Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


PODIGNUTI I OBNOVLJENI MANASTIRI I CRKVE OD GOD. 1860. DO 1910.


 

PODIGNUTI MANASTIRI

  Redni
broj
M J E S T O H R A M Godina
podignuća
 
           
  1. Vranjina Sv. Nikola 1885  
  2. Ćelija u Dajbabama Uspenije Bogorodično 1897  

 

OBNOVLJENI MANASTIRI

  Redni
broj
M J E S T O H R A M Godina
obnovljenja
 
           
  1. Kosijerevo Roždestvo Bogorodice 1864  
  2. Župa Nikšićska Sv. Luka 1875  
  3. Donji Ostrog Sv. Trojica 1881  
  4. Ždrebanik Sv. Arh. Mihail 1885  
  5. Bijela Sv. Vmč. Georgije 1887  
  6. Ćelija Piperska Roždestvo Bogorodice 1889  
  7. Donji Brčeli Sv. Nikola 1891  
  8. Cetinje Roždestvo Bogorodice 1901  
  9. Dobrilovina Sv. Vmč. Georgije 1905  
  10. Gornji Brčeli Pokrov Bogorodice 1906  
  11. Gornji Ostrog Vavedenje 1907  
  12. Malinsko Sv. Arh. Mihailo 1909  

