Program | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CG


VIZE ZA IZUZETNE TALENTEUSELJAVANJE: SAV
JETI STRUČNJAKA


 

 

Jedan od osnovnih uslova za dobijanje vize stalnog boravka po osnovu izuzetnog talenta jeste da podnosilac molbe ima zapažene rezultate u okviru svoje profesije, umjetnosti ili sporta.
Takođe je potrebno da postoji zakonom predviđen predlagač koji daje podršku podnosiocu molbe. Predlagač može da bude australijski državljanin, nosilac vize stalnog boravka, prihvatljivi državljanin Novog Zelanda ili australijska organizacija sa nacionalnom reputacijom iz oblasti u kojoj podnosilac molbe ima izuzetne rezultate.

Podnosilac molbe za vizu stalnog boravka po ovom osnovu treba između ostalog da dokaže da ima izuzetne rezultate u određenoj oblasti profesije, umjetnosti ili sporta, da pokaže da će da bude od koristi za australijsku zajednicu, te da neće imati problema da se zaposli ili započne nezavisan posao u Australiji. Ukoliko podnosilac molbe ima izuzetne rezultate u oblasti umjetnosti ili sporta, potrebno je da ili ispunjava pomenute uslove, ili da još uvijek ima istaknuto mjesto u ovim oblastima. Veoma je važno da su ovi rezultati na internacionalnom nivou. U veoma rijetkim situacijama je dovoljno da podnosilac molbe ima izuzetne rezultate samo na nacionalnom nivou.

Molbu za stalni boravak u Australiji po osnovu "izuzetnog talenta" moguće je predati izvan, ali i u Australiji. Za predavanje molbe po ovom osnovu u Australiji postoje izvjesna ograničenja. Na primjer, ukoliko podnosilac molbe ima turističku vizu, neće moći da preda molbu po ovom osnovu dok se nalazi u Australiji. Postoji još nekoliko vrsta viza čiji nosioci ne mogu da predaju ovu molbu na tlu Australije. Zato je veoma važno da se prije podnošenja molbe provjeri da li postojeća viza podnosioca molbe dopušta predavanje zahtjeva za stalni boravak na tlu Australije.

Za razmatranje ove molbe uplaćuje se 1.125 dolara ukoliko se molba preda izvan Australije. Ukoliko podnosilac molbe ne govori dobro engleski - nema tzv "functional English" pred odobrenje molbe mora da uplati dodatnih 2,380 dolara. Slično, ako njegov / njen supružnik ili dijete preko 18 godina nemaju potrebno znanje engleskog jezika i za njih će morati da se uplate iste sume novca. Ako se ova molba preda u Australiji, za razmatranje se uplaćuje 1,670 dolara. Za ovu vrstu vize ministar za imigraciju godišnje odobri veoma mali broj mjesta, tako da na odobrenje može da se čeka i dvije do tri godine.

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au