Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   KontaktOtvoreno pismo ministru prosvjete g. mr Predragu BoškovićuPutuj Igumane i ne pitaj za manastirPoštovani g. ministre,

            Posljednjeg radnog dana Vašeg mandata na funkciji ministra prosvjete aktivirali ste primjenu novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva (ZUNS) u kojemu se niđe ne spominje ime ‘’Prosvjetnog rada’’, lista crnogorskih prosvjetnih, kulturnih i naučnih radnika sa skoro 68 godišnjom tradicijom i dobitnika ‘’Oktoiha’’, najvišeg državnog priznanja u obrazovanju, zatim kojim se ukinulo Odjeljenje za periodična izdanja – u okviru kojega je postojao ‘’Prosvjetni rad’’ od kada je prije četiri godine pripojen ZUNS-u – kao i dva radna mjesta: odgovorni urednik  Odjeljenja i ‘’Prosvjetnog rada’’ i urednik u listu, a samim tim je ukinuta i Redakcija ‘’Prosvjetnog rada’’. Odgovorni urednik i još dvoje zaposlenih u Odjeljenja i listu obaviješteni su da im prestaje radni odnos. Na ovaj način ‘’Prosvjetni rad’’ prvi put u svojoj istoriji ostaje bez vlastitog odgovornog urednika i urednika u listu i bez vlastite autonomne Redakcije, osnovnog preduslova za funkcionisanje svakog medija u jednom pravno i demokratski uređenom društvu. Tako ste i praktično realizovali ono što sam konstatovao u prvom otvorenom pismu upućenom Vama u avgustu ove godine, naime da ste – jedini ministar prosvjete koji hoće da ukine list prosvjetara. Posljednjeg radnog dana Vašeg mandata i organizaciono ste pripremili sve da se ‘’Prosvjetni rad’’ u narednom periodu ukrade od svoje vjerne saradničke i čitateljske prosvjetne – predškolsko-vaspitačke, učiteljske, nastavničke, profesorske i đačke i studentske – kulturne i naučne javnosti u zemlji i iseljeništvu i pretvori od javnog, opšteg, otvorenog, medijskog, kritičkog, životnog, transparentnog crnogorskog identitetskog državnog i nacionalnog, građanskog i multikulturalnog-interkulturalnog glasila u ZUNS-ov, privatni (dvojice ljudi: glavnog urednika i v. d. direktora ZUNS-a), parcijalni, ograničeni, birokratski, netransparentni, bezživotni, zatvoreni, polutanski ni tamo-ni ovamo, interni bilten administrativno-službeničkog sadržaja, obima i društvenog dosega a državne nesagledive dugoročne štete, u suštini katastrofe i pogibelji.


              Sve je jasno: ‘’Prosvjetni rad’’ je novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji kolateralno nastradao. Degradiran je i ''nestao'' da bi ''nestalo'' i radno mjesto njegovog odgovornog urednika (jer kad nema lista nema ni potrebe za tim radnim mjestom), budući da ga na drugačiji način nijesu mogli ukloniti s radnog mjesta, a to se moralo učiniti jer sam stalno činjenično i argumentovano ukazivao na blago rečeno aljkav, odnosno apsolutno neodgovoran i nečuveno negativan odnos ZUNS-a prema listu. Ovđe je u pitanju klasičan slučaj odmazde i osvete prema tzv. ''zviždaču'' i u tom smislu stvar je prijavljena Agenciji za sprječavanje korupcije, jer je u odgovarajućem Zakonu decidno rečeno da korupcija naravno može biti i nematerijalne prirode i svrhe. Uz to, u članu 59 Zakona o sprječavanju korupcije stoji:
‘’Zviždač ima pravo na zaštitu ukoliko mu je nanijeta šteta, odnosno postoji mogućnost nastanka štete zbog podnošenja prijave iz člana 44 ovog zakona, a naročito ako:


1) mu je ugrožen život, zdravlje i imovina;
2) mu je prestao radni odnos ili ukinuto ili promijenjeno radno mjesto ili promijenjen opis poslova i uslovi radnog mjesta na kojem je radio;’’. A u samom Mišljenju koje je Agencija dala stoji da u načinu organizovanja i poslovanja postoji ‘’visok stepen rizika za nastanak i posljedice nastanka korupcije kao i drugih oblika nezakonitog i neetičkog postupanja’’. I umjesto da ste kao ministar sve preduzeli da se to ukloni i izmijeni a Agencija u Mišljenju i navodi da bi Ministarstvo trebalo da reaguje, Vi kao najodgovorniji čovjek  u Ministarstvu potpisujete i odobravate novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji koji ukidanjem Odjeljenja za periodična izdanja – u okviru kojega je postojao ‘’Prosvjetni rad’’ od kada je prije četiri godine pripojen ZUNS-u – kao i dva radna mjesta: odgovornog urednika  Odjeljenja i ‘’Prosvjetnog rada’’ i urednika u listu, ovjerava, potvrđuje, razvija, uvećava i dosljedno i još nakaznije i negativnije produbljuje i ojačava, praktično cementira i bunkeriše ‘’visok stepen rizika za nastanak i posljedice nastanka korupcije kao i drugih oblika nezakonitog i neetičkog postupanja’’.


