Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EVROPSKIH INTEGRACIJANACRT

UPRAVA ZA DIJASPORU

SAVJET ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA

 

ZAPISNIK SA KONSTITUTIVNE SJEDNICE SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA

 

U skladu sa Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima (“Sl.list CG" 47/2015) i Rješenjem o imenovanju članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima br.08-2095/4, Uprava za dijasporu organizovala je Konstitutivnu sjednicu Savjeta za saradnju sa iseljenicima, koja je održana u utorak, 27. septembra 2016. godine, sa početkom u 11:00 h, u staroj zgradi Vlade CG. 

➢ Sjednici Savjeta su prisustvovali sljedeći članovi:

Božidar Marković, Udruženje Novog Sada – Republika Srbija
Milorad Radojević, Udruženje Crnogoraca „Kruščića“, Zavičajno Banjsko-Vučedolsko udruženje, Udruženje Vasojevića Savino Selo, Udruženje Pivljana Vrbas, Udruženje Crnogoraca Bjelasica i Komovi  –  Republika Srbija, 
Slobodan Drakić, Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Durmitor“ Bačko Dobro Polje, Udruženje
Crnogoraca Vojvodine,  Crnogorsko kulturno prosvjetno društvo „Nikola I“ Vrbas  – Republika Srbija
Dragan Lučić, Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini „Petar Petrović Njegoš” – Bosna i Hercegovina 
Mirza Redžić, Vijeće crnogorske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini   – Bosna i Hercegovina 
Ismet Ramčilović, Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka  –  Bosna i Hercegovina
Ruždija Jarović, „EURO Gusinje” Njujork – Sjedinjene Američke Države
Sulejman Djonbalić, GUSINJE FONDACIJA – Sjedinjene Američke Države 
Senad Perazić, Kulturni centar Rumija – Sjedinjene Američke Države
Redžep Sandžaktar, Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora – Republika Turska
Bedri Gul, Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija- Crna Gora – Republika Turska
Abas Erdem, Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora  – Republika Turska
Elena Simovich, Crnogorska zajednica Ćaka „Kralj Nikola” – Republika Argentina
Ivan Novakovich, Crnogorska zajednica Buenos Ajres – Republika Argentina 
Emira Mustajbašić Ličina, Savez crnogorskih asocijacija Njemačke (SCANJ) – Savezna Republika Njemačka 
dr Nenad Popović, Udruženje „Montenegro Hessen e.V” Frakfurt em Mein – Savezna Republika Njemačka
Ljubo Radović, Savez Crnogoraca Hrvatske – Republika Hrvatska
prof. dr Milorad Nikčević, Crnogorsko kulturno društvo “Montenegro-Montenegrina”,  Osijek – Republika Hrvatska 
Edin Latić, Zavičajni klub „BIHOR” – Veliko Vojvodstvo Luksemburg
Ismet Muhović, Asocijacija Luksemburg Montenegro – Veliko Vojvodstvo Luksemburg
Milan Zlatičanin, Udruženje ,,Alba Montenegro” – Republika Albanija
Boris Popivoda, Zajednica Crnogoraca Republike Makedonije – Republika Makedonija
Senad Šabović, Udruženje Crnogoraca Kosova  – Kosovo
Dijana Pajković, Crnogorsko društvo Montenegro Ljubljana, Savez crnogorskih društava Slovenije,
Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro, Maribor, Društvo slovenačko-crnogorskog prijateljstva,  Crnogorsko društvo „Crna Gora” Ljubljana  – Republika Slovenija
dr Milenko Kujović – Republika Italija
Zeno Rastoder, Islamski Kulturni Centar „Džemat Wattwil” – Švajcarska  Konfederacija
Zoran Rajović, Kulturni i biznis centar Montenegro – Kraljevina Danska
Zoran V. Raičević, Crnogorsko kulturno društvo Toronto – Kanada
Neven Pajović, Crnogorsko-britansko udruženje „Montenegro UK Society” – Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
Borislav Roganović – Ruska Federacija
Martin Junčaj – Savezna Republika Austrija
Mirko Zečević – Ukrajina
Mihailo Mandić, Crnogorska etnička zajednica Australije – Komonvelt Australija
Vladislav Popović, Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru, Limasol – Republika Kipar
Dejan Šestović, Asocijacija „Montenegro” – Republika Francuska
dr Vladimir Nedović – Kraljevina Holandija
Esteban Natalio Michovich Morales, Pokret Crnogoraca u Boliviji – Višenacionalna Država Bolivija
Daniel Klisich di Vietri, Crnogorska zajednica u Urugvaju – Istočna Republika Urugvaj
Aleks Rohas Božović - Crnogorska zajednica u Peruu
mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za dijasporu
Željko Stamatović, generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
doc.dr Miloš Vukčević, generalni direktor Direktorata za bezbjednosno-zaštitne poslove i  nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova 
Veljko Tomić, generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete 
Nataša Gazivoda, sekretarka Ministarstva kulture 
Dragan Ivanović, pravnik za registraciju sportskih klubova i saveza u Upravi za mlade i sport
Nina Milović, v.d. sekretara Ministarstva zdravlja
Goran Šćepanović, generalni direktor Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije
Damir Rašketić, sekretar ministarstva finansija
dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava
Slavoljub Stijepović, gradonačelnik Glavnog grada Podgorica
dr Zoran Srzentić, predsjednik Opštine Bar
Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine Berane 
Abaz Kujović, potpredsjednik Opštine Bijelo Polje
Anela Čekić, predsjednica Opštine Gusinje
Sonja Nikčević, predsjednica Skupstine Opštine Nikšić
Samir Agović, predsjednik Opštine Petnjica
Orhan Šahmanović, predsjednik Opštine Plav
Mirsad Azemović, potpredsjednik Opštine Rožaje
prof. dr Miodrag Vuković, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore
Suljo Mustafić, član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore
Dragan Radulović, predsjednik Matice crnogorske
Osman Nurković, predsjednik Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori
Marin Čaveliš, član Savjeta Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore 
SabrijaVulić, predsjednik Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore
Genci Nimanbegu, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori
prof. dr Dragan Bogojević, v.d. dekana Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
mr Gordana Radojević, direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore
Ivan Saveljić, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore
Svetlana Vuksanović, predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore
Slobodan Vuković
Marko Špadijer, član Savjeta Matice crnogorske
Orhan Redžepagić, raniji predsjednik Opštine Plav
Marija Mihaliček, istoričar umjetnosti iz Kotora
prof. dr Marko Camaj, raniji diplomata

