Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


IZVJEŠTAJ ODBORA ZA INFORMISANJE 

SAVJET ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA


IZVJEŠTAJ ODBORA ZA INFORMISANJE

 

 

 

Problem neinformisanja crnogorskih iseljenika u inostranstvu prisutan je već duži niz godina i iz toga je proistekla inicijativa za formiranje Savjeta za informisanje u  okviru Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Sasvim je jasno da je problem informisanja jedan od kljucnih problema ili izazova sa kojim se srijecu naše zajednice u drugim državama što je i   razlog da im protok informacija sa kojima se susrijecu uglavnom dolazi iz zemalja okruženja .

Ipak, u današnje vrijeme  brzih tehnologija kada je protok informacija takav da se moze dobiti u dijelicu sekunde, sam iseljenik bira svoj izvor, a upravo jednom svesrdnom akcijom i angažovanjem treba mnogo uraditi na tome da taj izvor bude vjerodostojan i direktno upućen na naše iseljenike.

Za sada , kada je u pitanju naša dijaspora analizom Odbora za informisanje mozemo reci da je direktno vezano za pitanja iseljenika mali broj sajtova. To su sajtovi:

·         Uprava za dijasporu                                             www.dijaspora.mvpei.gov.me

·     Montenegro – Canada                                         www.montenegro-canada.com

·     Montenegrin Ethnic Association of Australia  www.montenegro.org.au

      Lėtzebuerg-Crna Gora                                             www.montenegro.lu

·         Udruženje Crnogoraca Srbije „KRSTAŠ”                www.krstas.rs

      Crnogorci u Latinskoj Americi                                 http://crnogorsko-argentinskafondacija.me/mn

·        

To su rezultati koje smo dobili analizom postojecih sajtova sto ne ostavlja mogucnost da smo neki preskočili.

Jako je dobro sto ovi sajtovi postoje ,ali je činjenica da se mora formirati jedan matični sajt u Crnoj Gori koji bi bio pored Uprave za dijasporu bio dnevno ažuriran sa informacijama iz zemlje.

Ista je situacija i sa štampanim medijima. U dokumentu koji nosi naslov  „S T R A T E G I J A

SARADNJE SA ISELJENICIMA ZA PERIOD 2015-2018. GODINE „ u jednom od odjela stoji  kao zadatak:

•             Poboljšanje postojećih vidova komunikacija i saradnje sa iseljenicima: internet portali, email diskusije, elektronska pošta, forumi i blogovi, društvene mreže (internet sajtovi i portali, facebook, twitter, skype i dr.), publikovanje časopisa iz oblasti kulture, satelitski i drugi televizijski programi, radio emisije i drugi audio-vizuelni materijali;

•             Imenovanje predstavnika iseljenika u programskom savjetu RTV Crne Gore (posebno u koncipiranju Satelitskog programa);

 

Dakle, javlja se potreba u prvom redu formiranja časopisa ili bolje reći reizdavanje jednog koji je već postojao i koji je bio namjenjen ljudima u dijaspori.

Sa druge strane , formiranje pomenutih medija internet portala kao i časopisa dovelo bi i do ažuriranja aktivnosti ,a time i poboljšanja satelitskog programa Javnog servisa RTCG koji je do sada radio solidno svoj posao u skladu sa kadrovskim i tehničkim mogućnostima. Upravo u narednom periodu zadatak Odbora će biti da poboljsa tu komunikaciju i obogati satelitsku ponudu na Javnom servisu.

Prethodni period protekao je u tzv. „porodjajnim mukama“ ali i snimanju i analizi postojece situacije kada je informisanje dijaspore u pitanju i sada su pred nama konkretni zadaci koje se moraju realizovati u saradnji sa Upravom za dijasporu i uz punu pomoc države na planu informisanja crnogorskih iseljenika u narednom jednogodišnjem periodu.

 

Članovi Odbora za informisanje su :

1.       Sabrija Vulić (Crna Gora)    – predsjednik  vulic@t-com.me

2.       Mihailo Mandić- Australija,                          mandicmisko@gmail.com

3.       Slobodan Drakić - Republika Srbija,            slobodrakic@gmail.com

4.       Senad Perazić - SAD,                                  renewresto@icloud.com

5.       Emira Ličina - Njemačka,                             montekoeln@web.de

 

 

Predsjednik Odbora za informisanje

Sabrija Vulić

 

Podgorica, jun 2017 

 

 
 

Odštampaj stranicu