Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


RUDINJANI (OPUTNE RUDINE)


  

 

 

Oputne Rudine
Područje: Planine primorske i središnje Crne Gore  
Obližnje planine: Somina, Njegoš, Orjen, Golija, Vojnik


Oputne Rudine su predio od više sela na zapadu Crne Gore. Čitavom svojom površinom pripadaju  opštini Nikšić. Područje je dugačko oko 40, a široko u prosjeku 6 km. Prostire se pravcem jugozapad-sjeveroistok (uz granicu sa BiH). S istočne strane se nalaze Banjani.

Tlo je brdovito i bezvodno. Kišnica se čuva u čatrnjama i ublovima. Klima je kontinentalna. Živi se uglavnom od zemljoradnje i stočarstva. Domaćinstva su većinom staračka. Oputne Rudine su poznate po bitci  na  Vučijem Dolu s Turcima 1876. godine i po naselju i ublu Turuntaš čijoj se vodi po legendi pripisuju neka čudna svojstva. U vode Turuntaša Crnogorci su sakrili top od Austrougara. Razvoj ovog kraja je više nego zanemaren.
Ima tragova pretpovjesnog, ilirskog i rimskog doba. Prvi pisani tragovi za ove krajeve datiraju još iz 1319. godine. Odlukama Berlinskog kongresa krajem 19. vijeka su i službeno proglašene dijelom teritorija Crne Gore. Ovo se područje u Zemljopisu Knjaževine Crne Gore objavljenom na Cetinju 1895. godine navodi kao pleme Rudine koje pripada Nikšićkoj nahiji.

Naziv kraja sastoji se od dvije riječi, imenice rudine i pridjeva oputni.

1) Značenje imenice rudina
Češki slavist Antonín Matzenauer (2. pol. 19. st.) kaže da rudina,  kao geografski termin, ima široka značenja. To je brežuljkasta, rastresita, meka, neobrađena zemlja obrasla travom, pasište, ili pak niska morska obala.
Crnogorski istoičar, filolog i istoričar crnogorske književnosti Radoslav Rotković (IZV: Radoslav Rotković, Odakle su doši preci Crnogoraca, Biblioteka Crnogorci njihovo porijeklo i sudbina Knj. l., Matica crnogorska (1995) (PDF)) napisao je:
O rudini raspravlja opširno Klepikova (1978), polazeći od značenja: lug sa travom koja je izgorjela na suncu. Poziva se na Srpski etnografski zbornik LVIII: 31. Napominje da u Crnoj Gori, pod rudinom, podrazumijevaju: pašnjak s niskom travom, posijan kamenjem. U Akademijinom Rječniku* ruda je i brežuljkasto zemljište, što sve odgovara Bilećkim i Oputnim Rudinama. 

I akademik Josip Roglić osvrnuo se u članku iz 1951. godine na značenje geografskog pojma rudina (članak je prenijet u cijelosti, u nastavku):

