Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


Odbor za evropske i evroatlantske integracije 

 

Savjet za saradnju sa iseljenicima

Odbor za evropske i evroatlantske integracije

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU

za 2016. godinu

 Sarajevo, maj 2017. godine
 

NAPOMENA

Budući da je Savjet za saradnju sa iseljenicima (u daljem tekstu: Savjet) konstituiran na Konstituirajućoj sjednici održanoj u utorak, 27.09.2016. godine sa početkom u 11:00 h, period na koji se odnosi ovaj izvještaj korespondira vremenskom periodu od dana konstituiranja do 31.12.2016. godine.

RELEVANTNE ODREDBE

Shodno članu 23. Poslovnika o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima, usvojenom 27.09.2017. godine, Odbor za evropske i evroatlantske integracije (u daljem tekstu: Odbor) predlaže Savjetu mjere za: 1) nadgledanje toka pregovora za pristup Evropskoj uniji i NATO–u i u ime Savjeta daje mišljenja i smjernice; 2) sprovođenje analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti propisa Savjeta sa pravnim tekovinom Evropske unije; 3) unapređenje odnosa Crne Gore i NATO–a, kao i sprovođenje aktivnosti u vezi sa unapređenjem tog odnosa.

ČLANSTVO

U periodu neposredno nakon održavanja konsiturirajuće sjednice Savjeta, na kojoj je za predsjednika Odbora jednoglasno izabran član Savjeta Mirza Redžić (Bosna i Hercegovina), aktivnosti Odbora prvenstveno su bile usmjerene ka popunjavanju članstva. Nakon opsežnih konsultacija, te direktne komunikacije sa članovima Savjeta, te isticanja važnosti pitanja i oblasti u nadležnosti Odbora, za članstvo u istom iskazali su slijedeći članovi Savjeta: 

-  Emira Mustajbašić Ličina (Njemačka)

-  Ismet Ramčilović (Bosna i Hercegovina)

-  Mihailo Mandić (Australija)

-  Dragan Lučić (Bosna i Hercegovina)

Naknadno su članstvo u Odboru iskazali:

-  Dr. Zoran Srzentić (Crna Gora) i
Mehmed Zenka (Crna Gora)
.

 

AKTIVNOSTI

Nakon popunjavanja članstva, Odbor za evropske i evroatlanske integracije počeo je sa aktivnijim radom na razradi konkretnih prijedloga aktivnosti iz svog domena. S tim u vezi poduzete su interne konsultacije na izradi projektnog prijedloga/aktivnosti pod nazivom "Jačanje kapaciteta crnogorskih iseljeničkih organizacija za lobiranje i zagovaranje interesa Crne Gore." Ovaj prijedlog projekta/aktivnosti predviđa održavanje kratkog predavanja odnosno treninga lobiranja i zagovaranja koji će biti realiziran prilikom posjete predstavnika iseljenika Crnog Gori, a povodom prisustvovanja redovnoj, godišnjoj skupštini Savjeta, 28. jula 2017. godine.

Osnovi cilj projekta/aktivnosti je da aktivnijom političkom participacijom crnogorskih iseljeničkih orgnanizacija, korištenjem demokratskih mehanizama odnosno mogućnosti direktnog obraćanja ili saradnje sa predstavnicima i/ili organima izvršne i zakonodavne vlasti u zemljama (članicama EU) u kojima djeluju, kao i druge načine primjerene demokratskim društvima, doprinesu ubrzanom putu Crne Gore u procesu integracija u EU. U slučaju nemogućnosti organizacije predavanja u formi prezentacije, uslijed nedostatka raspoloživog vremena, detaljno obrazložene upute o savremenim tehnikama lobiranja i zagovaranja, alternativno bi zainteresiranim članovima Savjeta mogle biti predstavljene u formi brošura. Iste bi, pored osnovnog sadržaja, sadržavale i precizne kontakt detalje Odbora koji bi bili na raspolaganju članovima Savjeta u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenima. S tim u vezi bilo bi potencijalno korisno razmotriti kreiranje adresa elektronske pošte za sve Odbore Savjeta na domeni: @mfa.gov.me, kako bi se službena komunikacija uniformirala i profesionalizirala. Trenutno se u komunikaciji u ime Odbora koriste privatne adrese elektronske pošte članova i/ili rukovodilaca Odbora, što ne odgovara rastućoj važnosti Savjeta, i službenoj formi komunikacije koja se preduzima u ime Odbora.

PREPORUKE

Za predstojeći vremenski period, imajući na umu mandat Odbora koje proizilaze iz člana 23. Poslovnika o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima, Odbor za evropske i evroatlantske integracije ističe slijedeće preporuke:

 

NADLEŽNOSTI ODBORA

PREPORUKE

1) nadgledanje toka pregovora za pristup Evropskoj uniji i NATO–u i u ime Savjeta daje mišljenja i smjernice;

U svrhu aktivnijeg angažmana na nadgledanju toga pregovora za pristup EU (imajući na umu da je Crna Gora nedavno prisupula NATO-u) odnosno davanja mišljenja i smjernica Savjetu predlaže se:

- Povećanje profesionalnih i tehničkih kapaciteta Odbora (proširivanje članstva Odbora članovima Savjeta koji posjeduju odgovarajuće kompetencije u domenu EU-integracija).

- Uspostavljanje mehanizama za koordinaciju aktivnosti Odbora sa institucijama/organima Crne Gore aktivnim u domenu EU-integracija.

- Poticanje političke participacije crnogorskih iseljeničkih organizacija u zemljama članicama EU u kojima djeluju (tako bi iste mogle biti više angažiranije i pružati više podrške Crnoj Gori u njenom EU-integrativnom procesu).

- Pružanje drugih oblika savjetodavne pomoći Savjetu u domenu EU-integracija.

- Realizacija redovnih aktivnosti (tj. davanje daje mišljenja i smjernica u ime Savjeta).

2) sprovođenje analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti propisa Savjeta sa pravnim tekovinom Evropske unije;

- propisi Savjeta načelno odražavaju usklađenost sa pravnom stečevinom EU (tj. pitanja saradnje sa iseljeništvom načelno su u domenu nacionalog prava zemalja članica EU, te kao takva nisu primarno regulisana od strane EU). I pored toga potrebno je nastaviti sa praćenjem razvoja situacije odnosno sprovođenja pregleda i ocjene usklađenosti svih budućih akata Savjeta sa sa pravnom stečevinom EU.

3) unapređenje odnosa Crne Gore i NATO–a, kao i sprovođenje aktivnosti u vezi sa unapređenjem tog odnosa.

- Uspostavljanje prakse redovnog informisanja (jednom ili dva puta mjesečno putem elektronskog newsletter-a) članova Savjeta o aktivnostima Crne Gore u kontekstu njenog članstva u NATO.

- Cirkuliranje informacija o drugim korisnim aspektima članstva Crne Gore u NATO (npr. zaposlenje, naučni programi saradnje, javna diplomatija, itd.).

 

Mirza Redžić, s.r.

Predsjednik Odbora

 

 

Odštampaj stranicu