Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CG
UPRAVA I ČLANSTVO


Na godišnjoj sjednici, održanoj 10/04/2016. godine izabrana je nova Uprava Udruzenja:


1. Mihailo Mandić, predsjednik (Sydney)
2. Vesna Spadijer, potpredsjednik (Sydney)
3.
Boban Stojović, sekretar (Brizbejn)
4.
Vasilije Špadijer, blagajnik (Casula)
5.
Jovan B. Ilić, član (Adelaida)

6. Goran Nišavić, clan (Manly)
Ostali članovi Udruženja su, osim iz Sydney-a, iz slijedećih mjesta : Adelaide, Pertha, Brizbejna, Canbere, Darvina, Hobarta, Port Hedlanda, Melburna, Novog Zelanda, Evrope...
Navodimo članove koji nijesu imali ništa protiv da im se imena pojave na ovome sajtu:

Gojko Krivokapić
Vasilije Špadijer
Radivoje Jovović
Nikola Samardzić + (umro 25. decembra 2005.)
Ksenija Radulović, član Uprave od osnivanja +(umrla 16.02.2014.)
Djordje Čilingiri
Ruždija Salagić  + (umro
28.06.2009.)
Marta Čilingiri
Radoš Šćekić
Milan Mićunović
Miodrag Mišković
Mila Mišković
Ratimir Živković
Mira Živković
Asko Cerić
Nagib Krnić
Samir Cerić
Ibrahim Cerić
Veljko Vujačić +(umro 28.03.2016.)
Ratko Radulović
Darinka Perović - Šefer + (umrla
12.02.2009.)
Blažo Poček
Vukota Vujačić
Milan Andrijašević
Sofija Vujović + (umrla u julu 2005.)
Filip Žugić
Dobrana Radulović
Milorad Maraš
Envera Salagić
Kasim Salagić
Anes Salagić
Azra Salagić

Mirjana Radulović
Ratko Rakita
Saveta Radulović
Slobodan Radulović  
Petar D.Sinđić
Branko Djuričić
Milisav D. Zečević
Radivoje D. Zečević
Zorka Petanović
Milorad Šoć
Vladimir Banović
Nina Naoum
Veljko B.Ilić - umro i sahranjen u Darvinu
29. oktobra 2016. godine
Loula Giannas
Marie Heim
Ratko Rakita
Stanica Bulajić
Grabovica Milovan
Đurovic Dragan
Petanović Jovan
Maria Akrap
Nenad Krivokapić
Zorica Stojanovski Ilić
Ana Sinđić
Nada Kljajević
Momir Kljajević
Srdjan Delić
Radule Radojičić
Branko Vujović
Dejan Šoć
Živko Vujović
Samir Decević
Milo Pavličić
Novica Vujačić
Jovo Tomanović
Stela Karalić
Muharem Bibić
Ibrahim Ibrica Ko
ć
Marija Vujačić

Vujica Sćekić
Goran Nišavić
Ljiljana Kalezić
Stanka Ercegovac
Vukan Vujačić
Jelena Vujačić
Biserka Radončić
Dragan Dobrković
Smajo Šabović
Jasmina Decević
Vanja Popović
Ana
Vujačić
Ivan Ivić Lala
Petar Lačković
Annette Lačković
Vlado Lačković
Sanja Vuksanović
Jasmin D Adžović
Vesko Radošević
Zoran Sjekloća
James Uljarević - Brisbane
Jelena Uljarević (ex Uzelac) - Brisbane
Žarko Stojović - Brisbane
Vjera Stojović - Brisbane
Maleta Bošković - Brisbane
Lucija dr Bošković - Brisbane
Ivan Vučković - Brisbane
Biljana Mecinger Stojović - Brisbane
Simon Briyben - Brisbane
Danijel Kal
ezić
Veselin Vujačić
Vlado Banović
Ratko Radulović
Vidosava Vujačić
Frano Lukić (senior) - Melburn
Marko Lukić - Melburn
Frano Lukić (junior) - Melburn
Anton Lukić - Melburn
Paul Lukić - Melburn
Nedeljka Lukić - Melburn
Josip Lukić - Melburn, koordinator za Mebburn
Snezana Lukić - Melburn
Andrej Lukić - Melburn
Stanka Ercegovac - Melburn
Ljubinka Matić - Melburn
Rada Ovuka rodom Markovic  - Melburn
Nebojša Niković - New Zeland


 

 

Odstampaj stranicu


Vrati se na pocetak
www.montenegro.org.au