Program | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CG
Pripremio: Bozidar Vukcevic (Canada)AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

POSEBNA IZDANJA
KNJIGA IX/2 

 ODELJENJE DRUSTVENIH NAUKA
KNJIGA 2./ BRANISLAV DJURDJEV I LAMIJA HADZIOSMANOVIC

DVA DEFTERA CRNE GORE IZ VREMENA  
SKENDER-BEGA CRNOJEVICA  
( DRUGA SVESKA)

           Urednik: NEDIM FILIPOVIC
redovni clan Akademije nauka i umjetnosti  Bosne i Hercegovine
SARAJEVO    1973.

UPUTSTVO

                Prva sveska ovog rada sadrzi uvodni, raspravni dio i u faksimilu publikaciju dva crnogorska deftera iz vremena Skender-bega Crnojevica. U ovoj svesci se objavljuje obrada ta dva deftera, odnosno publikuje sa njihov tekst u takvoj obradi u kojoj nece tekst biti nepotrebno dva puta objavljivati, a ipak ce biti pristupacan nasim istoricarima. Da bi se citalac sto bolje snasao, da bi mogao uporediti u faksimilu objavljeni tekst ovih deftera u prvoj svesci sa obradom u ovoj svesci, u tekstu sa strane bice oznaceni listovi rukopisa.(1) U ovoj svesci se jos daju registri za obje knjige, bibliografija i ostali prilozi koji sluze za objasnjenje

                Kao sto je receno u prvoj svesci, ovdje nece biti objavljen citav tekst oba deftera u arapskom pismu i prevod citavog teksta. U arapskom pismu bice objavljeni oni tekstovi cija transkripcija u modernu tursku latinicu nema opravdanja. To su prije svega arapski uvodi i zavrsni tekstovi, zatim tekstovi kanun-nama, kao i opsirniji upisi u popisnim djelovima deftera.Te tekstove ce pratiti prevod, a   d a   b i   s e   p r e v o d i    i    i z g l e d o m   r a z l i k o v a l i   o d   o s t a l o g   t e k s t a ,    b i c e   s t a m p a n i    p e t i t o m . Turski tekst, koji u ovim defterima sadrzi sematski uvedene upise, bice saopsten modernom turskom latinicom, izuzimajuci nasa licna imena i nase toponime. Prevod uz takav tekst vecinom nije potreban. Prije teksta jednog i drugog deftera bice dat tumac rijeci i izraza koji najcesce dolaze u tim upisima. Taj rjecnik ce sluziti citaocu koji ne zna turski da se snadje ondje gdje tekstovi nijesu prevedeni; gdje je potrebno, tekst objavljen turskom latinicom bice pracen nasim prevodom stampanim petitom. U kracim tekstovima koji su u nizu popisa, gdje je potrebno, dace se u zagradama prevod, opet u petitu. Upisi nahija i naselja bice transkribovani latinicom, ali svi nasi toponimi bice transkribovani nasom latinicom u nasem izgovoru. Gdje je potrebno, dace se u zagradi kako je napisano u defteru. Isto ce tako nasom latinicom u nasem izgovoru biti saopstena imena posebnih kuca i bastina, ukoliko se ne radi o muslimanskim imenima. Da bi se imena i toponimi saopsteni nasom latinicom u nasem izgovoru razlikovali od ostalog teksta,  b i c e   s t a m p a n i   k u r s i v o m .

                Pri ovjavljivanju izvora ove vrste uobicajeno je da se vrsi "ubikacija mesta". Autori ove publikacije, medjutim, misle da im nije duznost da uz svako naselje stavljaju gdje se ono nalazi. Autori ce stavljati uz imena mjesta napomene samo ondje gdje je neophodno, gdje je potrebno opravdati citanje ili istaci nesto drugo izuzetno. Imena naselja i lica koja se ne mogu procitati ostace neoznacena, a onde gdje se moze dati vjerovatno citanje, ono ce biti stavljeno u zagrade, s tim sto ce sasvim hipoteticno citanje biti oznaceno znakom pitanja. Gdje u rukopisu nema dijaktitickih tacaka, a nije moguce ustanoviti citanje, ali je grafiju moguce utvrditi, bice data transkripcija arapskim slovima bez dijakritickih tacaka.
                                                 
 (1)  Ako se ne objavljuje rukopis u faksimilu, rijetko kad je potrebno tako oznaciti u objavljenom tekstu brojeva listova rukopisa.                                                                                                  

str. 5  

                Kao sto se vidi, u ovom izdanju bice postupljeno nesto drukcije nego prilikom izdanja ovih deftera u izvodima. (2)
                Lamija Hadziosmanovic je procitala imena posednika kuca i bastina i izradila registre, a takodje se brinula i o tehnickoj pripremi rukopisa ove sveske. Ona je takodje desifrovala i prevela uvodni deo deftera iz 1523. godine.
                Kontinuirane tekstove arapskim slovima je napisao magistar Esref Kovacevic, visi strucni saradnik Orijentalnog instituta, kome autori izrazavaju najdublju zahvalnost.
                U ovoj svesci se upotrebljavaju ove skracenice:
                                f. = lat. folium, list;
                                l. = lat. linea, crta, red;

                BK = S. Nakicenovic, Boka, Srp. etn. zbornik XX, Naselja IX, izd. Srp. kralj. akademije, Beograd 1913;
                BP = P. Sobajic, Bjelopavlici i Pjesivci, Srp. etn. zbornik XXVII, Naselja 15, izd. Srp. kralj. akademije, Beograd 1923
                 KK = Kanuni i kanun-name za Bosanski, Hercegovacki, Zvornicki, Kliski, Crnogorski i Skadarski sandzak, Monumenta Turcica historiam Meridionalium illustrantia, t. I, serija I - Zakonski spomenici, sv. 1; izd. Orijentalnog instituta, Sarajevo 1957;
                 POF ( sa brojem ) = Prilozi za orijentalnu filologiju ( i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom ), izd. Orijentalnog instituta, Sarajevo;
                RN = A. Jovicevic, Rijecka Nahija ( u Crnoj Gori ), Srp. etn. zbornik XV, Naselja, knj. VII, izd. Srp. kralj. akademije, Beograd 1911;
                SCG = J. Erdeljanovic, Stara Crna Gora, Srpski etn. zbornik XXXIX, Naselja, knj. 24, izd. Srp. kralj. akademije, Beograd 1926;
                TD ( sa brojem ) = Basvekalet arsivi ( Istanbul ), Tapu defterleri, Nr....
                TKA 416 = Tapu ve Kadastro genel mudurlugu, Ankara, defter br. 416.
                ZL = A. Jovicevic, Zeta i Ljeskopolje, Srp. etn. zbornik XXXVIII, Naselja, broj 23, izd. Srp. kralj. akademije, Beograd 1926

                Citaocu treba obratiti paznju na sledece:

                1) Gdje je u defterima upis ponisten sa izrazom nist u obradi je upis izostavljen;
                2) Slovo 'ayn je oznaceno apostrofom osim na pocetku licnih imena gdje nije oznaceno;
                3) Upis prvog imena u defterima je ime posednika kuce ili bastine, drugo ime je ime njegovog oca;
                4) Gdje stoji upis imena, pa zatim rec pop, to znaci popov sin, dok rijec pop pred imenom znaci pop. Rijec musellem dolazi iza imena.

                             
(2) B. Djurdjev, Defteri za Crnogorski sandzak iz vremena Skender-bega Crnojevica, POF I, 7-22; II, 39-56; III-IV, 349-402

str. 6

CRNOGORSKI HARACKI DEFTER IZ 1521. GODINE,

SKENDER-BEGOV OBRACUN DZIZJE PRIKUPLJENE  1520. GODINE  

MALI RJECNIK

                ( Paznja; c = dz, c = c, g = muklo g izmedju zatvorenih vokala i j izmedju otvorenih vokala, i ( bez tacke ) = zatvoreno i, j = z, s = s, y = j ).
                U ovom defteru najcesce upotrebljavani izrazi koji se nece prevoditi jesu ovi:

bastine = bastina
bive = udovica
der yed-i = u posjedu
der yed-i o = u njegovom posjedu
cema'at = skupina, zajednica ( vidi tumac termina )
cizye = dzizja, harac ( vidi tumac termina )
ehali-i karye = stanovnici sela
ehl-i karye = stanovnistvo sela
hassa = hasa (  Imovina koja pripada drzavi. U ovom slucaju sve sto je bilo Crnojevica ka vladara Turci su uzeli za "svoje" )
karye = selo
mahalle = mahala
mezbur = spomenut
mezkur = spomenut
mezre'a = mezra ( nenaseljene njive, zemljista )
musellem = muselem ( sitan glavar koji ne placa porez ali ima obavezu da ga skuplja od ostalijeh i da ide ili skuplja vojsku )
resim = resim ( vidi tumac termina )
tabi' = koji pripada ( tabi je koji pripada)
tabi-i o = pripada istoj ( nahiji ), pripada istom selu, itd.
tugra = tugra je kao posveta, neka deklaracija vladara
ve = i ( veznik )
veled (-i ) = dete, sin
zinde = ziv
yekun-i bastine = zbir bastina
yekun-i hane = zbir kuca
yekun-i hane ma'a bastine = zbir kuca i bastina

 str. 11

f.1    (prvi list)                                                 ( Tugra )  
   
                         Sulejman, sin Selima hana, uvijek pobjedonosan

f.1v    (nalicje prvog lista)

Defter od glavarine ( dzizje ) zemlje ( vilajeta ) Crne Gore koja je skupljena sa znanjem najponiznijeg covjeka Skendera, bega pomenutog sandzaka, i carskog sluge Mahmuda u godini devetsto devedeset i sestoj.

                Karye-i Grbavci ( ....), mahalle-i Ponari (1)

Stjepan ( Istepan ) Nikola 53 ( akce ), Vucin Stjepan ( Istepan ) 53, Niko ( Petko?) Janko 53, Zivko Nika 53, Djukica Bojko 53, Bojko Janko 53, Bastine-i Rades der yed-i Stjepan ( Istepan ) 53, Bastine der yed-i Niko ( Petko?) Janko 53, Bastine-i Nikac der yed-i Bojko 53, Bastine-i Boric der yed-i cema'at-i mezbur 53, Bastine-i Bojo (/) der [ yed-i ] cema'at-i ... ( ... Senic ) 53, Bastine-i Rades der [yed-i] cema'at-i ... ( ... Senic ) 53, Bastine-i Borko ( Bozko?) der yed-i Borisa (?) 53,

Yekun-i hane m'a bastine: 13

Cizye: 689.

                Mahalle-i Skupo ( Iskupo ), tabi'-i Grbavci

Pavle Radas musellem, (2) Lazar Nikola 53, Stjepan ( Istepan ) Djurdje ( Djordje ) 53, Vuksan Niksa 53, Djuro Vukic 53, Vuceta Bozidar 53, Jovan Pavlo 53, Vucic Vukota ( Vukoje?) 53, Vucin Kole (?) 53, Bogdan Vuceta 53, Duka Mihalj 53, Radic Vukota ( Vukoje?) 53, Vuceta Kalodjurdje (3) 53, Grgur Djurdje ( Djordje?) 53, Niko ( Petko?) Nikola 53, Bastine-i Ljubisa der yed-i Stjepan ( Istepan ) 53, Bastine-i Petro der yed-i Jela 53, Bastine-i Vucko der yed-i Bogdan 53, Bastine der yed-i Bogdan 53, Bastine der yed-i Bogdan (4) 53,
                             
(1) Popis ove nahije u ovom defteru nema na pocetku navedeno ime nahije, kao sto je to slucaj kad je rijec o drugim nahijama. Kako je u ovom defteru za neka naselja u ovoj nahiji navedeno da spadaju u Grbavce ( tabi'-i Grbavce ), izlazilo bi da se nahija zvala Grbavci. Dukadjinski defter iz 1570. godine ( TD 499) izricito naziva tu nahiju Grbavci ( Nahiye-i Grbavce ).
(2) Prilikom upisa ovog muselema zapisana je dazbina u iznosu od 53 akce kao i kod ostalih, ali pri sabiranju dazbina nije uzeta u obzir. Jasno je da je pisar pogresno upisao dazbinu.
(3) Kalodjordje, Kalodjurdje nije sasvim rijetko ime u tadasnjoj Crnoj Gori. Ovo se ne moze procitati Kaludjer i dovesti u vezu sa bratstvom Kaludjerovica, koji zive u Grbavcima ( ZL, 446).
(4) U ovom defteru ima slucajeva - kao sto je to slucaj i u popisu bastina u Narat - da su po dvije bastine jedna iza druge istovjetno upisane.

str. 15

Bastine-i Medo der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Djurdje(Djordje?) der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Rajic der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i Vuja ( Voja?) der [yed-i] cema'at-i Djurdjevic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 24

Cuzye: 1272.

                Mezra'a-i Narat tabi'-i Grbavci

Bastine-i Milos der [yed-i]cema'at-i ... ( ... Senic?) 53, Bastine-i Dukac der [yed-i]cema'at-i ... ( ...Senic?) 53, Bastine-i Nikola der  yed-i Ivkac 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] cema'at-i ... ( ... Senic?) 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] cema'at-i Vucic 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] cema'at-i Vucic 53, Bastine-i ... ( Ahmed?) der yed-i Pavlo 53, Bastine-i ... (Ahmed?) der yed-i Pavlo (6) 53, Bastine-i Nikolas der [yed-i] mezkur 53.

Yekun-i bastine: 10

Cyzye:530.

                Mahalle-i Filapovici ( ? ...) (7) tabi'-i o

Vasko Niko ( Petko) 53, Nikola Djurica 53, Martin Danko 53, Radosav Niko ( Petko?) 53, Andrija Petro ( Miro?) 53, Ratko ( Radko) Mile 53, Vucerin Mileta ( Milija?) 53, Stjepan ( Istepan) Djuro 53, Rajko ( Ranko?) Milija ( Mileta?) 53, Radosav Nikola 53.

f.2            Petro Nikola 53, Dabiziv Radic 53, Radosav Djuric 53, Borko ( Bosko?) Duka 53, Djuro Berisal 53, Petro Berisal 53, Bastine-i Djurica der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i der yed-i Dukac 53, Bastine-i ... ( ...?) der yed-i Nikolica 53, Bastine-i Ilija der yed-i Ilija 53, Bastine-i der yed-i Borko ( Bozko?) 53, Bastine-i Branivoj (?) der yed-i Djuro 53,Bastine-i Stjepan ( Istepan ) 53, Bastine-i Djuro der yed-i Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Bastine-i Nikac der yed-i Dukac 53, Bastine-i Duka der yed-i Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Bastine-i Vuceta der yed-iVuceta.

Yekun-i hane ma'a bastine: 27

Cizye: 1431.

                Mahalle-i Grbavci ( ....) tabi'-i o

Ljesko Nikac 53, Bojko Rades 53, Radic Niko ( Petko?) 53, Vuk Janko 53, Vucko Mrkalj 53, Stjepan ( Istepan ) Mihalj 63, Dabiziv Bojko 53, Vuksan Mrkalj 53, Djurica Vukota ( Vukoje?) 53, Vuceta Mihalj 53, bive Danica 53, Bastine-i Bojko der yed-i Ljesko 53, Bastine-i Danica (?) der yed-i Ljesko 53, Bastine-i Vuja ( Voja?) der yed-i Bojko 53, Bastine-i Niko ( Petko) der yed-i Radic 53, Bastine-i Ostojica der [yed-i] Vuk 53, Bastine-i Ostojica der [yed-i] Vuk 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye)  der yed-i Dabiziv 53,  Bastine-i Bojko der yed-i Dabiziv 53, Bastine-i Nikola der yed-i Danica 53, Bastine-i Pavlo der yed-i Djurica 53, Bastine-i Dukac der yed-i Djurica 53, Bastine-i Andrija der yed-i Nikola 53, Bastine der yed-i Vuceta53, Bastine-i Rade (/) der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Nikac der yed-i Vuceta 53,   
-------------------------
(5)  Ovo bratstvo ( bice da je ovde rijec o bratstvu) - kao sto se vidi iz ovog popisa i popisa Grbavaca - bilo je veliko i snazno, sa velikim posjedima bastina. Steta je sto se ne moze sa sigurnoscu procitati, pa se zbog toga ne moze sa sigurnoscu tvrditi da je ovde rijec o bratstvu.
(6) Ovakav nacin pisanja u ovom defteru nije samo za ime Pavle nego i za Petar ( Petro). Treba istaci da je nesigurno citanje prvog imena Ahmed samo zato sto izgleda cudno da je bastina bila u muslimanskim rukama pa da je kasnije pripadala hriscaninu; samo da ne bude,eventualno, zaveden buduci istrazivac, stavljene su oznake kojima izrazavamo nesigurnost u citanju. Inace, sa prilicnom merom sigurnosti moze se tvrditi da pise Ahmed.
( 7) Kako je ovde napisano bez dijakritickih tacaka, najpre bi se moglo procitati Filanovici, tim prije sto su u Podgorici postojali spahije Filanovici, koji su imali spahiluke u Zeti ( ZL, 400). Medjutim, u defteru iz 1523. godine naselje je jasno napisano
.....

str. 16

Bastine-i Petalj (?) der yed-i Danica 53, Bastine-i Vukota ( Vukoje?) der yed-i Vukota ( Vukoje?) 53, Bastine-i Nikac der yed-i Mara 53.

Yekuni hane ma'a bastine: 29

Cizye: 1537.

                Mahalle-i Crnopetrici ( ....) (8) tabi'-i o

Niko ( Petko?) Vukoje ( Vukota?) 53, Djurdje ( Djordje) (9) Nikac 53, Jovan Ratko( Radko) 53, Voja ( Vuja?) Djurica 53, Martin Djurica 53, Nikolica Borisa 53, Djurica Petro 53, Vuksan Novak ( Jovak?) 53, Djuro Ratko ( Radko) 53, Jovan Ratko ( Radko) 53, Nikola Herak 53, Djuras Ratko ( Radko) 53, Djurica Rajic 53, Nikac Petro 53, Radic Nikola 53, Ivan Berisal 53, Vucko ... ( ? ... Gorjanac?) 53, Radic Vukac 53, Radicko Nikola 53, Rajan ( Ratan??) Herak 53, VuksanVukac 53, Bastine-i Sredonja ( ? ....) der yed-i Niko ( Petko?) 53, Bastine-i Djurina der yed-i Pavlo 53, Bastine-i Niko ( Petko) der yed-i Pavlo 53, Bastine der yed-i Vuja ( Voja?) 53,

f. 2v        Bastine-i ... ( ? ... Ljudina ) der yed-i Djurica 53, Bastine-i ... ( ?... Ljudina?) der yed-i Vuksan 53, Bastine der yed-i Djuro 53, Bastine-i Radic der yed-i Djura 53, Bastine-i Vukoje ( Vukota?) der yed-i Djurica 53, Bastine der yed-i Nikac 53, Bastine der yed-i Djurica 53, Bastine-i Ostoja der yed-i Nikola 53, Bastine der yed-i Vucko 53, Bastine-i Ivac der yed-i Radic 53.

                Hassa mezra'a-i veled-i Cirne, - hasil 40
                Hasa mezra Crnojevica, prihod 40.

Yekun-i hane ma'a bastine: 35

Cizye: 1855

                Karye-i Goricani ( ... ) (10)

Andonije rahib ( monah, kaludjer) 53, Nikifor rahib (11) 53, pop Bozidar 53, pop Radosav 53, pop Djurica 53, Djuro Ostoja 53, Ratko ( Radko) Ostoja 53, Rajko ( Ranko?) Djurdje ( Djordje?) 53, Vuja
(Voja?) Radosav 53, Stjepan ( Istepan) Radic 53, Janko Niko ( Petro?) 53, Radiman Vukasin 53, Djuro Nikac 53, Vojko ( Vitko?) Drasko 53, Nikols [veled-i sin] pop 53, Radosav (Bregun?) ( ...) 53, Vucko Marko 53, Nikola (Bregun?) (...) 53, Djurica Andrija 53, Nikola Andrija 53, Dabiziv Rajic ( ?) 53, Vuceta Bregun ( ?) 53, Djurica Milos 53, Bastine-i Nikola der yed-i pop Bozidar 53. ( 12)
---------------------------
(8) Bez dijakritickih tacaka, ali je u poznijim defterima jasno napisano.
(9) Napisano ...., ali je vjerovatno da je tu pisar zaboravio da povuce kosu crtu kod slova ...                 
(10) To su Goricani ( sada Vukovci) na desnoj obali Morace. Postojali su u isto vrijeme i Goricani na lijevoj obali ( gdje su i sada). U defteru za Skadarski sandzak iz 1485. godine ( TD 26 m) upisani su Goricani na lijevoj obali kao timar Vukosava, sina Djurasheva, sa 11 kuca i prihodom od 2000 akci (uporedi: Djurdjev, Iz istorije Crne Gore, brdskih i malisorskih plemena, Radovi Naucn. dr. BiH II, 212). Bolica takodje upisuje Goricane na obje obale ( Starine XII, 170, 181).
(11) U Goricanima je ocigledno postojao manastir ili metoh. Zbog toga su ovde uvedena dva kaludjera i tri popa. Crkva u Vukovcima, gdje su ranije bili Goricani na desnoj obali Morace, navodno je sagradjena na temeljima manastira ( ZL, 374). Kaludjeri toga manastira, odnosno manastirska imanja, nijesu placali odsekom kao drugi manastiri u Crnoj Gori, nego su kaludjeri upisani kao i drugi domacini.
(12) Ova bastina je upisana na popa Bozidara, koji je upisan medju domacinima. Njegov otac je bio Nikola, koji je ranije drzao bastinu. Nikola, koji je u popisu kuca, odnosno domacina, upisan kao popov sin, zapravo je sin popa Bozidara. To znamo iz deftera iz 1523. godine, gde je tako upisan medju domacinima. On jos drzi jedan zaparlozen vinograd. Unuk popa Bozidara a sin Nikolin Vucic upisan je u defter za Dukadjinski sandzak iz 1570 ( TD 499) i drzi u Goricanima bivsi hasa vinograd i bivsu hasa njivu pored vinograda koji je nasledio od oca. Osim toga, drzi u Filapovicima jednu bastinu sa ribolovistem. To je primjer drustvenog znacaja jedne popovske porodice, odnosno porodice koja potice od popovske porodice, u Crnoj Gori u drugoj polovini XVI veka, u vrijeme kada je ojacao proces ciflucenja u granicnim oblastima Crne Gore ( vidi: Djurdjev, Sitni prilozi za istoriju Crne Gore u XVI i XVII veku, II, GID VII, 34-36).

 str. 17

Hassa bag-i girihtegan ba veled-i Cirne, bar vech-i nisf, hasil 90.
Hasa vinograd begunaca sa Crnojevicem, Napolicom prihod 90 ( akci).
Hasa mezra'a-i gitihtegan ba veled-i Cirne, Hasil 40.
Hasa mezra begunaca sa Crnojevicem. Prihod 40 (akci).

Yakun-i hane ma'a bastine: 24

Cizya: 1272.

                Karye-i Piranici ( ...) (13)

Radic Ivan 53. Ivanis Vucko 53, Radohna Vucko 53, Martin Djilj ( ?) 53, Stanisa ( Istanisa) Petro 53, Vucko Herak 53, Vuksan Milak 53, Vukasin Milak 53, Djurdjic Milko 53, Bojko Stjepan ( Istepan) 53, Bosko ( Bozko?) Nikola 53, Boric Bogdan 53, Bozidar Milorad 53, Tomas Radosav 53, (/ ... Gorjanac?) Djuro 53, Jolic Dano 53, Stjepan ( Istepan) Dano 53, Danija (?) Ivan 53, Vuja ( Voja?) Borko ( Bosko?) 53, Djurdjic Niksa 53, Vuksan Ratko ( Radko?) 53, Djuro Ivan 53, Radic ( ? ... Gorjanac?) 53, Bastine-i Radelja der yed-i Djura 53, Bastine-i Radic der yed-i Radohna 53.

f.3 Bastine-i Vukota ( Vukoje?) der yed-i Vuja ( Voja?) 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i Radic der yed-i Radohna 53, Bastine-i Nikola der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i Radenka der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i ... ( ? Ogranak?) der yed-i ehl-i karye 53.

                Hassa mezra'a-i veled-i Cirne - hasil 40.
                Hasa mezra Crnojevica, prihod 40 ( akci).
                Hassa gecid-i (14) veled-i Cirne nam Popovaca ( Bobovaca) (?) der ab-i Moraca - hasil 200.
                Hasa brod ( prelaz) Crnojevica po imenu Popovaca ( Bobovaca) na reci Moraci - prihod 200 (akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 31

Cizye: 1643.

                Karye-i Desici ( ....) (15)

Vukman Leka musellem, Vuksan Leka 53, Nikola Batric 53, Dabiziv Borivoj 53, Djurdje ( Djordje?) Berivoj 53, Andrija Vuk 53, Stjepan ( Istepan) Vuk 53, Vojko ( Vitko?) Rades 53, Vujas Vulica 53, Radonja Stjepan ( Istepan) 53, Voja ( Vuja?) Stjepan ( Istepan) 53, Dabiziv Bogdan 53, Radic Djurko 53, Radonja Radic 53, Vuksan Dimitar 53, Andrija Radic 53, Nikac Bratorad 53, Vuksan Danko 53, Djuro Vukota ( Vukoje?) 53, Djuras Vukota ( Vukoje?) 53, Nikola Niksa 53, Stjepan ( Istepan ) Pavlo 53, Vidak Pavlo 53, Radic Lazar 53, Drazeta Radivoj 53, Vlatko ( Vladko) Grgur 53, Lazar ( Lazur) Stoja (Ostoja?) 53, Ikac ( Lukac?) Stanko ( Istanko) 53, Vukasin Ikac ( Lukac?) 53, Djuro Ikac ( Lukac?) 53, Stjepan ( Istepan ) Ikac ( Lukac) 53, Vukasin Bogdan 53, Djuro Ratko ( Radko) 53, Radosav Nikola 53,
-------------------------
(13) Ovde bez dijakritickih tacaka, ali napisano tako da bi se tesko moglo citati Piranici. U defteru iz 1523. godine takodje bez dijakritickih tacaka, ali napisano ..... U defteru iz 1570. godine (TD 499) .... . Kod Bolice takodje Piranichi ( Starine XII, 170). Nije jasno zasto je Jovanovic citao kod Bolice Prijanici
(ZL, 446-7) kad je jasno da su to Piranici, koji su kasnije presli na islam i preselili se na levu obalu, u Botun, odakle su se iselili u Tuze i Skadar ( ZL, 432).
(14) Gecit je turska rec, ali kao defterski termin stoji ipak u perzijskom izafetu. Tako se postupa i sa nekim drugim turskim recima koje su defterski termini.
(15) Kod Bolice Desichi ( Starine XII, 170).

str. 18

Ivanis Pavlo 53, Bogdan Pavlo 53, Borina ( Boreta?) Stanko ( Istanko) 53, Vukasin Radosav 53, Ljesko Stoja ( Ostoja) 53, Bozidar Danko 53, Vukasin Radic53, Mija ( Mita?) Radic 53, bive Radosava 53, bive Radosava 53, bive Radica 53, Stjepan ( Istepan ) Nikac 53, Nikola Djurdje ( Djordje?) 53, Bastine-i Panta der yed-i Vukman 53, Bastine-i Milan der yed-i Vukman 53, Bastine-i ...( ... Kokot ) der yed-i Dabiziv 53, Bastine-i Radic der yed-i Dabiziv 53, Bastine-i ... ( ... Kokot ) der yed-i Djurdje ( Djordje?) 53, Bastine-i Nikolica der yed-i Vuk 53, Bastine-i Danilo der der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i Ilijas der yed-i Duko (?) 53, Bastine-i Aleksa der yed-i Vuja ( Voja?) 53, Bastine-i Niko ( Petko?) der yed-i Radic 53, Bastine-i Djuka (?) der yed-i Radpnja 53, Bastine-iRadelja der yed-i o  ( u posedu istoga, bukvalno u njegovim rukama ) 53, Bastine-i Vukasin der yed-i Andrija 53, Bastine-i Vuceta der yed-i Nikac 53, Bastine-i Radic der yed-i Vuksan 53, Bastine-i Niksa der yed-i mezkur ( u rukama, u posedu spomenutog) 53, Bastine-i Vukasin der yed-i Djuras 53, Bastine-i Bojko der yed-i Nikola 53,

f. 3v        Bastine-i Dimitar der yed-i Nikola 53, Bastine-i Niksa der yed-i Stjepan ( Istepan ) 53, Bastine-i Nikola der yed-i ... ( ... Kokot?) 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) der yed-i Ikac ( Lukac?) 53, Bastine der yed-i Budonja ( ?) 53, Bastine der yed-i Ljesko 53, Bastine-i Srdan der yed-i Ljesko 53, Bastine-i Radocina der yed-i Bozidar 53, Bastine der yed-i Mija ( Mita?) 53, Bastine-i Radas der yed-i Andrija 53, Bastine-i Nikola der yed-i ... ( ... Kokot?) 53.

                Hassa mezra'a i veled-i Cirne - hasil 40.
                Hasa mezra Crnojevica - prihod 40 ( akici).

Yekun-i hane ma'a bastine: 75

Cizye: 3775 ( pogresno; treba 3975).

