Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   KontaktIdeja i vizija „EVROPSKOG POKRETA ZA VLADAVINU PRAVA“
Ekonomski razvijena, mirna i prosperitetna CRNA GORA u ekonomski i politicki stabilnoj EU.


Misija Pokreta


Ne štedeći sebe raditi na prevazilaženju i rješavanju problema koji su prisutni u CG i širem okruženju, vodeći računa o interesima većine nasih građana.


Ideja o organizovanju „EVROPSKOG POKRETA ZA VLADAVINU PRAVA“ rođena je pocetkom ove godine , kada je tokom susreta grupe odgovornih ljudi raspravljano o potrebi udruživanja običnih građana koji vide i znaju
mogućnosti boljeg života. Medutim, pošto na pomenutom susretu nije bilo jasnog i usaglašenog stava o načinu organizovanja, preduzeti su konkretni koraci. Ostavljena je mogucnost da se u budućnosti napravi prvi korak, u momentu kada isti ljudi potpuno shvate potrebu, i donesu odluku da se organizuju.


Ideja je ponovo oživjela nakon posljednjih dešavanja u vezi POPISA 2011, i medijskih manipulacija u vezi s tim, a što je kod običnih ljudi opravdano izazvalo zabrinutost i neizvjesnost. Zbog toga je odlučeno da se
ovim angažovanjem, kao legitimnim načinom, situacija promijeni u pozitivnom smislu. Mi smatramo da nemamo moralno i ljudsko pravo prema generacijama koje dolaze da samo ćutimo i ništa ne preduzimamo. Ne želimo biti generacija koja prolazi sa gorkim osjećajem da smo mogli - a nismo ništa učinili, da smo htjeli - ali nismo smjeli, da smo pričali priče iza kojih nisu ostale nikakva djela.


Zato smo odlučili da ovu našu ideju, znanje, ugled, a prije svega osjećaj odgovornosti prema vlastitoj sredini i vlastitom narodu, stavimo VAMA na provjeru i ovjeru. Mi želimo da svoju ideju promovišemo hrabro,
svjesni težine trenutka i surove političke borbe koja vlada na ovim prostorima, ali sa punom odgovornošću pred Bogom i pred narodom. Nadasve tezimo da građansku pripadnost CRNOJ GORI učinimo privilegijom.


Mi smo ubijeđeni da osnivanje Pokreta ne može biti pogrešno.

Pored ostaloga…Osvrnite se i shvatićete da je ova ideja oko vas, možda već i u vama. Većina ljudi se danas slaže u jednom: naše društvo se nalazi u stanju kada su nam potrebne pozitivne promjene na svim životnim
poljima. Promjene ne žele samo oni kojima nikada nije bilo bolje kao sada!


S obzirom da je većina ljudi spremna da svakodnevno kritikuje rad organa vlasti, bilo bi korektno da se umjesto beskorisnih takvih kritika organizuju i ponude neke nove mogućnosti, rješenja i ideje. To je jedino
moguće političkim angažovanjem i preuzimanjem odgovornosti, odnosno traženjem novih boljih rješenja umjesto postojećih. Za nova rješenja su potrebni novi ljudi, koji su kroz lavirint životnih, radnih i moralnih
iskušenja prošli časno i pošteno, a što im daje puno pravo da jasno i glasno iskažu svoj stav i mišljenje.


Mi iskreno vjerujemo u ovu ideju i zbog nje zalažemo vlastiti ugled, vrijeme i trud, pri čemu se svjesno odričemo mnogih povlastica koje se nude na političkoj sceni.


Međutim, ako bi djelovanje novih pojedinaca ili grupa kroz Pokret, umjesto postojećih koji vrše vlast, bilo svedeno na samo formalnu zamjenu imena, uz manje kozmetičke promjene u konačnom rezultatu, onda ova inicijativa nebi imala svoj smisao .


Može bolje!


Ova ideja će sigurno uspjeti jer njeni pokretači iskreno vjeruju i znaju za mogućnosti postizanja boljih rezultata u životu naše zajednice, bez korišćenja pozicije vlasti za sticanje licne materijalne koristi. Ako
djelovanjem Pokreta barem jedanput bude ozbiljno dovedena u sumnju pozitivna ideja vodilja, Pokret ce neminovno doživjeti brzu propast. Ali ako Pokret uspije održati pošten odnos prema samom sebi i prema većini građana CRNE GORE , uz dokazanu sposobnost vodećih ljudi da ostvare zacrtane ciljeve, uspjeh ne može izostati.


Sve ovo, naravno, zavisi isključivo od onih ljudi koji pristanu da budu „prva linija fronta“. Zavisi i od unaprijed napravljenih „pravila igre“ koja će biti obavezujuća za svakog člana Pokreta.


Nosioci ideje Pokreta izuzetno poštuju i cijene sve napore i rezultate koje su ova i prethodne strukture izvršne vlasti učinile na o stvaenju NEZAVISNOSTI CRNE GORE I samim time povoljnijeg ambijenta za život u CG. Mi samo vjerujemo da može još i bolje. Zato MI nudimo nove ideje i rješenja.


Vrata Pokreta su već otvorena za sve građane dobre volje i dobrih namjera. Samo pojedinci dobronamjerno motivisani prema sredini u kojoj žive i rade mogu dati energiju i entuzijazam nasušne za uspjeh Pokreta.


Prednosti Pokreta su:


1. Pozitivna ideja prihvatljiva za većinu ljudi.

2. Ugled i dobra reputacija clanova Pokreta.

3. Nekompromitovanost nosilaca ideje i drugih koji nas podržavaju u dosadašnjem profesionalnom angažovanju i ukupnom odnosu prema zajednici u kojoj žive.

4. Zasićenost dosadašnjim političkim opcijama, iznevjerena očekivanja i
neispunjena obećanja.

5. Pokret je svojim imenom definisao i svoje ambicije i osnovni cilj, i
jasno dao do znanja da nas ne interesuje široka politička scena.


Gdje postoje nedovoljno iskorišcene mogucnosti CRNE GORE :

Najveci potencijal CRNE GORE je u ljudima.Znate I sami koliko je nasih obrazovanih ljudi otislo za korom hleba daleko od svoje domovine.

CRNOGORSKA dijaspora koja je u proteklih 15 godina dostigla nivoe koji nam mogu biti višestruko korisni. Zato Vas milimo da obavijestite svoje prijatelje o pocetku rada ovog PATRIOTSKOG POKRETA .Za pocetak da barem budu evidentirani svi oni koji žele imati redovan kontakt sa našom sredinom;

Nase aktivnosti mozete pratiti preko Facebook mreze na stranici grupe EVROPSKI POKRET ZA VLADAVINU PRAVA. Prikljucite nam se..

Srdacan Pozdrav ,

M.Marković - Markan

 

Odštampaj stranicu