               G. ministre, procijenili ste da je sada u interregnumu, između dvije Vlade, odlaska stare i dolaska nove, najbolje vrijeme da nezapaženo prođe Vaša ujdurma i nepravedno i nepravno (i nepravo!) postupanje prema ‘’Prosvjetnom radu’’. Ali, zaboravili ste samo jedno: ni jedno jedino vrijeme nije pogodno i dobro za nepravdu i neistinu, zlo i štetno činjenje i laž. Kad-tad sve će izaći na viđelo. U laži su kratke noge. A za pravdu, istinu i slobodu, čast, čojstvo, dobročinstvo i poštenje – svako je vrijeme pogodno i dušu dalo od postanka do kraja ovog našeg lijepog i surovog svijeta. Siguran sam da će naš opštecrnogorski zajednički list prebroditi i ovu Vašu sitnu, najsitniju pakost učinjenu posljednjeg dana Vašeg mandata i da će ‘’Prosvjetni rad’’ i ubuduće imati pregršt svojih brojnih glavnih i odgovornih urednika i urednika i Redakcija i Upravnih odbora koje će sačinjavati umni i dalekovidni ljudi, vizionari, hrabri, odvažni i čestiti državnici, kao što je to bio i jedan Dragan Kujović, prvi predśednik UO ‘’Prosvjetnog rada’’ i mnogi, mnogi drugi, među kojima ovom prilikom samo da spomenem Čeda Draškovića, Milorada Stojovića, Vojislava Vulanovića… A za plejadu njegovih glavnih i odgovornih urednika što reći osim da je među njima bio i jedan Mirko Banjević. Biće ih i u budućnosti i te kako, na polzu slavne crnogorske istorije i otadžbine Crne Gore kako to svečano kaže i naša veličanstvena himna.


                Vi, pak, svojim u dosadašnjoj crnogorskoj istoriji nečuvenim i neprimjerenim odnosom jednog ministra prosvjete prema ‘’Prosvjetnom radu’’ činite mnogostruke štete Crnoj Gori. Aminovali ste i definitivno zaokružili i dozvolili sistematski i sistemski! rad na uništenju jedne višedecenijske crnogorske institucije prosvjete, novinarstva, kulture i književnosti, čime ste udarili na obraz, dušu, um i temelje ove naše jedne jedine nam države, koju danas iznutra i spolja pokušavaju svim silama i moćima (ne baš malim) da sruše, obesnaže, obezglave i uvedu u pravi pakao. Jer, ne zaboravite, država se ne brani i štiti samo represivnim aparatom. Takvo stanovište je i krajnje cinično i neetičko postupanje, odnosno ako se na jednoj strani ne čini ili ne čini dovoljno da se ojača i zaštiti država, a na drugoj strani prevarantski i licemjerno očekuje da  represivne institucije same spasu državu. U tom slučaju naši sugrađani, komšije, braća, kumovi, prijatelji, koji rade u Vojsci, policiji i drugim organima, predaju se kao žrtvena jagnjad zlotvorima i krvavim dželatima naše Crne Gore. Država se najbolje dugoročno brani uz, naravno efikasni, sposobni i lojalni represivni aparat, ako su jake državne institucije, ako su većina građana patriotski opredijeljeni i spremni da brane svoju državu, svoju slobodu i svoj identitet. A u temelju slobode, države i identiteta su prosvjeta, nauka i kultura, svijest o svome biću, rodu, porijeklu, naciji, vjeri, otečestvu, borbi za slobodu, opstanak i ime. Vi sve činite da jednu tako prepoznatljivu i postojanu instituciju kao što je‘’Prosvjetni rad’’ konačno uništite i predate zaboravu i mraku. Ali, crnogorski identitet je kao feniks i uvijek se vraćao i vraćaće se iz pepela na svijetlo dana, jer i jeste svijetlo i svijetlost, jeste riječ i pjesma, jeste sloboda, i kritika, i dobro, i čojstvo, i – ‘’Prosvjetni rad’’.


            Ovakvim Vašim odnosom prema ‘’Prosvjetnom radu’’ objektivno obezglavljujete našu državu, samosvijest njenih građana o svome crnogorskom nacionalnom-multinacionalnom i državnom identitetu (čemu je naš list prije svega posvećen) i objektivno s pozicije varvarina doprinosite našim brojnim bezumnim najljućim neprijateljima-varvarima iz zemlje i inostranstva koji se evo vidimo pripremaju da nam zadaju konačan udarac s kojim bi nestala Crna Gora i sve što je crnogorsko. Jer, ovakvim svojim činjenjem otvarate stare dveri naše slavne kuće da stari i novi varvari što lakše uđu i dovrše svoj krvavi pir koji su odavno započeli. Ili, kako reče Sveti Petar: Vi činite što znate, ali ne znate što činite. Uništavate jednu instituciju naše države koja uz brojne druge jedino može jačanjem crnogorskog identiteta i crnogorskog nacionalnog i mnogonacionalnog, građanskog i državnog bića da na pravi i dugoročan način efikasno izgradi i uspješno zaštiti naše državne temelje. U suprotnom, ako crnogorsko društvo dozvoli da ovakve stvari koje Vi radite sa ‘’Prosvjetnim radom’’ prođu lako i bez otpora, svi zajedno, na opštu štetu svih nas dakako, dugoročno sami sebe stavljamo kao žrtvenu jagnjad na panju za krvnike i dželate Crne Gore, suverene crnogorske države i crnogorskog imena, kojih sada ima vidimo koliko a kojih će uvijek biti, ne zavaravajmo se! Vi ste ovim u suštini malicioznim i postupkom malog čovjeka pokazali još i to da nijeste svjesni trenutka u kojemu živimo i što on znači za Crnu Goru i za crnogorski identitet, ali i to da nijeste svjesni ni biti i suštine naše slavne otadžbine, naše nacije, države i misije koju Crnogorci i svi građani crnogorske države u današnjem savremenom globalizovanom svijetu moraju imati u civilizacijskom, demokratskom i budućnosnom smislu. Putuj Igumane i ne pitaj za manastir.


Odgovorni urednik
‘’Prosvjetnog rada’’
dr Goran Sekulović

27. 11. 2016.g.

 

 

 

 

 


 

Odštampaj stranicu