                Karye-i Stanjevici (16)

Vukman Djurdje ( Djordje?) musellem, Radosav Bogdan musellem, Djuro Bogdan musellem, Vlatko (Vladko) Bogdan musellem (17), Radosav Nikola 53, Radelja Nikola 53, Radic Nikola 53, Vuksan Vucin 53, Radonja Djurica 53, Dabiziv Stjepo ( Istyepo) 53, Djuro Vucerin 53, Radosav Ivan 53, Ratko (Radko) Ivan 53, Vojko ( Vitko?) Milic 53, Darko Djurdje ( Djordje?) 53, Djurica Radas 53, Radosav Mirosav 53, Stjepan ( Istepan ) Rajo ( Rato?) 53, Djurdje Rajo ( Rato?) 53, Vuk Bogdan 53, Vuksan Bogdan 53, Radosav Krsto 53, Radonja Niko ( Petko?) 53, Danko Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Ivan Danko 53, Danic Veso ( Veso?) 53, Vucic Vuk 53, Radovan Ljes 53, Danko Lukan ( Lukija?) 53, Lazar Radenko 53, Djurdje ( Djordje?) Radenko 53, Djudja (?) Stjepan ( Istepan) 53, Ratko ( Radko) Djudja (?) 53, Nikola Stajic ( Istayic) 53, Danko Vulica (?) 53, Radic Vulica (?) 53, Radoman Vukac 53, Nikola Vuksan 53, Miko Pavlo 53, Radic Oliver 53, Radosav Mudrina musellem, (18), Stjepan ( Istyepan) Krsto 53, Djukica Ostoja 53, Vukasin Oliver 53, Jolica Dosljo (?) 53, Niko (Petko?) Borko ( Bozko?) 53, Bastine-i Nikola der yed-i ...( ... Ahmed?) 53, Bstine-i Bogsa der yed-i Radosav, Bastine-i Radovan der yed-i Ratko ( Radko?) 53, Bastine-i Vucko der yed-i Vuk 53, Bastine der yed-i
------------------------
(16) Stanjevici su upisani kod Bolice, a poznati su kao staro naselje u Ljeskopolju ( ZL, 446).
(17) Ovaj slucaj gde su upisana cetiri muselema, od kojih su samo trojica brace,pokazuje jasno da je jos uvek rec o vlasteli ( bolje reci, o sitnoj vlasteli) u starom smislu. Ukoliko u drugim savremenim izvorima stoji za njih naziv knezovi, to jos nisu knezovi kasnije oformljenih knezina. To se sa sigurnoscu moze tvrditi na osnovu ovih podataka, iako se kasnije podela na knezine mora povezati sa postojanjem knezova-vlastele u ovo vreme. U defteru iz1570 ( TD 499) neki muselemi imaju pred imenom titulu knez, ali i u tom defteru u Stanjevicima ima vise muselema ( svega sest). To je jedini slucaj u tom defteru da u jednom naselju ima vise muselema. Prema ostalim podacima moglo bi se zakljuciti da se tada pocinje utvrdjivati organizacija knezina.
(18) Ovde se verovatno radi o zabuni pisara; ovaj navodni muselem nije upisan napred sa ostalim muselemima, a i broj kuca na kraju pokazuje da on nije izuzet.

str. 19

Radovan 53, Bastine der yed-i Djurdje ( Djordje?) 53, Bastine der yed-i Djurdje ( Dordje?) 53, Bastine-i Marko der yed-i Radosav 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Danko 53, Bastine der yed-i Borko (Bosko) 53, Bastine-i Radonja der yed-i hod ( u posedu njega samoga) 53, Bastine-i Djurica der yed-i Radic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 54

Cizye: 2862.

f.4             Hassa mezra'a-i veled-i Cirne - hasil  90
   
           Hasa mezra Crnojevica - prihod 90 ( akci).
                Hassa ... ( ... ) Tas (19) demekle ma'ruf cayir-i veled-i Cirne - hasil 60.
                Hasa livada Crnojevica poznata pod nazivom ... ( Crveni?) Kamen (?) (19) - prihod 60 (akci).
                Hassa: cayir-i veled-i Cirne karye-i mezkur ile Kornet arasinda, hasil 60.
                Hasa livada Crnojevica izmedju spomenutog sela i Korneta, prihod 60 (akci).

                Karye-i Kornet ( ....)

Vukas Niksa 53, Vuksan Radosav 53, Dabiziv Pavlo 53, Pavle ...( ...?) (20) 53, Bozidar ... ( ...?) 53, Pavle Niko ( Petko?) 53, Ivan Brajic ( Bratic) (21) 53, Oliver Niko ( Petko?) 53, Radosav Niko ( Petko?) 53, Ivan Pavlo 53, Vukman ... ( ...) 53, Vukosav Djuras 53, Pavle Vuksal 53, Bogdan Vuksal 53, Ljes Djurdje ( Djordje) 53, Vlad Djurdje ( Djordje?) 53, Stjepan ( Istepan) Djurdje ( Djordje?) 53, Andrija Nikola 53, Ivanis Nikola 53, Marko Radelja 53, Lazar Andrija 53, Vuksan Ilija 53, Niko ( Petko?) Gojcil 53, Niko ( Petko?) Nikola 53, Herak Vojko ( Vitko?) 53, Bratan ( Brajan?) Radosav 53, Novak ( Jovak?) Radosav 53, Ratko ( Radko) Radosav 53, Ivanis Stjepan ( Istepan) 53, Niko ( Petko?) Bako ( Tako?)53,  Rasko Djurko 53, Radosav Lukac ( Ikac?)53, Djuro Kaludjer (22) 53, Radonja Ilija 53, Radic Danko 53, Bastine-i Dobrilo der [yed-i] Vukas 53, Bastine-i Nikola der yed-i Vukas 53, Bastine der yed-i Vukas 53, Bastine-i Oliver der yed-i Vukas 53, Bastine-i Vesko der yed-i Radic 53, Bastine-i Djurdje (Djordje?) der yed-i Vlad 53, Bastine der yed-i Andrija 53, Bastine der yed-i  Vuksan 53, Bastine der yed-i Djurdjevic (23) 53, Bastine der yed-i Niko ( Petko?) 53, Bastine-iDjuras ... ( ? ... Nagavica?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 50

Cizye: 2650.

                Mahalle-i Radosalici, tabi'-i o

Danko Stjepan ( Istepan) 53, Vuk Petalj (?) 53, Bogdan Ilija 53, Vukas Novak  ( Jovak?)53, Vuksan Novak ( Jovak?) 53, Djuras Bogdan 53, Djuric Stjepan 53, Bozic Ljes 53, Vukman Nikola 53, Radic Bogdan 53,

f. 4v Rasko Geno 53, Nikola Radovan, 53, Pavle Leto (?) 53, Bastine-i Oliver der yed-i Danko 53, Bastine der yed-i Vujica 53, Bastine der yed-i Vukas ( Vukas?) 53, Bastine der yed-i Djurica 53,
------------------------
(19) Nije jasno da li je tas u znacenju kamen ili je dio imena livade. U TKA 417: ....
(20) Mozda ovdje i u slijedecem pise .... ( bez dijakritickih tacaka ), a mozda je pisar zaboravio da stavi kosu crtu iznad ..., pa se mozda mora citati ... ( bez dijakritickih tacaka).
(21) Pise ... ( bez dijakritickih tacaka), a to se moze procitati i Bratic, a mogu se napraviti i mnoge druge kombinacije.
(22) Da ovdje nije rijec o monahu nego da je to ime ili nadimak Djurova oca, vidi se po tome sto se u ovom defteru monah oznacava arapskim  r a h i b,   i jos po tome sto monah ne moze nositi ime Djuro.
(23) Tesko je reci da li se ovdje radi o porodica ili bratstvu.

str. 20

Yekuni hane ma'a bastine: 17

Cizye: 901.

                Karye-i Visesalici tabi'-i o

Toma Metodije 53, Paun Nikola 53, Rajko ( Ranko?) Stjepan ( Istepan) 53, Nikola Kalodjordje (Kalodjurdje?) 53, Radosav Stanko ( Istanko) 53, Djurdje ( Djordje?) Radosav 53, Stjepan ( Istepan) Brajic ( Bratic) 53, Radelja Gorjanac 53, Djurdje ( Djordje?) Gorjanac 53, Bastine-i Djurica der yed-i Toma 53, Batine der yed-i Rajko 53.

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 100.
                Hasa vinograd Crnojevica napolicom, prihod 100 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 11

Cizye: 583.

                Karye-i Goljemadi ( ... Golemat)

Vucko Novak ( Jovak?) 53, Vuksan Leka 53, Latko Djujas 53, Nikola Niksa 53, Nikola Radovan 53, Radonja Dimitrije 53, Miljko Djurdje ( Djordje?) 53, Dabiziv Ratko ( Ratko) 53, Nikola Lazar 53, Vuksan Radenko 53, Ratko(Radko) Vuksal 53, Danko Vucin 53, Nikola Bojko 53, Nikolica Bojko 53, Vuja ( Voja?) Danija 53, Dimitras Miros 53, Vucko Nikola 53, Stjepan ( Istepan) Vukasin 53, Radic Vukasin 53, Radic Djuro 53, Djujas Rajko 53, Dabiziv Bratan ( Brajan) 53, Novak ( Jovak?) Bratan ( Brajan?) 53, Djuro Lazar 53, Nikolica Radic53, Milak Mihajic 53, Nikola Mihajic 53, Lalica Radic 53, Radic Ostojko 53, Mihalj rahib ( monah, kaludjer ) 53, Bastine-i Vucko der yed-i Vucko 53, Bastine-i Vucko der yed-i Vuksan 53, Bstine-i Vukac der yed-i Nikola 53, Bastine-i Matos (?) der yed-i Dabiziv 53, Dastine-i Djurdjas der yed-i Vuksan 53, Bastine der yed-i Vuksan 53, Bastine-iBranko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Ratko (Radko) 53, Bastine-i Dimitrije deryed-i Vuja ( Voja?) 53, Bastine-i Djurica der yed-i Vucko  53, Bastine-i Bojko der yed-i Djuras 53, Bastine-i Radonja der yed-i Niko ( Petko?) 53, Bastine-i pop (24) der yed-i Milak 53, Bastine-i Vuk der yed-i Milak 53, Bastine-i Boja der yed-i Lalica 53,

f.5            Bastine-i galija (?) der yed-i Radic 53, Bastine-i Vuksan der yed-i Vucko 53, Bastine-i Djurica der yed-i o (25) ( u njegovoj ruci, u njegovom posedu) 53, Bastine-i Radic zinde ( ....) 53, Bastine-i Radosav zinde 53, Bastine-i Nikolica zinde 53, Bastine-i Nikolica der yde-i Mihalj 53, Bastine-i Radic zinde 53, Bastine-i Novakovic [der yed-i] Radic 53.

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 200.
                Hasa vinograd Crnojevica. Napolicom, prihod 200 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 54

Cizye: 2862.

                Karye-i Sinjac

Bojko Ilija 53, Radosav Pero 53, Andrija Vojko ( Vitko?) 53, Lale Niksa 53, Vuceta Janos (?) 53, Baro (Jaro?) Miljo 53, Dabiziv Radosav 53, Vucic Dabiziv 53, Ivan Vukac 53, Jokica Vucko 53, pop Aleksa 53, Bastine-i Marko zinde 53, Bastine-i Nikola der yed-i Vukman 53, Bastine-i Radovan (der) (26) zinde 53, Bastine-i Milic zinde 53.

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 300.
                 Hasa vinograd Crnojevica. Napolicom prihod 300 ( akci).
--------------------------------------
(24) Ovdje citanje nije sigurno.
(25) Ako je u ranijem defteru koji je sluzio kao podloga za sastavljanje ovog harackog deftera bastina bila upisana na drugog, ranijeg posjednika, bastina se naziva njegovim imenom, a pred imenom novog posjednika stoji der yed-i ( u ruci, u posedu). Ako je isti posjednik bio i ranije i u ovom defteru, onda obicno stoji : b a s t i n a    d e r    y e d - i   i ime. Rijetko je takva bastina uvedena ovako:  b a s t i n e - i   ( ime)  d e r    y e d - i    o ( bastina ... u njegovoj ruci, posjedu).
(26) Pisar se zbunio. Poceo je da pise ono sto je kod ogromne vecine bastina uobicajeno.

 str. 21

                Hassa cayir-i veled-i Cirne hasil 30. 
                Hasa livada Crnojevica. Prihod 30 (akci).
                Hassa dalyan-i veled-i Cirne der ab-i Sujica - hasil 300.
                Hasa riboloviste Crnojevica na reci Sujici. Prihod 300 ( akci).
                Hassa dalyan-i veled-i Cirne be-cay-i Skup ( Iskupo ). Hasil 200.
                Hasa riboloviste Crnojevica na mestu Skupo. Prihod 200 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 15

Cizye: 795.

                Karye-i Stanisalici ( Istanisalik)

Joko Bozidar 53, Dabiziv Rades 53, Lazar Vukoje ( Vukota?) 53, Stjepan ( Istepan) Nikola 53, Radonja Bojko 53, Vuceta Nikola 53, Stjepan ( Istepan) Bratul ( Branul?) 53, Vucin Joko 53, Nika Stjepan (Istepan) 53, Stjepan ( Istepan ) Radosav 53, Pavle Dimitar 53, Nikola Dimitrije 53, Nikola Dabiziv 53, Ilija Radonja 53, Radosav Nikola 53, Radosav Bozidar 53, Nikola Radasin53, Radic Stjepan ( Istepan) 53, Ugljesa Ratko ( Radko) 53, Radosav Mihajica (?) 53, Stjepan ( Istepan ) Milko 53, Andrija Milko 53, Djurdje ( Djordje) (Bregun?) ( ...)53, Vuceta Ljes 53, Danko Bogdan (?) 53, Dabiziv Vukosav 53, Danic Vukosav 53, Dabiziv Radosav 53, Vukoje ( Vukota?) Bojko 53, Vojko ( Vitko?) Vucerin 53,

f.5v         Radohna Vucerin 53, Vlatko ( Vladko) Djurdje ( Djordje?) 53, Vujas (?) Danko musellem, Duro Kaludjer 53, Bogdan Stjepan ( Istepan ) 53, Radosav Vrdulj 53, Stjepko ( Istyepko) Ivanis 53, Petro Djurdje ( Djordje?) 53, Pavle Djurdje ( Djordje?) 53, Vucko Ivan 53, Radic Radosav 53, Bastine der yed-i Lazar 53, Bastine der yed-i Lazar 53, Bastine der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastne der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine der yed-i Pavle 53, Bastine der yed-i Ugljesa 53, Bastine der yed-i Andrija 53, Bastine-i Latko der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine deryed-i Vujas (?) 53, Bastine der yed-i Djuro 53, Bastine der yed-i Bogdan 53, Bastine red yed-i Stjepko ( Isteypko) 53,  Bastine der yed-i Petro 53, Bastine-i Vlad der yed-i Danica 53, Bastine Radic der yed-i Darin (?) 53,

Yekun-i hane ma'a bastine 55

Cizye: 2915.

                Karye-i Gradac ( Kradac)

Stanisa ( Istanisa) Nikola 53, Stjepan ( Istepan) Rado 53, Radonja Radic 53, Bozidar Ilija 53, Lukin (?) Radic 53, Radosav Ilija 53, Vucic Miladin 53, Stjepan (Istepan) Ratko ( Radko) 53, Pavle Ratko ( Radko) 53, Petro Bojko 53, Pavle Stjepan ( Istepan) 53, Ivan Djuras 53, Medo Novak ( Jovak?) 53, Medo Ivko 53, Niko ( Petko?) Vuksal 53, Ilija Miko 53, Mustafa Abdullah 53, Bastine-i Nikola der yed-i Bozidar 53, Bastine-i Vukas der yed-i Bozidar 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der [yed-i] Radosav 53, Bastine-i Ilija der yed-i Lukin (?) 53, Bastine-i Ilija der yed-i Pavle 53, Bastine-i Ilija zinde 53, Bastine-i Mijoman zinde 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 24

Cizye: 1272.

                Karye-i Komani Gornji

Radic Stjepan ( Istepan) 53, Radin Stjepan ( Istepan) 53, Stjepan (Istepan) Radic 53, Drago Rasko (Rasko?) 53, Petro Stjepan ( Istepan) 53, Radosav Niko (Petko?) 53, Vitko ( Vojko?) Ratko ( Radko) 53, Djujko Nikola 53, Vuk Lujko53, Vukas Lujko 53, Medojica (?) Boric 53, Radosav Stjepan ( Istepan) 53, Ratko (Radko) Radojica 53, Ratko ( Radko) Nikola 53, Radonja Nikola 53.

f.6            Vukin Moleta ( Milija?) 53, Djuro Pejan (?) 53, Djuro Stanko ( Istanko) 53, Jolica (?) Stjepan ( Istepan) 53, Stjepan ( Istepan) Rako 53, Radosav Bojko 53, Radojica Bojko 53, Vukman Bojko 53, Radosav Stjepan ( Istepan) 53, Bozidar Stjepan ( Istepan) 53, Radonja Bogdan 53,  Milko Radenko 53, Bozidar Vojin (?) 53, Djurdjica Andrija 53,  Dabiziv Vojin (?) 53, Nikola Vucerina 53, Bratan ( Brajan?) Djurina ( Djurija?) 53, Lulica Borko ( Bozko?) 53, Radojica Dimitrije 53,

str. 22

Vuksan Andrija 53, Durina ( Djurija) Andrija 53, Vukac Nikola 53, Radic Lukac ( Ikac?) 53, Pavle Dimitrije 53, Radivoj Kaludjer 53, Radovan Kaludjer 53, Radosav Srb (?) 53, Radovan Ilija 53, Djuka Radinja 53, Radic Radelja 53, Djuro Vuk 53, Petar Zogo (?) 53, Bozidar Radosav 53, Jovan Radic 53, Vuksan Bojko 53, Nikolica Ratko ( Radko) 53, Radojica Bojko 53, Nikola Borina 53, Luka Dobrinja 53, Radelja Dobrinja 53, Radic Dobrinja 53, Radosav Niksa 53, Stjepko ( Istyepko) Radelja 53, Bratan (Brajan?) Stako (?) 53, Ivanis Niksa 53, Ratko ( Radko) Vukoje ( Vukota?) 53, Lalica Danko 53, Vukac Ostoja 53, Radosav Ivanis 53, Bastine-i Vlatko der yed-i Drago 53, Bastine-i Djuras der yed-i Jolic 53, Bastine-i Mihalj der yed-i Radelja 53, Bastine- Maric (?) der yed-i Radovan 53, Bastine-i Dabovic (Danovic?) der yed-i Stjepko ( Istyepko) 53, Bastine-i Milosevic der yed-i Vukac 53, Bastine-i Herak (der yed-i) zinde 53, Bastine-i Radonja zinde 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan ) zinde 53, Bastine-i Mileta ( Milija) zinde 53, Bastine-i Ivan der yed-i Radosav 53, Bastine-i Bercetic (?) der yed-i Bregun (?) 53, Bastine-i Bercetic (?) der yed-i Bregun (?) 53,

                Hassa mezra'a-i girihtegan ba veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 80.
                Hasa mezra begunaca sa Crnojevicem. Napolicom prihod 80 (akci).
                Hassa bag-i girihtegan ba veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 30.
                Hasa vinograd begunaca sa Crnojevicem. Napolicom prihod 30 (akci).
                Hassa cayir-i girihtegan ba veled-i Cirne - hasil 60.
                Hasa livada begunaca sa Crnojevicem. Prihod 60 ( akci).

Yekuni hane ma'a bastine: 78

Cizye: 4134.

                Karye-i Seljani mahalle-i ... ( Miocici?) ( ...) (27)

Bozidar Dabiziv 53, Ratko ( Radko) Kalina (?) 53, Bratan ( Brajan?) Ratko ( Radko) 53, Vuceta Vujas (?) 53, Radojica Vuksal 53, Vukas Novak ( Jovak?) 53,

f.6v         Boja Stipan ( Istepan) 53, Radic Vojko ( Vitko?) 53, Vuk Vuksal 53, Niko (Petko?) Nikola 53, Bastine-i Bojko der yed-i Bozidar 53, Bastine-i Dobrilo der yed-i Bozidar 53, Bastine-i Milko der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Radic der yed-i Pavlo 53, Bastine-i Pavlo der yed-i Radic 53, Bastne-i Ocko der yed-i Niko ( Petko?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 16

Cizye: 848.

                Mahalle-i Milati, tabi'-i o

Djuro Perinko (?) 53, Radic Djurko 53, Milko Dobrin 53, Vucko Kosta (?) 53, Vuk ... (? ...) 53, Vukas Brajin ( Bratin?) 53, Djurdje (Djordje?) Radosav 53, Bogdan Bogic 53, Djurko Bogic 53, Djurdje (Djordje?) Bogic 53, Vuksan Bratin ( Brajin?) 53, Borko ( Bozko?) Djurko 53, Vuk Djuro 53, Bastine-i Bozidar der [yed-i] Djura 53, Bastine-i Medoca der yed-i Vuksan 53, Bastine-i Niko ( Petko?) zinde 53,

Yekun-i hase ma'a bastine: 16

Cizye: 848.

                Mahalle-i ... ( ? ....) (28) tabi'i o

Radonja Bozidar 53, Dabiziv Rasko ( Rasko?) 53, Radosav Nikola 53, Ratko ( Radko) Petro 53, Vuja (Voja?) Milko 53, Nikola Radenko 53, Ivan ... ( ? ...) 53, Radosav Radovan 53, Kurja ( Gorja?) Radosav 53, Vucic Djurdje (Djordje?) 53,
---------------------------
(27) TD 122: ...., Komani Seljani, TD 499: ..... Doljnji Komani. - Ime mahale nije procitano sa sigurnoscu.
(28) Kako je napisano, covjek bi najprije procitao Zecevic, ali u TD 122 ... i u TD 499 ... Vucevic.

str. 23

 Djurdje ( Djordje) Rasko ( Rasko) 53, Vukosav ... (?...?) 53, Bastine-i Ratko ( Rdako) der yed-i Radonja 53, Bastine der yed-i Ivan 53, Bastine-i Strezman (?) ( Istrezman) der yed-i Vukosav 53, Bastine-i Dobro zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 16

Cizye: 848.

                Mahalle-i ... (? ...) (29) tabi'-i o

Radas Djurko 53, Pavle Djurko 53, Rasko Vuceta 53, Todos (?) ( ...?) Djon 53, Zivko Vucko 53, Ilija Medko 53, Nikola Medoca 53, Stjepan ( Istepan) Ratko ( Radko) 53, Radosav Radasin 53,

f.7            Bastine-i Stoja ( Istoya) der yed-i Radas 53, Bastine-i Bojko der yed-i Radas 53, Bastine-i Dobrinja der yed-i Dimitar 53, Bastine der yed-i Nikola 53, Bastine der yed-i Ivan 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 15

( Dzizja nije uvedena u zbiru).

                 Mahalle-i ... ( ?...) (30) tabi'-i o

Radonja Ratko ( Radko) 53, Radiman Ratko ( Radko) 53, Niksa Danko 53, Petro Stjepan ( Istepan) 53, Vuksan Mihajac 53, Radic Radun 53, Bastine-i Nikola der yed-i Radoman 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 7

Cizye: 795.

( pogresno; ovo se odnosi na prethodno naselje, gdje ima 15 kuca i bastina zajedno).

                Mahalle-i ... ( Burine) (31) tabi'-i o

Radosav Ostoja 53, Stjepan ( Istepan) Ivan 53, Djuro Kaludjer 53, Danko Kaludjer53, Niko ( Petko?) Vukac 53, Radic Radosav 53, Borko ( Bozko)  Lukac ( Ikac?) 53, Radovan Vuk 53, Bastine-i Madica der yed-i Radosav 53, Bastine-i Nikola der yed-i Radosav 53, Bastine-i Todor der yed-i Djuro 53, Bastine-i Domajo (?) der yed-i Danko 53, Bastine-i Djurica der yed-i Vuk 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 13

Cizye: 689.

                Mahalle-i Lazar ( Lazur) (32) tabi'-i o

Lazar ( Lazur) Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radovan Lazar 53, Dabiziv Djujko 53, Vucin Dimitar 53, Radonja Pavlo 53, Lalija Djon 53, Radosav Djujko 53, Radiman Batric 53, Lazar Djurko 53, Radivoj Danko 53, Bastine-i Milanko ( Milajko?) der yed-i Lazar 53, Bastine-i Zivko der yed-i Dabiziv 53, Bastine-i Vukac der yed-iLalija 53, Bastine-i Ljes der yed-i Radiman 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 14

Cizye: 742.

                Mahalle-i Djurdjevici tabi'-i o

Danko Ratko ( Radko) 53, Vuceta Ratko ( Radko) 53, Radovan Radoman 53, Latko Bojko 53, Nikola Latko 53, Vuk Milic 53, Radonja Milic 53, Bastine-i Pavlo der yed-i Danko 53, Bastine-i Petro der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Vukasin der yed-i Latko 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 10

Cizye: 530
--------------------------
(29) TD 122 i TD 367: ...
(30) TD 122 .... i u TD 499: ....
(31) TD 499: ...
(32) TD 122: ....

 str. 24

f.7v         Mahalle-i Kovace tabi'-i o

Petro Nikola 53, Niko ( Petko?) Stjepan ( Istepan) 53, Vlajin Radoman 53, Niko ( Petko?) Stjepan (Istepan) 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Nikola 53, pop ( ...?) Radic 53, Milorad Petro 53, Bastine-i Maras der yed-i Petro 53, Bastine-i Bojko der yed-i Niko ( Petko?) 53, Bastine-i Medo der yed-i Milorad 53, Bastine-i Medo der yed-i Milorad 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 11

Cizye: 583.

                Karye-i Djedjeza

Ivan Radosav musellem, Vuk Radosav 53, Radic Radosav 53, Vuceta Pokrajica (?) 53, Ratan ( Rajan?) Stjepan ( Istepan ) 53, Herak Djurko 53, Rasko Djurko 53, Djuric Vasilj 53, Milic Bor (?) 53, Bastine-i Bo[z]idar [der yed-i] zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 9

Cizye: 477.

                Mahalle-i Guricici ( ... ) (33) tabi'-i o

Vukas oOstojica 53, Milko Ostoja 53, Radic Djurko 53, Ilija Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radonja Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Vucko Pokrajica (?) 53, Radonja Ljes 53, Radosav Ljes 53, Pavle Radic 53, Radojica Radic 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Djurica 53, Bastine-i Djurija ( Djurina?) zinde 53, Bastine-i Ivander yed-i Pavle 53,

Yakun-i hane ma'a bastine: 13

Cizye: 689.

                Mahalle-i Nikolici, tabi'-i o

Vojko ( Vitko?) Dimitar 53, Radic Dimitar 53, Ilija Djuro 53, Milisa Djuro 53, Bratan ( Brajan?) Danko 53, Vuksan Bogdes (?) 53, Danko Bojko 53, Radonja Medulin 53, Ratko ( Radko) Radovan 53, Nikola Milan 53, Stjepan ( Istepan) Milan 53, Stjepan ( Istepan) Ilija 53, Bastine-i ... ( ...?) der yed-i Vojko (Vitko?) 53, Bastine-i Mitoman ( Mijoman?) der yed-i Vojko (Vitko?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 14

Cizye: 742.

                Mahalle-i Mokanja tabi'-i o

Radonja Djuro 53, Radic Djuro 53, Zivko Djuro 53, Vuceta Bojko 53, Vukac Bojko 53.

f.8            Radan Stanic ( Istanic) 53, Nikac [veled-i] pop 53, Lukac Radovan 53, Nikolica Gojcin 53, Vojko ( Vitko?) Ratko ( Radko) 53, Vucko Djuro 53, bive Milica (?) 53, Radan Bratan ( Brajan?) 53, Bastine-i Pavlo der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i Smoljen (?) ( Ismolyan) der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Pavlo der yed-i Nikac 53,

                Hassa bag-i veled-i Cirne kit'a 2 ber vech-i nisf - hasil 350.
   
           Hasa vinograd Crnojevica - 2 parcele. Napolicom, prihod 350 (akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 16

Cizye: 848.

                Karye-i Krusa

Radosav Gvozden musellem, Pavlic Radosav 53, Mojsa (?) Pavlo 53, Danko Stjepan ( Istepan) 53, Ilija Bojko 53, Vuk Lazar 53, Bojko Bogoje 53, Vuksan Danko 53, Stanko ( Istanko) Vukac 53, Vukoje (Vukota?) Andrija 53, Radosav Andrija 53, Stjepan ( Istepan ) Ljes 53, Vukoje ( Vukota?) Ljes 53, Bojko Lazar 53, Vuksan Andjija 53, Ivanis Pavlo 53, Nikola Gordo (?) 53, Dragisa Nikola 53,
----------------------------------
(33) TD 122: ....

str. 25

Vuceta Nikola 53, Radonja Nikola 53, Vuceta Milic 53, Pavle Stoja ( Istoya) 53, Radic Vuksal 53, Bregun (?) Vuksan 53, Bastine der yed-i Radosav 53, Bastine-i Niko (Petko?) der yed-i Pavlic 53, Bastine-i Niksa der yed-i Danko 53, Bastine-i Rdaic der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Gojic der yed-i Vuk 53,Bastine-i Vuk der yed-i Pavlic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 29

Cizje: 1537.

                NAHIJA ZUPA

                Karye-i  Beri

Bojko Milos 53, Ratko ( Radko) Bojko 53, Krstjan Petro 53, Jovan Petro 53, Jovan Lazar 53, Radonja Oliver 53, Stjepan ( Istepan) Boja 53, Bozidar Radosav 53, Djordje ( Djurdje?) Vuk 53, Bozidar Milic 53, Ostojko Radivoj 53, Bojko Radivoj 53, Vuksan Radivoj 53, Radosav Stjepan ( Istepan) 53, Vuksan Vuk 53, Pejan (?) Bogija 53, Djurdjic Miko 53, Vukosav Djurdje ( Djordje?) 53, Luka Djurdje ( Djordje?) 53, Duka Radic 53,

  f.8v         Korinko ( Gorinko) Lazar 53, Radosav Nikola 53, Rajin Koric 53, Djuro Koric 53, Andrija Zagorica 53, Petar Vukac 53, Nikola Milko 53, pop Bozidar 53, Stjepan (Istepan) Radic 53, Djuric Rado 53, Dabiziv Niko ( Petko?) 53, Radicko Radovan53, Rasko Kojica 53, Vuceta Vuk 53, Petro Radic 53, Bastine-i Bojko der yed-i Bojin (?) 53, Bastine-i Ljesovic der yed-i Radosav Mudrina 53, Bastine-i Radonja der yed-i Boja 53, Bastine der yed-i Boja 53, Bastine-i Kalina (?) der yed-i Radosav 53, Bastine-i Borina ( Borija?) der yed-i Radosav 53,

Bastine-i Milos der yed-i Pejan (?) 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) Katic ( Kajic?) der [yed-i] Djura 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Latko 53, Bastine-i Bozen der yed-i Latko 53, Bastine-i Djuja der yed-i Pavlo 53, Bastine-i Maril (?) der yed-i Petro 53, Bastine der yed-i pop 53, Bastine der yed-i Luka 53, Bastine der yed-i Goricic ( Koricic?)53, Bastine der yed-i Goricic ( Koricic?) 53.

