguje jezičku praksu, antroponimijskim modifikacijama i neologizmima posvećuje Srđan Janković, uzimajući ih u obzir kao ozbiljnu lingvističku,odnosno sociolingvističku pojavu u  svojim radovima Nova lična imena u bosanskohercegovačkih Muslimana 7 i Imena tipa Elma-Alma.8 Imena orijentalnog porijekla bila su i predmet interesovanja i drugih istraživača ali u okvirima širih razmatranja i tumačenja određenih glasovnih promjena i pravopisnih rješenja.

4) U okviru antroponimikona muslimanskog stanovništva u Crnoj Gori raspoznaju se četiri osnovna sloja:
- Prvi sloj čine imena preuzeta iz orijentalnih jezika adaptirana i prilagođena domaćem, zatečenom antroponimijskom fondu;
- Drugi sloj čine narodna imena (npr, Goran, Jadranka, Srebrenko) ili strana neorijentalna (npr, Elvira, Indira, Mirela);
- Treći, najmlađi sloj sloj predstavljaju antroponimijske inovacije (Adis, Almina, Džejran, Eldan, Ernan, Enida, Elisa, Irsan, Mersan, Sedina), “nastala slobodnim premještanjem glasova nekog orijentalnog imena, ili su potpuno samovoljno tako konstruisana da po formi liče na neko arapsko, perzijsko ili tursko ime ali po etimologiji i značenju nemaju nikakve veze s tim jezicima. Takva se imena ne mogu svrstati ni u jedan jezik pa ih je nemoguće prevesti, jer nemaju nikakva značenja, a stvorena su s težnjom da novorođeno dijete ima ime koje je novo, originalno i interesantno.”9 Ako se pokušaju slijediti određene zakonitosti među antroponimijskim neologizmima, biće uočljive sekvence frekventnih orijentalnih imena koje se javljaju kao formativi, npr. kvazi sufiks – mir  za m. rod (Admir, Almir, Jasmir, Sadmir) ili –mira za ž. rod, formativi –eta ili –ata (Amata, Erneta, Saneta), -din, -dina (Džedina, Eldin, Sahmedin, Sedina), nulti nastavak za m. rod i za ž. rod -a (Elzen/ Elzena, Enid/ Enida, Resmin/ Resmina, Sanel/ Sanela), kvazi prefiks al/el sa asocijacijom na arapski određeni član (Aldin, Almir, Almera, Eldan, Eldijana, Elmir). Nastojanje da ova lična imena ostvare glasovnu sličnost sa već ovjerenim orijentalnim imenima govori o relativnoj i ograničenoj “slobodi premještanja glasova”, jer je osnovni model za stvaranje ovih antroponima dala upravo zvučna slika izvornih orijentanih imena. Ovaj dio antroponimikona upravo se kreće u “gravitacionom polju ovog zvučnog asocijativnog kruga”,10 preuzimajući vrlo često glasovne sekvence iz izvornih imena kao formative, odnosno kvazi-sufikse ili kvazi-prefikse. Zahvaljujući ovim formativima, kao ustaljenim glasovnim sekvencama asimiliranih i potvrđenih orijentalnih imena u našem jeziku, antroponimijski neologizam nesmetano zauzima mjesto u okviru paradigmatike imena orijentalnog porijekla. Kombinovanje izvornih glasovnih sekvenci dovodi i do neočekivanih i slučajnih podudaranja sa izvornim orijentalnim imenima ili riječima i na taj način dolazi do naknadne etimologizacije, npr. Elmira, neologizam koji koincidira sa njemačkim imenom koje je iz arapskog jezika preko španskog dospjelo u njemački  jezik (al-`amīra).11 Vrlo često teško je utvrditi jasnu i oštru granicu između modifikacija nastalih asmilacijom i adaptacijom nekog orijentalnog imena i neologizma i utoliko bi ove modifikacije, zapravo mogle predstavljati neku vrstu uvodnih promjena u stvaranju neologizama, npr. arapsko ime Lutfī je primilo u adaptiranju formativ –fik i nastalo je Lutfik, modifikacija prilično udaljena od osnovnog imena. Iako nemaju nikakvu etimološku podlogu i samim tim i značenje, svojom formom neologizmi nesmetano nominuju i identifikuju lice, nosioca datog imena, kao i svako drugo ime, koje nije u stanju, bez obzira na svoju etimologiju, da izrazi bilo koje drugo značenje osim upućivanja na svog nosioca.12
- Četvrti sloj obuhvata osamostaljene hipokoristike izvedene od jezički integrisanih imena orijentalnog porijekla koje zauzimaju mjesto zasebnog imena, gubeći pri tome svoju prvobitnu funkciju. Na taj način formira se cijeli niz varijanti, bilo da se radi o različitim hipokoristikama jednog osnovnog imena ili o modififikacijama, bližih ili sasvim udaljenih, tih hipokoristika, npr. Aiša – Ajka - Ajkuna; Abdulah – Abdi, Abdija, Abdo, Avdija, Avdo; Magbula (Makbula) – Bula, Buljka; Hanifa, Umihana, Ilhana - Hanka – Hankija, Hankuša; Husein – Ceno; Hasan – Cano, Hasko, Haso;  Jakup – Jupo; Nura – Nurana, Nurča; Razija – Raza, Safeta – Sefta,  i sl.   

