Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


KRIVOŠIJE


 
 

 

 

 

Krivošije su krško planinsko područje iznad Risna u Boki kotorskoj, na oko 1000 m n.v. (između 600 i 1150 m n.v.), površine nešto veće od 100 km2 - obično se spominje 114 km2, što čini jednu trećinu ukupne površine općine Kotor. To je zaravan na istočnim ograncima masiva Orjena, koja se graniči s Katunskom nahijom na istoku i na jugu s Bokom.
Područje obiluje izrazitim oblicima dubokog krša. U vrijeme ledenog doba znatan dio Orjena bio je zahvaćen glacijacijom. Od središnjeg Orjena spuštale su se ledenjačke doline prema  Grahovskom i Dragaljskom polju, koja su danas pokrivena flucioglacijalnim nanosom, debelim i do 10 m.
Najveća zaravan na Krivošijama je Dragaljsko polje.
Planine na području Krivošija su pretežito pokrivene bjelogorčnom šumom (bukvom i dr.), a na Orjenu  su očuvane i šume bora munike.
Krivošije čine tri područja Gornje Krivošije i Donje Krivošije, koje su dvije zasebne mjesne zajednice, te Ledenice, koje se nalaze u mjesnoj zajednici Risan.
Naselja u Krivošijama su Crkvice (Gornje i Donje), Ledenice, Dragalj, Han, Malov Dô, Knežlaz, Poljice i Zvečava. Ova sela čine male grupe kuća koje su, prilagođavajući se konfiguraciji terena, podignute bez naročitog reda. Danas je većina sela skoro napuštena.
Krivošije su rtom Pazua podeljene na Gornje i Donje Krivošije.

Područje je navodno dobilo ime po nekom Krivošiću čije se ime spominje u dubrovačkom izvoru iz 15. st. Dva predanja govore o mogućem porijeklu toga naziva-prezimena: 
1) od krivi i šije (množina od šija), što znači vratovi, ovo bi govorilo kako je jedan od predaka imao neku tjelesnu deformaciju;
2) od riječi 
krv, odn. povezan krvnim srodstvom.

Nekadašnjih sedam živih naselja u kojima su još 1953. godine živjela 1053 stanovnika doživjelo je izrazitu depopulaciju zbog iseljavanja iz gopodarsko-socijalnih razloga. Godine 2003. ovdje je ukupno živjelo 186 stanovnika.
Krsna slava (svetac zaštitnik) bratstava u Krivošijama je sveti Jovan Krstitelj, i ona se slavi 20.1. (Jovanjdan).

Prema nekim izvorima, prvi spomen Krivošija je u pisanim izvorima je u izvješću mletačkog zapovjednika u Risnu, Angela Gonema, iz 1686.  godine. U izvješću se spominje 15-20 kuća u Krivošijama.

Kroz Krivošije su u antičko i srednjovjekovno doba prolazili značajni putovi, o čemu svjedoče i ostaci popločanog puta u dubodolini Lupoglava.

Krivošije su se nalazile na teritoriju nekadašnje turske nahije Riđani i dijelom Dračevice.
Riđani, srednjovjekovni Vlasi, smatraju se precima Krivošijana. Zbog učestalih suboka i miješanja s crnogorsko-hercegovačkim plemenima, Riđani polako nestaju. Istraživanja plemena Krivošija pokazuju da se od 1430. do 1500. godine znatan broj stanovnika plemena odselio u Boku kotorsku. Seobe su nastavljene i u vrijeme turske vladavine. Krivošije u tom razdoblju sudjeluju u ustancima plemena Nikšića i podlovćenske Crne Gore. Tada se u ove krajeve doseljavaju izbjeglice bratstava iz Kuča, Bjelopavlića, Pješivaca i iz okoline Cetinja. Od tih doseljenika razvijaju se u Krivošijama bratstva: Bojanići, Samardžići, Radojičići, Vučurovići, Ristelići, Vodovari i drugi.


Turci vladaju Krivošijama do 1684. godine, kada područje nakon Kandijskog rata (1645.-69.) pripada Mletačkoj Republici, kao dio Mletačke Albanije (tal., Albania Veneta).

Pripadnici Krivošijskih bratstava su oko 1710. godine potpuno istjerali Turke iz Krivošija i tako je nastao slobodni teritorij "Kneževina Krivošije", na tromeđi između Otomanskog Carstva, Mletačke Republike i Crne Gore, koja je postojala preko 170 godina (sve do 1882.god).