➢ Sjednici Savjeta nijesu prisustvovali sljedeći članovi: 

-  Refik Refko Radončić – Kraljevina Švedska
mr Darko Petrušić, pomoćnik ministra za nauku
Ana Popović, član i sekretar Romskog savjeta u Crnoj Gori
Đorđije Borozan, akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
 

➢ Sjednici Savjeta su prisustvovali sljedeći službenici Uprave za dijasporu: 

Zoran Đukanović, šef Odsjeka za praćenje, istraživanje, informativne i izdavačke poslove
Aleksandra Đaković, ataše u Odsjeku za naučnu i privrednu saradnju
Milica Nikić, II sekretar u Odsjeku za statusno pravna pitanja, finansije i iseljeničke isprave
Milica Radojičić, II sekretar u Odsjeku za identitetska pitanja i kulturno-prosvjetnu saradnju
Tonko Nišavić, vozač – kurir

Na početku sjednice, shodno zakonskoj odredbi, utvrđeni su mandati svih članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima, dok je sama sjednica bila podijeljena u dva dijela – svečani i radni dio. 

U svečanom dijelu sjednice, pored članova Savjeta, brojnim zvanicama i predstavnicima medija, obratili su se direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović, gradonačelnik Glavnog grada Slavoljub Stijepović i predsjednik Vlade Milo Đukanović. Na početku svog izlaganja direktor Mitrović se osvrnuo na aktivnosti koje je Uprava preduzela u prethodnom periodu i istakao brojne važne projekte čija se realizacija planira u narednom periodu, među kojima je izdvojio manifestaciju “Dani iseljenika”, izdavanje iseljeničke knjižice, izradu cjelovite baze iseljenika i formiranje info pula koji će u svakom momentu moći da pruži efikasan odgovor na sve zahtjeve crnogorskih iseljenika. Gradonačelnik Stijepović je u svom obraćanju izrazio spremnost Glavnog grada da i dalje podstiče veze sa dijasporom i istakao da je konstituisanje Savjeta za saradnju sa iseljenicima snažan doprinos daljem unapređenju i konkretizaciji saradnje.  Premijer Đukanović je naveo da je usvajanjem Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima omogućena solidna osnova za dalje aktivnosti na ovom polju. Pored toga, on je istakao da su stvorene i normativne pretpostavke za povećanje iznosa sredstava koja su budžetski namijenjena saradnji sa iseljenicima, a samim tim i osnova za pripremu većeg broja kvalitetnijih projekata i programa koje Vlada planira kroz svoje strategije. 

