Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CG l     Reagovanja, pisma...Traže se l KontaktFotografije od osnivanja našeg udruzenja pa do današnjih dana....

 

< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >
                                       

  MEAA na centralnom panou u ekskluzivnom hotelu WESTIN M.Mandić i premijer M.Iemma Mandić i Nišavić Špadijer, Mandić, Kerkersharian

 

Špadijer, Mandić, Iemma M.Mandić i Lj.Mandić V. i V.Špadijer
Bračni par Nišavić Georgi i Lj.Minovska i Špadijer Lj.Mandić sa bračnim parom Sredanović Bračni par Minovski

U društvu sa ministrom Barbarom Perry R.Jovović i M.Mandić Mandići Špadijer, Kerkersharian i Mandić
Srtedanović sa ministrom Perry Bračni par Špadijer Vesna, Vasilije i Rade Našr gošće Hajka i Majda Mučić
Vesna sa bračnim parom Jovović Ministar Perry sa bračnim parom Mandić Mery Sredanović u društvu Ljubice, Orijane i Rose

Špadijeri

Mandići U društvu ministra Perry Naše gošće Hajka i Majda Špadijeri  

Jelena i Vesna Špadijer Na podijumu

Sa našom Barbarom    

M.Mandić sa Hajkom i Majdom Mučić  

 

   

 

 

Mandić i naš prijatelj iz bosanske zajednice Murat Murat, Ljubica i Mihailo      

< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >
                                       

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au