Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA LJETNJU ŠKOLU JEZIKA I KULTURE CRNE GORE


 

Uprava za dijasporu u saradnji sa Zavodom za školstvo i ove
godine organizuje, dvanaestu po redu, Ljetnju školu jezika i kulture
Crne Gore namijenjenu djeci iseljenika iz Crne Gore.

 

Škola pod nazivom “Crna Gora moja postojbina”, održaće se u periodu
od 20. do 30. jula 2019. godine u odmaralištu „Lovćen-Bečići” na
Ivanovim koritima.

 

Pravo prijavljivanja imaju djeca uzrasta od 9. do 15. godina, koja do
sada nijesu imala priliku da pohađaju Školu. Troškove smještaja i
boravka polaznika u Crnoj Gori snose organizatori.

 

NAČIN PRIJAVE: Ispuniti prijavni formular koji preuzimate OVDJE..

Popunjeni formular poslati na adresu luka.dedic@uzd.gov.me  

 

ROK PRIJAVE: 26. maj 2019. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA O ŠKOLI:

 

Naziv projekta: Ljetnja škola jezika i kulture Crne Gore «Crna Gora
moja postojbina»

Nosioci: Uprava za dijasporu i Zavod za školstvo Crne Gore

Termin: 20.07. do 30.07.2019. godine

Mjesto održavanja: Odmaralište „Lovćen-Bečići“, Ivanova korita, Crna Gora 

Učesnici: djeca iseljenika iz Crne Gore uzrasta 9-15 godina

 

Opis i cilj projekta

Cilj programa je da djeca i mladi koji žive izvan Crne Gore, kroz igru i
zabavu, unaprijede znanje jezika i upoznaju kulturnu, istorijsku i
prirodnu baštinu Crne Gore.

Program podrazumijeva: jezičke radionice, radionice crnogorske
kulturne, istorijske i prirodne baštine kao i dramske i likovne radionice.
Važan dio programa je i upoznavanje sa crnogorskim narodnim
običajima, pjesmama i igrama iz pojedinih krajeva Crne Gore.

 

Propratni programi: razna sportska i druga takmičenja, viteške igre, izleti
na Cetinje, Lovćen i Dolove, muzičke večeri, razgledanje kulturno
istorijske baštine i okolnih znamenitih područja, završna svečanost i
dodjela diploma.

 

Stručni kadar i smještaj

Odmaralište na Ivanovim koritima «Lovćen-Bečići» nalazi se na 1270
metara nadmorske visine u središtu Nacionalnog parka Lovćen, udaljeno
14 km od Cetinja.

Odmaralište raspolaže sa 200 kreveta rasporedjenih u trokrevetnim
i četvorokrevetnim komforno opremljenim sobama. Raspolaže i
restoran-salom, kafeterijom, diskotekom, ambulantom i
sportskim-višenamjenskim poligonom.

Smjene počinju sa ručkom, a završavaju sa doručkom. Obezbijedjena
je zdravstvena zaštita – ljekar.

Stručni kadar koji će izvoditi nastavu, kao i pedagoge koji će animirati i
paziti na djecu u slobodno vrijeme, angažovaće Zavod za školstvo Crne Gore.

 

Broj slobodnih mjesta

Broj polaznika ograničen na 60 djece uzrasta 9-15 godina.

 

Troškovi

Troškove smještaja, ishrane i sve ostale organizacione troškove u vezi
sa Školom snosi Uprava za dijasporu. Troškove angažovanja stručnog
kadra (nastavnici, profesori, animatori), snosi Zavod za školstvo Crne
Gore.  Troškove puta do Podgorice u dolasku i od Podgorice u povratku –
snose roditelji.

Mjesto i tačno vrijeme polaska i povratka biće poznato neposredno
prije početka Škole.

 

Ograničenja

Djeca koja su već pohadjala Ljetnju školu nemaju pravo na prijavu.

Udruženja mogu prijaviti maksimalno tri (3) kandidata za polaznike
Škole. Ukoliko djecu prijavljuju roditelji - imaju pravo na prijavljivanje
najviše dvoje (2) djece.

Uprava za dijasporu zadržava pravo da, zbog ograničenog broja polaznika, izvrši odabir kandidata u skladu sa posebnim kriterijumima koje možete zatražiti na uvid.

 

Prijava kandidata vrši se na posebnom Formularu (www.uzd.gov.me).

 

Prijave slati naluka.dedic@uzd.gov.me sa naznakom „prijava za
Ljetnju školu“.  

 

Rok za prijave: 26. maj 2019. godine.

 

Obavještenje o prihvatanju kandidata: 31. maj 2019.

 

 

 
 

Odštampaj stranicu