PODIGNUTI HRAMOVI

  Redni
broj
M J E S T O H R A M Godina
podignuća
 
           
  1. Đinovići Rođd. Bogorodice 1860  
  2. Očinići Sv.Jovan Krstitelj 1861  
  3. Lijeva Rijeka Voznesenje 1862  
  4. Polje Dragovića Sv. prorok Ilija 1863  
  5. Tušina Sv. Vmč. Georgije 1863  
  6. Lukovo Sv. Jovan Krstitelj 1863  
  7. Brestice Sv. Trojica 1863  
  8. Broćanac Sv. Arh. Mihail 1863  
  9. Grahovac Voznesenje 1864  
  10. Stari Bar Sv. Nikola 1864  
  11. Gostilj Sv. Ev. Luka 1864  
  12. Vinići Voznesenje 1864  
  13. Tomići Uspenije Bogorodičino 1865  
  14. Petrovići Sv. Arh. Mihail 1865  
  15. Klopot Voznesenje 1865  
  16. Brskut Rožd. Bogorodice 1865  
  17. Velimje Sv. Arh. Mihail 1865  
  18. Orja Luka Sv. Nikola 1866  
  19. Orahovica Sv. Vračevi 1868  
  20. Macovari Sv. Jovan Krstitelj 1868  
  21. Prigradina Sv. Arh. Mihail 1868  
  22. Bijela Gora Sv. Nikola 1868  
  23. Grabovica Sv. Vmč. Georgije 1868  
  24. Trubjela Sv. Nikola 1868  
  25. Trnjine Sv. Nikola 1869  
  26. Gradac Sv. Paraskeva 1869  
  27. Goljemadi Sv. Trojica 1869  
  28. Rsojevići Sv. Vmč. Georgije 1869  
  29. Bogićevići Sv. Paraskeva 1869  
  30. Glizica Blagovještenje 1869  
  31. Kosorići Sv. Nikola 1869  
  32. Vignjevići Sv. Nikola 1870  
  33. Beri Sv. Vmč. Georgije 1870  
  34. Momče Sv. Nikola 1870  
  35. Mrke Voznesenje 1871  
  36. Kržanja Voznesenje 1871  
  37. Šavnik Sv. Vmč. Georgije 1871  
  38. Mokro Sv. ap. Petar i Pavle 1871  
  39. Morakovo Voznesenje 1871  
  40. Rvaši Sv. Nikola 1872  
  41. Seoca Sv. Arh. Mihail 1872  
  42. Rudinice Sv. Nikola 1872  
  43. Trepča Sv. Vmč. Georgije 1872  
  44. Čevo Sv. Nikola 1873  
  45. Potrk Sv. Nikola 1873  
  46. Timor Sv. Vmč. Georgije 1873  
  47. Godijelji Sv. Vmč. Georgije 1873  
  48. Žabljak Preobraženje 1873  
  49. Kuti Sv. Jovan Krstitelj 1873  
  50. Šaranci Preobraženje 1874  
  51. Srpska Sv. Vmč. Georgije 1879  
  52. Liješte Sv. Nikola 1879  
  53. Sotonići Sv. Jovan Krst. i Arh. Mihail 1880  
  54. Bogmilovići Roždestvo Bogorodice 1881  
  55. Brijege  Sv. Vmč. Georgije 1882  
  56. Miokusovići Sv. Atanasije 1882  
  57. Doljani Sv. Arh. Mihail 1882  
  58. Donja Sušica Pokrov Bogorodice 1882  
  59. Požar Sv. Nikola 1883  
  60. Bjeloševina Uspenije Bogorodice 1883  
  61. Miločani Sv. Arh. Mihail 1883  
  62. Ržani Do Sv. Jovan Krstitelj 1884  
  63. Pošćenje Uspenije Bogorodično 1884  
  64. Kamensko Sv. Nikola 1884  
  65. Klenak Sv. Sava 1884  
  66. Stari Bar Sv. Neđelja 1885  
  67. Bare Šumanovića Sv. Paraskeva 1885  
  68. Gostilj Voznesenje 1885  
  69. Fundina Sv. Arh. Stevan 1885  
  70. Bukovica Sv. Vmč. Georgije 1885  
  71. Na Pišču Sv. Jovan Krstitelj 1885  
  72. Boričje Sv. Jovan Krstitelj 1885  
  73. Cetinje Rožd. Bogorod. (Dvorska) 1886  
  74. Erakovići Sv. Sava 1886  
  75. Donji Zagarač Sv. Simeon 1886  
  76. Žabljak Sv. Vmč. Georgije 1886  
  77. Utrg Sv. Vmč. Georgije 1886  
  78. Ribnjak Sv. Vasilije Ostroški 1886  
  79. Kopilje Voznesenje 1886  
  80. Borkovići Sv. Jovan Krstitelj 1886  
  81. Krstac Sv. ap. Petar i Pavle 1886  
  82. Knjaževac Sv. Arh. Mihail 1887  