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 60.
                Hasa vinograd Crnojevica - napolicom. Prihod 60 ( akci).
                Hassa mezra'a-i veled-i Cirne - hasil 10.
                Hasa mezra Crnojevica - prihod 10 (akci).
                Hassa cayir-i veled-i Cirne - hasil 15.
                Hasa livada Crnojevica - prihod 15 ( akci).
                Hassa bag-i girihtegan ba veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 60.
                Hasa vinograd begunaca sa Crnojevicem. Napolicom. Prihod 60 (akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 51

Cizye: 2703.

                Karye-i Momisici

Bojko Djurdje ( Djordje?) 53, Vojko ( Vitko?) Djurdje ( Djordje?) 53, Radovan Ratko (Radko) 53, Andrija Milko 53, Mihalj Niko ( Petko?) 53, Vulica Miko 53, Stjepan (Istepan) Raso 53, Rado Dobrosal 53, Radic Dobrosal 53, Vuksan Radosav 53, Radas Milis 53, Stjepan ( Istepan) Dimitar 53, Radonja Dobrosal 53, Stjepo (Istyepo) Milis 53, Nikola Stjepan ( Istepan) 53, Bogdan Stjepan ( Istepan) 53, Dimitar Djuro 53, Milic Bogosal 53, Bozidar Dub (?) 53, Vukosav Rado 53, Bojko Radovan 53, Vucic Radovan 53, Radic Rado 53, Ahmed (?) Niksa 53, Nikola Rado 53, Vuceta Rado 53, Niko Dobrosal 53, Milko Vukac 53, Dobriziv Vukac 53, Ratko ( Radko) Loncar (?) 53, Stiko ( Istiko) Djuro 53, Bastine-i Veselija der yed-i Bojko 53, Bastine-i Andrija der [yed-i] Novakovic 53, Bastine-i Bogosal der yed-i Novakovic 53, Bastine-i Vukasin der yed-i Radic 53,

 f.9 Bastine der yed-i Stjepan (Istepan) 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) der [yed-i] Bogdan 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoje) der yed-i Bogdan 53, Bastine-i Lazar der yed-i Dimitar 53,

str. 26

Bastine-i Pobran der yed-i Radic 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) der [yed-i] Ahmed 53, Bastine-i Milibran ( Milibrat) der yed-i Nikola 53, Bastine-i Djurija ( Djurina?) der yed-i Bogdan 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) der yed-i Stoja ( Ostoya?) 53, Bastine-i Mirad (?) der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Mirad der yed-i Stjepan ( Istepan) 53,

                Hassa mezra'a-i veled-i Cirne - hasil 10.
                Hasa mezra  Crnojevica - prihod 10 (akci).
                Hassa dalyan-i veled-i Cirne der ab-i Zeta - hasil 30.
                Hasa riboloviste Crnojevica na reci Zeti. Prihod 30 (akci).
                Hassa dalyan-i der ab-i Moraca veled-i Cirne - hasil 50.
                Hasa riboloviste Crnojevica na reci Moraci. Prihod 50.
                Hassa gecid-i veled-i Cirne der ab-i Moraca - hasil 150.
                Hasa prelaz Crnojevica na reci Moraci. Prihod 150.

Yekun-i hane ma'a bastine: 46

Cizye: 2438

                Karye-i Tolosi

Vukasin Rajko 53, Vuk Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radovan Radivoj 53, Radic Radosav 53, Lukac Rajin (?) 53, Radelja Niko ( Petko?) 53, Radosav Radic 53, Djuro Djurdje (Djordje?) 53, Vuk Slad ( Islad) 53, Radivoj Radelja 53, Bastine-i Vukac der yed-i ... 53, Bastine-i Vuceta zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

Cizye: 636

                Karye-i Steke (34) ( Isteke)

Milko Djon 53, Stjepan ( Istepan) Vuksan 53, Radicko Marko 53, Vojko ( Vitko?) Danko 53, Ratko (Radko) Sreto ( Isreto) 53, Radivoj Stoja ( Istoja) 53, Radinja Nikola 53, Stojko ( Istoyko) Nikola 53, Bojko Stoja ( Istoya) 53, Radosav Stoja ( Istoya) 53, Nikola Bogdan 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Bogdan 53, Vukasin Dimitar 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Milko 53.

                Hassa asyab fi set-i ... ( ...) (35) - hacer 8 - fi 15 - hasil 120.
                Hasa mlin na gatu ... Kamena 8 po 15 (akci) - prihod 120.

Yekun-i hane ma'a bastine: 14

Cizye: 742. ( u rukopisu je pogresno uvedeno 442)

                Karye-i Brezine

Vuceta Djurdje ( Djordje?) 53, Joko Djurdje ( Djordje?) 53, Bozidar Radasin 53, Stoja ( Istoya) Nikola 53, Radosav Vukasin 53, Dabiziv Stjepo ( Istyepo) 53, Bogdan Nikola 53, Stjepan ( Istepan) Medo 53, Vukas Nikola 53, Nikola Vukas 53,

f.9v Vuceta Nikola 53, Ratko ( Radko) Luksa 53, Radovan Radosav 53, Vulija ( Vuleta?) Bregun (?) 53, Vuksan Nikola 53, Novak ( Jovak?) Radovan 53, Stjepan ( Istepan) Vojko ( Vitko?) 53, Vuksan Djuric 53, Bastine der yed-i Rades 53, Bastine-i Mojica (?) der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Andrija der yed-i Stjepan ( Istepan) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 21

Cizye: 1113

                Karye-i Parci (?...) (36)

Vujo ( Vojo?) Djuro 53, Radic Ratko ( Radko) 53, Kolica Bojko 53, Radonja Bojko 53, Radonja Vuk 53, Radic Vukac 53, Ratko ( Radko) Stoja ( Istoya) 53, Djuras Milko 53.
----------------------
(34) SCG, 173.
(35) "T. ... Sbst. Tahrif v. ... ( Zenker, 489). ... nece, vjerovatno, biti Moraca.
(36) TD 122: ..., TD 499: ...

str. 27

 Stoja ( Istoya) Milas 53, Petrusko Milanko 53, Ratko ( Radko) Ljesko 53, Stjepan ( Istepan) Ratko (Radko) 53, Radonja Ratko ( Radko) 53, Vuksan Bogo 53, Nikola Milko 53, Todor Djurko 53, Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Djura 53, Bastine-i Jela (?) der yed-i Milko 53, Bastine-i Nikola der yed-iRatko ( Radko) 53, Bastine-i Brativoj der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Lalos der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Vucko der yed-i Perinko (?) 53, Bastine-i Nikac zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 23

Cizye:1219.

                Karye-i Oliverovici

Vuk Lazar musellem, Radic Oliver musellem, Radosav Oliver musellem,Radelja Nikola 53, Radosav Stradija 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der yed-i Vuk53, Bastine-i Vukosav der yed-i Radosav 53, Bastine-i Jelak (?) der yed-i Vukotic (?) 53.

Musellem: 3

Yekun-i hane ma'a bastine: 5

Cizye: 265.

                Karye-i Visnjici ( ...)

Petro Vukosal 53, Borko ( Bozko?) Vukosal 53, Jovan Bozidar 53, Vulija ( Vuleta?) Vuksal 53, Danic Bozidar 53, Bratan ( Brajan?) Bozidar 53, Bastine-i Radic der yed-i Petro 53, Bastine-i Zurko (?) der yed-i Mudrina 53, Bastine-i Srdan ( Isrdan) der yed-i Radosav 53, Bastine-i Marusko der yed-i Medo 53, Bastine-i Radohna der yed-i Vukatic 53, Bastine-i Miladin der yed-i Vukatic 53, Bastine-i Zurko (?) der yed-i Vukatic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 13

Cizye: 689.

f.10          Karye-i Dublica ( ?...) (37)

Milko Bratan ( Brajan?) 53, Radosav Bogdan 53, Borko ( Bozko?) Radosav 53, Radic Ratko ( Radko) 53, Borko ( Bozko) Radosav 53, Nikola Radosav 53, Bastine-i Radovan der yed-i Nikola 53, Bastine-i Dobrinja der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i Nikola der yed-i ehl-i karye 53.

Yekun-i hane m'a bastine: 10

Cizye: 530

                  Karye-i Dublica ( ?...) (37)

Radonja Radovan 53, Ratko Bratan ( Brajan?) 53, Radic Bratan 53, Milko Ilija 53, Niko ( Petko?) Ilija 53, Ivan Radovan 53, Radosav Radovan 53, Srdan Radic 53, Vuk Radic 53, Bastine-i Brana ( Braja?) der yed-i Radosav 53, Bastine-i Radoman zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 11

Cizye: 583.

                Karye-i Sadjavica (39)

Radic Radic 53, Radohna Milko 53, Radic Bogoje 53, Vukasin Vasko 53, Radosav Bogdan 53, Radosav Stoja ( Istoya) 53, Bojko Radun 53, Ivan Radovan 53, Bastine-i Vucko der yed-i Radic 53, Bastine-i Bogo der yed-i Radic 53, Bastine-i Bogdan der yed-i Radic 53,
  ---------------------------
(37) TD 499: .... Dublica.
(38) TD 499: ....
(39) Postoji planina S a dj a v a c ,  ali se ona nalazi suvise prema zapadu od ostalih mjesta koja su upisana u nahiju Zupa.  TKA 416: ... TD 499: ... Cadjavica.

str. 28

Bastine-i Bograd der yed-i Vukasin 53, Bastine-i Danko der yed-i Radosav 53, Bastine-i Bratic ( Brajic, Branic?) der yed-i Radosav 53, Bastine-i Radonja der yed-i Radosav 53, Bastine-i Vucko zinde 53, Bastine-i Bogdan zinde 53, Bastine-i Vukoje ( Vukota?) zinde 53, Bastine-i Janko der yed-i Medo 53, Bastine-i Vukasin der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i Radimijo (?) der yed-i Radosav 53.

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - kit'a 1 - hasil 75.
                Hasa vinograd Crnojevica - napolicom. Parcela 1 - prihod 75 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 21

Cizye: 1113.

                 Mezra'a Dubrava

Bastine-i Vukasin zinde 53, Bastine-i Niko ( Petko?) zinde 53, Bastine-i Djurdje (Djordje?) zinde 53.

                Zikr olunan mezra'ayi ( pise mezra'a-i) karye-i Sadjavica ehalisi tasarruf edup rusumin eda ederler.
                Spomenutu mezru stanovnici sela Sadjavice uzivaju i placaju dazbine.

                 Karye-i Crmljani (?...)

Vladan Dren (?) 53, Ivan Dren (?) 53, Bogdan Vladin 53, Radic Nikola 53, Oliver Nikola 53, Djuro Delan 53, Vukman Rado 53, Pavle Vuk 53, Nikola Milija ( Mileta) 53, Ratko ( Radko) Radun 53,

f.10v       Ratko ( Radko) Radosav 53, Zivko Radelja 53, Vucin Ivan 53, Stjepan ( Istepan) Dimitar 53, Vujo ( Vojo?) Radoman 53, Vukasin Dimitar 53, Radonja Andrija 53, Radivoj Bogojo 53, Ratko ( Radko) Nikac 53, Vucko Radohna 53, Djuravic Radun 53, Zivko Bogdan 53, Ivan Vladin 53, Zivko Jela (?) 53, Bastine-i Bogdan der yed-i Vladislav 53, Bastine-i Nikac zinde 63.

Yekun-i hane ma'a bastine: 26

Cizye: 1378.

                Karye-i Vranici

Vukmir Ratko ( Radko) 53, bive Todora 53, Nikola Vojko ( Vitko) 53, Djuro Vuk 53, Ratko ( Radko) Radovan 53, Danic Djurdje ( Djordje) 53, Luka Vuceta 53, Nikola Vukosav 53, Milko Dabiziv 53, Djuro Bogdan 53, Vukasin Miran (?) 53, Milorad Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Dabiziv Milisa 53, Stjepan ( Istepan) Djuric 53, Vukosav Djurdje ( Djordje) 53, Ljes Gojcin 53, Nikola Gojcin 53, Petar (?) Gojcin 53, Herak Nikola 53, bive Milica 53, Radosav Ratko ( Radko) 53, Bratan ( Brajan?) Petro 53, Radelja Stjepan ( Istepan) 53, Nikac Stjepan ( Istepan) 53, Vuceta Ivanis 53, Radic Vujadin 53, Bastine-i Vukosav der yed-i Vukmir 53, Bastine-i Vukasin zinde 53, Bastine-i Nikola der yed-i Vuksan 53, Bastine-i Nikola der yed-i Herak 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Herak 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 31

Cizye: 1643.

                 NAHIYE-i MALONSICI

                Mahalle-i Kosic tabi'-i o

Nika Boja musellem, Djuro Radovan 53, Vuceta Radovan 53, Lako Nika 53, Nikola Nika 53, Vukac Niksa 53, bive Milica 53, Ratko ( Radko) Vukoje ( Vukota?) 53, Vuk Vuk 53, Petro Vuk 53, Vuksan Vuk 53, Vuceta Vuk 53, Vujadin Radasin53, Herak Radasin 53, Radovan Milorad 53,

f.11 Djuro Duka 53, Marko Duka 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) der yed-i Nika 53, Bastine-i Vuk der yed-i Nika 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 19

Cizye: 10007.

str. 29

                Mahalle-i Bjelocani, (40) tabi'-i o

Vuk Vuceta 53, Vukosav Radosav 53, Vukosav Vuksan 53, Nikola Vuk 53, Vuksan Mitoman ( Mijoman?) 53, Vukic Rado 53,  bive Radosava 53, Radonja Branko ( Brajko, Bratko?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 8

Cizye:424.

                Mahalle-i Spuz ( Ispuj), tabi'-i o

Djuro Djurina (?) 53, Vuk Vuksan 53, Djuric Gorjanac 53, Radosav Milko 53, Latko Ostoja 53, Stjepan (Istepan) Vuk 53, Radoman Radun 53, Bastine-i Zivko der [yed-i] Djura 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 8

Cizye: 424.

                Mahalle-i Bogisici, tabi'-o

Bojko Bozidar 53, Vuk Aleksa 53, Vuk Vukoje ( Vukota) 53, Radosav Vuk 53, Radonja Vuk 53, Radonja Zivko 53, Radonja Danic 53, Vukosav Bojko 53, Radonja Stanic ( Stajic?) 53, Bozidar Vukoje ( Vukota?) 53, Milko Koja 53, Ivan Radovan 53, Aleksa Vuk 53, Ratko ( Radko) Vuksan 53, Nikola Danic 53, Vuksan ...( ...?) 53, Radic Radun 53, Bastine-i pop Nikija der yed-i Bojko 53, Bastine-i pop der yed-i Bojko 53, Bastine-i Radelja der yed-i Bojko 53, Bastine-i Djuro der yed-i Bojko 53, Bastine-i Kolica (?) der yed-i Bojko 53, Bastine-i Dobrilo der yed-i Bojko 53, Bastine-i Bogdan der yed-i Vuk 53, Bastine-i Aleksa der yed-i Vuk 53, Bastine-i Radonja der yed-i Radasin 53, Bastine-i Stoja ( Istoja) der yed-i Radonja 53, Bastine-i Borko ( Bozko?) der yed-i Radonja 53, Bastine-i Ivanis der yed-i Aleksa53, Bastine-i Vukic der yed-i Jela (?) 53, Bastine der yed-i Jela (?) 53, Bastine der yed-i Jela (?) 53, Bastine der yed-i Jela (?) 53, Bastine der yed-i Jela (?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 35

Cizye: 1855.

f.11v       Mahalle-i Radonjici, tabi'-i o

Vukic Bozidar 53, Gorjanac Bozidar 53, Lalica Bojko 53, Vukasin Milisa 53, Vukasin Ostoja 53, Bastine-i Djuro der yed-i Vukic 53, Bastine-i Djuro der yed-i Vukic 53, Bastine-i Radenko der yed-i Vujaca (?) 53, Bastine-i ... ( ...?) der yed-i Radosav 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 9

Cizye: 477.

                Mahalle-i Grlov Kuk, (41) tabi'-i o

Ivko Nikola 53, Stjepan ( Istepan) Nikola 53, Bastine der yed-i o 53, Vuksan Nikola 53, Vukasin Ivanis 53, Radic Vojko ( Vitko) 53, Radivoj Radelja 53, bive Stana ( Istana) 53, Djuro Radic 53, Vuksan Milis 53.

Yekun-i hane: 10

Cizye: 530.

                Mahalle-i Pavlovici, tabi'-i o

Djuro Ivanis 53, Petras Ivanis 53, Vuja ( Voja?) Ivanis 53, Vuk Bojko 53, Gvozden Bojko 53, Ivanis Bojko 53, Rasko ( Rasko?) Vuk 53, Vujan Vuk 53, Vuk Sredoca (?) 53, Nikola Stradija ( Istradiya) 53, Bastine-i Djuro der yed-i Petras 53, Bastine-i Mirco der yed-i Vuk 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

Cizye: 636.
-------------------------------
(40) TD 499: .....
(41) U povelji Djurdja Crnojevica iz 1492 ( Spomenik SKAN XLVII, 15) Grlov Kuk. Verovatno danasnji Grlic

str. 30

                Mahalle-i Vladovici, tabi'-i o

Vuceta Radosav 53, Vukasin Ljesko 53, Vukasin Radun 53, Stjepan ( Stipan ) Ljum ( ?...?) 53, Ursal Ljum ( ?...) 53, Vito (?) Ljum ( ?...?) 53, Vuksan Ljum (?...?) 53, Vuk Milko 53, Djurdjic Milko 53, Bastine-i Luzas (?) der yed-i Vukasin 53, Bastine-i Ursal der yed-i Vukasin 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 11

Cizye: 583.

                Mahale-i Ljesevici 53, tabi'-i o

Radosav Milko 53, Vojko ( Vitko?) Jovan 53, Vuk Djurica 53, Vuksan Dancul 53, Djuro Vuk 53, Dancul Djuro 53, Vuk Vuk 53, Radosav Kole 53, Milojica Vucerin 53, Vulija Kole 53,

 f.12 Vuceta Rasko ( Rasko) 53, Vuceta Vukasin 53, Vucko Vucerin 53, Vukasin Rado 53, Vukic Radun 53, Bastine-i Miladin der yed-i Radosav 53, Bastine-i Ljes der yed-i Milajac 53, Bastine-i Rado der yed-i Vuceta 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 18

Cizye: 954.

                Mahalle-i Jednosi, tabi'-i o

Vuksan Ratko ( Radko) 53, Radonja Vukic 53, Vukic Ratko ( Radko) 53, Milko Petrasin 53, Radic Vuceta 53, Vukic Radun 53, Vukomir Vucko 53, Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Vukija 53, Bastine-i pop der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine-i pop Vukosav 53, Bastine-i Milan Gljivica ( ?...)53, Bastine-i Bradan (?) der yed-i Djuro 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

Cizye: 636.

                Mahalle-i Luznica, tabi'-i o

Dobrac Radovan 53, Vujin ( Vojan?) Radovan 53, ... ( ?...) Radovan 53, Vukoman Vukosav 53, bive Mira 53, Milj (?) Vukic 53, Bastine-i Bogisic der yed-i Dobrac 53, Bastine-i Bojo der yed-i Vujin ( Vojin?) 53, Bastine-i Ivanja der yed-i Petro 53, Bastine-i Dobrac der yed-i ... ( ...?) 53, Djuras Vukosav 53, Bastine-i Radojlo der yed-i Djuras 53, Bastine-i Radinja der yed-i Djuras 53, Bastine-i Marija der yed-i Vukman 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 14

Cizye: 742.

                Mezra'a-i Moranja (41a) Ber vech-i maktu'. 'An (?) gebran-i Malonsic be her sal sikke-i hasene ifrenciyye 12. Minha baki hasene 6.
                Mezra Moranja. (41a) Odsekom. Od nevernika Malonsica svake godine 12 mletackih dukata. Od toga preostalo 6 dukata.
                Hassa cayir ki Senokos (?) (42) demekle meshurdir ve diger cayir Dolak (?) (43) ve diger Cayir Berirad (44) ve diger cayir Clanova (?) (45) demekle ma'rufladir. Zikrolunancayirlar fi sene 180.
                Hasa livada koja je poznata kao Senokos (?) (42), druge livade koje su poznate kao Dolak(?) (43), Berirad (44) i Clanova (?) (45). Spomenute livade godisnje 180 (akci).
--------------------------
(41a) Vidi prim. 40 kod drugog deftera.
(42) TD 122: ..... Senogos, Sinogus; TD 499 isto.
(43) TD 499: .... Dolava.
(44) TD 122 i TD 499 jasno ....
(45) TD 499: .... Celapova, Hlapova.

str. 31

                 Karye-i ... ( ...) (46)

Nikola Jaro ( Baro?) 53, Stjepko ( Istyepko) Radun 53, Stjepan ( Istepan) ...(..., Bitedos?) (47) 53, Radojica Ivan 53, Radovan Janko 53, Marko Ivan 53, Radunko Stjepan ( Istepan) 53, Milko Stjepan (Istepan) 53, Djuras Petro 53, Radosav Vukasin 53, Radonja Dimitrije 53, Nikola Vojko ( Vitko?) 53, Vuksan Radic53, Radonja Djurdje ( Djordje?) 53, Vukasin Stjepan ( Istepan) 53

f.12v       Bastine-i Nikola der yed-i Stjepko ( Istyepko) 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) der yed-iStjepko ( Istyepko) 53, Bastine-i Dabiziv der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Bogdan der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) der yed-i Lujazko ( ...?) 53, Bastine-i Vuksan der yed-i Radivoj 53, Bastine-i Djuras der yed-i Djuras 53, Bastine-i Ivanica der yed-i Vuksan 53, Bastine-i Djuric der yed-i Vuksan 53, Bastine-i Vucerina der yed-i Nikola 53, Bastine-i Petrinja (?) der yed-iDjuric 53, Bastine-i Petrinja (?) der yed-i Radosav 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 27

Cizye: 1431.

                Karye-i Kalodjurdjevici

Jovan Milanko ( Milajko?) 53, Dragic Bojko 53, Vukosav Vuk 53, Radonja Djurdje ( Djordje) 53, Pavlic Boro ( Bozo) 53, Radonja Bozidar 53, Radosav Radohna 53, Vuceta Stjepan ( Istepan) 53, Vojko (Vitko?) Janko 53, Vukasin Ratko ( Radko) 53, bive Mara 53, Vukoje ( Vukota?) Dobrinja 53, bive Vukosava 53, Bastine-i Djuras der yed-i Tomas 53, Bastine-i Milanko ( Milajko?) der yed-i Ivanis 53, Bastine-iVucin der yed-i Vukosav 53, Bastine-i Boric der yed-i Radonja 53, Bastine-i Pavlic der yed-i Vukasin 53, Bastine-i Bogdan der yed-i Vukasin 53, Bastine-i Radonja der yed-i Pavlovic 53, Bastine-i Radic der yed-i Mara 53, Bastine-i Brana ( Braja?) der yed-i Andrija 53, Bastine-i Dub (?) der yed-i Nikola 53, Bastine-i Vujica der yed-i Vojko 53, Bastine-i Vukoje ( Vukota?) der yed-i Vuk 53, Bastine-i Ivan der yed-i Radosav 53, Bastine-i Olivera der yed-i Jela (?) 53, Bastine-i Pavlo der yed-i Gvozden 53, Bastine-i Danko der yed-i Vukosav 53, Bastine-i Vuceta der yed-i Djuro 53, Bastine-i Golub zinde 53, Bastine-i Vukic der yed-i Radic 53, Bastine-i Pavlic zinde 53, Bastine-i Domovic ( Domotic?) der yed-i Pavlic 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der [yed-i] Ivanis 53, Bastine-i Gorjanac ( der) zinde 53, Bastine Stojko ( Istoyko) der yed-i Radinko 53, Bastine-i Djuro der yed-i Bogdan 53, Radic Djuro 53.

Yekun'-i hane ma'a bastine: 39

Cizye: 2067.

                Karye-i Zagreda

Nika Milko 53, Vuk Milak 53, Radoman Djuran 53, Stjepan ( Istepan) Ratko ( Radko) 53, Radonja Bozidar 53, Milko Bogdan 53, Radosav Milko 53, Vasko Radun 53, Radosav Gorjanac 53, Pavlic Bratic (Brajic?) 53, Bastine-i der yed-i Milic53, Bastine-i Ivanis der yed-i Djuran 53, Bastine-i Ivanis der yed-i Boran (Bozan?) 53, Bastine-i Radosav der [yed-i] Vukman 53, Bastine-i Vuceta der yed-i ... (...?) (53),

Yekun-i hane ma'a bastine: 15

Cizye: 795.
--------------------------
(46) U svim poznijim defterima ...., sto se moze citati Zver, Zor, Zur, Ziver itd. Moglo bi se citati i ... Zur, Zor, Ziver, Zuz, Zivez idt. U povelji Djurdja Crnojevica od 4. novembra 1942. godine ( Spomenik SKAN XLVII, 14) jedan od vlastele se zove Zor Sudinovic.
(47) Ovo je hipoteticno citanje. Bio bi porijeklom iz Kuca ( vidi: Radovi Naucn. dr. BiH II, 174).

 str. 32

 f.13                NAHIYE-i PLJESIVCI

            Mahalle-i Povije, tabi'-i o

Radosav Vulija ( Vuleta?) 53, Vuk Radelja 53, Ivan Djurdje ( Djordje?) 53, Herak Djurdje ( Djordje?) 53, Vuk Stjepan ( Istepan) 53, Vuk Radosav 53, Nikola Djurin 53, Radovan Djurin 53, Radonja Djurin 53, Bogdan Ivan 53, Radic Lukajac (?) 53, Bogdan Bogavac 53, Stjepan ( Istepan) Radun 53, Stoja ( Istoya) Radosav 53, Mitrilo Radovan 53,Radovan Bogdan 53, Radosav Bogavac 53, Radonja Radovan 53, Nikola Radovan 53, Radic Radovan 53, Vuksan Radun 53, Radonja Bratan ( Brajan?) 53, Bastine-i Bozidar der yed-i Radosav 53, Bastine-i Vukasin der yed-i Radivoj 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 24

Cizye: 1272.

                Mahalle-i Gostovici, (48) tabi'-i o

Djurdje ( Djordje?) Drago 53, Lazar Drago 53, Stjepan ( Istepan) Drago 53, Djuras Drago 53,b Bastine-i der yed-i Stradija 53, Todor Radovan 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 6

Cizye: 318.

                Mahalle-i Cerova, tabi'-i o

Petro Borko ( Bozko?) 53, Ivanis Pavlo 53, Radic Ivan 53, Djuro ... ( ...?) 53, Nikola ... ( ...?) 53, Radic Ilija 53, Radelja .... ( ...?)  53, Stjepan ( Istepan) Vuk 53, Stjepan ( Istepan ) Vucic 53, ... ( ...?) Vuksal 53, Nikola Luca 53, Radosav Radiman 53, Gostis (?) Radiman 53, Nikola Boro ( Bozo?) 53, Radonja Vitomir 53, Radic Vukosav 53, Nikola Radovan 53, Vukosav Radovan 53, Vukas Janko 53, Vlatko ( Vladko) Vuk 53, Jovan Bozidar 53, Radosav Rado 53, Vukman Janko 53, pop Marko 53, Petar pop 53, Ivan Nikac 53, Matija pop 53, Vlatko ( Vladko) pop 53, Radonja Ilija 53, Radovan Ilija 53, 

f.13.v      Radelja Bogavce 53, Vujica Radic 53, Jovan Vujas (?) 53, Ivan Tomas 53, Bozidar Janko 53, Kole Ilija 53, Radivoj Radelja 53, Radivoj Ivan 53, Bastine-i Radivoj der [yed-i] Vujac 53, Bastine-i Djordje ( Djurdje?) der yed-i Radic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 40.

Cizye: 2120.

                Mahalle-i Sterovici (?....), (49) tabi'-i o

Djuro Radovan 53, Ivanis Radoman 53, Radovan Vitomir 53, Radosav Vitomir 53, Latinko Radun 53, Radonja Radihna 53, Nika Nikola 53, Radivoj Radiman 53, Radic Radosav 53, Ratko ( Radko) Radoman 53,Radic Radelja 53, Bastine-i Oceta der yed-i Nika 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

Cizye: 636.

                Mahalle-i Drenovstica, tabi'-i o

Radonja Lozan 53, Rasko Berisal 53,Radic Radovan 53, Jovan Bogdan 53,Stjepan ( Istepan) Vuksal 53, Dragic Radic 53, Niko ( Petko?) Ivan 53, Radonja Radelja 53, Nikola Radosav 53, Milko Vasko 53, Radovan Vucerin 53,  Vojko ( Vitko?) Vucerin 53, Ivanis Rado 53, Zivko Rado 53, Radosav Bogosal 53, Vuksal Radosav 53,Bastine-i Vidak der [yed-i] Milija ( Mileta?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 17

Cizye: 901.
------------------------------
(48) Sada G o s t o j e v i c i.
(49) Mozda Sterovici. TD 122: .....; TD 449; .... Usterovic, Osterovic.

 str. 33

                Mahalle-i Rt (?), (50) tabi'-i o

Vidak Zivko 53, Radovan Bogdan 53, Vojko ( Vitko?) Bogavac 53,

Yekun-i hane: 3

Cizye: 159.

                Mahalle-i Milovici, (51) tabi'-i o

Radivoj Radovan 53, Bogulin Rado 53, Vucic Berihna 53, pop Pokraj 53, Radosav pop 53,  Radic pop 53, Rasko ( Resko) Radonja 53, Stjepan ( Istepan) Vojko ( Vitko?) 53, .... (?...?) Radovan 53, Djuras Radovan 53,

f.14          Stjepan ( Istepan) Martin 53, Bastine-i Radohna der [yed-i] Rasko ( Resko?) 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

Cizye: 636

                Mahalle-i Vitasovici tabi'-i o

Vukodrag Djurdje ( Djordje?) 53, Djuro Vitomir 53, Ivan Radihna 53, Dabiziv Radihna 53, Vlatko (Vladko) Vukodrag 53, Nika Ivan 53, bive Radosava 53, VukodragRatko ( Radko) 53.

Yekun-i hane: 8

Cizye: 424.