5) Vokalna prilagođavanja imena preuzetih iz orijentalnih jezika bila su uočljiva i rezultirala osjetnijim pomjeranjima jedino kod imena preuzetih iz turskog jezika, jer turski sistem vokala ima tri vokala koji ne postoje u našem jeziku (ü, ö, ı), dok su imena preuzeta iz arapskog ili persijskog jezika vrlo lako za vokale mogla naći kvalitativne ekvialente, s tim što se arapski diftonzi često podvrgavaju monoftongaciji (npr, Tawfīq/ Teufik, Tefik, Tofik, Tufik). Konsonantska prilagođavanja odnose se prije svega na imena preuzeta iz arapskog jezika, odnosno na trinaest konsonanata koji ne postoje u našem fonemskom sistemu (`, t, h, h, d, s, d, t, z, ΄, ġ, q, w) i zamjenjuju se glasovima najbliže artikulacije. Tako su laringal ` i faringal ΄ bez ekvivalenta i u preuzimanju datog imena zadržavana je samo najbliža kvalitativna zamjena vokala koji slijedi (`Asmā`/ Esma), bezvučni interdental t zastupa suglasnik s (tābit/ Sabit), faringal h i uvular h zamjenjuju se velarom h (Muhammad/ Muhamed, Hayraddīn/ Hajrudin), zvučni interdental d  i emfatik z zamjenjuju se zvučnim alveolarom z ili dentalom d (dakir/ Zekir, Nazīf/Nazif, Nazīfa/Nadifa ), emfatični dental d ima dvije zamjene – d i z (Fādil/ Fadil, Ridā`/ Riza); uvular ġ zamjenjuje se velarom g (Ġālib/ Galib), bezvučni uvular q zamjenjuje se velarom k (Ya΄qūb/ Jakub), dok je dvojnu zamjenu ima arapski velar k, koji je ili ostajao nepromijenjenog kvaliteta ili zamjenjivan palatalom ć (kāmil/ Ćamil), budući da je ime preuzimano posredstvom turskog je­zika u kojem je taj uvular postajao palatalni ploziv k’. Palatalno g’ iz turskog ili persijskog jezika zamjenjivano je dosledno našim palatalom đ (gulizār/ Đulizar).