O značenju pojmova humine, rudine i površi
Iznenadilo me, da stanovnici oko donje Neretve i Popova polja ne poznaju i ne upotrebljavaju za svoj kraj naziv Humine, koji se u našoj stručnoj literaturi redovito upotrebljava. Isto sam tako konstatirao, da je i regionalni naziv Rudine nepoznat u bilećkoj okolici. Postoji samo lokalitet Bijele Rudine. Ali stočarsko stanovništvo oko Gackog polja dobro razlikuje Humine "Umine", Rudine i Površi i veže ih za određeno geografsko područje.
Uminama (ne izgovaraju glas "h") nazivaju niske i pitome krajeve oko Popova polja i donje Neretve. Upotrebljavaju i pridjev »uman« u značenju pitom, blage klime. Taj atribut upotrebljavaju i za pitomije krajeve uopće. Etimologija rijoči je svakako vezana za um odnosno hum, ali značenje riječi Humine u njihovu shvaćanju nije samo geomorfološko, več i mnogo šire, koreografsko ili geografsko.
Gačanski stočari nazivaju Rudinama niže otvorena vapnenačka područja prema Bileći i znaju objasniti etimologiju i značenje naziva. Zbog manje visine i sastava tla na vapnenačkim zaravninama ranije se sije, i kulture prija dozrijevaju. Dok je u Gackom polju još zeleno, na vapnenačkim zaravnima počinje žutjeti, "ruditi". Napokon, najviši planinski dijelovi - vrhovi - iznad polja prcdstavljaju treću stepenicu, koju iskorišćuju kao ljetne ispaše. Za ovu najvišu regiju, bez obzira na njene morfološke osobine, upotrebljavaju gatački stočari naziv površi.
Zanimljivo je, da ovi pojmovi i njihovo razlikovanje nisu poznati ni u Nevesinjskom polju. Dolazimo do zaključka, da su nazive Površi, Rudine i Humine dali planinski stočari, koji su od davnine kroz prohodni pejsaž duž dubrovačkog puta vršili snažna kretanja. Morfološke osobine drugih dijelova Hercegovine nisu bile pogodne za ovakva kretanja, zato ovo razlikovanje i nije poznato. Stočarska kretanja omogućila su organizaciju trgovačkog puta. Stočarsko stanovništvo je kraš (krš, op.) najbolje poznavalo i ima najbolji i najodređeniji rječnik.
Josip Roglić

2) Značenje imenice oputa
Oputa je tanja vrpca od usukane ovčje, kozje ili goveđe kože kojom se pletu opanci, tj. služi za vezanje i učvršćenje opanaka. Opštenito je to i naziv za uzanu kožnu vrpcu kojom se šije u saračkoj (kožar, zanatlija koji izrađuje predmet od kože) radionici. U dinarskim područjima - prije svega se srijeće po Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici, ali i dalje prema istoku - srijećemo naziv za obuću koja se ranije nosila: oputni opanci, opanak oputaš, oputnjaci, opanak oputar (ostali nazivi su putravci, fašnjaci ...),  kako su se nazivali opanci izrađeni od kože. Koža se upotrebljavala najčešće u sirovom stanju, neprerađena, samo osušena i usukana. Dok se za donji dio opanka obično koristila goveđa koža, za gornji dio opanka koristilo se konopac od tanke ovčje ili kozje kože koju su razrezivali na uske trake i nakon kratkog močenja usukali u oputu, uz pomoć vretena. Ponegdje su se za oputu koristila usukana životinjska crijeva.
Oputne opanke su izrađivali u domaćinstvima odn. obiteljskim zadrugama za vlastite potrebe, od kože koju kupe ili su je sami pripremili, ili su opanke od opute izrađivali zanatllije - kožari tj. sarači. Pretežito je to bio muški posao, ali bilo je i izuzetaka. Kasnije su oputne opanke zamjenili opanci od gume (između dva svjetska rata) te obuća od prerađene kože, tj cipele.
Inače, oputom se još naziva i upredena kudeljna pređa kojom se sapinju konji na paši a također i dio za koji je struna pričvršćena pri dnu gusala. Riječ oputa nalazi se i u imenu biljke (lat. daphne mezereum) u narodu poznatoj kao vučja oputa, vučja lika, likovac, hajdučka oputa.

Biljni svijet
Iako na prvi površan i nestručni pogled jednoličan, biljni svijet je raznovrstan. Među biljnim vrstama ima endema. Najzastupljeniji su lišćari (grab, jasen, cer, drijen, bukva, glog, jasika, breza, lipa, lijeska,...) i ima nešto malo crnogorice (jela, smrča, somina i kleka). Na ovom području ima dosta ljekovitog bilja (glog, lipa, lincura, kantarion, đurđevak  (đurđica), bokvica, sporiš, divlja metvica, ljubičica, vrijesak, srčanik, kopriva, crni sljez, šipurak  (šipak),  gljive, ...).

