Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   KontaktMinistar Roćen u NY....Protokolarna upotreba dijaspore

 

 
Vijest od prije mjesec dana da se ministar inostranih poslova Crne Gore, g. Roćen, sastao u Njujorku sa ministrom inostranih poslova Australije, g. Smith-om primili smo sa iznenadjenjem i nevjericom.
O tom susretu nijesmo mogli naći ništa u australskim medijima, što nas i nije mnogo začudilo obzirom da i zvaničnici daleko većih i značajnijih zemalja ne zavrijede njihovu pažnju, ali kako o tom dogadjaju nijesmo mogli naći ništa ni na zvaničnom sajtu ministra Smith-a sa pravom smo posumnjali u vjerodostojnost te informacije.

Imajući u vidu dosadašnje iskustvo u korespodenciji sa MIP-om Crne Gore nijesmo ni pomislili da od njih tražimo bilo kakvo pojašnjenje pa smo stoga uputili e-mail na adresu ministra inostranih poslova Australije. Već sledećeg dana nam je odgovoreno da je mail proslijedjen na pravu adresu i da će na našu poštansku adresu uskoro stići zvanični odgovor, koji je i stigao nakon samo sedam radnih dana.
U dokumentu je navedeno da je g.Smith zaista imao susret sa g.Roćenom i da su tom prilikom ukazali na značaj aktivnosti Crnogorske zajednice u Australiji.

Slično saopštenje u crnogorskim medijima izdao je i MIP CG u kojem se kaže da je tokom susreta sa g.Smith-om ukazano na značaj i pozitivnu ulogu Crnogorske nacionalne zajednice u Australiji u dinamiziranju uzajamnih odnosa! O kakvom ‘’dinamiziranju uzajamnih odnosa’’ je riječ govori činjenica da sa Australijom ne samo da nijesu obnovljeni prvobitni odnosi iz vremena SR Crne Gore već nijesu ni nanovo uspostavljeni politički, ekonomski i kulturno prosvjetni kontakti. Naprotiv, diplomatsko predstavljanje ne postoji ni na onom najnižem nivou kakva su uspostavljena sa značajnim brojem zemalja u kojima čak i nema crnogorskih iseljenika!

Ignorisana je inicijativa australske strane da za počasnog konzula u Podgorici imenuje crnogorskog biznismena, jer isti nije bio partijski podoboan.
Isto tako sa Crnogorskom zajednicom u Australiji nakon Referenduma su prekinuti svi kontakti. Sve naše inicijative, prijedlozi, dopisi, pa čak i peticije su ignorisane!
Takvi odnosi prema Crnogorskoj zajednici Australije trebali su da budu moralna prepreka gospodinu Roćenu da taj kratki protokolarni susret sa ministrom Smith-om ne posvećuje zajednici prema kojoj MIP CG, na čijem je čelu g.Roćen, gaji jedan ponižavajući odnos.

Svaka zemlja bi poželjela da kao Crna Gora ima tako patriotski orjentisane iseljenike. U današnje vrijeme širenja demokratije i masovnog komuniciranja za svaku vladu je značajno da mimo zvaničnih kontakata sa vladama drugih zemalja može da komunicira i sa njihovom javnošću podižući na taj način i nacionalnu reputaciju. Dijaspora predstavlja značajnu sponu ne samo sa javnim mnenjem zemalja u kojima žive, već je u mogućnosti da kroz institucije sistema i demokratskom praksom utiče na političke odluke.

Ovom prilikom molimo gospodina Roćena da ubuduće, ukoliko bude imao priliku da se sastane sa nekim od australskih zvaničnika, zaobidje Crnogorsku zajednicu na isti način kao što se i mi trudimo u susretima sa istima, da zaobidjemo našu vladu i MIP Crne Gore.

Mihailo Mandić


 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au