SJEĆANJEM PROTIV ZABORAVA 


 

 

 

RADOSLAV ROTKOVIĆ
1928 - 2013


 
ISTORIJA CRNE GORE KROZ FALSIFIKATE

 

 

Srećni narodi su prvo objavili izvore, a onda počeli da pišu svoje istorije. Crna Gora je prvo opisana, kako je kome odgovaralo, a tek onda je počelo sa listanjem arhiva i korišćenjem i objavljivanjem domaćih i stranih izvora. Otuda sukob između starije guslarske i novije dokumentarno istoriografije.

Starija istoriografija Crne Gore počinje od Nemanjića, pa je djelovalo kao potpuno logično da je Crna Gora kao država nastala raspadom Dušanovog carstva. A onda kada je otkriveno da je Crna Gora bila međunarodno priznata kraljevina 1077, 140 godina prije Srbije, i da je bila katolička, kritička istoriografija napadnuta kao vatikanska, antisrpska, separatistička ( ostale termine ne trpi štampa). No kako su činjenice tvrdoglave, one ipak probijaju kao trava kroz pločnik.
Prva je smicalica bila, dakle, ta o Crnoj Gori koja niče iz separatizma pokrajinskih glavara poslije Dušanove smrti. A onda je dokazano da je Crna Gora postojala prije Dušana, pa se poslije njega vraćala na pređašnje stanje. To je još 1899/1900 dokumentarno prikazao u sarajevskom "Glasniku Zemaljskog muzeja" Fran Milobar u četiri nastavka ( Dukljanska kraljevina). To isto, samo kao zbornik izvora i legendi, sa komentarom, uradili smo mi sa Najstarijom crnogorskom državom, Kraljevinom Vojislavljevića XI i XII vijeka (1999).
Zaveden od strane ministra "kulture" koji je napisao u jednome listu da je potonji srpski despot Đurđe Crnojević štampao na Cetinju ćirilične knjige, to je ponovio tadašnji Predsjednik Republike na Sajmu knjiga 1994.godine. A zna se da u Crnoj Gori nije bilo despota i da je potonji srpski despot bio Đurađ Branković, umro 1453.
 
Samo crnogorski Brankovići mogu da pomiješaju srpsku i crnogorsku pečatnju.
 
Onda je raširena priča da je Crna Gora naseljena Srbima koji su sa Kosova došli u Crnu Goru, da se tu bore protiv Turaka, ali nije objašnjeno ni kako to da sa sobom nijesu donijeli svoju ekavicu, jer u Imeniku geografskih naziva srednjovjekovne Zete, Gavra Škrivanića, nema ni jednoga ekavskoga toponima, niti: zašto se nijesu borili protiv Turaka u Raškoj, koja je krševita kao Crna Gora?! Zatijem: da su Crnogorci najbolji Srbi, jer su sačuvali srpsku državnu misao, iako se Srbin Relja Novaković pita: "Ako je tačno, kao što neki hoće, da su u Srbiji, Bosni i Duklji prvobitni slovenski stanovnici bili istog etičkog porekla - srpskog, zašto pojam Srbije nije odmah obuhvatio sva tri područja, i zašto se na celom tom prostoru nije očuvala srpska država sa nazivom Srbija" ( Gde se nalazi Srbija od VII do XII veka, Beograd, 1981, 20) Srpska mitropolija crnogorsko - primorska na Cetinju štampala je 1999. svoju Kratku istoriju u kojoj je sve što je crnogorsko posrbljeno, ali bez oslonca u srpskim izvorima! Oni ne znaju čak ni to kada je Srpska pravoslavna crkva postala nekanonski samostalna, jer pišu ( Kratka istorija, 14) da je to bilo 1219.godine za vrijeme patrijarha Manojla Sarantena, a u to vrijeme patrijarh je bio Maksim I. A Savini biografi (Domentijan i Teodosije) vezuju to za Germana, i na Germana se ljuti i ohridski patrijarh Homatijan, jer je pravoslavna crkva u Raškoj bila pod njegovom jurisdikcijom,, a German II je bio patrijarh od 1222 do 1240.godine! Otkud ti nesporazum? Otud što Sava nije dobio tomos, u kome bi svi ti podaci bili sadržani. A traži se tomos iz Istanbula Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koja je sa Otomanskim carstvom ratovala vjekovima!
 
