Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   KontaktBratstvo Jovetića

 

 

Bratstvo Jovetića u selu Utrg, pleme Podgor
 

Tri sadašnja bratstva sela Utrg u Crmnici Jovetići, Strahinje i Hajdukovići - vode porijeklo od istog pretka. U stvari ova su bratstva imali isto prezime STRAHINJE ili STRAINJE.

Kasnije se odvoje dva bratstva  i prozovu se posebnim prezimenima.
Prvi po istaknutom bratstveniku Joveti Tomovu, a drugi po istaknutom bratstveniku Nikcu Hajduku.
Treći ogranak zadrži staro prezime do današnjih dana.

O zajedničkom porijeklu ovih bratstava govore i sledeće činjenice:
-  imaju isto krsno ime Mitrovdan (Sv Dimitrije)
-  prislužbica im je ljetnji Petkovdan
U odnosu na drugi dio sela sva tri bratstva istupaju i dalje kao bratstvenička cjelina pod nadimkom SKALIČANI.

Naš rodonačelnik Nikac Markov došao je je iz plemena HOTA, crnogorsko-albanska granica, oko 1600. god. ispod Skalice (u centru sela) Utrg, tu ogradio kuću i oženi se.

Danas se vide ruševine tih kuća (kućišta) kasnije je sagradilo njegovo potomstvo kuće od tesanog kamena. Loza Nikca Markova se danas grana do 13 - 14 generacija.

Ja ću nabrojati moje potomstvo - 13 pasova:

Nikac Markov (1) - Vuksan (2) - Tomo (3) - Djureta (4) - Marko (5) - Pero (6) - Andrija (7) - Savić (8) - Marko (9) - Ivo (10) - Dimitrije (11) - Mladen (12) - Marko (13)

Ja sam brat Dimitrije (11 pas) sa još dvojicom braće: Savom i Petrom

Jedan moj rodjak je sa njegovim unucima izašao na 14 pas:

Nikac Markov (1) - Vuksan (2) - Milo (3) - Nikac (4) - Stanoje (5) - Niko (6) - Staniša (7) - Savić (8) - Mališa (9) - Jovo (10) - Krcun (11) - Slavko (12) - Pedja (13) - Nikola (14)

Jovetići se dijele na dva ogranka: od Mila Vuksanova - Milovići, a od Toma Vuksanova - Tomičići. Po Joveti svi su Jovetići.

Neki Jovetići su prešli da žive u Sotoniće, zaselak Mikovići kod Virpazara, Limljani i Bar.

Mašan Mitrov Jovetić je došao 1900. god. u USA - Butu Montana. Tamo su se razgranali i broje 13 pasova i to su praktično Amerikanci. Sa njima sam u dodiru preko telefona.

Meni su najbliži:

1. Djureta Vuksanov najstariji od braće 1700. god. naselili se u Sotoniće. Mladja braća Milo i Tomo ostanu da žive u Utrgu.

2. Škrljo Ivanov - praunuk Jovete Tomova predje da živi 1890. god. u zaseok Mikovići kod Virpazara i ovo je ujčevina Vasilija Špadijera - člana Crnogorske etničke zajednice u Austrliji. Razgranali se.

3. Sinovi Nikole Tomaševa: Tomo u Limljane, Luka i Filip u Baru oko 1900. god. Razgranali se.

 

Pripremio: Milutin Ivov Jovetić, Yokine WA 6060; Australia

 

Odštampaj stranicu