Životinjski svijet
Životinjski svijet koji srijećemo u ovome kraju dijelimo na domaće životinje (goveda, ovce, koze, konji, svinje i kokoške), divlje životinje (medvjed, vuk, zec, lisica, jazavac, divlja svinja, srna, vjeverica, lasica,  divlja mačka, kunica,  jež, ...), ptice (vrabac,  vrana,  slavuj,  kosovac,  ševa,  svraka,  orao,  sova,  djetlić,  lasta,  sojka...), i razni insekti. .

Stanovništvo
Privreda u Oputnim Rudinama je vrlo slabo razvijena. Stanovništvo se bavi ratarstvom, stočarstvom, sječom drva za ogrijev i proizvodnjom dobara za svoje potrebe. Trgovina je svedena na male i rijetke seoske prodavaonice. Voćarstvo nije razvijeno.

Bratstva Oputnih Rudina su:
Albijanić, Aleksić, Banović, Baćović, Bjeletić, Bjelica, Vujović, Vukajlović, Gnjatović, Gudelj, Glušac, Đedović, 
Ždral,Iković, Inić, Jaramaz, Kecojević, Komar, Komnenić, Kraljević, Krtolica, Lalićević, Mališić, Mićunović, 
Milošević, Mujičić, Musić, Nikolić,Budalić, Novaković, Papić, Pejović,Perišić, Perućica, Polić, Radmilović, Rogač, 
Svorcan, Tomašević, Uljarević, Cuca, Šapurić, Šekarić, Šupić i  Šutović.

Kućna zadruga je bila svijet za sebe, mikrokosmos u malome. U njoj je život bio zasnovan na vijekovima izgrađenim običajima i navikama. Život »jedne zadruge je bio sav isprepleten raznim kultovima i običajima . . . Tu se očuvala narodna pjesma i priča, razvile narodne umotvorine i društveni i politički ideali našeg patrijarhalnog društva i očuvala narodna svijest i državna tradicija kad su propale naše srednjovjekovne države« (Čubrilović, 1960.).
Kao rodovska zajednica, zadruga se obično sastojala od tri naraštaja: djedova, sinova i unuka. Po kazivanju Rovinskog (Rovinski, 1897.), najveće porodice postojale su u crnogorskim »graničnim«, tzv. hercegovačkim plemenima, i to najviše u Pivi, Drobnjaku, Banjanima i Oputnim Rudinama.

Oputne Rudine počinju sa selom  Miruše i završavaju se s Gornjim Crkvicama, a čine je sela: Miruše, Koravlica, Kljakovica, VidnePočekovićiVraćenovići, Pilatovci,  Vučji Do, Vrbica, Kovači, Ubla, Donje Crkvice i Gornje Crkvice.

Oputnorudinjani se često svode uz ili pod Banjane. Mnogi su govorili da su Banjani iako su rođeni u Oputnim Rudinama. Banjani su blisko susjedno pleme. U srednjem vijeku prije nastanka Banjana je sve to bila Rudina (današnji Banjani, Bilećke, Oputne, Bijele i Nikšićke Rudine).

19. vijek
28.7.1876. U okolici Vučjeg dola u Oputnim Rudinama vodila se bitka između Turaka te crnogorskih i hercegovačkih odreda, koju su izgubili Turci.

1878.
Nakon Hercegovačkog ustanka (1875.--1878.) i Berlinskog kongresa, Knjaževina Crna Gora  dobiva od Turske dobar dio Hercegovine, uključujući i prostor Oputnih Rudina.Koravlica  (ćiril., Коравлица)