  83. Borak Sv. Arh. Mihail 1887  
  84. Mratinj Sv. Vmč. Georgije 1887  
  85. Bezuje Sv. Nikola 1887  
  86. Crkvice Bogojavljenje 1888  
  87. Limjani Sv. Jovan Krstitelj 1888  
  88. Mahala Sv. Paraskeva 1889  
  89. Bezijovo Sv. Petar Cetinjski 1889  
  90. Kličica Sv. Vmč. Georgije 1889  
  91. Plužine Sv. Jovan Krstitelj 1889  
  92. Kolašin Sv. Vmč. Georgije 1889  
  93. Ilinski Do Sv. pr. Ilija 1890  
  94. Sađavac Sv. Nikola 1890  
  95. Ulcinj Sv. Nikola 1890  
  96. Čepurke Roždestvo Bogorodice 1890  
  97. Lješkopolje Sv. Vmč. Georgije 1890  
  98. Orah Sv. Tri Jerarha 1890  
  99. Cetinje Rož. Bogorod. (na groblju) 1892  
  100. Bogetići Sv. Vmč. Georgije 1892  
  101. Spuž Sv. Petar Cetinjski 1892  
  102. Bezijovo Sv. Nikola 1892  
  103. Bioče Uspenije Bogorodičino 1892  
  104. Bobija Sv. Petar Cetinjski 1893  
  105. Ljubotinj Sv. Vmč. Dimitrije 1893  
  106. Martinik Sv. Petar Cetinjski 1893  
  107. Konjuhe Voznesenje 1893  
  108. Straševina Sv. Jovan Krstitelj 1893  
  109. Mikulići Sv. Nikola 1894  
  110. Golubovci Sv. Paraskeva 1894  
  111. Raće Sv. pr. Ilija 1894  
  112. Rubeža Sv. ev. Luka 1894  
  113. Polja Blagoviještenje 1894  
  114. Gornje Brijestovo Sv. ap. Toma 1895  
  115. Ubli Voznesenje 1895  
  116. Novakovići Sv. Vmč. Georgije 1895  
  117. Glibavac Sv. Arh. Stevan 1895  
  118. Gornja Brezna Sv. Nikola 1896  
  119. Ozrinići Roždestvo Bogorodice 1896  
  120. Bukovići (Oput. Rud.) Sv. Ignjatije 1897  
  121. Tološi Sv. Makaviji 1897  
  122. Martinići Sv. Vmč. Georgije 1897  
  123. Mletičak Sv. Jovan Krstitelj 1897  
  124. Presjeka Voznesenje 1897  
  125. Grab Sv. Nikola 1898  
  126. Kupinovo Sv. Jovan Krstitelj 1898  
  127. Zavrh Roždestvo Bogorodice 1898  
  128. Riđani Sv. Nikola 1898  
  129. Majstori Sv. Trojica 1899  
  130. Mrkojevići Sv. pr. Ilija 1899  
  131. Berislavci Sv. Vmč. Georgije 1899  
  132. Dučići Sv. Vmč. Dimitrija 1899  
  133. Lipovo Sv. Trojica 1899  
  134. Štitarica Sv. Arh. Mihail 1899  
  135. Nikšić Sv. Vasilije Ostroški 1900  
  136. Dragova Luka Sv. Nikola 1900  
  137. Trsa Sv. Vmč. Georgije 1900  
  138. Trebaljevo Sv. Arh. Mihail 1900  
  139. Gornji Ceklin Sv. Vmč. Georgije 1901  
  140. Slatina Popović Sv. Simeon 1901  
  141. Bijela Rudina Sv. Jovan Krstitelj 1902  
  142. Bandići Sv. Jovan Krstitelj 1902  
  143. Grbavci Sv. Paraskeva 1902  
  144. Međužvale Sv. Vmč. Georgije 1902  
  145. Zagreda Sv. Paraskeva 1903  
  146. Gornji Zagarač Sv. Jovan Krstitelj 1903  
  147. Dabovići Sv. Vmč. Georgije 1903  
  148. Stubica Sv. Arh. Mihail 1903  
  149. Viluse Sv. ev. Matej 1904  
  150. Renovac Sv. Nikola 1904  
  151. Stanislavci Sv. Nikola 1904  
  152. Kralje Voznesenje 1904  
  153. Balosave Sv. Petar Cetinjski 1905  
  154. Trebaljevo Sv. Jovan Krstitelj 1905  
  155. Očinići Sv. Nikola 1905  
  156. Crkvine (Morača) Sv. Arh. Mihail 1905  
  157. Obzovica Sv. Vasilije Ostroški 1906  
  158. Ožezi Sv. pr. Ilija 1906  
  159. Kočani Sv. Nikola 1906  
  160. Rasovatac Sv. Trojica 1907  
  161. Bijelo Polje Sv. Vmč. Dimitrije 1907  
  162. Bjelovo Brdo Voznesenje 1909  
  163. Vukovci Sv. Trojica 1909  

