Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CGDa li je SBS “Multikulturni glas Australije?”

 

Kada je u pitanju SBS radio, navikli smo na iznenađenja. Ali malo ko je mogao očekivati da  će se usuditi da Petra II Petrovića Njegoša svrstaju među srpske istorijske ličnosti i proglasiti “Vladikom Serbske Pravoslavne Crkve”.
Pristrasno involviranje SBS u istorijske i kulturne sporove etničkih zajednica koji se prenose iz  zemalja porijekla na tlo Australije, ne samo da diskreditira ovu ustanovu kao”multikulturni glas Australije” već riskantno podstrekava međuetničke netrpljivosti .                                              

Koji su razlozi da SBS Radio diskriminira i podcjenjuje Crnogorsku zajednicu u Australiji ?

To pitanje se nameće tokom prtoteklih sedam godina.
SBS nije pokazao ništa više respekta niti prema Bosanskoj ili Hrvatskoj etničkoj zajednici, uključivanjem u svoj program Radovana Karadžića i drugih (sada) “pitomaca” međunarodnog suda u Hagu.
Da li se velikosrpski nacionalizam podstrekava  iz političkog oportunizma ili je srpski lobi zaista toliko uticajan da može da manimpuliše sa SBS-om.
Kako se (od)braniti  od grabeži srpskih popova u “sadejstvu” sa SBS i “diplomatskim predstavnicima Srbije i Crne Gore”?

Bilo bi naivno očekivati podršku i pozivati se na proklamovana načela nediskriminacije i jednakih prava svih etničkih zajednica – jer to je očigledno privilegija politički/ekonomski uticajnijih etničkih zajedica  - “što je dozvoljeno Bogu nije dozvoljeno Volu! “    
Ma šta da je u pitanju Crnogorska zajednica očigledno predstavlja “easy target”. Nema toliku finansijsku moć da bi mogla valorizovati u funkciji interesa zajednice, nema svoju crkvu, društvene klubove, radio, novine, niti jednog dopisnika lista - ili da se listovi u Crnoj Gori uopšte osvrću na australske teme.

Za razliku od drugih etničkih zajednica, Crnogorska nema niti podršku iz zemlje matice! Izgleda da će tako i da potraje -  za Crnu Goru odnosi sa Australijoim nijesu  prioritetni! Australija ne kotira niti kod raspodjele “diplomatskih mjesta” “nove” države Sbije i Crne Gore.

Da li je SBS “Multikulturni glas Australije?”

Iskustva pojedinih etničkih zajednica pa i Crnogorske, nešto su drugačija!
Crnogorska iseljenička zajednica izložena je, poslednjih nekoliko godina permanentnoj nacionalističkoj propagandi SBS-a  negirajući Crnogorsku naciju, istoriju i kulturu. Peticija SBSu i brojni protesti jednostavno su ignorisani.
Informacije i vijesti o događajima iz Crne Gore ili u zajednici emitovani su samo kada su bile na linijiama koje su mogle da zadovolje extremiste u srpskoj zajednici. Izvještaji dopisnika iz CG bili su redavno cenzurisani ili jednostavno ne objavljavljivani. SBS je otpustio nekoliko “nepodobnih” dopisnika iz Podgorice. SBS je čak omogucio lokalnom srpskom popu da javno kritikuje dopisnika iz Podgorice! Dopisnik je istog dana dobio otkaz. (Napomena: urednik koji je dao otkaz g. Ivanoviću bila je, i još je uvijek,
g-đa Ljiljana Novković-Spasojević, nasljednica i sljedbenik anticrnogorskog 'sve i sja' na ovom radiju - g-dina Vojkana Gavrilovića)
I to bi trebalo da bude prihvaćeno kao “ balansirano i fer izvještavanje’!

Već i nakon onoga što smo naveli nije teško uočiti da SBS dezavuiše neka od osnovnih načela vlastitog Code of Practice.
Tretman  Crnogorske zajednice, uzeto  po svim standardima, nespojiv je sa ciljem definisanim u Code of Practice - podrska zajednicama u njihovim naporima da  “održe i unaprijede kulturni identitet, itd.”
Kakav “forum za različite poglede ” može da predstavlja SBS ako Crnogorska zajednica ne može da iznese mišljenje ili primjedbe, a da uvijek ne budu odbačeni en bloc.
Code of Practice podvlači da SBS- vodi računa da se programima ne vrijeđaju druge “kulturne, nacionalne  grupe”. Stim u vezi kako shvatiti oduzimanje Crnogorskoj kulturi ličnost i djelo P.P.Njegoša. To je isto toliko uvredljivo za Crnu Goru, kao što bi bilo za Engleze ili Njemce kada bi neko pokušao da Šekspira i Getea i pripiše drugoj naciji!

Postavljanje SBS-a vraća nas na politiku i duh vremena kada je osnivan - podsjetimo da je SBS nastao i profilisao se tokom perioda hladnog rata i propagadnog nadmetanja Istoka i Zapada u kome je Australija bila vrlo aktivna.
SBS je trebao da pod parolom multikulturalizma pomogne u suzbijanju i neutralisanju ideološkog uticaja sve većeg broja imigranata iz socijalističkih zemalja koji su u Australiju dolazili sa novim idejama i izraženim patriotizmom. Sa istim ciljem u SBS-u su se implantirale i odgovarajuće lokalne službe, kao i ultra konzervativne političke grupe* Nestankom hladnog rata samo su se promijenili priopriteti.

Kako se onda u uslovima uticaja spolja  može govoriti o nezavisnosti SBS !?
Na primjerima programa na srpskom jeziku vidjeli smo moć koju imaju popovi da smenjuju crnogorske dopisnike i utiču na programsku šemu emisije.
Politika SBS se reflektira kroz program na odgovarajućem etničkom jeziku.
Što se sve prezentira zavisi naravno i od kulturnog i profesionalnog nivoa urednika programa.
Slušajuci programe SBS moglo bi se reći da urednici koji su “ideološki i kulturno” bliži politici i praksi SBS o kojoj smo govorili, ne podležu dilemama.  

Kada će SBS konačno da se osavremeni?
Teško se mogu iskorijeniti duboko impregnirani mentalitet i predrasude koje se povukuju iz hladnoratovskog vremena, plus intelektualna ograničenost -  sve dok SBS-om rukovode kadrovi koji su birani i dresirani po tadašnjim kriterijama. Tek nedavno je “otišao u peziju” jedan od tih dinosaurusa koji je godinama vodio jedan od najmračnijih i najprimitivnijih programa SBS. (N: radi se o gore pomenutom g.Vojkanu Gavriloviću)
Što se Crnogorske zajednice tiče vrijeme je već počelo da otkucava – kada na predviđenom referendumu Crna Gora povrati nezavisnost i crnogorski jezik tada će biti sve jedno ko i šta govori na SBS-u.

                                                      

M.Iličković

*

Nakon II Svjetskog rata u Australiju su našli utočište ljudi koji su počinili zločine do tada nezampaćene u ljudkoj istoriji. Političari i obavještajni oficiri ne samo da su štitili bivše nacističke kolaboratere već su im omogućili da otpočnu i političke karijere (na primjer, ratni zločinac poznat kao “Ljubljanski Little Geabels  promovisan je do najviše funkcije u Liberalnoj partiji NSW.)

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au