Broj stanovnika: 28 (2003.): WIKIPEDIJA: Koravlica
Selo Koravlica najzapadnije je selo u općini Nikšić (Crna Gora), udaljeno 8 km od Bileće (BiH). Nalazi
se iznad Bilećkog jezera i na nadmorskoj visini od oko 450 metara. Istočno i iznad sela je brdo Val s crkvom. Južno i jugoistočno je Jabukovac, zapadno Miruška gradina i Vlahinjska strana. Na sjeveroistoku Gradina, prema selu Pilatovci. Na jugu Koravlica je otvorena prema Mirušama i Bilećkom jezeru.
Selo se nekada zvalo Lozovica.
Na Berlinskom kongresu 1878. godine Koravlica je prvo bila pripojena austrougarskoj Hercegovini, međutim zalaganjem Šćepana Papića i njegovom intervencijom kod crnogorskog knjaza Nikole, uspio je u namjeri da Koravlica bude pripojena Kneževini Crnoj Gori. Kroz selo je od 1938. do 1970-ih prolazila uskotračna željeznička pruga - popularni ćiro. Ovdje žive porodice sa prezimenima Papić i Perućica koje se pretežno bave zemljoradnjom i stočarstvom. Selo nema prodavnicu niti vodovod, pa se vodom (kišnicom) snabdjeva iz čatrnje. Iz ovog sela je Milosav Papić (1925), guslar.

Kretanje broja stanovnika u prošlosti: 143 stanovnika (1948. godine); 161 (1953.); 146 (1961.); 138 (1971.); 114 (1981.); 85 (1991.); 28 (2003.), od toga Srba 14 (50.0%) i Crnogoraca 11 (39.28%).
Prezimena u Koravlicama: Papić, Perućica

Što vidjeti?
Crkva Sv. Đorđa na Valu; Ovdje su se do 1957. godine sahranjivali i Pilatovčani, a ovdje je i grob bana Pilata. Kod crkve se nalazi kamen sa džamije iz Gacka, za koji kažu kako se "ne da spojiti s ostatkom zida".

Kuća Bučića; Stara kamena kuća, podignuta je još 1604. godine - godina je uklesana u kamenom nadvoju nad ulaznim vratima. U njoj je živio Andrija Bučić potomak serdara Andrije. Kako su Bučići mijenjali svoje age i begove bježeći od osvete, tako su promjenili prezime da bi prikrili trag, pa se danas se njhovi potomci i nasljenici prezivaju Papić. Iznad kuće se nalazi i čatrnja iz 1601. godine, i danas je u upotrebi, a kuća se koristi kao štala.

Arheološka baština; Na prosotru seoskog područja (atara) ima nekoliko gomila (tuluma), te stećaka u gornjem i donjem sijelu sela.

Ostaci iz otomanskog razdoblja; prethodno spomenuta čatrnja iz 1601. godine, iznad kuće Bučića; turska kula koja je djelomično sačuvana; kamen binjaš (s uklesanim slovima) iz 1604. godine, s kojega se uzjahivao konj.


Vučji Dô (ćiril., Вучји До)

Broj stanovnika: 30 (2003.)
Vučji Dô je naselje u opštini Nikšić u Crnoj Gori u neposrednoj blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, smješteno na zaravni oko 6 km istočno od Bileće u BiH. 
Prezimena u selu: Albijanić

U okolini Vučjeg dola se 28.7.1876. vodila bitka između Turaka te crnogorskih i hercegovačkih odreda.

Što vidjeti?
Spomenik junacima bitki kod Vučjeg Dola; nalazi se na mjestu gdje se odvijala glavna bitka. Na spomeniku piše "Neumrlim junacima Vučjeg Dola".
Spomen hram Svetog sveštenomučenika Atinogena; u povodu 140-godišnjice bitke ova crkva je posvećena 2016. godine. Zajednički su je 8 godina gradile eparhije Budimljansko-nikšićka i Zahumsko-hercegovačka.

Bitka kod Vučjeg dola (1876.)
(Izvor: Wikipedia)

U Crnogorsko-turskom ratu, koji je trajao od 1876. do 1878. godine, a koji je zbog dužine trajanja, intenziteta vojnih operacija, brojnosti upotrijebljenih snaga i podnesenih žrtava nazvan “Velji rat”, poginulo je ukupno 3.089 crnogorskih vojnika. Jedna od najznačajnijih bitaka toga rata zbila se kod Vučjeg Dola.

