Program | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CG


AUSTRALIJSKE VIZE ZA BOGATEUSELJAVANJE

 

 

Australija nastoji da privuče velike investicije i sposobne poslovne ljude, tako da oni koji imaju iskustvo, dobre poslovne rezultate i novac, mogu da dobiju vizu stalnog boravka u Australiji na sledeće načine:

Takozvana je za uspešne poslovne ljude koji su u potrebnom biznisu imali 200.000 AUD tokom bilo koje dvije finansijske godine u periodu od četiri finansijske godine prije podnošenja molbe. Pored dokumentacije kojom potvrđuje da prolazi na postojećem bodovnom testu, podnosilac molbe takođe mora da priloži i plan biznisa koji namjerava da počne u Australiji.


Sledeća mogućnost je "Senior Eyecutive Category".. I ova kategorija zahtijeva da podnosilac molbe dokaže da je imao uspješnu karijeru u toku četiri godine prije podnošenja molbe. U ovom periodu bi trebalo da je zauzimao jedno od tri vodeca mjesta u glavnom biznisu i da je bio odgovoran za strateške smjernice i menadžerske odluke.


Za one sa mnogo novca, tu je i "Investment Linked Category" u okviru koje je potrebno dokazati da je podnosilac molbe imao uspješne rezultate na menadžerskom mjestu u poslovnim ili preduzimačkim oblastima u poslednje tri godine. Podnosilac molbe mora da pokaže da je imao udjela u poslu sa najmanje 10 odsto vlasništva ili investiciju u iznosu od najmanje 1,000.000 AUD tokom poslednjih pet godina. Zavisno od znanja engleskog jezika, podnosilac molbe će morati da uloži između 750.000 AUD do 2,000.000 AUD u poslove odobrene od strane australijskih vlasti, a u periodu od tri godine.


Molba po "Established Business in Australia" osnovu se obično predaje nakon što je podnosilac molbe uspostavio biznis u Australiji i proveo tu minimum od 18 meseci od dana kada je počeo biznis. Podnosilac ove molbe je obično nosilac tzv. "Temporary Resident Visa 457 - Independent Eyecutive" koja se izdaje za maksimalan period od četiri godine. Da li su ispunjeni uslovi za dobijanje stalne vize u ovom slučaju zavisi od ukupnog obrta u poslovanju, novca koji je podnosilac molbe uložio u posao, kao i ličnih sredstava, broja zaposlenih australijskih građana u poslu, te godina i znanja engleskog jezika podnosioca molbe. Tu su takođe i dodatni uslovi kao npr. obaveza prisustva u Australiji u periodu od najmanje devet mjeseci u toku dvanaest mjeseci prije podnošenja molbe. Uz molbe za svaku od pomenutih kategorija izuzetno je važno da se priloži detaljna dokumentacija.

 

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au