 Upravo velikosrbi ignorišu srpske izvore. Jer Nemanjin sin piše da je on " od Pomorske zemlje zadobio Zetu s gradovima", a Sava se potpisuje 1233.kao "arhiepiskop srpske zemlje i pomorske", a to znači da srpska nije pomorska, a da pomorska nije srpska! Je li sv. Sava bio crnogorski separatista, vatikanac ili, ne daj bože - ustaša? Srpske vladarske titule pokazuju dosljedno odvajanje Srba, Rašana od ostaloga naroda koji se, osvajanjima, našao u srpskoj državi. Puna titula Stefana Nemanje počinje ovako: "Veliki župan i samodržavni  gospodin svih srpskih zemalja i pomorskih". Kralj Milutin, koji prvi pominje Crnu Goru 1296. potpisuje se kao " kralj vseh srdskih zemelj i pomorskih" : kralj Tvrtko, koji je vještački vezivao svoj rodoslov za srpski, ipak piše da je "kralj Srbljem, Bosni i Primorju" ( 1377), a Dušan Silni da je "car svih srbski i grčkih i pomorskih zemlj" ( 1349). A u XV vijeku, na grobu Stefana Lazarevića (1427) piše da je bio "Gospodin vsem Srbljem i Podunaviju i Posaviju i česti Ugrske zemlje i bosanske i ješte i Pomoriju zetskomu"! Je li i ovaj sin kneza Lazara bio crnogorski separatista? A njegov naslednik na smederevskoj tvrđavi ( 1430) piše opekama da je bio " gospodin Srbljem i Pomoriju zetskomu". Je li i on crnogorski separatista? No da se vratimo pravoslavnoj crkvi. Dok je padom despotovine (1459) i smrću Arsenija II (1463) Srpska pravoslavna crkva ponovo vraćena Ohridu, a 1537. Pećku patrijaršiju obnovio Mehmed - paša Sokolović, jer on je bio stariji i od ohridskog patrijarha, dotle je Crna Gora ratovala s pašama, pa su crkveni poglavari, sa krstom u lijevoj, a sabljom u desnoj ruci stali na čelo te borbe. I eno u prvome izdanju Gorskoga vijenca, vladike Danila sa sabljom!
Ima li toga u Srpskoj pravoslavno crkvi?
Nema.
Pa kako se onda piše da je to jedna crkva? U pomenutoj Kratkoj istoriji anticrnogorske Mitropolije crnogorsko - primorske (str. 75) stoji da je Marijan Bolica 1614 posjetio pećkog patrijarha Jovana." U blizini Peći, koja je udaljena 4 dana hoda od Kotora i koja je prestono mjesto srpskog patrijarha, gdje se onda nalazi patrijarh Jovan.. Nalazi se najbogatija i najlepša Crkva" ... Zašto su na dva mjesta stavljene po tri tačke? Zato što Bolica piše da patrijarh Jovan, dakle pod Turcima, " živi u velikom luksuzu", što je Rovinski preveo " s boljšoj pompoj", dakle, pompezno! A druge tri tačke kriju konstataciju da " janjičari čuvaju Patrijaršiju"! Zato što ju je obnovio Mehmed - paša!
I što sultanu, a kasnije veliki veziri, odlučuju ko će biti pećki patrijarh!
Ima li toga u Crnogorskoj pravoslavno crkvi?
Nema. Pa kako se onda piše da je to jedna crkva? Ima li ikoga u toj anticrnogorskoj Mitropoliji crnogorsko - primorskoj da vjeruje u Boga i strahuje od božje kazne zbog neistina koje se otuda šire?

 
CKL, Januar, 2001.