                Mahalle-i Do tabi'-i o

Rasko ( Resko?) Nikola 53, Stjepan ( Istepan) Radovan 53, Nikola Radovan 53, Radic Radovan 53, Lazar Radovan 53, Radosav Vojko ( Vitko?) 53, Stjepko ( Istyepko) Ivko 53, Radelja Brajin ( Bratin?) 53, Vukman Radimio (?) 53, Ratko ( Radko) Bogic 53, Radonja Radosav 53, Milun Radimio (?) 53, Radosav Kojin 53, Radiman Vuksal 53, Bratan ( Brajan?) Radasin 53, Bastine-i Vukas der yed-i Stjepan (Istepan) 53, Bastine-i Vuksal der yed-i Ivkovic 53, Bastine-i Strahinja der yed-i Zivko 53, Bastine-i Milko der yed-i ehl-i karye 53. Bastine-i Stoja ( Istoja) der yed-i Stjepko ( Istyepko) 53, Bastine Radovan der [yed-i] ehl-i karye 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 21

Cizye: 1113.

                Mahalle-i Zagorak tabi'-i o

Stjepan ( Istepan ) Radovan 53, Pavle Rasko ( Rasko?) 53, Radosav Gostis (?) 53, Stjepan ( Istepan) Ivan 53, Vuk Rajno 53, Vito Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radonja Radoman 53, Vojko ( Vitko?) Nikola 53, Vuksan Stjepan ( Istepan ) 53, Vulica Stjepan ( Istepan) 35, Stjepan ( Istepan ) Djuras 53, Vuceta Radovan 53, Radonja Kojin 53, Niko ( Petko?) Petro 53, Stjepan ( Istepan) Pavlo 53, Bozidar Gorjanac 53, Nikola Dabor (?) 53, Nika Dragisa 53, Herak Vojko ( Vitko?) 53, Bozidar Vojko ( Vitko?) 53, bive Jela 53, Vukosav Vuk 53, bive Ivana 53, Vukas Strahinja 53, Jovan Djuric 53.

 f.14v       Branko ( Brajko, Bratko?) Pavlo 53, Bastine-i Radovan der yed-i Vuk 53, Bastine der yed-i Miloje 53, Bastine-i Radonja der yed-i ... 53, Bastine-i Vuceta der yed-i Nikola 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 30

Cizye: 1590.

                Mahalle-i Bogomilovici, tabi'-i o

Gorjanac Milan 53, Djurdje ( Djordje?) Milan 53, Vukasin Radun 53, Vucetic Vuksan 53, Radosav Radovan 53, bive Stanisava 53, Dragic Ivan 53, Vukodrag Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radin Rasko (Rasko?) 53, Bogdan Milija ( Mileta?) 53, Nikola Oliver 53,
------------------------
(50) TD 122: ...., TD 499: .... . Sada postoji Reka Glavica. Da li je to mjesto Ranci kod Bolice ( BP, 302).
(51) TD 499: ..... Milojevici. Sada  M i l o j e v i c i.

 str. 34

Djuro Oliver 53, Bozidar Pavlo 53, Vujadin Lazar 53, Radic Lazar 53, Djuro Oliver 53, Radic Delan 53, Radosav Delan 53, Radonja Ostoja 53, Radonja Vitomir53, pop Radosav53, Nikola Delan 53, Bastine-i Radic der yed-i Gorjanac 53, Bastine-i Dimitras der yed-i Vuk 53, Bastine-i Danic der yed-i Gorjanac 53, Bastine-i Radonja der yed-i Vujadin 53, Bastine-i Ivko der yed-i Radosav 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 27

Cizye: 1431.

                Mahalle-i Vitkovici, (52) tabi'-i o

Vojko ( Vitko?) Ugljesa 53, Duka Ivanis 53, Djuro Stojan ( Istoyan) 53, Stjepan ( Istepan) Vuksal 53, Vucin Vuceta 53, Vuksan Vukodrag 53, Vojko ( Vitko?) Ilija musellem, Vuksan Stjepan ( Istepan) 53, Radosav Vucerin 53, Bozidar Radosav 53, Ivanis Bogo 53, Petro Milas 53, Radosav Zivko 53, Radosav Zivko 53, Nikola Djurin 53, Djuro Bogdan 53, Djurin Bogdan 53, Vukodrag Radovan 53, Milic Vuksal 53,

Radic Vukasin 53, Radovan Ratko ( Radko) 53, Suleyman ( ...?) Boro ( Bozo?) 53, Mikola Milak 53, Stjepan ( Istepan) Dabiziv 53, Radosav Radun 53, Nikola Nikola 53, Djuro Lale 53, Vuk Mihic ( Micic) 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Bojko 53, Latko Zivko 53, Vojko ( Vitko?) Zivko 53, Vuk Radosav 53, Vukasin Vucko 53, Bastine-i Ugljesa der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Bozidar der yed-i Stjepan ( Istepan ) 53,

 f.15           Bastine-i Bozidar der [yed-i] Milic 53, Bastine-i Mitoman ( Mijoman?) der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der [yed-i] Djuro 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Vuk 53.

Yekun-i hane ma'a bastine 39 (53)

Cizye: 2067.

                Mahalle-i Cirkva-i Zir ( Dolnja crkva ? (54))

Radic Ilija 53, Nikola Ilija 53, Rasko ( Rasko?) Ilija 53, Radic Ilija 53, Radovan Petro 53, Stjepan (Istepan) Radovan 53, Radic Petro 53, Dragic Slavko ( Islavko) 53, Bastine der yed-i Radic 53, Bastine-i Radelja der yed-i Radovan 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 10

Cizye: 530.

                Mahalle-i Hrskovic ( Hrckovic ?) (55) ( .... ili ....?), tabi'-i o

Branko ( Brajko, Bratko?) Vucko 53, Djurdje ( Djordje) Vucko 53, Ivanis Bogdan 53, Vucko Bogdan 53, Nikola Herak 53, Radonja Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radosav Djurdje ( Djordje?) 53, Nikola Branko (Brajko, Bratko?) 53, Bastine-i Danic (?) der [yed-i] ehl-i karye 53, Bastine-i Danic (?) der [yed-i] ehl-i karye 53, Bastine-i Vuk der yed-i Nikola 53, Bastine der yed-i Vojko ( Vitko?) 53, Bastine-i Nikola der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Petro der [yed-i] Djurija ( Djurina?) 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Latinko 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Vujadin 53, Bastine der yed-i Radovan 53, Bastine-i Ala'ddin (56) 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 18

Cizye: 954.

                Karye-i Ozrihnici (57)

Janko Delan (?) musellem, Bozidar Selak 53, Duka Radic 53, Vuksan Radic 53, Andrija Bozidar 53, Radivoj Ratko ( Radko) 53, Nikolica Vukic 53, Radivoj Milko
----------------------------
(52) TD 499: .... Vitkovici ( vidi BP, 316, 322).
(53) U zbir kuca i bastina je uvedeno i muselem, pa je zaracunata i dzizja i na muselema.
(54) TD 499: ..... Cirkva Zir = Donja Crkva.
(55) TD 499: ..... Herackovici.
(56) Tesko je reci da li je ovdje muslimansko ime ili ime Aladin, koji postoji u Crnoj Gori. Vidi prim. 60.
(57) Ovde prestaje popis pravih Pjesivaca. U TD 122 i u poznijim defterima odavde pocinje nahija Cetinje.

 str. 35

53, Drago Danic 53, Oliver Oko ( Ivko?) 53, Karadjoz Kovac (58) 53, Ivko Radelja 53, Radonja Radelja 53, Radic Borisko 53, bive Janka 53, Todor Bogdan 53, Nikola Vlatko ( Vladko) 53, Rasko ( Rasko) Radin 53, Bojko Djuro 53, Cavus (?) Djurko 53, Vidajac (?) Petricko 53, Radic Vukosav 53, Branimil ( Bratimil?) Bogdan 53, Radosav Herak 53, Vojko ( Vitko?) Djurdje ( Djordje?) 53, Stjepan ( Istepan) Djurdje (Djordje?) 53, Djuro Stjepan ( Istepan) 53, Bogdan Stjepan ( Istepan ) 53, Vuk Palic (?) 53, Bogavac Danko 53,

 f.15v Milak Dabiziv 53, Batric Vlad 53, Djuro Bojko 53, Bratic Branimil ( Bratimil?) 53, Radovan Radojica 53, Vuksan Zuja (?) 53, Vidjac (?) Radun 53, Vidjac (?) Vuksan 53,

Yekun-i hane: 37

Cizye: 1961.

                Karye-i Cuce

Radonja Stjepan ( Istepan) 53, Radelja Radovan 53, Stjepan ( Istepan) Vukosav 53, Ratko ( Radko) Bogosav 53, Radosav Bogic 53, Radic Mirceta 53, Milj (?) Djurica 53, Berisal Djuric 53, Vuk Djuric 53, Danko Milas 53, Radic Danko 53, Novak ( Jovak?) Gojcil 53, Nikola Gojcil 53, Radovan Kalodjurdjevic 53, Dobrilo Niko ( Petko?) 53, Stjepan ( Istepan) Gojcil 53, Djurdje ( Djordje) Niko ( Petko?) 53, Ratko (Radko) Damjan 53, Branko ( Brajko, Btako?) Damjan 53, Vukas Damjan 53, Milko Vucko 53, Vukoje (Vukota?) Milko 53, Radic Radovan 53, Milija ( Mileta?) Radovan 53, Radosav Radasin 53, Vukasin Stanko ( Istanko) 53, Djurdje ( Djordje?) Radenko 53, Niko ( Petko?) Radenko 53, Latko Djon 53, Radelja Djon 53, Djujko Djon 53, Radic Radiv 53, Damjan Milirad 53, Vukic Bor (?) 53, Djuro Bor (?) 53, Radosav Djurdje ( Djordje?) 53, Vukasin Djurdje ( Djordje?) 53, Bratic ( Brajic?) Djurica 53, Vukman Bor (?) 53, Milko Ivanis 53, Danko Rajko ( Ranko?) 53, Vukic Vlad 53, Nikac Vojin (?) 53, Ratko ( Radko) Vojin 53, Branisav .... ( ...?) 53, Rado Berisal 53, Radelja Borjak ( Bozjak?) 53, Ivan Radic 53, Radivoj Vlatko ( Vladko) 53, Radic Vujica 53, bive Milica 53, Radonja Delan 53, Oliver Delan 53, Radosav Radovan 53, Bastine-i Mitoman ( Mijoman?) der yed-i Radic 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) dey yed-i Vidak 53, Bastine der yed-i Dobrilo 53, Bastine-i Koja der yed-i Milko 53, Bastine-i Milibran der yed-i Milija ( Mileta?) 53, Bastine-i Vukac der yed-i Radosav 53, Bastine-i Joko der yed-i Vukasin 53, Bastine-i Djurko der yed-i Dimitar 53, Bastine-i Vitomir der yed-i ... ( ...?) 53, Bastine-i Todor der yed-i Milko 53, Bastine-i Gorinka (? ...) ( der yed-i) zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 65

Cizye: i 3443 ( treba 3445).

 f.16          Mahalle-i Vojnovici, (59) tabi'-i o

Rasko ( Rasko?) Radun 53, Vukasin Nikola 53, Radic Kotlo (?) 53, Bojko Vuksan 53, Milj (?) Nikola 53, Djuro Pavlo 53, Vulija ( Vuleta?) Vlatko ( Vladko) 53, Dabiziv Vlatko ( Vladko) 53, Stjepko ( Istyepko) Vlatko ( Vladko 53, Milko Djon 53, Vuk Djuras 53, Vukasin Nikola 53, Radic Dobrilo 53, Bastine-i Bojko der yed-i Vuksan 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 14

Cizye: 742.
 --------------------------
(58) Pise: ...., sto se moze citati ... . To citanje je donekle hipoteticno. Ali, ako se tako desifruje, ako se to citanje primi kao tacno, ostaju, ipak, pitanja: Da li je "Karagoz" ime ili nadimak jednog muslimana, ili je to na turski preveden nas izraz " crnooki"? Da li " Kovac" znaci da je "Karagoz" kovac ili mu je otac bio kovac, ili mu je prezime Kovacevic. Uporedi prim. 66 kod drugog deftera.
(59) Pisano bez tacaka, ali u TD 367: ... . Mozda Vojinici, sada u Kcevu.

 str. 36

                Mahalle-i Aladinevici ( ....) (60), tabi'-i o

Branisav Vojko ( Vitko?) 53, Duka Vojko ( Vitko?) 53, Radic Vucijal 53, Djurin Todor 53, Milivoj Radosav 53, Mlados Radosav 53, Radosav Vucerin 53, Radic Dabiziv 53, Vukosav Todor 53, Ivan Todor 53, Vuja ( Voja?) Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Nikola Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Brajic Radin 53, Miladin Radin 53, Nikola Brajic 53, Ratko ( Radko) Dabiziv 53, Radic Stjepan ( Istepan) 53, Djurko Stjepan ( Istepan) 53, Radelja Djuro 53, Rasko Dabiziv 53, Bastine-i Talija ( ?) der yed-i Vuja ( Voja?) 53, Bastine-i Milanko ( Milajko?) der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Vujadin der yed-i Radic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 23

Cizye: 1219.

                Mahalle-i Mijoman ( ? ...), (61) tabi'-i o

Milic ... ( ...?) 53, Milivoj ... ( ...?) 53, Vucko Milorad 53, Bojko Milorad 53, Radonja Djurdje ( Djordje?) 53, Danic Jokica (?) 35, Radiman Jokica (?) 53, Bojko Lukajac 53, Vukasin Balto (?) 53, Vuk Balto (?) 53, Vucko Milorad 53.

Yekun-i hane: 11

Cizye: 583.

                Mahalle-i Bukovik (?), (62) tabi'-i o

Stjepko ( Istyepko) Dobrilo 53, Radic Radenko 53, Vlatko ( Vladko) Radenko 53, Bogdan Bojko 53, Bratan ( Brajan?) Ratko ( Radko) 53, Borjanic Gostis (?) 53, Vuja ( Voja?) Gostis (?) 53, Latko Borjanic 53, Radovan Boric 53, Djuro Bojko 53, Vuksan Ostoja 53.

Yekun-i hane: 11

Cizye: 583.

 f.16v       Mahalle-i Milovici, (63) tabi'-i Cuce

Stjepan ( Istepan) Ala'ddin 53, Nikola Radelja 53, Ivan Nikola 53, Djuro Milko 53, Djurin Zivko 53, Milos Zivko 53, Vlatko ( Vladko) Berisal 53, Radovan Berisal 53, Radosav Berisal 53, Nikola Bor (?) 53, Vukosav Bor (?) 53, Radosav Bor (?) 53, Vukman Bor (?) 53, Vojko ( Vlatko?) Vukosav 53, Vuk Bor (?) 53, Radic Bojko 53, Radivoj Bojko 53, Vukasin Bojko 53, Radic Miletic (?) 53, Bastine-i Djurdje (Djordje) der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Radiman der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Milivoj der yed-i Radic 53, Bastine-i Bojko der yed-i Djura 53, Bastine-i Milivoj zinde 53, Bastine-i Berivoj zinde 53.

                Mezra'a-i Zagarac der kerye-i mezkur ber vech-i maktu' sikke-i hasene Ifrenciyye 4.
                Mezra Zagarac u spomenutom selu. Odsekom mletackih dukata 4. (64)

Yekun-i hane ma'a bastine: 25

Cizye: 1325.

                Karje-i Bjelice, mahhale-i Ljesev Stup

Vujas Radic 53, Ugljesa Vukic 53, Bozidar Vukic 53, Radonja Djurdje ( Djordje?) 53, Radic Niksa 53, Ivan Djurdje ( Djordje?) 53, Radosav Bozidar 53, Radiman Radic 53,
--------------------------
(60) Pisano kao da potice od muslimanskoga imena. TD 367: ....;TD 499: ... ( Aladdin). Bratstvo  A l a d i n   postoji u Ocinicima ( uporedi SCG, 325). Njihova tradicija ne zna o bilo kakvoj vezi sa Cucama.
(61) TD 122: .... (? Mijaminovic). Da li sadasnji Mijanovici?
(62) Moglo bi biti Bukvic, Bokovic itd.
(63) Sada postoje  M i l o v i c i    u Cucama, ali za sebe kazu da su doseljenici iz novijeg vremena (SCG, 698). Inace postoji Milov Do ( SCG, 646).
(64) Nije ovo usamljen slucaj da dosta daleke "mezre" pripadaju nekom"selu" ( uporedi: Dupilo i Gluhi Do).


 str. 37

Bojimir (?) Vitomir 53, Novak ( Jovak?) Vitomir 53, Radiman Vukic 53, Djurdje ( Djordje ?) Vukic 53, Vulac Vukac 53, Radic Vukoje ( Vukota?) 53, Ivan Vojko ( Vitko?) 53, Bastine-i Oceta (?) der yed-i Vujas 53, Bastine-i Medo der yed-i Radic 53, Bastine-i Rades [ der yed-i] Radiman 53, Bastine-i Bratulin der yed-i Radiman 53, Bastine der yed-i Radiman 53, Bastine-i Perinko zinde 53, Bastine-i Milos der yed-i Branko ( Brajko, Bratko) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 22

Cizye: 1166.

                Mahalle-i Predis, tabi'-i o

Vukosav Radun 53, Vuk Radun 53, Milko Brajin ( Bratin?) 53, Radovan Radosav 53, Radic Medo 53, Ugljesa Ratko ( Radko) 53, Radoca Radun 53, Radic Radosav 53, Bojko Rasko ( Rasko?) 53, Boric Rasko ( Rasko?) 53,

 f.17 Radic Radovan 53, Vucko Radoman 53, Radic Andrija 53, Rasko ( Rasko?) Rasko ( Rasko?) 53, Radelja Andrija 53, ( ostecen papir) Radenko 53, Bratic ( Brajic?) Obrad musellem, (65) Vulic Branko (Brajko, Bratko?) 53, Radic Lukajac 53, Djuro Radosav 53, Niko ( Petko?) Boric 53, Golub Dabiziv 53, Vukija Dabiziv 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Dabiziv 53, Radonja Aladdin (56) 53, Nikola Aladdin 53, bive Oliver 53, Radosav Vukac 53, Bastine-i Rado der yed-i Milko 53, Bastine-i Vukas der yed-i Radovan 53, Bastine-i Obrad der yed-i Radic 53, Bastine-i Djurin der yed-i Vucko 53, Bastine-i Ivanis der yed-i Vucko 53, Bastine-i Dobrilo der yed-i Jela 53, Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i Vukosav der yed-i Tihorad 53, Bastine-i Vukosav der [yed-i] ehl-i karye 53, Bastine-i Tihorad zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 37

Cizye: 1961.

                Mahalle-i Resno, (67) tabi'-i Bjelice

Vuksan Milko 53, Radic Bogija 53, Mitras Nikola 53, Dabiziv Nikola 53, Djurdje ( Djordje?) Vojina (?) 53, Milan Lale 53, Vojko ( Vitko?) Lale 53, Radelja Radosav 53, Radosav Vukosav 53, Zivko Petro 53, Dabiziv Petro 53, Lale Marko 53, Radosav Niko ( Petko?) 53, Lalic Vojko ( Vitko?) 53, Ivan Bogdan 53, Vucko Niko ( Petko?) 53, Vlatko ( Vladko) Radoman 53, Nikola Radiman 53, Stjepan ( Istepan) Milko 53, Radic Bratulin 53, Nikola Bratko ( Brajko, Bratko?) 53, Nikola Slajko ( Islayko) 53, Rasko ( Rasko?) Bozidar 53, Nikola Dabiziv 53, Radiman Ratko ( Radko) 53, Radonja Andrija 53, Stjepko ( Istyepko) Radosav 53, Bastine-i Vucko der yed-i Djura53, Bastine-i Milko der yed-i Vojko ( Vitko?) 53, Bastine-i Ivan der yed-i Ivko 53, Bastine-i Milak der yed-i Dabiziv 53, Bastine-i Dabiziv der yed-i Branisal 53, Bastine-i Slajko ( Islajko) der yed-i Radonja 53, Bastine-i Slajko ( Islayko) der [yed-i] Radonja 53, Bastine-i Milas der yed-i Stjepko ( Istyepko) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 35

Cizye: 1855.

                Mahalle-i Slatkovici, (68) tabi'-i o

Dabiziv Radelja 53, Vojko ( Vitko?) Radelja 53, Ratko ( Radko) Bozidar 53, Petro Bratan ( Brajan?) 53, Radiman Branko ( Brajko, Bratko?) 53f.17v       Radic Djuras 53, Milas Djuras 53, Radovan Danko 53, Radonja Danko 53, Stjepan ( Istepan) Danko 53, Bratic ( Brajic?) ... ( ...?) 53, Bastine-i Radic der yed-i Radic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

Cizye: 636.
----------------------------
(65) Kod njegovog imena prvo je upisano da daje dazbinu, pa je zatim upisano .... U zbiru kuca i bastina nije uzet u obzir, sto znaci da je upisan kao muselem.
(66) Vidi prim. 60.
(67) Sada  R e s n a.
(68) Sada severozapadni dio atara sela Ubli u Ceklicima  ( SCG, 527).

 str. 38

                Karye-i Teklici, mahalle-i Jezer ( napisano Jezur)

Nikola Danko 53, Ostoja Ivanis 53, Ratko ( Radko) Radelja 53, Ivanis Radelja 53, Bratan ( Brajan?) Radelja 53, Vitomir Vukac 53, Lalic Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radic Bozidar 53, Miljo Bozidar 53, Djurdje ( Djordje) Borkan ( Bozkan?) 53, Radosav Borkan ( Bozkan?) 53, Radonja Borkan ( Bozkan?) 53, Stjepan ( Istepan) Nikola 53, Radonja Radsin 53, Rasko ( Rasko?) Borkan ( Bozkan?) 53, Vukman Bozidar 53, Bastine-i Mihajac der yed-i Stoja ( Ostoja?) 53, Bastine-i Ivan der yed-i Lalic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 18

Cizye: 954.

                Mahalle-i Dragomil Do, tabi'-i o

Radic Djurdje ( Djordje?) 53, Vojko ( Vitko?) Stjepan ( Istepan) 53, Djurdje ( Djordje?) Stjepan (Istepan) 53, Milivoj Ilija 53, Bastine-i Lukajac der yed-i Radic 53, Bastine-i Stoja ( Ostoja?) der yed-i Vojko ( Vitko?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 6

Cizye: 318.

                Mahalle-i Ubli, tabi'-i o

Pavle Vukasin 53, Ilija Vukasin 53, Nikola Vukasin 53, Rasko ( Rasko?) Vukasin 53, Grgur Dabiziv 53, Martin Vlatko ( Vladko) 53, Vukasin Zivko 53, Srdan Pavlo 53, Vuk Bozidar 53, Bastine-i Vuksan der yed-i Danic 53, Bastine-i Ostoja der yed-i Boric 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 11

Cizye: 583 ( u rukopisu pogresno 586).

                Mahalle-i Vuci Do, tabi'-i o

Pop Rasko ( Rasko?) 53, Nikola Radosav 53, Sred ( ...?) Radosav 53, Stjepan ( Istepan) Niko ( Petko?) 53, Djurdje pop 53, 

f.18          Ivan Niko ( Petko?) 53, Djuro Petral 53, Dabiziv Dimitar 53, Boro ( Bozo?) Milija ( Mileta?) 53, Bastine-i pop der yed-i pop 53, Bastine-i Berisal der yed-i Dabiziv 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 11

Cizye: 583 ( u rukopisu pogresno 586).

                Mahalle-i Crni Vrh, tabi'-i o

Vojko ( Vitko?) Stjepan ( Istepan) 53, Radic Stjepan ( Istepan) 53, Ilija Vucko 53, Jela Vojko ( Vitko?) 53, Radic Vucko 53, Bastine der yed-i Radic 53, Bastine-i Radic der yed-i Jela 53, Bastine der yed-i Jela 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 8

Cizye: 424.

                Mahalle-i Kucista, tabi'-i o

Radonja Nikola 53, Bojko Danko 53, Radonja Danko 53, Dimitar Danko 53, Radosav Danko 53, Radic Ilija 53, Latko Ilija 53, Radosav Radohna 53, Stjepan ( Istepan) Radojica 53, Ivan Pavlo 53, Bojko Radovan 53, Radic Gojcin 53, Djujko Ratimil (?) 53, Mihajac Ratimil (?) 53, Milko Milija ( Mileta?) 53, Ivan Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Bogdan Teklic 53, Bastine-i Perunija (?) der yed-i Radosav 53, Bastine-i Mijocin der yed-i Radic 53, Bastine-i Ivan der yed-i Milko 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 20

Cizye: 1060.

                Mahalle-i Vojkovici, tabi'-i o

Ivan Stanko ( Istanko) 53, Stjepan ( Istepan) Rasko ( Rasko) 53, Niko ( Petko?) Bozidar 53, Radosav Dobrinko 53, Radic Zivko 53, Ivan Djurina ( Djurija?) 53, Djurdje Milic 53, Bastine-i Vuksal der yed-i Ivan 53, Bastine-i Bratan ( Brajan?) der yed-i Stjepan ( Istepan) 53,

 str. 39

Bastine der yed-i Niko ( Petko?) 53, Bastine der yed-i Radosav 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 11

Cizye: 586. ( treba: 583).

                Mahalle-i Jabukov Do, (69) tabi'-i o

 f.18v       Vukic Pejo (?) 53, Bozidar Radosav 53, Nikola Milic 53, Bastine-i Nikav der yed-i Vukic 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Vukic 53, Bastine-i Stojin ( Istoyin) der yed-i Bozidar 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der yed-i Radin 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 7

Cizye: 381. ( treba: 371).

                Mahalle-i Krajnji Do, tabi'-i o

Pavle Bogdan 53, Petro Ivanis 53, Petro Pavlo 53.

Yekun-i hane: 3

Cizye: 159.

                Mahalle-i Ivkovici, (70)

Radic Pavlo 53, Stjepko ( Istyepko) Bozidar 53, Ivanis Niko ( Petko?) 53, Bojko Oliver (?) 53, Vojko (Vitko?) Ivanis 53, Dabiziv Ivanis 53, Danic Mihajac 53, Ivanis Mihajac 53, Bastine-i Kojan ( Gojan?) der yed-i Dabiziv 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 9

Cizye: 477.

                Mahalle-i Milovici, (71) tabi'-i o

Vukas Milovic 53, Pavle Stjepan ( Istepan) 53, Radic Ilija 53, Mijocic ( Mitocic?) Ratimil 53, Stjepan (Istepan) Radovan 53, Bozidar Djurdje ( Djordje?) 53, Djurdje ( Djordje?) Vukman 53, Nikola Danko 53, Vojko ( Vitko?) Djurdje ( Djordje?) 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Vukas 53, Bastine-i Stoja ( Ostoja?) der yed-i Vukas 53, Bastine-i Mijocin der yed-i Vujas (?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

Cizye: 636.

                Mahalle-i Petrov Do, tabi'-i o

Radic Borovina (?) 53, Vidak Borovica (?) 53, Vukac Medo 53, Vukas Novak 53, Ilija Bogdan 53, Bojko Bogdan 53, Bastine-i Milko der yed-i Vidak 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 7

Cizye: 381 ( treba 371)

                Mahalle-i Djurovici,(72) tabi'-i o

Vukosav Stoja ( Ostoja?) 53, Nikola Mihajac 53, Leka Radun 53, Andrija Radun 53, Radic Radun 53,

f.19 Pavle Radovan 53, Bastine-i Dobro der yed-i Nikola 53.

                Mezra'a-i ... ( ...? Kuca?) der kerye-i mezkur ber vech-i maktu' sikke-i hasene Ifrenciye 3.
                Mezra Kuca (?) u spomenutom selu. Odsekom mletackih dukata 3.

Yekun-i hane ma'a bastine: 7

Cizye: 381 ( treba 371)
------------------------
(69) U Ceklicima imaju dva dola po imenu Jabuka ( SCG, 530, 537).
(70) U Krajnjem Dolu postoji lokalitet Ikovici ( SCG, 509).
(71) Sada Milijevici.
(72) Uporedi: SCG, 523.

str. 40

                Karye-i Njegusi, mahalle-i Radicevici (73)

Aleksa Bozidar musellem (74), Bogdan Radovan 53, Petro Aleksa 53, Stjepan ( Istepan) Djuro 53, Aleksa Djuro 53, Stjepko ( Istyepko) Vojko (Vitko?) 53, Radic Radun 53, Lalija Vojko ( Vitko?) 53, Djurdje ( Djordje?) Radovan 53, Vojko ( Vitko?) Stjepan 53, Radic Ratko ( Radko) 53, Aleksa Mihajac 53, Vukic Radic 53, Vukas Djurdje 53, Radosav pop 53, Vucic Todor 53, Vuceta Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Djuro Ratan ( Rajan?) 53, Nikola Miljo 53, Vucic Branko ( Bratko, Brajko?) 53, Vucko Bojko 53, Rasko ( Rasko?) Herak 53, Djurdje ( Djordje?) Nikola 53, pop Bogdan 53, pop Radic 53, pop Bozidar 53, Bratic ( Brajic?) Nikola musellem, Djuja Radic musellem , Djuras Radic musellem, (75), Stjepan (Istepan) Bozidar 53, Milj (?) Radovan 53, Niko ( Petko?) Dabiziv 53, Radic Radovan 53, Branko (Brajko, Bratko?) Nikola 53, Boro ( Bozo?) Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Bastine-i Bojko der yed-i Petro 53, Bastine-i Nikola der yed-i Radic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 33

Cizye: 2067 ( treba: 1749) (76)

                Mahalle-i Miocici, (77) tabi'-i o

Radoman Radovan 53, Nikola Radovan 53, Vuksan Vukasin 53, Radonja Boro ( Bozo) 53, Djurin Radovan 53, Stjepko ( Istyepko) Novak ( Jovak?) 53, Martin Vuka 53, Ratan ( Rajan?) Vukac 53, Vojko (Vitko?) Bogdan 53,  Radovan Bogda 53, Rasko Milas 53, Vucic Dabiziv 53, Vukic Radic 53, Nikola Vukac 53, Rado Jovis (...) 53, Vuk Jovis 53, bive Jela 53, Bastine-i Boran ( Bozan?) der yed-i Djurin 53, Bastine-i Vukas der yed-i Vucic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 19

Cizye: 1007

 f.19v       Mahalle-i Licomilici ( ili Lihomilici?) (78), tabi'-i o

Radonja Stjepan ( Istepan) 53, Niko (Petko?) Vucic 53, Vlatko ( Vladko) Vukas 53, Radic Aleksa 53, Ratko ( Radko) Rado 53, Radic Rado 53, Vuceta Rasko ( Rasko?) 53, Vuceta Rasko ( Rasko?0 53, Radonja Djurdje ( Djordje?) 53, Djurin Bozidar 53, Vuk Djuras 53, Radosav Vukas 53, Voja ( Vuja?) Rasko ( Rasko?) 53, Djuras Aleksa 53, Ivanis Dabiziv 53, Vukac Radosav 53, Djuro Ratko ( Radko) 53, Radosav Ratko ( Radko) 53, Radic Dabiziv 53, Vuceta Vuk 53, Vucic Vuksal 53, Vuksan Vuksan 53, Stjepan ( Istepan) Herak 53, Vojko ( Vitko?) Radic 53, Radosav Danic 53, Nikola Danic 53, Nikola Bogdan 53, Milija ( Mileta?) Nikola 53, Radosav Nikola 53, Bastine-i Dabiziv der yed-i Radic 53, Bastine-i Berivoj (?) der yed-i Radosav 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 31

Cizye: 1643.