Crnogorski Sjeverni odred jačine 17 crnogorskih i 11 hercegovačkih bataljuna i 4 topa, poslije neuspjeha na Bišini, povukao se s područja Nevesinja i okupio navečer 27.7.1876. u selu Vrbici s predstražama između Vučjeg dola i Bileće. Toga dana knjaz Nikola je rasporedio sve snage u 4 brigade, a rezervu od 6 bataljuna zadržao pod svojim neposrednim zapovjedništvom.

Turske snage (24 bataljuna i 12 topova) pod Muhtar-pašom krenule su za Sjevernim odredom i stigle u Bileću 27.7.1876.

Turci su 28.7. s 16 bataljuna i 12 topova krenuli pravcem Bileća-Vučji do-Ubli; u prethodnici su se nalazila 4 bataljuna i 2 topa pod Selim-pašom; za njima su nastupala 5 bataljuna i 3 topa pod Osman-pašom, sa zadaćom da prije Vučjeg dola skrenu ka Golom brdu (kota 1049) i Vardaru (kota 1129) radi zaštite lijevog boka glavnine; glavnina jačine 9 bataljuna i 7 topova nastupala je pod neposrednim zapovjedništvom Muhtar-paše, a ispred nje bašibozuk (oko 1000 ljudi).

Crnogorsko-hercegovačke predstraže izložene djelovanju artiljerijske vatre povukle su se na Kokot (kota 1249), Kovčeg (kota 1216) i Golo brdo (kota 1049 i kota 1073). Brigade iz logora u selu Vrbici krenule su ka položajima Vardar - Kovčeg i izbile kolonom na desno krilo pod serdarom Jolem Piletićem, na centar pod serdarom Bajom Boškovićem i na lijevo krilo pod vojvodom Petrom Vukotićem, za njim vojvoda Peko
Pavlović
, a knjaz Nikola sa 6 bataljuna na Kokot (kota 1249). U međuvremenu, turska prethodnica se pod vatrom crnogorsko-hercegovačkih predstraža razvila u streljački stroj, zauzela Kovčeg (kota 1216) i produžila prema Kokotu, a snage pod Osman-pašom su preko Radmilovića Dubrave (dio sela Baljaka) nastavile pokret prema Vardaru (kota 1129). Za to vrijeme Sjeverni odred je izbio na položaje Vardar i Kokot i kad su se Turci približili na 1000-1500 m krenuo im u susret. Iako bez podrške artiljerije, koja je bila upućena u Uble, lijevo krilo Sjevernog odreda je u snažnom naletu razbilo bašibozuk koji je u bijegu u prolazu, kroz redove nizama, načeo njihov moral. Sjeverni odred je zauzeo na juriš Kovčeg (kota 1216), likvidirao tursku artiljerijsku posadu i zaplijenio topove; tu je poginuo Selim-paša; desno krilo Sjevernog odreda razbilo je, za to vrijeme, kolonu pod Osman-pašom, zaplijenilo topove, zarobilo čitav bataljon
Turaka i Osman-pašu. Muhtar-paša je uspio razviti za borbu samo dio glavnine, koju su odmah napali već razvijeni crnogorski bataljuni i natjerali je da većim dijelom baci oružje i u panici pobjegne prema Bileći. Razbijene turske snage gonio je Sjeverni odred do utvrđenja u Bileći, iz kojeg je Muhtar-paša, sutradan, odstupio prema Trebinju.

"Ostalo je zabilježeno da je juriš crnogorske vojske na Kovčegu bio tako strašan da su njeni ratnici mogli birati one koje će posjeći ili zarobiti.  Đoko Lazarev Popović glavom Selim paše i Luka Filipov Dragišić robljenjem Osman paše upisali su se u crnogorsku istoriju dok bude sjećanja na nju" (Baletić)

Bitka na Vučjem dolu jedna je od najslavnijih pobjeda Crnogoraca nad Turcima. Muhtar paša je u toj bici raspolagao s oko 45.000 vojnika, dok su crnogorske snage procijenjene na oko 14.000. U bitki su Turci imali više od 3.500 poginulih i ranjenih a poginuo je velik broj (oko 170) osmanskih časnika i dočasnika; među poginulima osim Selim-paše nalazila su se 3 miralaja (pukovnika), 3 potpukovnika i 168 nižih časnika; zaplijenjeno je oko 3000 pušaka, 21 zastava, i dr. Na drugoj strani, Sjeverni odred imao je 70 poginulih i 118 ranjenih.