Gostima i članovima Savjeta obratili su se predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike prof. dr Miodrag Vuković, ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić,predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Genci Nimanbegu i predstavnik Matice crnogorske Marko Špadijer koji je, shodno zakonskoj odredbi, kao najstariji član Savjeta predsjedavao konstitutivnom sjednicom do izbora predsjednika.

U radnom dijelu Konstitutivne sjednice Savjeta za saradnju sa iseljenicima, u okviru prve tačke dnevnog reda, pokrenuto je pitanje usvajanja Poslovnika o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Uvidom u Poslovnik, a nakon prijedloga nekih od članova Savjeta, pristupilo se njegovim izmjenama i dopunama. Uslijedile su brojne sugestije i komentari na sadržaj Poslovnika, kao i proceduru samog izbora predsjednika, potpredsjednika i predsjednika radnih tijela. U tom smislu, dati su sljedeći prijedlozi za izmjenu pojedinih članova Poslovnika:

-​Ismet Ramčilović predložio je da se aklamacijom vrši izbor predsjednika Savjeta, a da potpredsjednici budu izabrani iz redova iseljeništva i državnih institucija. Takođe je predložio da potpredsjednici Savjeta budu predloženi, ne samo od strane novoizabranog predsjednika, već i od strane članova Savjeta. (član 2 Poslovnika)

-​Osman Nurković istakao je da bi trebalo javno predložiti kandidate za predsjednika i potpredsjednike Savjeta. Takođe je pokrenuo pitanje mogućnosti izbora potpredsjednika koji žive u Crnoj Gori. (član 2 Poslovnika)
-​Ruždija Jarović predložio je izbor potpredsjednika Savjeta po kontinentima i dodao da bi izabrani kandidat imao prednost u odabiru svog tima, koji bi dijelio isti geografski prostor. (član 2 Poslovnika)
-​Marko Špadijer kazao je da novoizabrani predsjednik Savjeta treba da predloži potpredsjednike, vodeći računa o regionalnoj zastupljenosti. Takođe je dodao da svaki predloženi član za potpredsjednika može da predloži nekog drugog člana, uz jasno obrazloženje i razloge izbora. (član 2 Poslovnika)
-​Slobodan Drakić istakao je da prilikom izbora, treba povesti računa o najvećoj zastupljenosti crnogorskog iseljeništva u regionu i šire, te na osnovu toga donijeti odluku o izboru rukovodstva. Takođe, on je istakao da bi poželjno bilo da se detaljno razmotre biografije predloženih kandidata za predsjednika Savjeta, kako bi se imao kompletan uvid u njihov dosadašnji rad. (član 2 Poslovnika)
-​Zoran Raičević se složio da se treba pozvati na teritorijalnu zastupljenost, ističući da će Poslovnik vremenom pretrpjeti izvjesne izmjene. 

Nakon iznošenja stavova po pitanju izmjena sadržine Poslovnika, kojim se uređuju organizacija i rad Savjeta kao i načini ostvarivanja prava i dužnosti njegovih članova, utvrđene su sljedeće izmjene u članu 2 ovog Poslovnika:

✓ Član 2 stav 8 Poslovnika o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima mijenja se i glasi “Novoizabrani predsjednik Savjeta i članovi Savjeta predlažu kandidate za potpredsjednike Savjeta, sekretara Savjeta i kandidate za predsjednike odbora iz člana 16 ovog poslovnika”

Pored navedenih radnih tijela, koja čine Savjet, predloženo je da se formiraju nova radna tijela tj. odbori, koji će se baviti raznim pitanjima od značaja za iseljeništvo. U tom smislu, dogovoreno je da se članom 16 Poslovnika formiraju: 

1)    Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta;
2)
    Odbor za nauku i prosvjetu;
3)
    Odbor za sport;
4)
    Odbor za informisanje;
5)
    Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika;
6)
    Odbor za privredno partnerstvo;
7)
    Odbor za evropske i evroatlanske integracije; 
8)
    Odbor za pravna pitanja;
9)
    Odbor za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu;
10)   Odbor za ravnopravnost polova;
11)   Odbor za širenje crnogorske zajednice u svijetu.