6) Među glasovnim promjenama koje preuzeti antroponim više ili manje udaljavaju od izvornog spadaju i različite modifikacije, npr. ozvučavanje ili obezvučavanje poslednjeg suglasnika, npr. Abaz umjesto Abas, Ahmet umjesto Ahmed, Idriz umjesto Idris, Murat umjesto Murad; metateze kao npr. Džehva umjesto Dževha, Fehrat umjesto Ferhat, Himlija umjesto Hilmija, Ehtem umjesto Ethem, Mejrema umjesto Merjema; gubljenje vokala kao npr. Brahim umjesto Ibrahim, Smail umjesto Ismail; izostavljanje suglasnika ili dodavanje suglasnika h, npr. Asan umjesto Hasan, Asreta umjesto Hasreta, Atidža umjesto Hatidža, Fetija umjesto Fethija, Enhes umjesto Enes, Halem umjesto Alem ili se kao zamjena ovog suglasnika javlja j, npr. Fajrudin umjesto Fahrudin; neutralizacija opozicije l:lj, npr. Duljo umjesto Dulo (Abdulah), Isljam umjesto Islam; disimilacija krajnjeg suglasnika u odnosu na početak istog ili prethodnog sloga, npr. Abdulazić umjesto Abdulaziz, pretva­ranje f u v, npr. Lutvija umjesto Lutfija, zamjena b suglasnikom v, npr. Avdulah umjesto Abdulah, interpoliranje naknadnog v između dva vokala, npr. Suvada umjesto Suada, izostavljanje početnog j u sekvenci jil, npr. Ilduza umjesto Jilduza, ispadanje konsonanata ili vokala u medilajnoj poziciji, npr. Ešef umjesto Ešref, Aladin umjesto Alaudin, Murveta umjesto Muruveta i sl. Varijantni oblici stvaraju se i alternacijom a/e u prvom ili po­sle­dnjem slogu, npr. Ramzija/Remzija, Samir/Semir, Ne­džat/Ne­dž­et i alternacijom e/i ili i/u u drugom slogu, npr. Kasema/Kasima, Rasema/Rasima, Dženeta/ Dženita, Kasim/Kasum, zatim alternacijom vokala ispred drugog dijela složenih arapskih imena, npr. Izudin/ Izedin. Kolebanje dž/đ je, za razliku od vrlo prisutnog kolebanja u okruženju, znatno manje ili zanemarljivo u imenima orijentanog porijekla u Crnoj Gori, npr. Hadžira/Ha­đira. Postoje i drugačije modifikacije, skraćivanja ili uvećavanje glasovnog materijala, glasovne izmjene, npr. Arfan umjesto Irfan, Daver umjesto Dilaver, Erman umjesto Nerman, Esmana umjesto Esma, Fildu­za umjesto Firdusa, Himzija umjesto Hifzija, Isadin umjesto Isamudin, Izedinka umjesto Izedina, Kaled umjesto Halid, Kej­meta umjesto Kimeta, Lela umjesto Lejla, Makbulija umjesto Makbula, Medika umjesto Mediha, Mehmedin umjesto Meh­med, Nerzeta umjesto Nevzeta, Sejdefa umjesto Sedefa, Senaid umjesto Senad, Vezirka umjesto Vezira, Zejneta umjesto Zejna, Zićnija umjesto Zihnija, Zirha umjesto Zirka i sl. Kako vidimo, ovakvim modifikacijama stvara se veliki broj varijantnih oblika jednog istog imena, čime se antroponimikon popunjava novim, onimički osamostaljenim antroponimijskim jedinicama.

7) Imena orijentalnog porijekla samo su po etimološkoj osnovi strana, ova imena su potpuno fonetski i morfološki prilagođena tvorbenim modelima našeg jezika i zbog toga ne mogu biti odvojena niti proučavana izvan sveukupnog antroponimjskog korpusa. Na taj način se ostvaruje kompletno i sveobuhvatno proučavanje ličnih imena kod nas.(Kraj)

 

Fusnote:

1 Ismet Smailović, Lična imena neorijentalnog porijekla u bosansko­herce­govačkih Muslimana, II jugoslovenska onomastička konferencija, Skopje 1980, 321-328, str. 325-326

2 Evlija Čelebi, Putopis-odlomci o jugoslovenskim zemljama, prevod i komentar Hazim Šabanović, Svjetlost-Sarajevo 1967, str. 116-117

3 Dr Ismet Smailović, Muslimanska imena orije­ntal­n­og porijekla u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1977, 578, str. 314 Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ, Sarajevo, br. 3-4, 5-6, 7-8/1972; separat istog rada  u autorovom izdanju objavljen je iste godine, da bi se osmo dopunjeno izdanje ovoga rada pojavilo 2000. godine (izdavač: al-Kalem).

5 Prilozi terminologiji i onomastici u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Radovi II, Sarajevo 1976

6 II jugoslovenska ono­mastička konferencija, Skopje 1980, str. 321-328

7 Književni jezik, VI (1978), 4, 3-6; i u II jugoslovenska onomastička konferencija, Skopje 1980

8 ONOM. JUG. 10 (1982), str. 75-81

9 I. Smailović, ibid, 1980, str. 327.

10 S. Janković, 1980, str. 128

11 S. Janković, ibid, str. 129

12 S. Janković, ibid, 1982, str. 78-79

NAPOMENA:
Kada u pojedinim riječima naidjete na kvadratić onda to znači da se prethodno slovo piše sa tačkom ispod njega. (Pogledajte u Zaključcima tačku 5 koja govori o arapskim slovima koji ne postoje u nasem jeziku. Sva su ta slova sa tačkom ispod)

PRIMJEDBA:

Poštovani,
Malo sam pratio vaš sajt pa sam dao sebi za slobodu da vam odgovorim na neke dijelove u vezi islamskih imena:
NEKE MOJE PRIMJEDBE

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au