Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CG l     Reagovanja, pisma...Traže se l KontaktRADNI DOKUMENT KOMISIJE - CRNA GORA 2008.

 
Izvještaj o napretku

Države članice EU su priznale nezavisnost Crne Gore u junu 2006. Crna Gora je potencijalni kandidat za članstvo u EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju izmedju Crne Gore i EU je potpisan u oktobru 2007. Privremeni sporazum je potpisan istog datuma i stupio je na snagu u januaru 2008. godine. Delegacija Komisije u Crnoj Gori djeluje od novembra 2007.
Počevši od marta 2002. godine, Komisija je redovno podnosila izvještaje Savjetu i Parlamentu o napretku koji su ostvarile zemlje regiona Zapadnog Balkana.
Nakon što je Crna Gora ostvarila nezavisnost u junu 2006, Komisija je objavila izvještaje o napretku koji su u potpunosti bili posvećeni Crnoj Gori za 2006. i 2007. godinu.
Ovaj izvještaj:
– ukratko opisuje odnose izmedju Crne Gore i Unije;
– analizira političku situaciju u Crnoj Gori u pogledu demokratije, vladavine prava, ljudskih prava, zaštite manjina i regionalnih pitanja;
– analizira ekonomsku situaciju u Crnoj Gori;
– daje kritički prikaz kapaciteta Crne Gore da implementira evropske standarde, tj. da postepeno približi svoje zakonodavstvo i politike acquis-u, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i prioritetima Evropskog partnerstva.
.......
Izvjestaj
je dosta opsiran, a ovdje je izlozeno u najkracim crtama iz Izvjestaja ono sto zabrinjava svakog dobronamjernog gradjanina Crne Gore:

Nadzorna uloga Skupštine uopšteno ostaje slaba....
Upravljanje Vladinim tijelima, uključujući ministarstva, u mnogim slučajevima ostaje previše centralizovano, sa nedovoljnim delegiranjem odluka....
I dalje postoji ozbiljna zabrinutost u pogledu nezavisnosti sudstva....
Posebno za službu tužilaštva, gdje će budući Savjet biti biran od strane Skupštine, rizik od političkog uticaja ostaje visok....
Efikasnost sudskog sistema je još uvijek na niskom nivou....
Korupcija je i dalje široko rasprostranjena i predstavlja posebno ozbiljan problem u Crnoj Gori. Postojeće zakonodavstvo iskazuje velike slabosti u nekoliko oblasti....
Crnoj Gori nedostaju jaka i nezavisna nadzorna i revizorska tijela....
Izjave o imovini od strane političkih partija su do sada bile nekompletne, a državne vlasti nisu bile u stanju da sprovedu zakon ili da istraže dostavljene podatke....
Korupcija je i dalje široko rasprostranjena i neefikasno gonjena, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou....
Medjutim, javljaju se ustaljeni navodi o mučenju i zlostavljanju tokom hapšenja i pritvora. Materijalni uslovi u policijskim pritvornim jedinicama su i dalje nezadovoljavajući....
Ne vodi se odgovarajuća briga o posebnim potrebama narkomana....
Zdravstvenom sistemu nedostaju kapaciteti i njegove institucije su slabe....
Sloboda izražavanja i dalje predstavlja razlog za zabrinutost....
Slučajevi fizičkih napada i kleveta protiv novinara i dalje predstavljaju razlog za zabrinutost....
Postoji neprekidan konflikt izmedju predstavnika srpske i crnogorske pravoslavne crkve oko zvaničnog priznavanja i prava vlasništva....
U pogledu zaštite prava žena vezano za nasilje u porodici i zaštitu žrtava, situacija se nije poboljšala, uprkos činjenici da je problem široko rasprostranjen. Nasilje u porodici i dalje predstavlja razlog za zabrinutost, jer svaka druga žena prolazi kroz verbalno zlostavljanje, a svaka treća je izložena fizičkom nasilju....
Ne postoji nikakva finansijska podrška organizacijama koje pružaju usluge žrtvama, ili samim žrtvama. Institucionalni odgovor na zaštitu žrtava nasilja je nezadovoljavajući a centri za socijalnu zaštitu još nemaju profesionalan odnos prema žrtvama....
Usljed široko rasprostranjene diskriminacije, uslovi za zapošljavanje Roma su još minimalni a nezaposlenost medju Romima je i dalje preko 80%....
Glavne prepreke djelotvornom poslovnom okruženju su i dalje slaba vladavina prava, troškovi i kašnjenje u dobijanju odobrenja za obavljanje djelatnosti, kao i registracija imovine. Pored toga, korupcija i kriminalne aktivnosti mogu sprječavati razvoj zvaničnog sektora i uticati na poslovno okruženje....
Napredak nije zabilježen u oblasti smanjenja buke....
Nije zabilježen napredak u oblastima unutrašnjih vodenih tokova i kombinovanog saobraćaja....
Crnogorski napori u borbi protiv pranja novca nisu dovoljni i potrebno ih je ubrzati....
Ne postoji nikakav mehanizam za praćenje izvještaja o rezultatima istraga....
Tranzit droge i trafiking, pogotovo od strane organizovanih kriminalnih grupa, i dalje su pitanja za ozbiljnu zabrinutost. Upotreba droga i krivična djela povezana sa drogom su i dalje u porastu....
Nošenje kratkog oružja i lakšeg naoružanja još uvijek je prošireno i često je u nelegalnom posjedu u Crnoj Gori. Ovo pogotovo ima jak uticaj na kriminalnu aktivnost. Uz to, javnost mora da se obavijesti o velikom stepenu nelegalnog posjedovanja oružja....
Generalno, organizovani kriminal je i dalje pitanje za ozbiljnu zabrinutost u Crnoj Gori....
Situacija u oblasti zaštite ličnih podataka i dalje je uzrok za ozbiljnu zabrinutost....
.....
kompletan izvjestaj
Zahvaljujemo se Matici crnogorskoj koja nam je, na našu molbu, proslijedila kompletan Izvještaj u Wordu.

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au