                Mahalle-i Polja, tabi'-i o

Ivan Bogdan 53, Nikola Vasilj 53, Rajinko ( Ratinko?) Radic 53, Vuceta Radic 53, Latko Bojko 53, Vojko ( Vitko?) Bojko 53, bive Jela ( Mila?) 53, Dano Bogdan 53, Radonja Radic 53, Radiman Danic 53, Vukasin Danic 53, Radic Milas 53, Vojko
 -----------------------
(73) U povelji Ivana Crnojevica iz 1489. godine upisan je medju "vlastelom od Crne Gore" od Njegusa Radonja Radicevic ( N.S. Martinovic, Cetinjski Ljetopis, 37a).
(74) To je od Njegusa knez Aleksa Bozidarevic, koji je upisan takodje u naprijed spomenutoj povelji i kod Sanuta kao Conte Alexandro di Montenegro, Conte Alesa dila Montagna Nigra i Conte Alexa de Negusi de Montenegro ( vidi i sv. I, 38, 42-43).
(75) Ovi muselemi nijesu upisani zajedno sa knezom Aleksom, koji je prvi upisan.
(76) Da bi bio naveden broj, trebalo bi da bude 39 kuca i bastina.
(77) TD 122: ......, ali u poznijim defterima ....
(78) TD 122 i TD 499: .... .

str. 41

( Vitko?) Bozidar 53, Djuro Novak ( Jovak?) 53, Vuk Novak ( Jovak?) 53, Radovan Batric 53, Danko Mihajac 53, Radonja Radosav 53, Dabiziv Zivko 53, Radonja Zivko 53, Ivan Bozidar 53, Radosav Pejan (?) 53, Djuro Danko 53, Dobrisko Milivoj 53, Radic Radovan 53, Ivanis Djuras 53, Nikola Petro 53, Ivan Zivko 53, Bojko Dabiziv 53, Djurdje ( Djordje?) Todor 53, Niko ( Petko?) Radic 53, Vuceta Marko 53, Petroman ( ...?) Radosav 53, Bastine-i Brana ( Brata, Braja?) der yed-i Radonja 53, Bastine-i Branija (Bratija?) der yed-i Radonja 53, Bastine-i Radenko der yed-i Radosav 53, Bastine-i Radonja der yed-i Bojko 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 37

Cizya: 1961.

f.20          Mahalle-i Zalaz, tabi'-i o

Stjepan Dosljo (?) 53, Radosav Vulic 53, Radojica Djurin 53, Milanko ( Milajko?) ... ( ...?) 53, Dragisa Milan 53, Dabiziv Radic 53, Radic Milivoj musellem, Bojko Milis 53, Stjepan ( Istepan) Bojko 53, Radosav Dano 53, Dragce (?) Vukasin 53, Djuro Dragce (?) 53, Vukasin Ratko ( Radko) 53, Djuro Bojko 53, Boro ( Bozo) Bojko 53, Petric Novak ( Jovak?) 53, Dano Milivoj 53, Martin Dancul 53, Brana ( Braja, Brata?) Milj (?) 53, Stjepan ( Istepan) Dancul 53, Rasko ( Rasko?) Vukac 53, Zivko Vukosav 53, Andrija Vukasin 53, Djuro Petralj 53, Radonja Aleksa 53, Radic Djuro 53, Nikolica Dunjo (?) 53, Dano Bozidar 53, Radonja Djuras 53, bive Radisava 53, Stjepan ( Istepan) Mihajac 53, Djujko Milic 53, Radic Milija (Mileta?) 53, Bastine-i Lukajac der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Radonja der yed-i Aleksa 53, Radic Djuro 53, ( naknadno brisan), Bastine-i Djura der yed-i Martin 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der yed-i Brana ( Braja, Brata?) 53, Bastine-i Radonja der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Dano der yed-i Radosav 53, Bastine-i Rajko ( Ranko?) der yed-i Vesovic (?) 53, Bastine-i Nikola der yed-i Gajovic ( Gatovic, Ganovic) 53, Bastine-i Ivan zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 41

Cizye: 2173.

                Mahalle-i Mali Zalaz, tabi'-i o

Stjepan ( Istepan) Boro ( Bozo?) 53, Milj (?) Boro ( Bozo?) 53, Radic Boro ( Bozo?) 53, Milko Milivoj 53, Bozidar Milivoj 53, Bogdan Bozidar 53, Radas Dobri[n]-ko 53, Radic Stojko (?) 53, Ratko ( Radko) Milasin 53, Nikola Bogosal 53, Radosav Stojko (?) 53, Vukasin Vlado 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Milko der yed-i Milj 53, Bastine-i Miladin der yed-i Radic 53, Bastine-i Milko der yed-i Vucic 53, Bastine-i Nikola der yed-i Radas 53, Bastine-i Novak (Jovak?) der yed-i Radic 53, Bastine-i Vlado der yed-i Radosav 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 19

Cizye: 1007.

                Mahalle-i Vrba, tabi'-i o

Radic Nikola 53, Vuksan Stjepo ( Istyepo) 53, Nikola Radic 53, Vucic Radic 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Branija 53,

f.20v       Radic Bogdan 53, Radic Dancul 53, Milivoj Dabiziv 53, Vojko ( Vitko?) Stjepan ( Istepan) 53, Ratko ( Radko) ( ostecen tekst) 53, Stjepan ( Istepan) Milija ( Mileta?) 53, Radosav Borko ( Bozko?) 53, Djurin Radic 53, Vucko Borko ( Bozko?) 53, Djuro Borko (?) 53, Radonja Borko ( Bozko?) 53, Bojko Djurdje ( Djordje?) 53, Nikola Djurdje ( Djordje?) 53, Radic Djurdje ( Djordje?) 53, Radic Miljo musellem, Djurin Brajin ( Bratin?) 53, Bastine-i Nikola der yed-i Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Bastine-i Stanko (Istanko) der [yed-i] Vojko ( Vitko?) 53, Bastine der yed-i Djurin 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 23

Cizye: 1119 ( treba 1219).

str. 42

                Mahalle-i Zanjev Do, tabi'-i o

Vuksan Radic 53, Radelj Radic 53, Stjepan ( Istepan) Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radonja Radic 53, Petro Radic 53, Radosav Radic 53, Radic Djuric 53, Radosav Bozidar 53, Radonja Bozidar 53, Janko Nikola 53, Novak ( Jovak?) Nikola 53, Radic Djurko 53, Radin Mihajac 53, Radic Mihajac 53, Radic Novak ( Jovak?) 53, Vojko ( Vitko?) Kaludjer 53, Nikolica Andrija 53, Vucic Radic 53, Stjepan ( Istepan) Radosav 53, Ivan Radosav 53, Jovan Radosav 53, Ivanica Vuksal 53, Bastine-i Ljes der yed-i Radic 53, Bastine-i Ugljesa der yed-i Radin 53.

                Hassa cayir-i Blatista veled-i Cirne - hasil 30.
                Hasa livada Blatista Crnojevica, prihod 30 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 24

Cizye: 1272.

                Karye-i Pobore, mahalle-i Petrovici

Pobor (?) Stjepoje ( Istepoye) 53, Radonja Pobor (?) 53, Andrija Vukasin 53, Radic Stjepan ( Istepan) 53, Nikola Vukasin 53, Djuro Vukasin 53, Petro Stjepan ( Istepan) 53, Dabiziv Stjepan ( Istepan) 53.

Yekun-i hane: 8

Cizye: 424.

                Mahalle-i Ostojici ( Ostovici?), tabi'-i o

Milija ( Mileta?) Ostoja 53, Radosav Ostoja 53, Duka Ostoja 53, Dabiziv Ostoja 53, Radic Petro 53, Bogdan Petro 53, Dabiziv Petro 53.

Yekun-i hane: 7

Cizye: 371.

f.21          Mahalle-i Bozicevici, (79) tabi'-i o

Bozidar Rasko ( Rasko?) 53, Nikola Rasko ( Rasko?) 53, Vuk Bogdan 53, Radic Vuk 53, Bojko Bogdan 53, (ostecen tekst) Aleksa 53, Vukasin Radic 53, Djuro Radic 53, Bastine-i Kalic ( Galic?) der yed-i Bojko 53, Bastine-i Pejan der yed-i Djuro 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 10

( odavde do kraja dzizja nije uvedena). (80)

                Mahalle-i Stanjevici, tabi'-i o

Petroca Dabiziv 53, Vukasin Petroca 53, Vukosav Petroca 53, Dancul Andrija 53, Djuro Andrija 53, bive Vidosava 53.

Yekun-i hane: 6

                Mahalle-i Miracevici, (81) tabi'-i o

Dabiziv Ratko ( Radko) 53, Radonja Dabiziv 53, Zivko ... ( Vranica ...?) 53, Radonja Niko ( Petko?) 53, Novak ( Jovak?) Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Dabiziv Novak ( Jovak?) 53, Radonja Novak ( Jovak?) 53, Radasin Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Stjepan ( Istepan) Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Vukic Bogisa 53, Andrija Vukic 53, Vukasin Dabiziv 53, Bastine-i Vuceta der [yed-i] Dabiziv 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 13

                Mahalle-i Popisilovic ( ? ....?0, (82) tab'-i o

Djuro Radic 53, Ivan Boro ( Bozo?) 53, Srdan Ratko ( Radko) 53, Djuro Golub 53, Radosav Radic 53, .... (...?) Jaro (?) 53, Nikola Novak ( Jovak?) 53, Bastine-i Nikola der yed-i Djuro 53, Bastine der yed-i Djuro 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 9
  -------------------------
(79) Sada postoje Bozovici ( BK, 599).
(80) Vidi sv. I, 49-50.
(81) TD 367 i TD 499: .... Miracici.
(82) TD 122: ..... a TD 499: .........

str. 43

                Mahalle-i Viskovici, (83) tabi'-i o

Bogdan Peja (?) 53, Djuro Peja (?) 53, Nikola Pavlo 53, Novak ( Jovak?) Radosav 53, Djuro Novak (Jovak?) 53, Srdan Novak ( Jovak?) 53, Radonja Novak ( Jovak?) 53, Niko ( Petko?) Novak ( Jovak?) 53, Vucko Bojko 53, Milija ( Mileta?) bojko 53, Novak ( Jovak?) Dabiziv 53, Stjepan ( Istepan) Boja 53, Vucko Radic 53, bive Stana ( Istana) 53, Novak ( Jovak?) Vucko 53,

f.21v       Vucko Pavlo 53, Pejan (?) Vucko 53, Bastine der yed-i Radin 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 18

                Karye-i Stankovici, (84) tabi'-i o

Stjepan ( Istepan) Golub 53, Radosav Golub 53, .... ( ...?) Golub 53, Nikola Djuro 53, Radic Radosav 53, Radas Radic 53, Radic ... ( ...?) 53, Vucic Radivoj 53, Bojko Radosav 53, Vukic Radivoj 53, Vuksan Stjepan ( Istepan) 53, Novak ( Jovak?) Radovan 53, Danko Andrija 53, bive Stana ( Istana) 53, Bastine-i Vulija ( Vuleta) der yed-i Radic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 15

                Karye-i Maine ( pisano Mahine), mahalle-i Strenovici (85)

Aleksa Selak 53, Nikola Selak 53, Borko ( Bozko?) Oliver 53, Radic Ugljesa 53, Pavle Dancul 53, Toma Milic 53, Ivanis Gorjanac 53, Vojko ( Vitko?) Ugljesa 53, Ivan Vukoje ( Vukota?) 53, Ljes Nikola 53, Bastine-i Vukac der yed-i Ivan 53, Bastine-i Todarina (?) der yed-i ehl-i karye 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

                Mahalle-i Rucovici, (86) tabi'-i o

Nikola Lazar 53, Vuk Lazar 53, Stjepan ( Istepan) Novak ( Jovak) 53, Ivan Novak ( Jovak?) 53, Danko Novak ( Jovak?) 53, pop Vuksan 53, Vuk Radic 53.

Yekun-i hane: 7

                Mahalle-i Pericevici, tabi'-i o

Luka Danic 53, Stjepan ( Istepan) nikola 53, Nikola Radusin 53.

Yekun-i hane: 3

                Mahalle-i Medovici, (87) tabi'-i o

Radic Stjepan ( Istepan) 53, Vukasin Stoja ( Ostoja?) 53, Ivan Ivan 53, Dabiziv Celo ( Delo?) 53, Gojcil Celo ( Delo?) 53,

f.22          Dimitrije Andrija 53, Ivan Djuro 53, Stjepan ( Istepan) Petro 53, Bastine-i Medonja der [yed-i] Radic 53, Bastine-i Vuceta der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 10

                Mahalle-i Miladinovici, (88) tabi'-i o

Peronja (?) Boric 53, Novak ( Jovak?) Boric 53, Vucic Radic 53, ... ( ...) Radiman 53, Ivan ... ( ...?) 53, Tomir ... ( ...?) 53, Andrija
------------------------
(83) Bez dijakritickih tacaka. TD 122: ..., TD 499: .... . Viskovici se spominju kao nestalo bratstvo u Mainama ( BK, 298, 593).
(84) TD 122 i TD 499: ..................
(85) TD 499: ..............
(86) TD 499: ........
(87) TD 367: ........
(88) TD 122: ......... Milatovic ili Milanovic. TD 367 i 499: .........

str. 44

Radosav 53, Vukasin ... ( ....?) 53, Pavle Mirceta 53, Danko Boro ( Bozo) 53.

Yekun-i hane: 10

                Mahalle-i Vuksici, (89) tabi'-i o

Nikola Rasko ( Rasko?) 53, Stjepan ( Istepan) Bozidar 53, Vojko ( Vitko?) Vucic 53, Radosav Stjepan ( Istepan) 53, bive Visa 53, bive Stanisava 53.

Yekun-i hane: 6

                Mahalle-i Dragasici, (90) tabi'-i o

Ratko ( Radko) Bogisa 53, Stjepan ( Istepan ) Borko ( Bozko?) 53, Djuro Borko ( Bozko?) 53, Stjepan (Istepan) Pavlo 53, Radonja Radic 53, Vukasin Dano 53, bive Milica 53, bive Olivera 53, Janko Dabiziv 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan ) der [yed-i] Radiv (?) 53, Bastine-i Gvozden der yed-i Stjepan (Istepan) 53, Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Janko 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

                Mahalle-i Kalapcici, (91) tabi'-i o

Petro Ivan 53, Milivoj Pejan (?) 53, Djuro Bogdan 53, Novak ( Jovak?) Stojko (?) 53, Bastine der yed-i Petro 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 5

                Mahalle-i Borete, (92) tabi'-i o

Radosav Mihalj 53, Vucic Danko 53, Stjepan ( Istepan ) Radun 53,

Yekun-i hane: 3

                Mahalle-i Vukote, (93) tabi'-i o

Stjepan ( Istepan) Lazar 53, Bozidar Lazar 53, Ivan Danko 53, Bozidar Ratko ( Radko) 53, Vucin Ratko ( Radko) 53,

f.22v                 Milasinic Radosav 53, Radic Danko 53, Radic Lazar 53, Djuro Lazar 53,

Yekun-i hane: 9

                Mahalle-i Vitomir, tabi'-i o

Ratko ( Radko) Radiv (?) 53, Toman Vojina ( Vujina?) 53, Danko Radun 53, Djuro Oliver 53, Nikola Mikoman 53.

Yekun-i hane: 5

                Mahalle-i Dolnji Brajici, tabi'-i o

Radosav Gorjanac 53, Lazar Dabiziv 53, Andrija Djuras 53, Radic Djuras 53, Lazar Novak ( Jovak?) 53, Djuro Stjepan ( Istepan) 53, Vuk Bogisa 53, Radic Berivoj 53, Radic Stjepan ( Istepan) 53, bive Todora 53, bive Dana 53, Bastine-i Batric der yed-i Radic 53, Bastine-i Jaro (?) der yed-i Ratko ( Radko) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 13

                Mahalle-i Mazici, tabi'-i o

Ivan Mihajiv (?) 53, Radic Andrija 53, Radic Vucin 53, Lazar Dabiziv 53, Ilijas Niksa 53, Radic Stjepan (Istepan) 53, Stjepan ( Istepan) Radun 53, Bozidar Bozgun (?)
------------------------
(89) TD 122: .......
(90) TD 499: ............
(91) TD 122 i TD 499: ...; TD 367 .... . Sada postoje zemlje Lapicic ( BK, 591).
(92) TKA 416: ...
(93) TKA 416: ....

 str. 45

53, Bastine-i Mero der yed-i Ivan 53, Bastine-i Radovan der yed-i Radic 53, Bastine-i Oliver der yed-i Radic 53, Bastine-i Petro der yed-i Radic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

                Mahalle-i Kosljun, tabi'-i o

Djuro Lazar 53, Radic Lazar 53, Marko Danic 53, Djurdje ( Djordje?) Milas 53, Radic Rakica 53, Vucin Radic 53, Stjepan ( Istepan) Danic 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Marko 53, Bastine-i Nikola zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 9

                Mezra'a-i ... ( ...?), (94) tabi'-i Maine. Bastine 4 - sikke-i hasene Ifrenciyye 4.
                Mezra ... pripada Mainama. Bastine 4 - mletackih dukata 4.
                Mezra'a-i ... ( Bakac), (95) tabi'-i Maine. Bastine 10 - sikke-i hasene Ifrenciye 10
                Mezra ... ( Backac) pripada Mainama. Bastina 10 - mletackih dukata 10.
                Hassa bag-i veled-i Cirne. Kit'a ber vech-i nisf - hasil 100.
                Hasa vinograd Crnojevica. Parcela 2. Napolicom - prihod 100 ( akci).
                Hassa asyab der ab-i ... ( ... ?), (96) Hacer 1 - resim 15.
                Hasa mlin na vodi ...  (56) Kamen 1 - porez 15 (akci).
                Hassa asyab-i veled-i Cirne. Hacer 1 - resim 15.
                Hasa mlin Crnojevica. Kamen 1 - porez 15 ( akci).

f.23          Karye-i Brajici, mahalle-i ... ( ... ?) (97)

Danko Radic 53, Ratko ( Radko) Radic 53, Radosav Radic 53, Dabiziv Novak ( Jovak?) 53, Radic Dabiziv 53, Vojko ( Vitko?) Vukas 53, Dragce Jokica 53, Radosav Radic 53, Nikola Petro 53, Nikola Dimitar 53, Radic Dimitar 53, Niko ( Petko?) Andrija 53, Vucic Ratko ( Radko) 53, Vukic Ratko ( Radko) 53, Dimitar Vukic 53, Lazar Stjepan ( Istepan ) 53, Djuro Stjepan ( Istepan) 53, Vukosav ... ( ...?) 53, Radonja ... ( ...?) 53, Dimitar Radun 53, Radic Radun 53, Djuric Radun 53, Stjepan ( Istepan ) Radun 53, Andrija Dimitar 53, Djuro Dimitar 53, Petro Ratko ( Radko) 53, Ratko ( Radko) Dabiziv 53, Stjepan ( Istepan) Dabiziv 53, Bastine-i Djura der yed-i Danko 53, Bastine-i Kaloje (?) der yed-i Pavlo 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 30.

                Mahalle-i Ugljesici, tabi'-i o

Stjepan ( Istepan) Radosav 53, Radosav Ugljesa 53, Vukoman Vucic 53, Dabiziv Vucko 53, Radicko Ivan 53.

Yekun-i hane: 5

                Mahalle-i Gujanovici ( ... ?), (98) tabi'-i o

Radic Jokica 53, Lukac Jokac 53, Vucko ... ( ...?) 53, Pavle Djurdje ( Djordje?) 53, Stoja ( Ostoja?) Radosav 53, ... ( ...?) Jokica 53, Viran bag ( pusti vinograd) der [yed-i] Dabiziv 53.

                Hassa bag-i veled-i [Cirne] - kit'a 1 - ber vech-i nisf - hasil 150.
                Hasa vinograd Crnojevica. Parcela 1 napolicom - prihod 150.
-----------------------------------
(94) TD 122: ...., TD 499 i TKA 416: ...
(95) TD 122 i TD 499: .... Bahac.
(96) TD 122: ... Bjelasnica, Jelasnica?
(97) TD 122 i TD 367: ... .
(98) TD 122: ... ili ...; TD 367: ....

str. 46 

                Hassa asyab. Hacer 1. Resim 15.
                Hasa mlin. Kamen 1. Resim 15 ( akci)

Yekun-i hane ve bag ( i vinograd): 7

                Karye-i Ugna

Ratko ( Radko) Vukic 53, Brana ( Braja, Brata?) Kalic ( Galic?) 53, Danko Kalic (?) 53, Vulica Lazar 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Lazar 53, Bor (?) Radin 53, Bojko Novak ( Jovak?) 53, Danic Nikola 53, Nikola Andrija 53, Bratic ( Brajic?) Radin 53, Danic Radosav 53, Radovan Nikola 53, Bogavac Borko ( Bozko?) 53, bive Mara 53, Bastine-i Petric der yed-i Branija 53, Bastine-i Miladin der yed-i Branija 53, Bastine-i Nikola der yed-i Branija 53, Bastine-i Bozidar der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Bratic der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Djurica der [yed-i] Bor (?) 53.

f.23v       Bastine-i Medo der yed-i Bor (?) 53, Bastine-i Branorad ( Bratorad?) der [yed-i] Bor (?) 53, Bastine-i Petric der [yed-i] Bor (?) 53, Bastine-i Joksa der yed-i Bor (?) 53, Bastine-i Kalina der yed-i Bojko 53, Bastine-i Medos der yed-i Vulic 53, Bastine-i Miladin (der) zinde 53, Bastine-i Nikoca der [yed-i] ehl-i karye 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 28

                Mahalle-i Vrela, tabi'-i o

Stjepan ( Isteran) Radosav 53, Vucko Radun 53, Vuksan Radic 53, Milija ( Mileta?) Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Djuras Radun 53, Branija Stoja ( Ostoja?) 53, Ilija Milas 53, Bastine-i Bogdan der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Latko der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Vojko ( Vitko) 53, Bastine-i Branorad ( Bratorad?) der [yed-i] Milija ( Mileta) 53, Bastine-i Bogoje der [yed-i] Milija ( Mileta?) 53, Bastine-i Djurica der yed-i Branija 53, Bastine-i Miladin der yed-i Branija 53, Hassa zemin der [yed-i] ehl-i karye ( Hasa zemlja u posedu stanovnistva sela) 53, Hasa zemin der [yed-i] ehl-i karye 53.

                Hassa mezra'a-i veled-i Cirne - hasil 50.
                Hasa mezra Crnojevica. Prihod 50 ( akci).
                Hassa asyab-i veled-i Cirne - resim 15.
                Hasa mlin Crnojevica. Resim 15 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 16

                Karye-i Ocinici

Oliver Vuk 53, Rasko ( Rasko?) Dobrova (?) 53, Dabiziv Milanko  ( Milajko?) 53, Bogdan Radic 53, Vuk Stjepan ( Istepan ) 53, Stanisa ( Istanisa) Bogavac 53, Janko Radic 53, Rades Pavlo 53, Lukac Mihajac 53, Latko Radic 53, Ivan Radelja 53, Radic Bojko 53, Radmil Bojkan (?) 53, Ivan Bogo 53, Radoca Niko ( Petko?) 53, Milovan Radmil 53, Nikola Niko ( Petko?) 53, Pavle Nikola 53, Rasko ( Rasko) Nikola 53, Nikola Dano 53, Radosav Radic 53, Lazar Djuro 53, Bozidar Bratic ( Brajic?) 53, Radin Bojko 53, Radosav Bojko 53, Niko ( Petko?) Milija ( Mileta?) 53, Bozidar Branorad ( Bratorad) 53, Dimitar Branorad ( Bratorad?) 53, Radosav Branorad ( Bratorad?) 53, Stjepan ( Istepan) Ivan 53, Radosav Radun 53, Bozidar Ala'ddin 53, Vuk Stoja ( Ostoja?) 53, Rado Vujas 53, Bozidar Niko ( Petko?) 53, Bastine-i Kole der [yed-i] Oliver 53, Bastine-i Radonja der [yed-i] Oliver 53, Bastine-i Radenka (?) der [yed-i] Oliver 53, Bastine-i Lazar der [yed-i] Oliver 53, Bastine-i Nikola Bogdan 53,

f. 24         Bastine-i Radiv (?) der [yed-i] Radosav 53, Bastine-i Radovan der [yed-i] Lukac ( Ikac?) 53, Bastine-i Radivoj der [yed-i] Ivan 53, Bastine-i Danko der yed-i Radoca 53, Bastine der yed-i Nikola 53, Bastine der yed-i Radosav 53, Bastine-i Dobrasin der yed-i Branija 53, Bastine-i Milan der yed-i Radosav 53, Bastine der yed-i Vucic 53, Bastine-i Dano der yed-i Radosav 53, Bastine-i Branosal der yed-i Lajko 53, Bastine-i Gojcin der yed-i Stjepan ( Istepan ) 53, Bastine-i Dano der yed-i Dobrasin 53, Bastine-i Vucko zinde 53, Bastine-i Dano zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 55

str. 47

                Karye-i Bjelosi

Ratko ( Radko) Stoja ( Ostoja?) 53, Milko Stoja ( Ostoja?) 53, Vojko ( Vitko?) Nikola 53, Stjepan (Istepan ) Bogdan 53, Vuksan Boric 53, Radenka Milivoj 53, Radovan Medo 53, Radosav Radenka 53, Nikola Vukoje ( Vukota?) 53, Nikola Milija ( Mileta?) 53, Novak ( Jovak?) Milija ( Mileta?) 53, Stjepan (Istepan) Dano 53, Jolic Dano 53, Djuro Dako 53, Nikola ... ( ...?) 53, Mitradin ... ( ...?) 53, Radic Zivko 53 53, Djuro Medoca 53, Batric Branisa 53, Dabiziv Brajan ( Bratan?) 53, Rasko ( Rasko?) Bratan ( Brajan?) 53, Radovan Stoja ( Ostoja?) 53, Djuro Niksa 53, Nikola Djurdje ( Djordje?) 53, Vuk Branorad ( Bratorad?) 53, Lazar Djuric 53, Radovan Bozidar 53, Milko Radosav 53, Vojko ( Vitko?) Stjepan (Istepan) 53, Nikola Darinko 53, Ostoja Novak ( Jovak?) 53, Rasko ( Rasko?) Stjepan ( Istepan) 53, Radovan Novak ( Jovak?) 53, Lazar Srdan 53, Vojko ( Vitko?) Milorad 53, Radic Djuro 53, Radic Milas 53, Vucko Milas musellem, Djuro Vucko musellem, Radonja Nikola 53, Latko Ivan 53, Dabiziv Ivan 53, Radonja Nikola 53, Borko ( Bozko) ... ( ...?) 53, Nikola Boro ( Bozo?) 53, Bogdan Dano 53, Stjepan (Istepan) Stoja ( Ostoja?) 53, Radosav Boric 53, Bastine-i Djura zinde 53, Bastine-i Stanko ( Istanko) der yed-i Radovan 53, Bastine der yed-i Radosav 53, Bastine-i Radelja der yed-i Nikola 53, Bastine-i Sredoje (?) ( Isredoye) der yed-i Novak ( Jovak?) 53, Bastine-i Milija ( Mileta?) der [yed-i] Radic 53, Bastine-i Radelja der [yed-i] Radovan 53, Bastine-i Radonja der [yed-i] Nikola 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 54.

f. 25v      Karye-i Cetinje mahalle-i Borovina (99)

Rajko ( Ranko?)Djurdje ( Djordje?) 53, Ivanis Djurdje ( Djordje?) 53, Milas Radovan 53, Stjepan (Istepan) Bojko 53, Dabiziv Bojko 53, Nikola Djuras 53, Djuras Radosav 53, Ratko ( Radko) Borina 53, Radosav Djurdje ( Djordje?) 53, Ivan Djurdje ( Djordje?) 53, Radic Bojko 53, Vukic Djurko 53, Radiman Radovan 53, Radosav Dobrinja 53, Bogdan Djuro 53, Radic Radovan 53, Ratko ( Radko) Radovan 53, Radosav Radovan 53, Vuksan Ivan 53, Ivan Dabiziv 53, Djuro Ivan 53, Petro Bratorad 53, Novak (Jovak?) Dabiziv 53, bive Radosava 53, Bastine der yed-i Ivanis 53, Bastine-i Milas der yed-i Radosav 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 26

                Mahalle-i Stojsici ( Ostojsici?), (100) tabi'-i o

Sred ( ?...) Bogo 53, Nikola Sred ( ?...?) 53, Vukas Ilija 53, Radoman Miladin 53, Vrdulj (?) Radovan 53, Radosav Radovan 53, Bojko Radovan 53, Radonja Borca 53, Vojin (?) Borca 53, Radosav Borca 53, Vuceta Borca 53, Bastine-i Radin der yed-i Nikola 53, Bastine-i Radovan der yed-i Radoman 53, Bojko Radovan 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 14

                Mahalle-i Ivanevici, tabi'-i o

Bratic ( Brajic?) Pejo 53, Stjepan ( Istepan) Pejo 53, Radonja Pejo 53, Ratko ( Radko) Todor 53, Radic Todor 53, Vojko ( Vitko?) Radiman 53, Latko Milic 53, Vulica Milic 53, Rasko ( Rasko?) Milic 53, Radicko Ratko ( Radko) 53, Radovan Novak ( Jovak?) 53, Nikola Novak ( Jovak?) 53, Niko ( Petko?) Ljes 53, Vucin Vulija ( Vuleta?) 53, Bozidar Radic 53, Radonja Vasilj 53, Niko ( Petko?) Radovan 53, Djurija (Djureta?) Radovan 53, bive Visesava 53, Vukasin ... ( ...?) 53, Vulica Vucin 53, Vucko Boronja (?) 53, Niko ( Petko?) Bogavac 53, ... ( ...?) Lujic 53, Zivko Radun 53, bive Stanisava 53, Radonja Radovan 53,
-------------------------------
(99) U povelji Ivana Crnojevica iz 1489. medju "vlastelom" sa Cetinja upisan je Ratko Borovina (Cetinjski Ljetopis, 37a).
(100) TD 122:.........

str. 48

f.25          Radic Radic 53, Radic Stjepan ( Istepan) 53, Vukasin Stjepko ( Istyepko) 53, Djuric Borinko ( Bozinko?) 53, Vojko ( Vitko?0 Radoca 53, Vucic Ilija 53, Niko ( Petko?) Kaliman (101) 53, Vuceta Bratan ( Brajan?) 53, Herak Ilija 53, Djuro Rasko ( Rasko?) 53, Rasko ( Rasko?) Stanic ( Istanic) 53, Radiman Vlasina (?) 53, Vladko ( Vladko) Stjepan ( Istepan) musellem, Vladonja Gradun (?) 53, Radic Gradun (?) 53, Latko Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Radihna der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Ljes zinde 53, Bastine-i Bratic ( Brajic?) der yed-i Niko ( Petko?) 53, Bastine-i Vuk der yed-i Niko ( Petko?) 53, Bastine-i Branija der yed-i Djura 53, Bastine-i Radovan zinde 53, Bastine-i Novak (Jovak?) der yed-i Vukasin 53, Bastine-i Radovan der yed-i Nika 53, Bastine-i Bogosal der yed-i Niko (Petko?) 53, Bastine-i Strahinja der yed-i Vukac 53, Bastine-i Radic zinde 53, Bastine-i Bojko der yed-i Radic 53, Bastine-i Djuric der yed-i Radic 53, Bastine-i Rasko ( Rasko?) der yed-i Vukasin 53, Bastine der yed-i Bratan ( Brajan?) 53, Bastine-i Radovan zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 58

                Mahalle-i Humci, tabi'-i o

Radovan Milan 53, Radosav Niko ( Petko?) 53, Radovan Niko ( Petko?) 53, Radosav Radovan 53, Stjepan ( Istepan) Radovan 53.