 

Pod drugom tačkom dnevnog reda, uslijedio je izbor predsjednika, potpredsjednika i sekretara Savjeta za saradnju saiseljenicima. Prvobitno je formirana Izborna komisija za izbor predsjednika Savjeta u sljedećem sastavu: Željko Stamatović, generalni direktor za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija (predsjednik Komisije), Ljubo Radović, iz Saveza Crnogoraca Hrvatske i Zoran Raičević, iz Crnogorskog kulturnog društva Toronto. 

Direktor Mitrović je istakao da bi članovi trebali usmeno da predlože svoje kandidate za predsjednika Savjeta, uz dodatno obrazloženje o svojoj odluci. Najviše prijedloga za izbor predsjednika Savjeta su imala dva kandidata: dr Nenad Popović, Udruženje „Montenegro Hessen e.V”  iz Njemačke i Ruždija Jarović, „EURO Gusinje” iz SAD-a. 

Glasanje za predsjednika Savjeta je sprovedeno tajnim glasanjem, putem glasačkih listića. Od ukupno 70 prisutnih članova Savjeta, 51 član je podržao dr Nenada Popovića, dok je 16 članova dalo podršku drugom kandidatu Ruždiji Jaroviću. Ukupan broj nevažećih glasačkih listića bio je 3.

Nakon glasanja, a shodno trećoj tački dnevnog reda, imenovan je predsjednik Savjeta za saradnju sa iseljenicima, dr Nenad Popović, koji se obratio prisutnim članovima i zahvalio na podršci i ukazanom povjerenju. 

Nakon toga, izabrana su četiri (4) potpredsjednika Savjeta i predsjednici odbora (ukupno 11), koji će naknadno, elektronskim putem, dostaviti mišljenje o sastavu svojih Odbora. 

Za potpredsjednike Savjeta izabrani su Boris Popivoda, Edin Latić, Ruždija Jarović i Martin Junčaj. Za sekretara Savjeta izabrana je Elvira Bekteši iz Uprave za dijasporu.  

 

Za predsjednike radnih tijela izabrani su: 

Mirko Zečević - Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta,
prof.dr Milorad Nikčević - Odbor za nauku i prosvjetu
Dejan Šestović - Odbor za sport,
Sabrija Vulić - Odbor za informisanje,
Mihailo Mandić - Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika,
Refik Radončić - Odbor za privredno partnerstvo,
Mirza Redžić - Odbor za evropske i evroatlanske integracije,
Vladislav Popović - Odbor za pravna pitanja,
dr Slobodan Drakić - Odbor za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu,
Emira Mustajbašić Ličina - Odbor za ravnopravnost polova i
Aleks Rohas Božović - Odbor za širenje crnogorske zajednice u svijetu.

Na sastanku su donijeti sledeći zaključci, obaveze i preporuke:

-   Nakon određenih izmjena u članovima 2 i 16, Poslovnik o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima je usvojen

-   Izabrano je rukovodstvo Savjeta, odnosno predsjednik, potpredsjednici, sekretar i predsjednici odbora

-   Shodno zakonskoj obavezi, predsjednik Popović će, uz pomoć Uprave za Dijasporu, koordinirati radom Savjeta, a obaveza u skorijem periodu je izbor članova odbora

-   Obavezuju se predsjednici odbora (radnih tijela) da u narednom periodu daju prijedloge za imenovanje potencijalnih članova svojih odbora, kao i da se ostali članovi Savjeta, shodno profesionalnom profilu i ličnom afinitetu, uključe u rad određenih odbora.

- Predlaže se svim članovima Savjeta da se u narednom periodu angažuju na unapriježenju veza matice i njene dijaspore, kao i da u zemljama prijema izvide nove mogućnosti za saradnju koja je od značaja za obje strane.

Lista prisutnih članova Savjeta i dnevni red Konstitutivne sjednice, čine sastavni dio ovog Zapisnika.

Sčinile:
Milica Nikić
Milica Radojičić


 

 
 

Odštampaj stranicu