Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


D N E V N I   R E D

Druge redovne  Sjednice Savjeta za saradnju sa iseljenicima. 

Na osnovu člana 4. i 5. Poslovnika o radu Savjeta za saradnju saiseljenicima, sazivam Drugu redovnu 
Sjednicu Savjeta zasaradnju sa iseljenicima.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

I DIO (svečani)

8:00 - 9:00h – registracija članova Savjeta  (uvidom u ličnidokumenat)
9:00 - 10:00h – svečano otvaranje Sjednice Savjeta: 

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović   
Ministar vanjskih poslova prof.dr Srđan Darmanović
Predsjednik Crne Gore gdin Filip Vujanovic

- kolektivna fotografija

10:00 – 10:30h pauza za kafu

Napomena: Termini u svečanom dijelu Sjednice podložni izmjenama u skladu sa ostvarenim dogovorom sa predstavnicima državnih organa koji će uzeti učešća. 

II DIO (radni) 

10:30h - Uvodna riječ predsjednika Savjeta dr Nenada Popovića (10 min)
1. Utvrdjivanje kvoruma
2. Usvajanje Dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Savjeta; 
4. Izlaganja ispred odbora Savjeta  (izlaganje predsjednika svih odbora 10 min, diskusije 10 min)

Rodna ravnopravnost u dijaspori CG, izvjestilac i predlagačzaključaka po ovoj tačci: 
Emira Mustajbašić Ličina, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Priznavanje državljanstva iseljenicima  i članovima njihovihporodica; izvjestilac i predlagač zaključaka po 
ovoj tačci: 
Mihailo Mandić, predsjdnik Odbora za zaštitu prava i položaja iseljenika

Stipendiranje crnogorskih postdiplomaca iz oblastihumanističkih nauka; izvjestilac i predlagač zaključaka 
po ovoj tačci: 
prof. dr sc. Milorad Nikčević, predsjednikOdbora za nauku i prosvjetu

Nacrt rada crnogorskih škola u inostranstvu   izvjestilac i predlagač zaključaka po ovoj tačci: 
Neven Pajović, član Odbora za nauku i prosvjetu

Organizovanje revijalnih utakmica naših trofejnih ekipa saekipama u zemljama u kojima žive iseljenici, tribine 
mladih iseljenika sa crnogorskim reprezentativcima; izvjestilac i predlagač zaključaka po ovoj tačci: Dejan Šestović, predsjednik Odbora za sport


Pauza za osvježenje

Realizacija projekta CKC u Beogradu; izvjestilac i predlagač zaključaka po ovoj tačci: 
Mirko Zečević, predsjednik Odbora za jačanje kulturnog i državnog identiteta

Jačanje kapaciteta crnogorskih iseljeničkih organizacija i zagovaranje interesa Crne Gore; izvjestilac i 
predlagač zaključaka po ovoj tačci:
Mirza Redžić, predsjednik Odbora za evropske i evroatlantske integracije

Pokretanje postupka za priznavanje pečata kanadskih notara umjesto apostille kod crnogorskog 
Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde; izvjestilac i predlagač zaključaka po ovoj tačci: 
Vladislav Popović, predsjednik Odbora za pravna pitanja  

Informisanje: izvjestilac i predlagač zaključaka po ovojtačci: 
Sabrija Vulić, predsjednik Odbora za informisanje; 

Zdravstvo i zdravstvena zaštita  izvjestilac i predlagačzaključaka po ovoj tačci: 
dr Slobodan Drakić, predsjednik Odbora za zdravstvo i zdravstvenu zastitu ; 

Privredno partnerstvo sa matičnom državom - izvjestilac i predlagač zaključaka po ovoj tačci: 
Refik Radončić, predsjednik Odbora za privredno partnerstvo; 

Predlozi za širenje crnogoske zajednice u svijetu - jačanje kulturnog identiteta, istraživanje migracija iz Crne Gore, formiranje baze iseljenika, evidencija 
iseljenika i iseljenickih organizacija, izvjestilac i predlagač zaključaka po ovoj tačci: 
Aleks Rohas Bozovic, predsjednik Odbora za  širenjecrnogorske zajednice u svijetu. 

5. Program rada Savjeta u 2017/2018 godini (izmedju dvije sjednice)
Strategija rada Savjeta za period 2018-2020 

6. Razno; 

7. Usvajanje zakljucaka

18:00 – Press konferencija (predsjedništvo)
18 – 20:00h – Ručak/večera

19:00- Slobodno vrijeme
 

Sjednica će se održati dana 28.jula 2017.godine na adresi Jovana Tomaševića bb, Podgorica (stara zgrada Vlade CG), sapočetkom u 9h. 

 

 

 
 

Odštampaj stranicu