Muhtar-paša je ranjen, a Osman-paša zarobljen i odveden na Cetinje gdje je ostao dva mjeseca i redovno se viđao s knjazom Nikolom. Čak je, kažu, sa njim igrao karte tijekom boravka u prijestonici Crne Gore. Poslije toga je oslobođen i otišao je u Istanbul.

Poslije bitke na Vučjem Dolu uslijedile su borbe za oslobođenje Nikšića, Bara i Ulcinja.


Vrbica (ćiril., Врбица)

Selo Vrbica nalazi se tik do Vučjeg Dola. Ovdje je kralj Nikola imao svoj šator pred čuvenu bitku kod Vučjeg Dola.
Prezimena iz Vrbice: Vujačići, Vučkovići (porijeklom su sa Čeva kod Cetinja)

U selu Vrbica (kako sam kaže: rođen 28. ili 29. aprila 1954. godine u Ravnim Gomilama, selo Gornja Vrbica kod Bileće, Oputna Rudina, srez Vučedolski, opština Nikšić, zadnja pošta Crkvice) rođen je Radomir Uljarević, pjesnik i izdavač (izdavačka kuća „Oktoih”), predsjednik Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore. Objavio je knjige: Mijena 1979., Britva 1980., Prikupljanje podataka 1981., Primalni krik 1985., Presa  1985., Predgovor 1989., Zimski dvorac 1990., Dvostruka kolevka (izbor iz poezije) 1991., Govori i članci 1993.,  Pesme i prevodi (izbor iz poezije) 1994., Pamantul fagaduintei (na rumunjskom) 1997., Opis  2000.,  Intoarcerea lui Prometeu (na rumunjskom) 2000., Ni a 2002., Neke stvari i ostalo 2007., Crna kutija  2008.,  Bilećko proročanstvo 2009., Škola odučavanja i dr. Više pročitaj na: Rad


Zanimljivosti

Sama bitka je vrlo kratko trajala. Povjesničari procjenjuju kako je trajala samo između jednog sata i sata i pol.
Knjaz Nikola, koji je predvodio crnogorsku i hercegovačku vojsku, poslije bitke je dobio naroda nadimak "car junak". Prema njegovoj zapovjedi bilo je zabranjeno odrubljivanje glava neprijateljskih vojnika.
Nakon bitke je uništeno dosta zaplijenjenih pušaka jer su Turci običavali sakrivati dukate u kundake, te su one lomljene kako bi ih se pregledalo.

Anegdota
Moj pradjed (piše sudionik foruma na Paluba.info, op.) je učestvovao u Hercegovačkoj buni i takođe i u bitki na Vučjem dolu. Ostala mi je u sjećanju priča koja se prenosila u familiji. Šeta se tako pradjeda Trebinjem par godina poslije bitke kad ga na mostu pozdravi lokalni musliman (u ono vrijeme u žargonu Turčin),
pradjed ga gleda pa se ne može načuditi, na kraju izusti ."Pa zar te ja ne posjekoh na Vučjem dolu?" Ovaj mu objasni kako je primio udarac i glumio mrtvaca, da izbjegne dalji postupak posle koga više gluma nije potrebna. Kasnije su se uvažavali i imali prijateljske odnose.Pilatovci  (ćiril., Пилатовци)

Broj stanovnika: 136 (2003.)
Pilatovci su selo u općini Nikšić. Nalazi se uz granicu s BiH, sjeveroistočno od Vraćenovića. Smjestilo se u plitkoj uvali na brežuljskastom terenu, okruženo brdima Ljut (jugozapadno od sela; vrhovi Gradac 1106 m, Đurđevo brdo 1006 m), brda V. Kokot 1173 m i Alagino brdo 1187 m (jugoistočno), brda Bukovar 1154 m (istočno), brda Tisovac (sjeveroistočno; vrhovi: Dobrovar 1273 m, Milićev mramor 1202 m) i brda Aćimova grd. 1173 m (sjeverno). 