                Hassa mezra'a-i veled-i Cirne - hasil fi sene 60.
                Hasa mezra Crnojevica. Prihod godisnje 60 ( akci).
                Hassa cayir-i veled-i Cirne - hasil fi sene 225.
                Hasa livada Crnojevica. Prihod godisnje 225 ( akci).
                Manastir Precista ber vech-i maktu fi sene 180.
                Manastri Precista. Odsekom godisnje 180 (akci).

Yekun-i hane: 5

                Karye-i Kosijeri, mahalle-i Mikulici

Radosav Stjepan ( Istepan) 53, Ilija Pero 53, Djurdje ( Djordje?) Stjepan ( Istepan) 53, Todor Stjepan ( Istepan) 53, Vucko Radosav 53, pop Dabiziv 53, Djurdje pop 53, Ratko (Radko) Milko 53, Radic Ratko ( Radko) 53, Radicko Milibran 53, Stjepan (Istepan) Nikola 53, Radovan Nikola 53, Petro Nikola 53, Radonja Nikola 53, Vukas Andrija 53, Radic Pavko 53, Vukas Ratko ( Radko) 53, Nikola Ivanis 53, Ratko ( Radko) Stoja ( Ostoja?) 53, Ratko ( Radko) Branko ( Brajko, Bratko?) 53,

f.25v Radonja Miladin 53, Danko Bojko 53, Vuksan Ivan 53, Danko Stjepan ( Istepan) 53, Bozidar Djuro 53, Zivko Danko 53, Danko Danko 53, Radivoj Stoja ( Ostoja?) 53, Vuksan Stoja ( Ostoja?) 53, Danko Danko 53, Radonja Ratko ( Radko) 53, Radic Danko 53, Bastine-i Djurko der [yed-i] Radicko 53, Bastine-i Andrica der [yed-i] Radic 53, Bastine-i ... (?) der [yed-i] Vukasin 53, Bastine-i Pavlo der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Nikola 53, Bastine der yed-i Vuksan 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 38

                Mahalle-i Radijevici, (102) tabi'-i o

Stjepan Djurdje ( Djordje?) 53, Mihalj Djurdje ( Djordje?) 53, Nikola Stjepan ( Istepan) 53, Vuceta Bratan ( Brajan?) 53, bive Radosava 53, Dominiko (?) Radic 53, Martin Stjepan ( Istepan) 53, Nikola Miladin 53, Radic Miladin 53, Vulica Borovca 53, Bojko Ilija 53, Radonja Radin 53, Djuric Radosav 53, Stjepan Radin 53, Nikola Radin 53, Lazar Medo 53, Vukoje ( Vukota?) Medo 53, Novak ( Jovak?) Milija (Mileta?) 53, Djuro Novak ( Jovak?) 53, Stjepan ( Istepan) Lazar 53, Radivoj Dabiziv 53, Radic Vucko 53, Djurdje ( Djordje?) Dabiziv 53, Bozidar Dabiziv 53, Veselko Dano 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Petro 53, Ivan Petro 53, Milija ( Mileta?) Radic 53, Novak ( Jovak?) Vito 53, Radic Ivanis 53, Radelja Radin 53, Bratan
---------------------------
(101) SCG, 263-264.
(102) TD 122 i TD 499: ...   

    
str. 49

( Brajan?) Djon 53, Vojko ( Vitko?) Djuro 53, Lazar Dano 53, Marko Djon 53, Vuksan Djuro 53, Radonja Radic 53, Bozidar Bogic 53, Ratko ( Radko) Bojko 53, Radic Petro 53, bive Todora 53, Radojica Bratan (Brajan?) 53, Djuric Radosav 53, Vucic Djuro 53, Gvozden Ljutica 53, Bastine der yed-i Martin 53, Bastine-i Balic ( Talic?) der yed-i Radic 53, Bastine der yed-i Bozidar 53, Bastine-i Bogavce der [yed-i] Milija ( Mileta?) 53, Bastine-i Vukoje der [yed-i] Radic 53, Bastine-i Bogoja der [yed-i] Vukasin 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 51

f.26          Mezra'a-i Zalis, (103) tabi'-i o

Nikola Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) zinde 53, Bastine-i Bojko zinde 53, Bastine-i Nikola zinde 53, Bastine-i Ratko ( Radko) zinde 53, Bastine-i Rades zinde 53, Bastine-i Oliver zinde 53, Bastine-i Oliver zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 8

                Karye-i Tomici

Jolica Mojko 53, Radicko Niko ( Petko?) 53, Bojko Dabiziv 53, Nikola Dabiziv 53, Niko ( Petko?) Miljo 53, Radonja Ratko ( Radko) 53, Radonja Dabiziv 53, Medo Djuras 53, Boric Ocina 53, Lazar Branul ( Bratul?) 53, Bozidar Milko 53, Radovan Radosav 53, Ratko ( Radko) Brarad (?) 53, Vukasin Radic 53, Ljesko Dabiziv 53, Bojko Pavlo 53, Djuricko Bogun 53, Radic Ocina musellem, Vuk Miko 53, Ivanis Nikola 53, Bratan ( Brajan?) Radic 53, Bastine-i Milas der yed-i Boric 53, Bastine-i Petroca der yed-i Radonja 53, Bastine-i Djurisa der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Tomija der yed-i Bojko 53, Bastine-i Marko der yed-i Radic 53, Bastine-i Radosav zinde 53, Bastine-i Radonja der yed-i Bogolica 53, Bastine-i Radosav der [yed-i] ehl-i karye 53. Bastine-i Radelja der yed-i Ivan 53, Bastine-i Bozidar der [yed-i] Ivan 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 30

                Karye-i Lopate (104)

Milinko Berisal 53, Vuceta Milinko 53, Niko ( Petko?) Bogdan 53, Nikola Bogdan 53, Luka Ratko ( Radko) 53, Dobrilo Vuksa 53, Niko ( Petko?) Radosav 53, Ljesko Radun 53, Branimil ( Bratimil?) Radosav 53, Ratko ( Radko) Radosav 53, Nikola Djurdje ( Djordje?) 53, Radic Djurdje ( Djordje?) 53, Dimitar Martin 53, Nikola Vuk 53, Vuk Nikola 53, Marko Rado 53, Djras Milas 53, Vojin Kosan 53, bive Visesava 53, Radelja Kosan 53, Bastine-i Stjepko ( Istyepko) der yed-i Milenko ( Milinko?) 53, Bastine-i Dobrinja der yed-i Vuceta 53, Bastine-i ... ( ...?) der yed-i Miko 53, Bastine-i ... ( ...?) der yed-i Miko 53, Bastine-i Dano der yed-i Nikola 53,

f.26v       Bastine-i Lalisa der yed-i Dobrilo 53, Bastine-i Ujasin (?) der yed-i Dobrilo 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) der yed-i Niko ( Petko?) 53, Bastine-i Ratkos ( Radkos) der [yed-i] Branimil (Bratimil?) 53, Bastine-i Miljo der yed-i Nikola 53, Bastine-i Pavlo der yed-i Radic 53, Bastine-i Milic der yed-i Dimitar 53, Bastine-i Niko ( Petko?) der yed-i Nikola 53, Bastine-i Radun der yed-i Vuk 53, Bastine-i Borica der yed-i Marko 53, Bastine-i Danic der yed-i Djurdje ( Djordje?) 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Visesav 53, Bastine der yed-i Radelja 53, Bastine-i Vuloje der yed-i Djudje (Djordje?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 39

                NAHIYE-i RIJEKA

            Karye-i Bokova

Dabiziv Borisko 53, Kalic ( Golic?) Borisko 53, Novak ( Jovak?) Milas 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Milas 53, Milija ( Mileta?) Novak ( Jovak?) 53, Stoja
------------------------------
(103) Vidi RN 458, 544, 590.
(104) TD 122: .... izmedju Brajica i Pobora; TD 499: ...

str. 50

( Ostoja?) Dano 53, Stojak ( Istoyak) Dano 53, Bozidar Borisko 53, Ratko ( Radko) Radiman 53, Nikola Milko 53, Radovan Milija 53, Radonja Radovan 53, Radic Radovan 53, Nikola Josan (?) 53, Ratko (Radko) German 53, Bastine-i Bozidar der [yed-i] Dabiziv 53, Bastine-i Miladin der [yed-i] Dabiziv 53, Bastine-i pop der [yed-i] Kalic ( Galic?) 53, Bastine-i Radosav der yed-i Kalic ( Galic?) 53, Bastine-i Vuk der [yed-i] Kalic ( Galic?) 53, Bastine-i Pobran der [yed-i] Novak ( Jovak?) 53, Bastine-i Ratko (Radko) der yed-i Novak ( Jovak?) 53, Bastine-i Radasin der [yed-i] Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Bastine-i Gorjanac der [yed-i] Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) der [yed-i] ehl-i karye 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der [yed-i] Radojin 53, Bastine-i Petroca der yed-i Radojin 53, Bastine-i (...?) der yed-i Radojin 53, Bastine-i Ilija der yed-i Radosav 53, Bastine-i Ljesic der [yed-i] Radonja 53, Bastine-i Darotic ( Darojic?) der [yed-i] ehl-- karye 53, Bastine-i Darotic ( Darojic?) der [yed-i] ehl-i karye 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 32

                Karye-i Gornje Dobro

Bratorad Stjepan ( Istepan) 53, Nikola Stjepan ( Istepan) 53, Dujko Stjepan ( Istepan) 53, Latko Stjepan ( Istepan) 53, Ivan Stjepan ( Istepan) 53, Rodja (?) Stjepan ( Istepan) 53, Radudja Stjepan (Istepan) 53, Djuro Stjepan ( Istepan) 53, Vujas Stjepan ( Istepan) 53, Marko Stjepan ( Istepan) 53, Radic Radelja 53, Stjepan ( Istepan) Radelja 53, Radic Stjepan ( Istepan) 53, Radosav Radin 53, Radovan Vuksa53,

f.27 ... ( ostecen papir) Vukoje ( Vukota?) 53, Radosav Vukoje ( Vukota?) 53, Radonja Ivan 53, Nikola Petro 53, Radonja Bogdan 53, Bozidar Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Stjepan ( Istepan) ... ( ...?) 53, bive Milija 53, Vukic Radun 53, Stjepan ( Istepan) Radun 53, Vukic Radovan 53, Marko Ivan 53, Niksa Ratko ( Radko) 53, Radovan Ratko ( Radko) 53, Vukas Ratko ( Radko) 53, Milko Vuksa 53, Vukasin Mioman 53, Andrija Petro 53,  Ivan Vuk 53, Petrosav (?) Petro 53, Radivoj Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Bozidar der yed-i Branorad ( Bratorad?) 53, Bastine der yed-i Nikola 53, Bastine-i Djurasin der [yed-i] Radic 53, Bastine-i ... ( ...?) zinde 53, Bastine-i Radonja zinde 53, Bastine-i ... ( ..?) der [yed-i] Aleksa 53, Bastine-i Stoja ( Ostoja?) der yed-i ... ( ...?) 53, Bastine der yed-i Radosav 53, Bastine-i Ljes der yed-i o 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 45.

                Karye-i Dolnje Dobro

Nikola Vukac 53, Perinko (?) Vukic 53, Niko ( Petko?) Novak ( Jovak?) 53, Vukasin Vukac 53, Ratko (Radko) Nikola 53, Radivoj Nikola 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Drago 53, Milija ( Mileta?) Drago 53, Andrija Drago 53, Dabiziv Radovan 53, Djuras Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radic Ratko ( Radko) 53, Vojko ( Vitko?) Ratko ( Radko) 53, Radovan Radasin 53, Dabiziv Radasin 53, Ratko ( Radko) Radonja 53, Tomko Radonja 53, Vukasin Radic 53, Radosav Vukoje ( Vukota?) 53, Djurdje ( Djordje?) Nikoje 53, Bastine-i Branolija (?) der yed-i Perinko (?) 53, Bastine-i Nikola zinde 53, Bastine-i Djukic zinde 53.

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 200.
                Hasa vinograd Crnojevica. Napolicom - prihod 200.

Yekun-i hane ma'a bastine: 23

                Karye-i Cjetlin (105)

Stjepan ( Istepan) Ilija musellem, Nikola Ilija musellem, Nikola Ratko ( Radko) 53, Milko Mihajac 53, Branija Radic 53, Stjepan ( Istepan) Mihajac 53, Dabiziv Djurdje ( Djordje?) 53, Radic Stjepan (Istepan) 53, Nikola Radic 53, Radosav Djuras 53,
---------------------------
(105) Sada C e k l i n.  U povelji Djurdja Crnojevica iz 1489: Cjetlin.

str.  51

Nikola Stjepan ( Istepan) 53, Ilija Radovan 53, Dobrivoj Djuras 53, Vojko ( Vitko?) Stjepan ( Istepan) 53, Nikola Ljes 53,

f.27v Rasko ( Rasko?) Ljes 53, Djuro Ljes 53, Ilija Ljes 53, Vojko ( Vitko?) Dimitar 53, Radun Dimitar 53, Nikola Miko 53, Radosav Stjepan ( Istepan) 53, Radosav Radovan 53, Bastine-i Bozidar der [yed-i] Dabiziv 53, Bastine-i Momija der yed-i Nikola 53, Bastine-i Radonja der yed-i Radosav 53, Bastine-i Radelja zinde 53, Bastine-i Bogo ( der yed-i) zinde 53, Bastine-i Sredoje der [yed-i] ... ( ? Optocic ...?) 53, Bastine-i Radelja der [yed-i] ehl-i karye 53, Bastine-i Radelja der yed-i ehl-i karye 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 29

                Mahalle-i Piperi, (106) tabi'-i o

Rasko ( Rasko?) Bojko 53, Voja ( Vuja?) Radovan 53, Radic Stjepan ( Istepan) 53, Bozidar Dano 53, Dimitar Radovan 53, Radic Dano 53, Bozidar Vuksal 53, Djuro Vuksal 53, Vojko ( Vitko?) Radic 53, Ivan Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Dimitar Radic 53, Radivoj Todor 53, Mihalj Todor 53, bive Milica 53, bive Milija (?) 53, Bastine-i Ilija der yed-i Dimitar 53, Bastine-i Strugar der [yed-i] Manastir Cetinje 53, Bastine-i Dobronja zinde 53, Bastine-i Medovic (?) der [yed-i] ehl-i karye 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 19

                Karye-i Obrova ( Brova?)

Bogdan Djurdje ( Djordje?) 53, Novak ( Jovak?) Radovan 53, Nikola Ivan 53, Ivan Radosav 53, Nikola ... ( ...?) 53, Bozidar Radosav 53, Vukasin Nikola 53, Bozidar Milija ( Mileta?) 53, Nikola Danic 53, Ivic Danic 53.

Yekun-i hane: 10.

                Karye-i Ulici

pop Vuceta 53, Mihalj ( Vojin?) 53, Milorad Ilija 53, Zivko Radko ( Radko) 53, Radic Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radonja Nikola 53, Niko ( Petko?) Nikola Milija ( Mileta?) 53, Marko Dano 53, pop Nikola 53, Srjepan ( Istepan) Niko ( Petko?) 53, Dabiziv Radun 53, pop Ratko ( Radko) 53, Ratko ( Radko) pop 53, Borko ( Bozko?) Dabiziv 53, Milko Stiko ( Istiko) 53,

f.28 Radic (?) Latko 53, Vucko Mila 53, Stjepan ( Istepan) Mila 53, Vuksan Dano 53, Bratan ( Brajan?) pop 53, Bastine-i Miladin der yed-i pop 53, Bastine-i Marko der yed-i o 53, Bastine-i Ilija der yed-i pop 53, Bastine der yed-i pop 53, Bastine-i Bojko der yed-i pop 53, Bastine der yed-i Milko 53, Bastine-i Drago zinde 53, Bastine-i Radonja zinde 53, Bastine-i Stojic ( Istoyic) zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 29

                Karye-i Cetovici ( pisano Cetovici)

Nikola Radosav 53, Bozidar Dabiziv 53, Andrija Radosav 53, Dimitras Lazar 53, Radovan Radosav 53, Stjepan ( Istepan) Radosav 53, Jovan Rajko 53, Bastine der yed-i Nikola 53, Bastine-i Vlatko ( Vladko) der yed-i Dimitras 53, Bastine-i Rasko ( Rasko) der yed-i Nikola 53, Bastine-i Dabiziv zinde 53, Bastine-i Vukoje ( Vukota?) zinde 53, Bastine-i Mioca der yed-i Milorad 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 13

                Karye-i Rijeka ( pisano Reka)

Bozidar Bogdan 53, Vuceta Vuk 53, Niko ( Petko) Dabiziv 53, Nikola Dabiziv 53, Djuro Vukac 53, Branko ( Branjko, Bratko?) Ratko ( Radko) 53, Danlica (?) Vuceta 53, Nikola Vuceta 53, Bako (?) Ilijas 53, Vuk Nikola 53,
--------------------------
(106) To nije lokalitet Piperi u danasnjoj Dobrskoj Zupi, nego se odnosi vjerovatno na lokalitet Piperovinu u Dobrskom Selu.

str. 52

Radovan Vuceta 53, Rajsa Rajko ( Ranko?) 53, Dabiziv Vukasin 53, Rado Nikola 53, Bastine-i Bozidar zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 15

                Bagat-i veled-i Cirne ki hassa sud. Ber vech-i nisf. Kit'a 4 - hasil 490.
                Vinograd Crnojevica koji su postali hasa. Napolicom. Parcela 4 - prihod 490 ( akci).
                Dalyan-i veled-i Cirne hassa. Kopru basinda aded 1 - hasil 100.
                Hasa riboloviste Crnojevica na pocetku mosta. Jedno - prihod 100 (akci).
                Daylan-i veled-i Cirne hassa. Popovi Dolovi (?) delrer. Aded 1 - hasil 30.
                Riboloviste Crnojevica. Hasa. Zove se Popovi Dolovi (?). Jedno - prihod 30 ( akci).
                Dalyan-i veled-i Cirne hassa. Aded 1. Sik ( Sic) derler. - Hasil 1000.
                Riboloviste Crnojevica. Hasa. Jedno. Zove se Sic. Prihod 1000 ( akci).
                Asyab-i veled-i Cirne. Hacer 2 - resim 60.
                Mlin Crnojevica. Kamena 2 - porez 60 ( akci).
                Asyab-i veled-i Cirne. Hacer 1 - resim 30.
                Mlin Crnojevica. Kamen 1 - porez 30 (akci).
                Hassa ... (?) (107) Evlek 2 - meblag 2.
                Hasa ... brazda 2. Suma ( novca) 2.
                Hassa ... ( 107) Evlek 2 - meblag 2.
                Hasa ... brazda 2. Suma ( novca) 2.
                Hassa: Kopru basinda bustanluk - evlek 2, meblag 2, ve Filipi demekle m'aruf olan mevzi' yaninda sebzevat ekdigi yer evlek 1 - meblag 1, ahor onunde bustanluk ve cayir olmaga kabil yer donum 3 - meblag 12  ve mezbur Filipi yaninda cayir ve bustana kabil yer donum iki, meblag 8.
                Hasa: Na pocetku mosta basta - brazde 2, suma ( novca) 2, i pored mesta koje je poznato po imenom Filipi povrcem zasadjeno zemljiste, brazda 1, suma ( novca) 1, ispred stale zemljiste koje je pogodno za bastu i livadu - dunuma 3, suma ( novca) 12, i pored spomenutoga Filipa zemljiste pogodno za livadu i bastu - dunuma dva suma ( novca) 8.
                Emlak-i ( 108) girihtegan ba veled-i Cirne ki bagat alman, ber vech-i nisf, hassa sud.
                Bag ber vech-i nisf, kit'a 7, hasil 80 - Asyab hacer 1 - resim 30.
                Dobra ( bastina) (108) begunaca sa Crnojevicem, uzeta kao vinograd napolicom, postala su hasa.

                Vinograd napolicom. Parcela 7, prihod 80 ( akci). Mlin. Kamen 1 - porez 30.

                                Manastir Sveti ( Isveti) Nikola

                Bag 1 - Asyab hacer 1 - Dalyan aded 1 - Der nezd-i manastir-i mezbur hane 1.

                Bu zikrolunanlari ber vech-i maktu' fi sene 74.

                                Manastir Sveti Nikola

                Vinograd 1. - Mlin. Kamen 1. - Riboloviste jedno. - U blizini spomenutog manastira kuca 1.

                To sto je spomenuto odsekom godisnje 74 ( akce).

 f.28v       Karye-i Arbanasi

Herak Stjepan ( Istepan) 53, Lazar Stjepan ( Istepan) 53, Petro Stjepan ( Istepan) 53, Dabiziv Stjepan ( Istepan) 53, Radonja Stjepan ( Istepan) 53, Rasko ( Rasko) Dabiziv 53, Stjepan ( Istepan) Petro 53, Vukasin Andrija 53, Dimitar Andrija 53,
---------------------------
(107) Moglo bi se procitati ... kupusuluk, ali bi to bilo cudno. Medjutim, u turskom postoji .... kupusga = kupus ( Zenker), sadasnji izgovor   k a p u s k a.
(108)  E m l a k mnoz. od  m u l k.  Ovo i druga slicna mjesta su jako vazna, jer pokazuju da su bastine bjegunaca postale hasa           ( hassa sud).

str. 53

Radosav Pavlo 53, Petro Nikola 53, Nikola Vuceta 53, Djuro Bogdan 53, Djuric Radan 53, Ratko (Radko) Radin 53, Stjepan ( Istepan) Radun 53, Rasko ( Rasko) Niko ( Petko?) 53, Vito Ivan 53, Radosav Petro 53, Lazar Kaludjer 53, Radelja Vukic 53, Stanko ( Istanko) Stoja ( Ostoja?) 53, Vucko Radin 53, Vucko Stanko ( Istanko) 53, Radosav Ratko ( Tadko) 53, Milko Latko 53, Radelja Djuro 53, Vucko Djuro 53, Vukac Radelja 53, Bojko Radelja 53, Nikola Ilija 53, Novak ( Jovak?) Rasko ( Rasko?) 53, Dabiziv Stjepko ( Istyepko) 53, Ljesko Nikola 53, Vucic Vuksal 53, Mihalj Kaludjer 53, Radic Djujko 53, Ratko (Radko) Pavlo 53, Mihalj Radin 53, Bojko Milj (?) 53, Radosav Ratko ( Radko) 53, Vuceta Milija (Mileta?) 53, Vukmir Ratko ( Radko) 53, Vucko Joko 53, Dimitar Petro 53, Djujica Radun 53, Borko ( Bozko) Latko 53, Vukas Stoja ( Ostoja?) 53, Petar Rajko ( Ranko?) 53, Djuro Dabiziv 53, Bratan ( Brajan?) Ratko (Radko) 53, Vuceta Nikola 53, Dabiziv Stoja ( Ostoja?) 53, Stoja ( Ostoja?) Stjepan ( Istepan) 53, Dabiziv Latko 53, Djuric Latko 53, Radonja Dabiziv 53, Bratan ( Brajan?) Dabiziv 53, Nikola Miljo 53, Niko ( Petko?) Milo 53, Stjepan ( Istepan) Milko 53, Botko ( Bodko) Bozidar 53, Djurica Nikola 53, Nikola Radun 53, Bastine-i Bogavica der [yed-i] Djura 53, Bastine-i Nikola der yed-i Radosav 53, Bastine-i Lazar der yed-i Radelja 53, Bastine-i Latko der yed-i Radelja 53, Bastine-i Branul ( Bratul?) der yed-i Radelja 53, Bastine-i Djon der yed-i Radosav 53, Bastine-i Mirca (?) der yed-i Vucko 53, Bastine-i Djuro der yed-i Stjepko ( Istyepko) 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der [yed-i] Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Radoca der yed-i Mihalj 53, Bastine-i Borina (?) der yed-i Mihajac 53, Bastine-i Beroca (?) der yed-i Petro 53, Bastine-i Dobro der yed-i Bratan ( Brajan?) 53, Bastine-i .. ( ...?) der yed-i Bratic 53, Bastine-i Mitoman ( Mijoman?) der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Gojic (?) der yed-i Radonja 53,

f.29 Bastine-i ( ostecen papir) der yed-i Nikola 53, Bastine-i Djuric der yed-i Nikola 53, Bastine-i Ljesko zinde 53, Bastine-i Nikola zinde 53, Bastine-i Boroca zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 85

                Karye-i Pelesa Dolnja

Niko ( Petko?) Vukoman 53, Radosav Dabiziv 53, Vukosav Nikola 53, Vukomir Radic 53, Latko Vucic 53, Djuric Marko 53, Ratko ( Radko) Mila 53, Vukas Milko 53, Dabiziv Marko 53, Lazar Petro 53, Dobroje Vukasin 53, Boja Rasko ( Rasko?) 53, Stjepan Tomas 53, Vuceta Rasko ( Rasko?) 53, Dabiziv Rasko (Rasko?) 53, Vukoma Petro 53, Stjepan ( Istepan) Dolic 53, Vojko ( Vitko?) Dolic (?) 53, Pavlica Jolic 53, Bastine-i Vukoman der yed-i Niko ( Petko?) 53, Bastine-i Oliver der yed-i Vukomir 53, Bastine-i Vuk der yed-i Ratko ( Radko) 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) der yed-i Dabiziv 53, Bastine-i Novak (Jovak?) der yed-i Lazir 53, Bastine-i Oliver der yer [yed-i] Gorjakovic (?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 25.

                Mahalle-i Gornji Pelesi, tabi'-i o

Nikola Miko 53, Radic Miko 53, Dabiziv Miko 53, Stjepan ( Istepan) Nikola 53, Lazar Nikola 53, Djuro Maric 53, Dabiziv Djuro 53, Radic Milko 53, Rasko ( Rasko?) Radun 53, Zivko Radiman 53, Radosav Ratko ( Radko) 53, Radosav Bogija 53, Bastine-i Bogoje der yed-i Zivko 53, Bastine-i Djuric der [yed-i] Zivko 53, Bastine-i Obrad der yed-i Radosav 53, Bastine-i der yed-i Lazar 53, Bastine der yed-i Tomas 53, Bastine der yed-i Vuceta 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 18

                Karye-i Piperi

Vukas Stjepan ( Istepan) 53, Novak ( Jovak?) Stjepan ( Istepan) 53, Rado Bojko 53, Dragic Bojko 53, Latko Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Perinko (?) Latko 53, Radic Bojko 53, Radonja Latko 53, Vucko Herak 53, Stanisa ( Istanisa) Vuceta 53, Nikola Radic 53, Nikola Stjepko ( Istyepko) 53, Dabiziv Lazar 53, Zivko Stanko ( Istanko) 53, Vucic Ilija 53,

str. 54

f.29v Niko ( Petko?) Ivan 53, Nikola Radovan 53, Stiko ( Istiko) Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Radelja der yed-i Dragic 53, Bastine-i Radelja der yed-i Latko 53, Bastine-i Latko der yed-i Vojko (Vitko?) 53, Bastine-i Djurilo der yed-i Radic 53, Bastine-i Petricic (?) der yed-i Radovan 53, Bastine-i Martin der yed-i Nikola 53, Bastine der yed-i Nikola 53, Bastine-i Celo ( Delo?) der yed-i Nikola 53, Bastine-i Vukac der yed-i Dano 53, Bastine-i Djurilo der yed-i Vukac 53, Bastine-i Djuro zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 29

                Karye-i ... (...) (109)

Stjepan ( Istepan) Miladin 53, Radic Vuksal 53, Stjepan ( Istepan) Andrija 53, Radosav Radelja 53, Stoja ( Ostoja?) Vojko ( Vitko?) 53, Ratko ( Radko) Danko 53, Ivan Danko 53, Radovan Dobrinja 53, ... ( Pejan? ...?) Radovan 53, Radic Djuro 53, Petro Djuro 53, Dobrinja Dobrinja 53, Ratimil Miko 53, Rasko ( Rasko?) Milko 53, Radelja Bojko 53, Radic Bogdan 53, Radonja Nikola 53, Radic Vuksal 53, Voja ( Vuja?) Radovan 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Dobrinja der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Kaludjer (110) der yed-i Radic 53, Bastine-i Petro der yed-i Radic 53, Bastine-i Danko der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Bozidar der yed-i Radosav 53, Bastine-i Niko ( Petko?) der yed-i Stoja ( Ostoja?) 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Ratko (Radko) 53, Bastine-i Starina (?) der yed-i Ivan 53, Bastine-i Radivoj der yed-i Radovan 53, Bastine-i Nikola der yed-i Bogdan 53, Bastine-i Dabiziv der yed-i Petro 53, Bastine-i Niko ( Petko?) der yed-i Dobrinja 53, Bastine-i Ivan der yed-i Ratimil 53, Bastine-i Radovan der yed-i Rasko ( Rasko?) 53, Bastine-i Radovan zinde 53, Bastine-i Stjepko ( Istyepko) der yed-i Radonja 53, Bastine-i Djurasin der yed-i Voja ( Vuja?) 53, Bastine-i Veselija der yed-i Lazar 53, Bastine-i Nikola der yed-i Vuja ( Voja?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 39

                Karye-i Zagora

pop Nikola 53, pop Ratko ( Radko) 53, pop Stjepan ( Istepan) 53, pop Joko 53, Radosav Stjepko (Istyepko) 53, Nikolica Bojko 53, Nikac Bratic 53, Stjepan Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radovan Radovan 53, Radonja Radosal 53, Nikola Bogdan 53, Nikola Radosav 53, Vuceta Srdan 53, pop Nikola 53, pop Radonja 53,

f.30          Radojica Vulija ( Vuleta?) 53, Bastine-i Radonja der yed-i pop 53, Bastine-i Andrijader yed-i pop 53, Bastine-i ...( ...?) der yed-i pop 53, Bastine-i Dabiziv der yed-i pop 53, Bastine-i Oliverovic der [yed-i] pop 53, Bastine-i Niko ( Petko?) der yed-i Nikolica 53, Bastine0i Dano der yed-i Radosav 53, Bastine-i pop der yed-i Nikola 53, Nastine-i Danko der [yed-i] Radosav 53, Bastine-i Radosav der [yed-i] pop 53, Bastine-i ... ( ...?) der yed-i Radic 53.