 

OBNOVLJENI HRAMOVI

  Redni
broj
M J E S T O H R A M Godina
obnovljenja
 
           
  1. Drijenak Sv. Jovan Krstitelj 1860  
  2. Vrba Sv. Paraskeva 1861  
  3. Gornja Draževina Uspenije Bogorodice 1862  
  4. Zagarač Sv. Nikola 1863  
  5. Začir Sv. Nikola 1864  
  6. Vinići Rožd. Bogorodice 1864  
  7. Komarnica Sv. pr. Ilija 1864  
  8. Ulići Sv. ap. Petar i Pavle 1865  
  9. Vranjina Sv. Nikola 1865  
  10. Kruse Sv. Paraskeva 1865  
  11. Kosijeri Sv. pr. Ilija 1867  
  12. Gornje Brčeli Sv. ap. Toma 1867  
  13. Bršno Sv. Vmč. Dimitrije 1868  
  14. Danilov-grad Sv. Paraskeva 1869  
  15. Dubova Sv. Nikola 1869  
  16. Gađi Sv. Vmč. Georgije 1869  
  17. Kornet Sv. Vmč. Georgije 1869  
  18. Šobaići Sv. Nikola 1869  
  19. Pelev Brijeg Sv. Nikola 1869  
  20. Smokovci Sv. Arh. Mihail 1870  
  21. Ovtočići Sv. Nikola 1870  
  22. Godinje Sv. Nikola 1870  
  23. Donja Seoca Sv. Jovan Krstitelj 1870  
  24. Dobrsko Selo Sv. Paraskeva 1872  
  25. Boljevići Sv. Nikola i sv. Jovan 1872  
  26. Blizna Sv. Nikola 1873  
  27. Meterizi Sv. Vmč. Georgije 1874  
  28. Lipa Sv. Jovan Krstitelj 1875  
  29. Komarno Sv. Vmč. Georgije 1877  
  30. Cetinje Rožd. Bogorod. (Vlaška) 1878  
  31. Ubli Sv. Arh. Mihail 1879  
  32. Grahovo Sv. Nikola 1879  
  33. Val (Oputne Rudina) Sv. Vmč. Georgije 1879  
  34. Gluhi Do Rožd Bogorodice 1879  
  35. Nikšić Sv. ap. Petar i Pavle 1879  
  36. Gornji Kokoti Sv. Nikola 1880  
  37. Bukovik Voznesenje 1880  
  38. Planina bukovička Sv. Jovan Krstitelj 1880  
  39. Žanjev Do Sv. pr. Jeremija 1881  
  40. Češljari Sv. Nikola 1882  
  41. Prevlaka Sv. Nikola 1882  
  42. Buronje Sv. Nikola 1882  
  43. Radomir Sv. Jovan Krstitelj 1883  
  44. Utrg Sv. rp. Ilija 1883  
  45. Milijevići Sv. Nikola 1884  
  46. Čukovići Sv. Paraskeva 1884  
  47. Papratnica Sv. Nikola 1884  
  48. Kosor Sv. Jovan Krstitelj 1884  
  49. Voinići Sv. pr. Ilija 1885  
  50. Zagreda Sv. Arh. Mihail 1885  
  51. Donji Brčeli Sv. Vmč. Georgije 1885  
  52. Šipačno Voznesenje 1885  
  53. Sinjac Voznesenje 1886  
  54. Gornja Seoca Sv. Nikola 1888  
  55. Lješkopolje Sv. Kirik i Julita 1888  
  56. Vukovci Sv. Trojica 1888  
  57. Štrpca Sv. Vmč. Georgije 1888  
  58. Ljeskovac Voznesenje 1889  
  59. Strugari Sv. Tekla 1889  
  60. Planik Sv. Pr. Ilija 1890  
  61. Krajni Do Sv. Sava 1892  
  62. Jezer Sv. Arh. Stevan 1892  
  63. Župa Dobrska Roždestvo Bogorodice 1892  
  64. Baice Sv. Jovan Krstitelj 1893  
  65. Vitasovići Sv. Troica 1893  
  66. Dodoši Uspenije Bogorodica 1893  
  67. Zagorak Sv. Jovan Krstitelj 1894  
  68. Šišovići Sv. Jovan Krstitelj 1894  
  69. Donji Brčeli Sv. Jevstatije 1894  
  70. Povija Sv. Jovan Krstitelj 1895  
  71. Polje Grahovsko Sv. Vmč. Georgije 1896  
  72. Gornji Tupolj Sv. Jovan Krstitelj 1896  
  73. Grahovac Voznesenje 1897  
  74. Mracelji Sv. Ev. Luka 1897  
  75. Previš Sv. Vmč. Georgije 1897  
  76. Tepca Sv. Nikola 1897  
  77. Dugi Do Sv. Nikola 1898  
  78. Velestovo Sv. Pantelimon 1998  
  79. Riječki grad Sv. Atanasije 1898  
  80. Trnovo Rožd. Bogorodice 1898  
  81. Buronje Sv. Vmč. Dimitrije 1900  
  82. Brezovica Sv. Gospođa 1900  
  83. Ugni Sv. Vmč Dimitrije 1900  
  84. Guše Sv. Jovan Krstitelj 1902  
  85. Orasi Sv. Kirik i Julita 1902  
  86. Crnci Sv. Arh. Mihail 1902  
  87. Dolovi Sv. Arh. Mihail 1903  
  88. Zagora Sv. Arh. Stefan 1903  
  89. Velja Gora Sv. pr. Ilija 1903  
  90. Slatina Sv. Vračevi 1903  
  91. Petnica Sv. Vmč. Georgije 1903  
  92. Utrg Sv. Paraskeva 1904  
  93. Dupilo Sv. Arh. Mihail 1904  
  94. Duži Sv. Arh. Mihail 1904  
  95. Milojevići Sv. Nikola 1905  
  96. Miljanići Sv. Nikola 1905  
  97. Prekornica Sv. Nikola 1905  
  98. Drušići Sv. Nikola 1906  
  99. Riječani Sv. Arh. Stefan 1906  
  100. Progonovići Sv. Paraskeva 1906  
  101. Jelenak Sv. Nikola 1906  
  102. Dubrovsko Sv. Georgije 1906  
  103. Ubao Sv. Trojica 1907  
  104. Markovina Voznesenje 1907  
  105. Velimje Sv. Jovan Krstitelj 1907  
  106. Seljani Sv. Nikola 1907  
  107. Građani Sv. Jovan Krstitelj 1907  
  108. Riječki grad Sv. Nikola 1908  
  109. Štitari Sv. Luka 1908  
  110. Sretnja Sv. Vmč. Georgije 1908  
  111. Pridvornica Sv. Arh Mihail 1908  
  112. Dupilo Sv. ap. Andrija 1909  


 

 

 
 

Odštampaj stranicu