Pilatovci su vlaško bratstvo srednjega vijeka, koje se spominje u 15. vijeku u Travuniji u državi Radosava Pavlovića (povjesničar Vladislav Skarić, 1924.). 
Kretanje broja stanovnika u prošlosti: 240 stanovnika (1948. godine); 273 (1953.); 267 (1961.); 206 (1971.); 172 (1981.); 152 (1991.); 136 (2003.), od čega Crnogoraca 54 (39,70%) i Srba 45 (33,08%).
Familije u Pilatovcima: Komnenići, Šekarići
Poznate osobe rođene u Pilatovcima: Petar Komnenić (1895.-1957.), Milan Komnenić (1940.-2015.)

Godine 1861. ovdje se vodila bitka Crnogoraca s Turcima - Boj na Platovcima.

Legenda o porijeklu sela
Prema predanju prije više od pet stotina godina, neki Pilat, gord i snažan čovjek napustio je rodno Kosovo i 
sa svojim ljudima pošao u tadašnju staru Hercegovinu, na samu granicu sa Crnom Gorom. Crnogorski gospodar, Ivan Crnojević, dao mu je svoju sestru za ženu te titulu bana. Njegova žena Mara Crnojević izrodila je brojno potomstvo od kojeg porijeklo vode mnoga crnogorska bratstva, a dva od njih, Komnenići i Šekarići, već stoljećima žive jedno uz drugo u selu Pilatovci.

Što vidjeti?
Turska kula, najstarija građevina u selu. Prema predanju Turci su upali u Pilatovce i natjerali lokalno stanovništvo da golim rukama nosi kamenje i zida kulu vapnom i jajima. U selu je postojala još jedna kula no od nje više nema nikavih tragova.

Crkvine, na ovoj lokaciji u cerovoj šumi pored sela nalaze se ostaci crkvice za koju ne znaju kada je zidana. Domaći ljudi tvrde kako njezin jajoliki oblik upućuje da je građena u vrijeme Turaka, kada su dozvoljavali gradnju crkvi samo ako bi podsjećale na džamije. Kažu da se često s toga mjesta oko ponoći širi neko svjetlucanje kroz granje drveća. Seljani su dali ime tom mjestu Crkvine, a u 21. vijeku crkvica je i posvećena. Obližnji domaćin je osmislio da postave zvono među rašlje jednog cera.

Lokacija Osječenica; prema legendi, sukobili su se zet Pilat i djever (šurak) Ivan zbog Mare, koja je bila pomalo prevrtljiva i često bježala bratu kada bi se posvađala s mužem. Jednom ju je Pilat sustigao na
putu i otkinuo joj nos na mjestu koje se danas zove Osječenica. Da bi osvetio nos svoje sestre, a i uvredu kući, Ivan je digao silno mnoštvo i napao žene i djecu na katunu na planini Lebršnik. Kada su to čuli muškarci, koji bijahu ostali u selu kositi, krenuše na Ivanovu vojsku i nastade klanje na mjestu koje se i dan danas zove Mrtvi doli.

Kuća Petra Komnenića, Petar Komnenić  (1895.-1957.), profesor povijesti i ministar u vladi Narodne Republike Crne Gore. (pogledaj njegovu biografiju u nastavku)

Zgrada seoske škole; gotovo je bez đaka.

Ljudi: Đoko Komnenić, seoski pamtiša, posvetio je svoju starost prikupljanju istorijskih dogadjaja svoga plemena. Kaže da će to ipak sve skoro ostati samo u njegovoj glavi jer s njegovih 90 godina on više ne vidi dovoljno dobro da mnogo što i zapiše, a bila bi to prava grehota jer bi mogao podebelu knjigu sastaviti (izvor: 2016. god.).

 

 


 

 

 
 

Odštampaj stranicu