Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


IZVJEŠTAJ O RADU I INICIJATIVA ZA OTVARANJE CRNOGORSKOG KULTURNOG CENTRA U BEOGRADU 

- PRILOG 1-

Savjet za saradnju sa iseljenicima
Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta

IZVJEŠTAJ O RADU I INICIJATIVA ZA OTVARANJE CRNOGORSKOG KULTURNOG CENTRA U BEOGRADU
 

 

 

Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta sačinjavaju sljedeći članovi Savjeta  za saradnju
sa iseljenicima:

Mirko Zečević predsjednik,

članovi:
Emira Ličina,
Neven Pajović,
Milan Zlatičanin,
Milan Kujović,
Dijana Pajović,
Zoran Raičević 


 

Od formiranja Odbor je bio angažovan na osmišljavanju strategije budućeg rada, a prva konkretna inicijativa je otvaranje Crnogoskog kulturnog centra u Beogradu. Ovu inicijativu su podržale  Crnogorska nacionalna zajednica iz Beograda, Udruženje Nikola I iz Vrbasa i  Udruženje Crnogoraca Vojvodine Novi Sad.


Ovaj projekat, čiji bi realizator bila Vlada Crne Gore, od posebnog  je značaja za  očuvanje crnogorskog  identiteta u Srbiji. Zbog održavanja  kontakta sa građanima Crne Gore koji žive u Srbiji, kao i afirmacije crnogorske kulture, nacionalnog i državnog identiteta, neophodno je osnovati Crnogorski kulturni centar u Beogradu. Djelovanje centra moglo bi se ojačati širenjem sistema podružnica u svim sredinama gdje živi veći broj crnogorske populacije.

Crnogorski kulturni centar zbog svoje uloge i stvaralačkih potencijala koje će okupiti oko njega, mogao bi biti i centar crnogorske manjine u ovoj zemlji, njenog stvaralaštva i veza sa maticom. Očuvanje kulturnog identiteta od najveće je važnosti za jačanje i održanje nacionalnog identiteta Crnogoraca u Republici Srbiji.

Djelatnost CKC pokrivala bi više prioritetnih oblasti.  U prvom redu bi bila zastupljena kultura i umjetnost: književnost, izdavačka djelatnost, pozorište, likovna umjetnost, muzički život, film, informisanje, sport, istorija, istorijsko nasljeđe i reafirmacija nacionalnog bića Crnogoraca. CKC bi se bavio i društveno-političkim temama, kao i odnosima  Crne Gore sa Srbijom i mogućnostima njihovog unapredjenja.


U CKC bi bila zastupljena i ekonomija, u prvom redu trgovina, turizam, ekologija, a formirao bi se i Poslovni klub.


Na osnovu projektovanog plana, Centar bi imao 500-800 kvadratnih metara prostora.
U Centru bi bile sledeće prostorije:

1.     Galerija za izlaganje likovnih djela I tematskih izložbi (100 kv.metara)

2.      Sala za održavanje tribina I skupova od 100-150 mjesta

3.      Čitaonica, biblioteka, dokumentacioni centar

4.      Salon za manje skupove

5.      Kancelarija 5-6

6.      Klupski prostor
 

U CKC bili bi zaposleni  dirtektor, umjetnički direktor, poslovni sekretar, 2 do 3 urednika.
Centrom bi upravljao Upravni odbor, kog imenuje osnivač, programski savjet, kojeg delegiraju nadležne ustanove i institucije i programski savjet  za određene oblasti iz rada CKC.
Odbor za jačanje nacionalnog I kulturnog identiteta pripremio bi studiju izvodljivosti, koji bi bio osnova za formiranje Odbora Vlade, koji bi pripremio elaborat o osnivanju Crnogorskog  kulturnog centra u Beogradu.


Odbor za jačanje kulturnog i državnog  identiteta

Predsjednik, 
Mirko Zečević   
                     

        Beograd, 6.2.2017.  

 

 

 
 

Odštampaj stranicu