                Hassa bag-i veled-i Cirne - hasil: 40
                Hasa vinograd Crnojevica - prihod 40 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 27

                Karye-i Brajici Poljicani (111)

Nikola pop 53, Lazar Djon 53, Bozidar Vucko 53, Radosav Vucko 53, Pavle Vuceta 53, Radic Radasin 53, Radelja Dimitar 53, Radicko Branko ( Brajko, Bratko?) 53,
-------------------------
(109) TD 499: .... D u p l a c.
(110) Ovdje je tesko reci da li je ime, odnosno nadimak, ili je rijec zaista o kaludjeru kao bivsem posjedniku te bastine.
(111) TD 499: .... Selo Poljicani (?) u podrucju Rijeke, a zove se jos Brajici. Verovatno  B r a j i c k o   Z d r i j e l o.

 str. 55

Nikola Miljo 53, Dabiziv Miljo 53, Radic Nikola 53, Mihajac Vukasin 53, Radelja Vlad 53, Radosav Dano 53, Pejan (?) Radun 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der [yed-i] Radelja 53, Bastine-i Danija der yed-i Radicko 53, Bastine-i ....(...?) der [yed-i] Ivan 53, Bastine-i Ljes der [yed-i] ehl-i karye 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 19.

                Karye-i Dubocil (112) ( ....)

Stjepan ( Istepan) Vlajin 53, Vulica Ljes 53, Vojko ( Vitko?) Perinko (?) 53, Bozidar Perinko 53, bive Mara 53, Bastine der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i der yed-i Vulica 53, Bastine-i Todorsav der yed-i Vojko ( Vitko?) 53, Bastine-i Vojko ( Vitko?) der [yed-i] Bozidar 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der [yed-i] Bozidar 53, Bastine-i Radiman der yed-i Vlad 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 11

                Karye-i Rrvasi ( Irvas)

Bojko Ratko (Radko) 53, Vojko ( Vitko?) Pavlo 53, Bogdan Pavlo 53, Jovan Djurdje ( Djordje?) 53, Vlad Radiman 53, Dabiziv Radiman 53, Medinko Vuceta 53, Djuric Ivan 53, Djuric Stjepko ( Istyepko) 53, Rakita (?) Pavlo 53, Vulica Bogdan 53, Radosav Vuk 53, Radosav Bozidar 53, Bastine-i Radoje der yed-i Bojko 53, Bastine-i Lukac ( Ikac?) der yed-i Vojko ( Vitko?) 53,

f.30v       Bastine-i Radovan der yed-i Bogdan 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) der yed-i Jovan 53, Bastine-i Djura der yed-i Bojko 53, Bastine-i Vucko der yed-i Vesko 53, Bastine-i ( ostecen papir) [der yed-i] Mojko (?) 53, Bastine der [yed-i]  Vucko 53, Bastine-i Djurija ( Djurina?) zinde 53, Bastine-i Petro der yed-i Mojko (?) 53,  Bastine-i Djuro (der yed-i) zinde 53, Bastine-i Djuro der [yed-i] ehl-i karye 53, Bastine-i Niko ( Petko?) der yed-i ehl-i karye 53, Bastine-i Stjepko ( Istyepko) der yed-i Vojko ( Vitko?) 53, Bastine-i Stjepko ( Istyepko) der yed-i Vojko ( Vitko?) 53, Bastine-i Mihovil der yed-i Radosav 53.

Yekun-i hane ma'a bastine:29

                Mahalle-i Pipac, tabi'-i o

Medkac Maras 53, Ratko ( Radko) Rajko ( Ranko?) 53, Nikola Stjepko ( Istyepko) 53, Stanko ( Istanko) Srdan 53, Bastine-i Vucic der yed-i Medkac 53, Bastine-i Radic der yed-i Ratko ( Radko) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 6 

                Mahalle-i Drusici

Djuro Milak 53, Stjepko ( Istyepko) Ljes 53, Vuceta Petro 53, Danko Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Andrija Danko 53, Vucic Dano 53, Ratko ( Radko) Ilija 53, Nikola Ribas (?) 53, Jovan Djurdje ( Djordje?) 53, Ljesko Stjepko ( Istyepko) 53, Bastine-i Djurisa der yed-i Djura 53, Bastine-i Djurisa der yed-i Djura 53, Bastine-i Ostojic (?) der yed-i Djuro 53, Bastine-i Danic der yed-i Stjepko ( Istyepko) 53, Bastine-i Kaludjer der yed-i Stjepko ( Istyepko) 53, Bastine-i Djurisa der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Janko der yed-i Vesa (?) 53, Bastine-i Danic der yed-i Nikola 53, Bastine-i Dimitras der yed-i Nikola 53, Bastine-i Sredoje der yed-i Nikola 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Ljesko 53.

                Hassa mezra'a-i veled-i Cirne - hasil 40.
                Hasa  mezra Crnojevica - prihod 40 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 21

                Karye-i Prevlaka

Andrija Kaludjer 53, Nikola Aleksa 53, Vucko Dobrinja 53, Bozidar Nikola 53, Rajo ( Rato?) Nikola 53, Radosav Dabiziv 53, Danko Ljesko 53, Stjepan ( Istepan) Ivan 53, Bastine-i Ivan der yed-i Stoja (Ostoja?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 9
-------------------------------
(112) U TD 122 kao da je napisano .... ( D u b o c i n,   D u b o c a n i ?).

str. 56

f.31          Karye-i Odrin

                Mezkur karye halku gayet sa'b ve sengistan yerde olmagin dort bucuk filoriya ber vech-i maktu' sebt olundu - hane 9 fi 25.

                Posto je stanovnistvo spomenutog sela na vrlo neprohodnom i krsevitom mestu, upisano je odsekom cetiri i po dukata ( filurije). Kuca 9 po 25 akci.

                Manastir-i Komi Preciste - ber vech-i maktu' fi sene 240.
                Manastir Komi Preciste - odsekom godisnje 240 ( akci).

                Karye-i Dodosi

Djuro Savko 53, Lukac ( Ikac) Vucko 53, Bojko Medo 53, Dadko (?) Mihajac 53, Ratko Dimitar 53, Peric (?) Bogo 53, Niko ( Petko?) Andrija 53, Ljes Bojko 53, Radosav Bojko 53, Bastine-i Vasiljko Bojko 53, Bastine-i Rado der yed-i Dadko (?) 53.

                Hassa cayir-i veled-i Cirne bi-mukabele-i ab-i Moraca - 75.
                Hasa livada Crnojevica prema reci Moraci. Prihod 75 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 11

                Karye-i Mracelji

Vojko ( Vitko?) Ilija 53, Stjepan ( Istepan) Tomic 53, Nikola Dominko 53, Sred Stoja ( Ostoja?) 53, Radosav Stjepan ( Istepan) 53, Boric Stoja ( Ostoya?) 53, Stjepan ( Istepan) Sred 53, Stjepan (Istepan) Djuras 53, Radonja Ilija 53, Radic Andrija 53, Bastine der yed-i Vojko ( Vitko?) 53, Bastine-i Ljubisa der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Pavlica der [yed-i] Sred 53, Bastine-i Andrija zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 14

                Karye-i Rijecani ( napisano Recani)

Lazur ( Lazar?) Vojko ( Vitko?) musellem, Petro Djuro musellem, (113) Radosav Radic 53, Djuro Vuk 53, Radosav Danic 53, Nikola Mihajac 53, Radosav Dabiziv 53, Stjepan ( Istepan) Radic 53, Radic Dabiziv 53, Vojko ( Vitko?) Dimitar 53, Dimitar Milajko ( Milanko?) 53, Nikola Pavlo 53, Vukac Milan 53, Radelja Nikola 53, Bastine-i Radosav der [yed-i] Djuro 53, Bastine-i Jokac der yed-i Radosav 53, Bastine-i Rajsa der yed-i Vukic 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 17 ( trebalo bi: 15).

                Karye-i Seljani (114)

Pop Vuceta 53, Vuksan pop 53, Djuric Todo ( Bodo?) 53, Vojko ( Vitko?) Niko ( Petko?) 53, Vucija Nikola 53,

f.31v Radic Nikola 53, Radic Ilija 53, Voja ( Vuja?) Vojko ( Vitko?) 53, Milko Novak ( Jovak?) 53, Niko (Petko?) Bogo 53, Borko ( Bozko?) Bogdan 53, Vucko Radosav 53, Niko ( Petko?) Bogo 53, Vulica Milko 53, Nikolica ( ne moze se procitati, ostecen papir) 53, Lazar Milas 53, Bastine der yed-i Boric 53, Bastine der yed-i Rado 53, Bastine der yed-i Voja ( Vuja?) 53, Bastine der yed-i Niko ( Petko) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 20

                Emlak-i girihtegan ba veled-i Cirne: Asyab hacer 1, resim 15. - Asyab hacer 2, resim 30. - hassa zemin bag ber vech-i nisf hasil 35.

                Dobra ( bastina) (115) begunaca sa Crnojevicem - Mlin. Kamen 1 resim 15. - Mlin. Kamena 2, resim 30. - Hasa zemlja, prihod 9. - Hasa vinograd, napolicom prihod 35.

                Karye-i Guse (116)

Stjepan ( Istepan) Bozidar 53, Radic Bozidar 53, Dabiziv Stjepan ( Istepan) 53, Vukic Stjepan (Istepan) 53, Vukasin Stjepan ( Istepan) 53, Dabiziv Bozidar 53,
--------------------------------
(113) Kod imena ovih muselema prvo je bila zapisana dazbina, a zatim je izbrisana, pa je zapisano musellem. Medjutim, oni su u konacnom zbiru uracunati kao da daju dazbinu.
(115) Kod Bolice: Segliani. Vidi: RN, 547.
(115) Emlak.
(116) RN, 546.

str. 57

Vuksan Stoja ( Ostoja?) 53, Ratko ( Radko) Tomic 53, Vuksan Borko ( Bozko?) 53, Bastine der yed-i Vuksan 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 10.

                Karye-i Cukovici (117)

Vucko Djuro 53, Andrija Ala'ddin 53, Nikola Andrija 53, Ratko ( Radko) Dabiziv 53, Vuksan Stjepan (Istepan) 53, Radenko Djon 53, Stjepan ( Istepan) Ivan 53, Bastine-i Stoja ( Ostoja?) zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 8

                Karye-i Jeksa ( 118)

Marko Radovan 53, Stjepan ( Istepan) Stojko (?) 53, Vucko Vukoje ( Vukota?) 53, Vuksan Stjepko 53, Stjepko ( Istyepko) Radulin 53, Nikola Drago 53, Jovan Nikola 53, Bojko Nikola 53, Radic Stjepko 53, Petar Bogdan 53, Rasko ( Rasko?) Miko 53, Bastine der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine der yed-i Vucko 53, Bastine der yed-i Stjepko ( Istepko) 53, Bastine der yed-i Stjepko ( Istyepko) 53, Bastine der yed-i Vuksan 53, Bastine Sred der [yed-i] ehl-i karye 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 17

f. 32         Karye-i  Zacir

Stjepan ( Istepan) Novak ( Jovak?) 53, Vucko Novak ( Jovak?) 53, Vuksan Lazar 53, Vucko Dabiziv 53, Stjepan ( Istepan) Radic 53, Nikola ( necitko, ostecen papir) 53, Radalj Djuro 53, Todor Djuro 53, pop Maras 53, Nikola Dobrilo 53, Vuksan Lazar 53, Djuro Lazar 53, Vucko Nikola 53, Nikola Medo 53, Bozidar Ilija 53, Djuro Ilija 53, Vuksan Radovan 53, Rasko ( Rasko) Radosav 53, Mihalj Branorad ( Bratorad?) 53, Radonja Dobrilo 53, bive Jela 53, Oliver Djurica 53, Bastine-i Vukasin der yed-i Vuksan 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der yed-i Nikola 53, Bastine-i Rado der yed-i Djurovic 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Mihalj 53, Bastine-i Rasko ( Rasko?) zinde 53, Bastine Radic zinde 53, Bastine-i Borina zinde 53.

                Hassa zemin-i veled-i Cirne - hasil 10.
                Hasa zemlja Crnojevica - 10.

Yekun-i hane ma'a bastine: 29.

                Karye-i Dubova

Bojko Novak ( Jovak?) 53, Vojko ( Vitko?) Radic 53, Radovan Srdan 53,Djuras Radosav 53, Stjepan (Istepan) Bojko 53, Milas Ljes 53, Rasko ( Rasko?) Gorjanac 53, pop Ivanis 53, Dabiziv Bozidar musellem, Djuras Radosav 53 ( brisano: musellem) Stanisa ( Istanisa) Nikola musellem, Radosav Radovan 53, Danko Radun 53, Vukac Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Vuksan Radosav 53, Djuro Branko (Brajko, Bratko) 53, Radic Dimitar 53, Bogolica Dano 53, Bastine-i Pavlo der yed-i Bojko 53.

                Mezra'a Prekornica ber vech-i maktu' - hasil fi sene 500.
                Mezra ( polje) Prekornica odsekom prihod godisnje 500 ( akci).
                Hassa miselik der karye-i Bogute - hasil fi sene 300.
                Hasa hrastik u selu Bogute - prihod godisnje 300 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine 17.

                Karye-i Vignjevici

Nikola Andrija 53, Dragisa Andrija 53, Rasko ( Rasko) Vojko ( Vitko?) 53, Djuro Andrija 53, Djuras Nikola 53, Dabiziv Rasko ( Rasko?) 53, Djuro Nikola 53, Djon Bozidar 53, Andrija Nikola 53, Stjepan Mitralj (Petralj?) 53, Dank Stjepan ( Istepan) 53, Radic Stjepan ( Istepan) 53, Dabiziv Radovan 53, Vukomir Dabiziv 53, Vucic Lazar 53, Bojko Bozidar 53, Dabiziv Bojko 53, Vukoje ( Vukota?) Radovan 53, Srdan Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radasin Vukac 53,
------------------------------
(117) Stari Cukovici.
(118) Kod Bolice: Jesse. Vidi: RN, 543.

str. 58

f.32v       Vuksan Niko ( Petko?) 53, Mihalj Andrija 53, Dabiziv Mihalj 53, Danko (?) Dimitar 53, Radosav Marko 53, Ilija Vito 53, Vuksan Radosav 53, Bozidar Vito 53, Ivan Vito 53, Ratko Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Djura der [yed-i] Vasko 53, Bastine-i Ilija der [yed-i] Vuksan 53, Bastine-i Bogic der yed-i Radiman 53, Bastine-i Medo der yed-i Vuksan 53, Bastine-i Medo zinde 53, Bastine-i Bratan ( Brajan?) zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 36

                Karye-i Bogute

Bratan ( Brajan?) Djuro 53, Stjepan ( Istepan) Radovan 53, Dabiziv Branko ( Brajko, Bratko?) 53 ... (...?) Jocic (?) 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Mihajac 53, Radic Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Vucko Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Brasic (?) Jocic (?) 53, Dabiziv Jocic (?) 53, Nikola Borin 53, Stjepan (Istepan) Krsto (?) 53, Dabiziv Djuro 53, Kalina Ljesin 53, Vucko Kalina 53, Niko ( Petko?) Kalina 53, pop Gojak 53, pop Radonja 53, Radic Bojko 53, Radosav Bojko 53, Vucko Vasko 53, Ilija Vaso 53, Dabiziv Todor 53, Bojko Stjepan 53, Nikola Bogdan 53, Nikola Bozidar 53, Bozidar Todor 53, Jela Nikola 53, Bastine-i Sredoje der yed-i Bratan ( Brajan?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 28

                Karye-i Smokvice ( Smokovci)

Djon Ljes 53, Pejan (?) Djuro 53, Nikola Lolija (?) 53, Vucko Dabiziv 53, Stjepko ( Istyepko) Dabiziv 53, Radic Radiman 53, Vuksan Djuro 53, Niko ( Petko?) Radovan 53, Radic Medus 53, Vojko ( Vitko?) Nikola 53, Dabiziv Radic 53, Vulica Medonja 53, Stjepko ( Istepko) Medo 53, Radiman Dusan 53, Niko (Petko?) Nikola 53, Nikola Stoja ( Ostoja?) 53, Lukajac Mirajica 53, Djuric Dabiziv 53, Bastine der yed-i Djon 53, Bastine der yed-i Pejan 53,

f.33          Bastine-i Radic der [yed-i] Vojko ( Vitko?) 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Stanko ( Istanko) 53, Bastine-i Ivan zinde 53, Bastine-i Radovan zinde 53, Bastine-i Djura der yed-i Gojkovic 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Djuran 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 27

                Karye-i Dragosalici ( 119)

Dimitar Ljesin 53, Bozidar Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radicko Vucko 53, Branko ( Brajko, Bratko?) Ratko ( Radko) 53, Novak ( Jovak?) Kaludjer 53, Vukasin Radic 53, Bogdan Dimitar 53, Radulj Boricko 53, Radic Milas 53, Vuk Milas 53, Bozidar Radic Milas 53, Ivanis ... (...?) 53, Radic ... ( ...?) 53, Djordje ( Djurdje?) Radoca 53, Vuk Bojko 53, Vukasin Bojko 53, Radiman Nikola 53, Tomas Nikola 53, Bozidar Nikola 53, Radic Petro 53, Radosav Branko ( Brajko, Bratko) 53, Bastine-i Radosav der [yed-i] Dimitar 53, Bastine-i Latko der yed-i Novak ( Jovak?) 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der yed-i Vukasin 53, Bastine-i Stoja ( Ostoja?) der yed-i Ivanis 53, Bastine-i Rado der yed-i Djinovic (?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 26

                Karye-i Sisovici, mahalle-i Gradjani

Ilija Ljes, musellem, Ljes Stoja ( Ostoja?), musellem, Nikola Ilija 53, Ljes Bogdan 53, Stjepan ( Istepan) Niko ( Petko?) 53, Radic Niko ( Petko?) 53, Ilija Dimitar 53, Vucko Niko ( Petko?) 53, Stjepan ( Istepan) Ratko ( Radko) 53, Vuceta Radosav 53, Dabiziv Milan 53, Radic Bane 53, Ilija Nikola 53, Vukomir Bozidar 53, Petar Branisal 53, Petro Djurdje ( Djordje?) 53, Ivan Djurdje ( Djordje?) 53, Radic Vukoje (Vukota?) 53, Gojcin Gorjanac 53, Radosav Vukoje ( Vukota?) 53, Dabiziv Ivanis 53, Radic Ratko (Radko) 53, Djuro Milos 53, Radic Radun 53, Niko ( Petko?) Radun 53, Radosav Radun 53, Radic Radimio (?) 53, Vukasin Vukosav 53, Djuras Vukosav 53, pop Mrksa (?) 53,
----------------------------
(119) Sabani su se ranije zvali Dragoslavljevici ( uporedi: RN, 637-8).

str. 59

f.33v       Vuceta Bozidar 53, Bastine-i Kaludjer der yed-i Nikola 53, Bastine-i Vukac der yed-i Nikola 53, Bastine-i Radovan der yed-i Radic 53, Bastine-i Srdan der yed-i Radic 53, Bastine-i Vuksal der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Todor der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Radohna der [yed-i] Vuceta 53, Bastine-i Bratic ( Branic?) der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Radosav der [yed-i] Vuceta 53, Bastine-i Bojo (?) der yed-i Vuceta 53, Bastine-i Danic der yed-i pop 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 40.

                Mahalle-i Sisovici, tabi'-i o

Radic Milas 53, Ljes Milas 53, Radic Vucin 53, Radic Stjepan ( Istepan) 53, Dabiziv Stjepan ( Istepan) 53, Vukasin Ljes 53, Vuk Radovan 53, Stjepan ( Istepan) Nikola 53, Bozidar Branko ( Brajko, Bratko?) 53, sinovi (?) Milas 53, Radic Novak ( Jovak?) 53, Vuceta Radic 53, Djurija ( Djurina?) Bogo 53, Vucko Stjepan ( Istepan) 53, Radic Vukac 53, Dabiziv Tomica 53, Bastine-i Radasin der yed-i Radic 53, Bastine-i Batros (?) der yed-i Radic 53, Bastine-i Olic der yed-i Radic 53, Bastine-i Djujas der yed-i Dabiziv 53, Bastine-i Lazar der [yed-i] ... ( Subota?) 53, Bastine-i Radonja der [yed-i] Djurija (Djurina?) 53, Bastine-i Djujas der [yed-i] Vucko 53, Bastine-i Pavlic der yed-i Radojica 53.

                Hassa zemin ... - hasil fi sene 100.
                Hasa zemlja ... - prihod godisnje 100 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 24

                                NAHIYE-i CERNICA (120)

                Karye-i Dupilovi ( 121)

Djuras Vuceta 53, Vuk Miladin 53, Vukosav Djurdje ( Djordje?) 53, Kalina Djurdje ( Djordje?) 53, Bozidar Vuksa 53, Radosav Dabisa (?) 53, Vuceta Nikola 53, Slavko ( Islavko) Bogdan 53, Stjepan ( Istepan) Petro 53, Djuras Vucko 53, Radic Mihajac 53, Golub Gojcin 53, Vukac Djurdje ( Djordje?) 53, Radic Djurdje ( Djordje?) 53,Milija ( Mileta) Mihovil 53, Andrija Dimitar 53, Stoja ( Ostoja) Dimitar 53, Novak (Jovak?) Radalj 53, Nikola Radalj 53, Ivan Nikola 53, Bojko Nikola 53, Dabiziv Stojko ( Ostoyko?) 53, Vuksan Ostojko 53, Bojko Nikola 53, Bozidar Nikola 53,

f.34 Ratko ( Radko) Miko 53, Vuk Vucin 53, Vuksan Radic 53, Nikola Stojko ( Ostojko?) 53, Dabiziv Andrija 53, Novak ( Jovak?) Kalina 53, Djuro Stoja ( Ostoja?) 53, Mihajac Petro 53, Milivoj Nikola 53, Stjepan Stoja ( Ostoja?) 53, Milko Nikola 53, pop Sred 53, Djuras Novak ( Jovak?) 53, Djuro Radasin 53, Bogdan Stoja ( Ostoja?) 53, Kalina Mihajac 53, Rade Danic 53, Vuksan Andrija 53, Novak ( Jovak?) Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Stjepan ( Istepan) Nikola 53, Nikola Radosav 53, Gojcin Dabiziv 53, Djuro Dabiziv 53, Vucic Vuksal 53, Nikola Andrija53, Djuras Stoja ( Ostoja?) 53, Radosav Vojko ( Vitko?) 53, Danko Vukasin 53, Vuk Petro 53, Dabiziv Nikola 53, Vuceta Batros (?) 53, Djurdje ( Djordje?) Nikola 53, Vukasin Radosav 53, Vuksan Batric 53, Kalina Lazar 53, Vucic Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Bratan (Brajan?) Joko 53, Radin Ilija 53, Radosav Vucko 53, Vucic Radic 53, Vojko ( Vitko) Nikola 53, Djurina (Djurija?) Nikola 53, Dabiziv Nikola 53, bive Olivera 53, bive Milica 53, Nikola Kalodjurdjevic 53, Janko Radic 53, Ilija Radic 53, Radiljo Ivanis 53, Zivko Vukoje ( Vukota?) 53, Nikola Novak ( Jovak?) 53, Bogdan Djurdje ( Djordje?) 53, Andrija Vuceta 53, Djura Nikola 53, Stjepan ( Istepan) Miladin 53, Bogilo Dabiziv 53, bive Visa 53, Bogdan Vuceta 53, Danko Novak ( Jovak?) 53, Vuk Stoja ( Ostoja?) 53, bive Vukosava 53, Bastine-i Radic der yed-i Djuras 53, Bastine-i Dukac der yed-i Vranisal (?) 53, Bastine-i Milun der yed-i Milija ( Mileta?) 53, Bastine-i Mihajac der yed-i Stoja ( Ostoja?) 53, Bastine-i Novak (Jovak?) der yed-i Bojko 53, Bastine-i Gojcin der [yed-i] Bojko 53, Bastine-i Ratko der [yed-i] Bojko 53, Bastine-i Vucko der [yed-i] Djuro 53,
-------------------------------
(120) Stari je naziv za  C r m n i c u.
(121) D u p i l o.   U poznijim defterima ....

str. 60

Bastine-i Milivoj der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Basine-i Vucko der [yed-i] Bogdan 53, Bastine-i Dana der [yed-i] Rada 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Vuksan 53, Bastine-i Danila (?) der [yed-i] Vucic 53, Bastine-i Jolica der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Mihajac der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Stjepko (Istyepko) der [yed-i] Djurija ( Djurina) 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der [yed-i] Bratan ( Brajan?) 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der [yed-i] Vucic 53, Bastine-i Vucic zinde 53.

f.34v       Bastine-i Bogdan der [yed-i] Vuksan 53, Bastine-i Nikolica der [yed-i] Radic 53, Bastine der yed-i Ilija 53, Bastine-i Ilija der [yed-i] Ivan 53, Bastine-i Lazar der yed-i Nikola 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Vukasica (?) 53, Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Vuksan 53, Bastine-i Djurajin (?) der [yed-i] Bogdan 53, Bastine-i Radovan der [yed-i] Milija ( Mileta?) 53.

                Hassa dalyan-i veled-i Cirne der ab-i Boyana (122) - hasil fi sene 90.
                Hasa riboloviste Crnojevica na vodi Bojani ( 122) prihod 90 ( akci).

Yekun-i hane ma'a bastine: 114.

                Mahalle-i Bukovik, tabi'-i o

Ivan Vuk 53, Nikola Vuk 53, Djuro Vuk 53, Dabiziv Kalina 53, Kalina Dabiziv53, Dabiziv Djuras 53, Vuk Stoja 53, Andrija Nikola 53, bive Todora 53, Nikola Radovan 53, Radic Novak ( Jovak?) 53, Nikola Andrija 53, Vasilj Loncar (?) 53, Radosav Ljubisa (?) 53, Bojko Nikola 53, Radasin Radiman 53, Bastine der yed-i Dano 53, Bastine-i Vukac der yed-i Kalina 53.

                Mezra'a-i Gluhi Dol (123) ber vech-i maktu' der zimmet-i ehl-i karye-i mezkur - sikke-i hasene Ifrenciyye 30 - minha hasene 29 resid (?).

                Mezra ( polje) Gluhi Dol. (123) Odsekom u obavezi stanovnika spomenutog sela - mletackih dukata 30 - od toga naplaceno (?) 29 dukata.

Yekun-i hane ma'a bastine 18

                Mahalle-i ... ( Hrelici? ...), (124) tabi'-i o

Radosav Dobrilo 53, Ratko ( Radko) Radic 53, Vucko Radovan 53, Vuksan Jaro (?) 53, Dabiziv Radun 53, bive Mara 53, Bastine-i (...?) zinde 53, Bastine-i Dujko zinde 53, Batine-i Radosav zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 9

                Mahalle-i Zivoder (?) ( ...) , (125) tabi'-i o

Bastine-i Ilija der yed-i Ulic (?) 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Ulic (?) 53, Bastine-i Radic der yed-i Goljak 53, Bastine-i Radovan der [yed-i] Ma(j)stor (126) (...) 53.

                Manastir Vranjina nam-i diger Sveti Nikola - ber vech-i makt'u meblag 700.
                 Manastir Vranjina ili Sveti Nikola. Odsekom - suma ( novca) 700.