Pod Mlecima Krivošije ostaju sve do propasti Venecije 1797. godine, kada prelaze u sastav Austro-Ugarske.

Od 1807. Krivošije pripadaju Francuskoj, od 1813. Crnoj Gori. Bečkim kongresom 1814. godine, Krivošije su ponovo pod austrougarskom kontrolom iz to u sastavu austrijske krunske zemlje Dalmacije. Vuk Karadžić je zabilježio da je 1834. u Krivošijama bilo oko 250 kuća i 1.200 duša, svi grčkog zakona. ​

Krivošijani sve do 1882. godine nijesu priznavali ničiju vlast, niti su ikom odgovarali za svoj rad osim svome plemenu. Nijesu priznavali ničije zakone osim svog međusobnog dogovora. Porez nikome nijesu plaćali, niti vojsku ičiju služili.

U 19. stoljeću je izbilo par pobuna lokalnog stanovništva, od kojih je vjerojatno najpoznatija ona iz 1869. godine - Prvi krivošijski ustanak. 

1.1.1870. Okončan je Krivošijski ustanak koji je izbio zbog odluke austrijskih okupacijskih vlasti da uvedu vojnu obvezu za stanovnike toga kraja. Beč je nakon tromjesečnih borbi prihvatio da amnestira sudionike ustanka, oslobodi stanovništvo vojne obveze, dozvoli slobodno nošenje oružja i nadoknadi materijalnu štetu.

Također su se godine 1875. dragovoljci iz Krivošija priključili pobunjencima u Hercegovačkom ustanku (Nevesinjska puška, Bosansko-hercegovački ustanak), pobuni stanovništva podignutoj u okolini Nevesinja protiv osmanlijske vlasti, koja se ubrzo proširila na cijelu Bosnu  i Hercegovinu. ​ Austrougarske snage su 1881. ugušile i Drugi krivošijski ustanak nakon čega je carska vlast odmah počela pacificirati ovo područje velikim ulaganjima u ogromni fortifikacijski sastav čiji je cilj bila zaštita od cnogorskih i ruskih aspiracija prema Boki kotorskoj. Aktivnostima je upravljao tadašnji zapovjednik vojnog područja, Stjepan barun Jovanović (rođen u Pazarištu kod Gospića), hrvatski aristokrat i podmaršal u austrougarskoj vojsci. Još danas u kraju, posebno području oko Crkvica postoje ostaci austrougarskih utvrda i objekata te opskrbnih i vojno-strateški trasiranih brdskih puteva. Austrougarska vlada ovim krajem sve do 1918. godine kada je formirana Jugoslavija
.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata Krivošije su bile četničko uporište. Lokalni trgovac Miloš Kovač organizovao je naoružanu skupinu od 80-ak ljudi koja je napadala partizanske snage na okolnome području. Godine 1944. komunisti Herceg-Novog u Krivošijama osnivaju i dva partizanska odreda. U 9. mjesecu iste godine 10. brigada NOV-a, u Krivošijama vodi bitke koje su uticale na situaciju u bokokotorskom zalivu i Paštrovićima.
 

Crkvice

Crkvice su najkišovitije naseljeno mjesto u Europi (naglasak je na pojmu naseljeno, jer primjerice više kiše pada na pojedinim nenaseljenim područjima kao npr na Mýrdalsjökull na Islandu).

Prosječna godišna količina padavina u Crkvicama iznosila je:
razdoblje 1931.-1960. 4.927 mm, 
razdoblje 1961.-1990. 4.631 mm.

U godinama s najviše zabilježenih oborina ove količine premašuju u 7.000 mm, a 1937. je bila godina s rekordno zabilježenom količinom: 8.036 mm.
Prije više od stotinu godina, od oko 1840. sve do Prvog svjetskog rata, Crkvice su bile živi vojni logor iznad Risna, važan dio sastava brojnih utvrđenja, baterija, stražarnica, signalnih stanica, komunikacija (putova, mulatijera) na širem području Boke kotorske, Krivošija, Budve i Paštrovića. Taj sastav poznat i kao Primorska tvrđava Boka, utemeljen je s ciljem zaštite granica Austro-Ugarskog Carstva, primarno od Otomanskog Carstva, te radi zaštite važne luke Kotor (na njemačkom Kriegshaffen Cattaro), nakon Pule, druge najznačajnije austrougarske vojne luke na Jadranu.