Yekun-i hane ma'a bastine: 4
-------------------------------
(122) B o y a n a   golu zove kanun-nama u TD 122  S k a d a r s k o   j e z e r o.  Ovo riboloviste je, dakle, na Skadarskom jezeru.
(123) Gluhi Do je u drugoj polovini XVI veka dobro naseljen ( TD 499 i TKA 417).
(124) Nije jasno napisano. U TD 122 moglo bi se procitati i .... TKA 416: ... - Hreljici. Mozda "mahala" Reljici u Gluhom Dolu ( SCG, 195).
(125) TKA 416: ...
(126) Pise .... sto je procitano ... Ma(j)stor. Postoje Majstori, naselje u Njegusima ( SCG, 401- 404). To je selo bilo do 1840. godine prazno seliste, ali je ranije moralo postojati naselje pod tim imenom, jer se u darovnici Ivana Crnojevica Cetinjskom manastiru iz 1485. godine ( druga varijanta) spominje planina "Majstorica" i "Majstorsko zdrijelo". Inace u povelji Djurdja Crnojevica iz 1492, kojom se ustupa Stevanu Malonsicu raniji posjed Balocevica i Grubicevica ( Spomenik XLVII, 16), spominje se "majstor koji granice sece Damjan Radovana Medevica sin iz Zacira". - Citanje je, medjutim, nesigurno. Mozda treba citati: Bastor, Pastor ili Pastor ili nekako slicno.

str. 61

                Karye-i ( O)rahova ( ...?) (127)

Stjepan ( Istepan) Mihajac 53, pop Radosav 53, Nikola Djurdje ( Djordje?) 53, Ivina (?) Ljes 53, Ljesic Bojko 53, Pejan (?) Vukac 53, Stjepan ( Istepan) Bogavac 53, Djurica Boric 53, Danko Nikola 53, Vuksan Bozidar 53, Jovan Radic 53, Boro ( Bozo?) Vukac 53, Nikac Ratko ( Radko?) 53, Radic Miljo 53, Andrija Dabiziv 53,

f.35          bive Olivera 53, Bastine-i Djuric der [yed-i] pop 53, Bastine-i Radovan der [yed-i] Stjepan 53, Bastine-i Bojac der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Radosav der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Darinko der [yed-i] Boric 53, Bastine-i Dabiziv der [yed-i] Danko 53, Bastine-i Niko (Petko?) der yed-i Radic 53, Bastine-i Ivanica der [yed-i] Gvozden 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) der [yed-i] Andrija 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 25.

                Mahalle-i Mikovici, tabi'-i o

Milic Vuceta 53, pop Stjepan ( Istepan) 53, Bozidar Vukmir 53, Vucko Radihna 53, Nikola Radovan 53, Bastine-i Stanic der [yed-i] pop 53, Bastine-i ...(...?) der [yed-i] Vucko 53, Bastine-i ... ( pisano isto) der [yed-i] Vucko 53, Bastine-i Skajic (?) der [yed-i] Jela 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 9

                Mahalle-i Bastace, (128) tabi'-i o

Stjepan ( Istepan) Kalina 53, Djurdje ( Djordje) Kalina 53, Ivan Kalina 53, Gvozden Danusko 53, Stoja (Ostoja?) Danusko 53, Vukaz Bojko 53, Miladin Rasko ( Rasko?) 53, Danija Borko ( Bozko?) 53, Vojko (Vitko?) Borina 53, bive Jela 53, Bastine-i Nikac der [yed-i] Gvozden 53, Bastine-i Jolica zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 12

                Mahalle-i Bratene ( Barcene), tabi'-i o

Stjepan ( Istepan) Radovan 53, Vucko Novak ( Jovak?) 53, Dabisa (?) Novak ( Jovak?) 53, Nikola Rado 53, Vojko ( Vitko?) Radic 53, Vucko Bogdan 53, Vojko ( Vitko?) Novak ( Jovak?) 53, Vuk Radic 53, Pejan Bojko 53, Nikola Danko 53,Djurina ( Djurija?) Nikola 53, Rado Bratan ( Brajan?) 53, Vuksan Ivan 53, Pejan Danko 53, Nikola Radun 53, Bastine-i Bartic der [yed-i] Vucko 53, Bastine-i Ilic der [yed-i] Vojko ( Vitko?) 53, Bastine-i Radojica der [yed-i] Vuk, Bastine-i Oceta der [yed-i] Djura 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Rado 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 20

                Mahalle-i Seleve Kuce (?) (129) ve Zlatar, tabi'-i o

Stjepan ( Istepan) Radic 53, Vojin Rado 53, Radic Rado 53, Marko Rado 53, Radic Kalina 53,

f.35v       Vukmir Vuceta 53, Radic Pavlo 53, Djon Nikola 53, Dabisa (?) Niko ( Petko?) 53, Nikola Vukoje 53, Pejan Vojko ( Vitko?) 53, Zivko Djuro 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i o 53, Bastine der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Stojko ( Istoyko) der yed-i Vojin 53, Bastine-i Marko der [yed-i] Radic 53, Bastine-i Radosav der [yed-i] ... ( ...?) 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) der yed-i Dabisa (?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: i 18

                Mahalle-i Krusevica ( 130) (napisano Krusevica) , tabi'-i o

Ivan Berisal 53, Nikola Vukoje ( Vukota?) 53, Radosav Nikola 53, Vojko ( Vitko?) Bozidar 53,
----------------------------
(127) Napisano nejasno, ali iste mahale su u poznijim defterima upisane u Orahovu.
(128) SCG, 71.
(129) TD 122 isto ( ....); TD 499: ...
(130) .... U svim poznijim defterima ...

str. 62

Nikola Bozidar 53, Djuro Dabiziv 53, Radosav Nikola 53, Djuro Nikola 53, Andrija Nikola 53, Dabiziv Radosav 53, Djurina ( Djurija?) Pavlo 53, Bastine-i Nikolica der yed-i Ivan 53, Bastine-i Ratko (Radko) der [yed-i] Ivan 53, Bastine der yed-i Radic 53, Bastine-i Vucic der [yed-i] Radic 53, Bastine-i Bojac (?) der yed-i Djura 53, Bastine-i Nikolica der yed-i Djura 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 17

                Mahalle-i ... ( ...?), (131) tabi'-i o

Novak ( Jovak?) Radosav 53, Radic Marko 53, Radosav Stjepan ( Istepan) 53, Vuksan Stjepan (Istepan) 53, Djuro Marko 53, Nikola Marko 53, Vucko Marko 53, Nikola Andrija 53, Radic Djujas 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der [yed-i] Novak (Jovak) 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Novak ( Jovak?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 11

                Karye-i Trnova, ( 132) tabi'-i o

Vucko Nikola 53, Bratan ( Brajan?) Djuric 53, Vucko Djurdje ( Djordje?) 53, Radic Niko ( Petko?) 53, Vojko ( Vitko?) Djurdje ( Djordje?) 53, Jovan Bozidar 53, Radovan Bozidar 53, Radovan ... ( ....?) 53, Vucko Djuro 53, Ljubin (?) Niko (Petko?) 53, Djuras Novak ( Jovak?) 53, Branija Novak ( Jovak?) 53, Bozidar Tomko 53, Bozidar Djujas 53, Dimitar Milija ( Mileta?) 53,

f.36          Radosav Dabiziv 53, pop Vuksa 53, Nikola Milija ( Mileta?) 53, Radosav Dabiziv 53, Nikola Dabiziv 53, Radonja Dabiziv 53, Stjepan ( Istepan) Bogdan 53, Dabiziv Radun 53, Bastine-i Dobro der yed-i Bratan ( Brajan?) 53, Bastine-i Radosav der [yed-i] Vucko 53, Bastine-i Dobrinja der [yed-i] Radic 53, Bastine-i Ratko (Radko) der [yed-i] Radovan 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) der [yed-i] Vucko 53, Bastine-i Radonja {der yed-i] Ljubin (?) 53, Bastine-i Mircin der [yed-i] Bozidar 53, Bastine der yed-i Bozidar 53, Bastine-i Branivoj der [yed-i] Bozidar 53, Bastine-i Gojsal der [yed-i] Milija (Mileta?) 53, Bastine-i Srdan der [yed-i] Djon 53, Bastine-i Radicko der [yed-i] Bratorad ( Branorad?) 53, Bastine-i Ljes der [yed-i] Radonja 53, Bastine der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Sredoja (?) der [yed-i] Dabiziv 53, Bastine-i Nikolica zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 39

                Mahalle-i Brljani, (133) tabi'-i o

Vuksan Drago 53, Nikola Drago 53, Djuro Drago 53, Stjepan ( Istepan) Drago 53, Nikola Jovan 53, Nikola Pejan 53, Stoja ( Ostoja?) Pejan 53, Rajko ( Ranko?) Dobrilo 53, Stjepan ( Istepan) Novak (Jovak?) 53, Vuceta Ivan 53, Djuras Ivan 53, Bastine-i Dimitar der [yed-i] Vuksan 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Nikola [der yed-i] Djuro 53, Bastine-i Novak (Jovak?) der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Dabiziv der [yed-i] Stjepan (Istepan) 53, Bastine-i Radenko der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Dabiziv der [yed-i] Rajko ( Ranko?) 53, Bastine-i Joko der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 19

                Mahalle-i ... (?) Komarno, tabi'-i o

Mihajac Medo 53, Radic Dabiziv 53, Dabiziv Vucko 53, Vucko Novak ( Jovak?) 53, Djuro Bratan (Brajan?) 53, Bogdan Novak ( Jovak?) 53, Vucko Ratko ( Radko)53, Dabiziv Stjepan ( Istepan ) 53, Novak ( Jovak?) Nikola 53, Vukija Radic 53, Nikola Radic 53, Dano Raovan 53, Radic Dano 53, Oliver Bograd 53, Andrij
----------------------------
(131) TD 122: ... ( Hucinici?).
(132) Kako je uvedeno, "selo" Trnovo kao da spada u "mahale" Orahova. U TD 122 Trnovo je posebno uvedeno kao "selo".
(133) TD 122: ... ( sa dijakritickim tackama, a ovdje ih nema). Ima Brljanska Ploca izmedju stare oblast Dupila i Trnova i Komarna ( SCG, 190). Postoji lokalitet na karti jugozapadno od Komarna.

str. 63

Bogdan 53, Novak ( Jovak?) Djuro 53, Djuras Bogdan 53, Radic Vuceta 53, Vuksan Nikola 53, Nikola Stoja ( Ostoja?) 53, Djurina ( Djurija?) Bogdan 53, Stjepan ( Istepan) Stoja ( Ostoja?) 53, Bastine-i Radic der [yed-i] Mihajac 53, Bastine-i Lukac der [yed-i] Radic 53, Bastine der yed-i Dano 53.

f.36v Bastine der yed-i Dano 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 26

                Karye-i Sotonici

Luka Nikola 53, Ljes Gojcin musellem, Radic Stjepan 53, Nikola Vukac 53, Stjepan ( Istepan) Gojcin 53, Radosav Vuksan musellem, Vuksan Djuras 53, Stjepan ( Istepan) Nikola 53, Djuras Kalina 53, Dabiziv Kalina 53, Djurdje ( Djordje?) Bogdan 53, Dabiziv Bogdan 53, Vuceta Dabiziv 53, Nikola Bogdan 53, pop Stjepan ( Istepan) 53, Dobrinko ... ( ...?) 53, Kalina ... ( ...?) 53, Dimitar ... ( ...?) 53, Nikola ... ( ...?) 53, pop Nikola 53, Ilija ... (...?) 53, Vuceta Dabiziv 53, Medkac Aleksa 53, Vojko ( Vitko?) Vuceta 53, Stjepan ( Istepan) Djurko 53, Nikola Dabiziv 53, Nikola Aleksa 53, Dabiziv Radosav 53, Vuk Nikola 53, Nikola Stoja ( Ostoja?) 53, Andrija Djuras 53, Dabiziv Andrija 53, Stjepan ( Istepan) Radun 53, Stjepan ( Istepan ) Stoja ( Ostoja?) 53, Andrija Ljes 53, Danko (?) Vlatko ( Vladko) 53, Vukosav Nikola 53, Stjepan ( Istepan) Nikola 53, pop Bozidar 53, Bogdan pop 53, Djuras Ivko 53, Andrija Stoja ( Ostoja?) 53, Stoja ( Ostoja?) Dabiziv 53, Djuras Bozidar 53, Vuk Nikola 53, Radivoj Stjepan ( Istepan) 53, Bozidar Djuras 53, Nikola Mijo 53, Nikola Ivan 53, bive Olivera 53, Bogun (?) Bratan ( Brajan?) 53, Vuksan Leka 53, Bastine-i Drago der [yed-i] Dobro 53, Bastine-i Vuceta der [yed-i] Kalina 53, Bastine-i Djuras der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Vuceta der [yed-i] Kalina 53, Bastine-i  (...?) der [yed-i] Ilija 53, Bastine-i Bogdan der [yed-i] Nikola 53, Bastine der yed-i Nikola 53, Bastine der yed-i Dabiziv 53, Bastine der yed-i Dabiziv 53, Bastine der yed-i Vuk 53, Bastine-i Bozan ( Boran?) der yed-i Vuk 53, Bastine der yed-i Vuk 53, Bastine-i Stoja ( Ostoja?) der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine der yed-i Stjepan ( Istepan) 53, Bastine Sava der [yed-i] Djuras 53, 

f.37 Bastine-i Ostoja der [yed-i] Radivoj 53, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 70.

                Mahalle-i Kmet-i mezkuran ( = Kmeti spomenutih) (134)

Nikola Djurdje ( Djordje?) 53, Novak ( Jovak?) Boljo (?) 53, Dabiziv ( Jovak?) 53, Vucko Milko 53, Dabiziv Ivan 53, Ivan Radovan 53, Nikola Bozidar 53, Radosav Dabiziv 53, Niko ( Petko?) Dabiziv 53, Dabiziv Andrija 53, Vukija Vranko (?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 11
---------------------------------
(134) Stoji .... ( moglo bi se citati ... Citanje ... nije sigurno. Ako je citanje tacno, postavlja se pitanje sta ovdje znaci kmeti. Povelja Ivana Crnojevica Cetinjskog manastiru: " I jesce prilozih Strugare (bastina Strugar i u ovim defterima pripada manastriskim imanjima  - prim. B. Dj. ) sve po medji sa metehom ih da oni stoje onde kmetije crkvi koji te rabotati crkvi". Po toj povelji i inace kmeti su "svrseni rabotnici crkveni" i daju dazbine u vinu, psenici itd. U tom smislu se upotrebljava i rijec "kmetscina" ( vidi izd. Miklosic, Monumenta serbica i Rovinjski, Cernagorija I, 766-771). Kmet kad znaci feudalni podloznik ili uopste seljak moze da ima i specijalno znacenje: bacvar, barilar, bicar, ovcar, drvodelja itd. ( Mazuranic, Prinosi za hrvatski pravnopovijesni rjecnik, sv. IV, 510).

 str. 64

                Karye-i Brceli

Lazar Milivoj 53, Radalj Milivoj 53, Bozidar pop 53, Radic Kalodjurdje 53, Mihalj pop 53, Dano Ivan 53, Stoja ( Ostoja?) Rado 53, Stjepan ( Istepan ) Vuceta 53, Rado Djuras 53, Ivan Premil (?) 53, Nikola Ilija 53, Vuceta Nikola 53, Danko Novak ( Jovak?) 53, Radic Vukija 53, Ivan Danic 53, Petar Novak (Jovak?) 53, Radic Radosav 53, Vuk Radic 53, Mihajac Radic 53, Ilija Vukac 53, Ilija Djuras 53, Nikola Radosav 53, Ivan Radosav 53, Novak ( Jovak?) Ivan 53, Nikola Ivan 53, Todor Ivan 53, Nikola Ilija 53, Nikola Ilija 53, Stjepan ( Istepan ) Ilija 53, Dabiziv Ilija 53, Niko ( Petko?) Ilija 53, Radosav Ivanis 53, Radic Dimitar 53, Pavle Nikola 53, Vucic Radovan 53, Andrija Ratko ( Radko) 53, Radic Ratko ( Radko) 53, Radic Dimitar 53, Nikola Vukija 53, Dimitar ilija 53, pop Bozidar 53, Dabiziv Nikola 53, Vuksan Ivan 53, Radosav Ilija 53, Vukac Ilija 53, Stjepan ( Istepan) Dimitar 53, Dabiziv Radosav 53, Pahomije rahib 53, Bastine-i Jovisa der yed-i rahib 53, Bastine-i pop der yed-i Bozidar 53, 

f.37v Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Ivan 53, Bastine-i Radonja der yed-i Ilija 53, Bastine-i Milko der yed-i Vukija 53, Bastine-i Golub der yed-i Radic 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Radic 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) der [yed-i] Ivan 53, Bastine-i Ivanis zinde 53, Bastine-i Dabiziv der [yed-i] Vucic 53, Bastine-i Pobran der [yed-i] Mihajac 53, Bastine-i Vukija der yed-i Mihajac 53, Bastine-i Kalina der yed-i Ilija 53, Bastine-i Vasko der yed-i Nikola 53, Bastine-i Radovan der yed-i Nikola 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Batric 53, Bastine-i  Borko ( Bozko) der yed-i Radosav 53, Bastine-i Bojko der [yed-i] Radosav 53, Bastine-i Tomas der [yed-i] Vrancevic (?) 53, Bastine-i Radic der [yed-i] Vrancevic (?) 53, Bastine-i Dimitar der [yed-i] Vrancevic (?) 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 69

                Karje-i Tomici

Stjepan ( Istepan ) Nikola 53, Novak ( Jovak?) Djurdje ( Djordje?) 53, Dabiziv Nikola 53, Nikola Marko 53, Petar Djurdje ( Djordje?) 53, Vucic Nikola 53, Tomic Bogdan 53, Danija Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Radonja Ivanis 53, Nikola Stjepan ( Istepan) 53, Mihalj Marko 53, Djuro Smiljo 53, Nikola Radic 53, Darinko Nikola 53, Ljes Novak ( Jovak?) 53, Djuro Novak ( Jovak?) 53, Nikola Novak ( Jovak?) 53, Dabiziv Smiljo 53, Vuk Bojko 53, Bastine-i Dabiziv 53, Bastine-i Tomija der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Mitralj ( Petralj?) der [yed-i]  Vucic 53, Baastine-i Vranisav (?) der [yed-i] Tomic 53, Bastine-i Todora zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 26

                Karye-i Optocici

Stjepan ( Istepan ) Nikola 53, Aleksa Vukasin 53, Nikola Vukasin 53, Vukasin Djuras 53, Galic (?) Dabiziv 53, Stjepan ( Istepan) Nikola 53, Bozidar Djuras 53, Radosav Radic 53, Gojcin Nikola 53, Ivan Nikola 53, Danko Djuras 53, Bojko Djuras 53, Vucic Kalodjurdje 53, Danko Vojko ( Vitko?) 53, Djuro Andrija 53, Vucic Nikola 53, Dabiziv Djurdje ( Djordje?) 53, Todor Nikola 53, Vuk Nikola 43, Djuro Vukac 53,

f. 38         Ivan Vesko 53, ... ( Brakocil ?) Radic 53, Duka Nikola 53, Dancul Radic 53, Vuksan Dujko 53, Andrija Dujko 53, Radic Mihajac 53, Danko Stjepan ( Istepan) 53, Vuksan Stjepan ( Istepan) 53, bive Stanisava 53, Danko Radic 53, Bastine-i Radic der [yed-i} Stjepan ( Istepan} 53, Bastine-i Bratan ( Brajan?) der [yed-i] Aleksa 53, Bastine-i Djuras der yed-i Aleksa 53, Bastine-i Stjepan ( Stepan) der [yed-i] Gojcin 53, Bastine der yed-i Gojcin 53, Bastine-i Andrija der [yed-i] Vukic 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Vucic 53, Bastine-i Dimitar der yed-i Djuro 53, Bastine-i Braturica (?) der [yed-i] ehl-i karye 53, Bastine-i Braturica der [yed-i] ehl-i karye 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 41

str. 65

Mahalle-i Kmeti mezkuran, (135) tabi'-i o

Andrija ... ( Ma[j]stor ...?) 53, Vojko ( Vitko?) ... ( Majstor, ...?) 53, Dano ... ( Ma[j]stor, ... ?) 53, Djuro ( Ma[j]stor ...?) 53, Stjepan ( Istepan ) ... ( Ma[j]stor, ...?) 53, Bozidar ... ( Ma[j]stor ...?) (136) 53, Dabiziv Djurko 53, Radic Dabiziv 53, Stradan Novak ( Jovak?) 53, Nikola Djurko 53, Vucic Nikola 53, Bogo Radasin 53, Nikola Ras (?) 53, Danko Stjepan ( Istepan) 53, Stoja ( Ostoja?) Dabiziv 53, Bozidar Bogdan 53, bive Danica 53.

Yekun-i hane: 17

                Karye-i Boljevici

Andrija Rasko ( Rasko?) 53, Nikola Rasko ( Rasko?) 53, Bozidar Rasko ( Rasko?) 53, Dabiziv Bojko 53, Stjepan Mitrosal 53, Radic Novak ( Jovak?) 53, Leka Ratko ( Radko) 53, Vucko Radosav 53, Bozidar Dabiziv 53, Ilija Luka 53, Nikola Stjepan ( Istepan )53, Vukac Ivan 53, Djuro Ratko ( Radko) 53, Vuksan Dimitar 53, Nikola Milas 53, Pavlo Milas 53, Dimitar Milas 53, Pavle Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Novak ( Jovak?) Ratko ( Radko?) 53, Ivan Pejan 53, Pejan Bogdan 53, Vuksan Bogdan 53, Andrija Bozidar 53, Radic Nikola 53, Vuksan Nikola 53,

f.38v Andrija Nikola 53, Andrija Novak ( Jovak?) 53, Pejan Bozidar 53, Radosav Kaludjer 53, Radosav Vucko 53, Bastine-i Branija der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Ljesko der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Vulasin der [yed-i] Luka 53, Bastine-i Radic der [yed-i] Djura 53, Bastine-i Bogdan der [yed-i] Radic 53, Bastine-i Bogdan der [yed-i] Radic 53, Bastine-i Mileta ( Milija?) der [yed-i] Jela 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 39

                Karye-i Godinje

Vuksan Djuras 53, Bozidar Novak ( Jovak?) 53, Nikola Vuksan 53, Ivan ... (..?) 53, Vuksan Nikola 53, Domija (?) Nikola 53, Vuksan Ivan 53, Vukic Radic 53, Aleksa Petro 53, Vuksan Nikola 53, Vucko Dobrinja 53, Niko ( Petko?) Oliver 53, Vuksan Ivan 53, pop Marko 53, Danic Vucic 53, Nikola Petro 53, Marko Radic 53, Petro Ivan 53, Nikola Marko 53, Djuric Vulica 53, Nikola Vuksan 53, Vojko ( Vitko?) Stjepan ( Istepan) 53, Stjepan ( Istepan) Bozidar 53, Bozidar Rasko ( Rasko?) 53, Stoja ( Ostoja?) Dabiziv 53, Dano (?) Stjepan ( Istepan) 53, Stjepan ( Istepan ) Bozidar 53, Radosav Bozidar 53, Ali Iskander 53, Stojanica (?) Stjepan ( Istepan) 53, Dabiziv Vukman 53, Bastine-i Pavlo der yed-i Vukman 53, Bastine-i Ilija der [yed-i] Bozidar 53, Bastine-i Visa der [yed-i] Aleksa 53, Bastine-i Dabiziv der yed-i Nikola 53, Bastine-i ... ( ...?) der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Nikola 53, Bastine-i Bratan ( Brajan?) der yed-i Danko 53, Bastine-i Nikosa (?) der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Vukac der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i ... ( ...?) der [yed-i] Dabiziv 53, Bastine-i ... (...?) der [yed-i] Dabiziv 53, Bastine-i Danic der [yed-i] Ivan 53, Bastine-i Stojic (Ostojic?) der [yed-i] Branija 53, Bastine-i Oliver der [yed-i] Stjepan ( Istepan} 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 4
----------------------------
(135) Isto sto i prim. 134.
(136) U srpskoj srednjovekovnoj drzavi, prema Stojanu Novakovicu, bilo je zajednickog zivljenja pojedinih vrsta zanatlija " po izvesnim predelima i selima" ( Selo, 70). Ovo bi mozda bio takav slucaj.

str. 66

                Karye-i Zabes

Andrija Vuk 53, Nikola Stjepan ( Istepan) 53, Borjak ( Bozjak?) Vuk 53, bive Mila 53, Bastine-i Petrusko der [yed-i] ehl-i karye 53, Bastine-i Nikola [yed-i] Andrija 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Andrija 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 7

f.39          Karye-i Limjani ( Limjlani)

Novak ( Jovak?) Nikola 53, Andrija Nikola 53, Radic Tomic 53, Vucic Stjepan ( Istepan ) 53, Slavko (Islavko) Stjepan (Istepan) 53, Radic pop 53, Andrija Ratko ( Radko) 53, Radivoj Ratko ( Radko) 53, Vucic Branko ( Brajko, Bratko?) 53, Vuksan Djuro 53, Sava (?) Ratko ( Radko) 53, Vucin Bozidar 53, Dabiziv Ivan 53, Djuro Miletic 53, Slavko ( Islavko) Dimitar 53, Nikola Jaro (?) 53, Vukija Mitras 53, Ratko ( Radko) Medo 53, Ivan Ratko ( Radko) 53, Bogdan Ratko ( Radko) 53, Ivan Dabiziv 53, Ivanica Radovan 53, Ivanica Vukac 53, Vuksan Dimitar 53, Zivko Rado 53, Pejan pop 53, Dabiziv Marko 53, Vukija Marko 53, Radic Djuro 53, Danko Dobrinja 53, Djurina ( Djurija?) Rado 53, Rasko ( Rasko?) Dobrinja 53, Dabiziv Kalo (?) 53, Djura Rado 53, Novak ( Jovak?) Rado 53, Bozidar Pejan 53, Djuro Djuro 53, Ivan Stojko ( Ostojko?) 53, Radovan Djuro 53, Nikola Bozidar 53, Ivan Ratko ( Radko) 53, Ratko ( Radko) Dabiziv 53, Branija Dimitar 53, Vucko Aleksa 53, Branija Nikola 53, Radicko Borko (Bozko) 53, Pavle Vrancic 53, Vucic Djuro 53, Radosav Ivan 53, Nikola Novak ( Jovak?) 53, Dabiziv Stoja ( Ostoja?) 53, Ivan Stanko ( Istanko) 53, Toma Milas 53, Dabiziv Djuro 53, Iskender Boro (Bozo?) 53, Bastine-i Gojak der [yed-i]- Novak ( Jovak?) 53, Bastine-i Jadonja (?) der [yed-i] Novak (Jovak?) 53, Bastine-i Bojak der [yed-i] Novak ( Jovak?) 53, Bastine-i Djurina ( Djurija?) der [yed-i] Vucic 53, Bastine-i Borko ( Bozko?) der [yed-i] Andrija 53, Bastine-i Blazo der [yed-i] Radovan 53, Bastine-i Danic der [yed-i] Radic 53, Bastine-i Danic der [yed-i] Radosav 53, Bastine-i Bozidar der [yed-i] Vucic 53, Bastine-i Djurina ( Djurija?) der [yed-i] Vuksan 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan ) der [yed-i] Vuksan 53, Bastine-i Rozina (?) der [yed-i] Vuksan 53, Bastine-i Vladasin der [yed-i] Sred 53, Bastine-i Vuksa der [yed-i] ehl-i karye 53, Bastine-i Bogoje der yed-i Bogovic 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Nikola (?) 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Mikovic 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der [yed-i] Vukija 53, Bastine-i Ratko ( Radko) der [yed-i] Rado 53, Bastine-i Milas der [yed-i] Ivan 53, Bastine-i Medina der [yed-i] Ivanica 53, Bastine-i Stjepan ( Istepan ) der [yed-i] Ivanica 53, Bastine der yed-i Radic 53, Bastine-i Drksa (?) der [yed-i] Rasko ( Rasko?) 53,

f.39v Bastine-i Boric der [yed-i] Djurina ( Djurija?) 53, Bastine der yed-i Bozidar 53, Bastine-i Radic der yed-i Bozidar 53, Bastine-i Mita ( Mija?) der [yed-i] Danija 53, Bastine-i Vukac der [yed-i] Vucko 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der [yed-i] Ivan 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der [yed-i] Pavlo 53, Bastine-i Marko der [yed-i] Vucic 53, Bastine-i Tomko der [yed-i] Radosav 53, Bastine-i Mikac der [yed-i] Ivan 53, Bastine-i Vukija der [yed-i] Dabiziv 53, Bastine-i Nikac der [yed-i] Dabiziv 53, Bastine-i Radonja zinde 53.

Yekun-i hane ma'a bastine: 53

                Karye-i Karuci

Nikola Andrija 53, Ljes Stoja ( Ostoja?) 53, Djurina Vukac 53, Mihalj Vukac musellem, Dabiziv Borko (Bozko?) 53, Djurina Vukic 53, Djurina ( Djurija?) Petro 53, Jaro Bozidar 53, Nikola Milas 53, Stjepan (Istepan) Bojko 53, Bozidar Novak ( Jovak?) 53, Vuk Bogdan 53, Nikola Jovak 53, Marko Vukac 53, Slavko ( Islavko) Boric 53, Nikola Petro 53, Nikola Vukac 53, Djura Milas 53, Vukac Petro 53, Djurina Boric 53, Marko Djuric 53, Nikola Jaro 53, Radosav Marko 53, Nikola Djon 53, Djurina ( Djurija?)  Petro 53, Nikola Djuro 53, Jaro Medo 53, Nikola Dimitar 53, Andrija Vojko ( Vitko?) 53, Nikola Aleksa 53, Radic Aleksa 53, Petro Nikola 53, Vuksan Petro 53, Vuksan Dimitar 53, Tomas Medo 53, Nikola Tomas 53, Rajsa Dabiziv 53, Radic Niko ( Petko?) 53, Bojko Dabiziv 53, Niko ( Petko?) Boric 53, Goja Dano 53, Nikola Dimitar 53, Radovan Dimitar 53, Stjepan (Istepan) Dimitar 53, Nikola Ivan

  str. 67

53, Dabiziv Ivan 53, Bozidar Nikola 53, Bastine-i Mihaca (?) der [yed-i] Djurina ( Djurija?) 53, Bastine-i Petro der [yed-i] Djurina 53, Bastine-i Petras der [yed-i] Djurina ( Djurija?) 53, Bastine-i Boric der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Nikola der [yed-i] Stjepan ( Istepan) 53, Bastine-i Bogo der [yed-i] Andrija 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) der [yed-i] Djurina ( Djurija?) 53, Bastine-i Sredoje (Isredoye) der [yed-i} Marko 53, Bastine-i Vukac der [yed-i} Nikola 53, Bastine-i Sredoje ( Isredoye) der [yed-i] Nikola 53, Bastine-i Djujic der [yed-i] Nikola 53 

f.40 Bastine-i Aleksa zinde 53, Batine-i Bojac der [yed-i] ... ( ...?) 53, Bastine-i Marinko der [yed-i] Vukija 53, Bastine-i Novak ( Jovak?) der [yed-i] Vuksan 53,

Yekun-i hane ma'a bastine: 63
.......

Pisano 7 dana meseca dzumadi II godine devetsto dvadeset i sedme ( 15. maja 1521) - u prestonici Carigradu.

Nadgledao Mehmed.                               Pisao Kasim.                    Iskander bin Abdulah

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au