Vojni logor je bio sagrađen za 6.000 do 7.000 vojnika, no računajuči pojedine članove porodica, u doba najveće ekspanzije u Crkvicama je boravilo gotovo 10.000 stanovnika. Ovdje su uživali u "luksuzu" kojega je danas teško zamisliti: hotel, tenisko igralište, kuglanu, nogometno igralište s tribinama za 1.000 gledalaca, kino, bordel, crkvu, pekaru, bolnicu, vježbališta, strelište, konjušnicu, poštu, groblje, žičnicu za dovlačenje trupaca iz šume i dr. Ukupno je u kratkome razdoblju ovdje podignuto više od 150 zgrada. Danas su ovi objekti u ruševinama ili su nestali, pokriveni vegetacijom. Preostale utvrde i vojni objekti su vrijedni spomenici arhitektonskog nasljeđa i graditeljske baštine.
Objekti su djelomično funkcionisali do Drugog svjetskog rata. Međutim, na početku toga rata kada su objekte napustili vojnici Kraljevine Jugoslavije, počela se odnositi oprema i objekti su ostali napušteni.

Zvečava
 
Zvečava je jedno je od gotovo napuštenih sela u Krivošijama. 
Stanovništvo: Prema popisu 2003. godine ovdje je registrirano samo 7 stanovnika (Crnogorci: 4; Srbi: 3). Za sporedbu 1948. godine ih je bilo 286, a 1953. godine čak 288. Broj stanovnika naglo opada od 1960-ih godina.
 
Ubli

Planinsko selo u Gornjim Krivošijama u zaleđu Risna, smjestilo pod Ubaljskom planinom (na kartama stoji i Ubajska) na južnom dijelu Orjena, u dubokoj krškoj Ubaljskoj uvali sa zemljištem pogodnim za obradu.
 
Poljice

Zaseok u Donjim Krivošijama, na obroncima Orjena, u zaleđu Risna i prijevojem odvojeno od Ubala. Od Risna do Poljica i danas postoji kamenom popločana pješačka staza s brojnim serpentinama.

 
Ledenice


Selo Ledenice, nalazi se u bokokotorskom zaleđu, u mikroregiji Krivošije, administrativno u mjesnoj zajednici Gornje Krivošije. Mještani Ledenica, kad govore o svom naselju obično podrazumijevaju dvije veće cjeline (Donje i Gornje Ledenice), koje opet obuhvaćaju niz zaselaka raštrkanih na visoravni stiješnjenoj između
hercegovačkih  i crnogorskih  planinskih lanaca.
Stanovništvo: Kretanje broja stanovnika u prošlosti: 176 stanovnika (1948. godine); 195 (1953.); 153 (1961.); 128 (1971.); 76 (1981.); 45 (1991.); 32 (2003. godine; od čega Srba 15 odn. 46,87 % te Crnogoraca 14, odn. 43,75 %).

 
Dragaljsko polje
 

Dragaljsko poljeDragalj polje odn. Dvrsno polje je malo krško polje  u jugozapadnom  dijelu Crne Gore, na području općine Kotor, u porječju Bokokotorskog zaliva i istočno od planine Orjen, na nadmorskoj visini od 600 do 700 metara. Čitavo polje je okruženo i zaštićeno visokim brdima, obroncima orjenskih i lovćenskih planina. Polje je izduženo po pravcu sjever-jug, dužine oko 5,5 km, te ši­rine od 2,2 km. Ime je dobilo po naselju Dragalj. U vrijeme posljednje glacijacije, polje je bilo prekriveno ledenjakom koji je silazio s Orjena, a nakon njegovog povlačenja zasuto je fluvioglacijalnim materijalom. Na dnu je slabo plodno zemljište, pa je polje nepovoljno za obradu i poljoprivredu

Dragalj


Dragalj je naselje u opštini Kotor, najveće krivošijsko selo koje čini nekoliko razdvojenih skupina kuća. Smjestilo se u neplodnom krševitom polju Dragaljskom polju (polje Dvrsno) u Donjim Krivošijama, kroz koje prolazi cesta Risan - Grahovo - Nikšić.
Stanovništvo: Kretanje broja stanovnika u prošlosti: 257 stanovnika (1948. god.), 258 (1953.), 203 (1961.), 136 (1971.), 96 (1981.), 36 (1991. ) , 32 stanovnika.

 


 

 

 
 

Odštampaj stranicu