Tužiteljka Šišević traži kaznu za dr Bobana Batrićevića zbog kolumne na portalu Antena M

Autor: Portal Antena M


 


 

 

Više državno tužilaštvo zatražilo je od Suda za prekršaje u Podgorici da pokrene postupak protiv kolumniste Antene M i profesora na FCJK dr Bobana Batrićevića i kazni ga po čl. 19 Zakona o javnom redu i miru! Po shvatanju državne tužiteljke Snežane Šišević, Batrićević se ogriješio o zakon i zaslužio kaznu zbog kolumne koju je napisao, a naš portal objavio 11. avgusta ove godine!!!

Tužiteljka Šišević predlažila je da podgorički Sud za prekršaje "zakaže i održi glavni pretres", a da na ročište pozove Višeg državnog tužioca i "okrivljenog Batrićević Bobana". Traži i da se u dokaznom postupku "izvrši uvid u objavu sa portala 'Antena M' od 11.08.2023. godine i Izvod iz PE evidencije na ime okrivljenog".

U kolumni dr Boban Batrićević analizirao je i iznio vrijednosne sudove o ponašanju Crkve Srbije u Crnoj Gori i njenih lokalnih episkopa. Viša državna tužiteljka Snežana Šišević smatra kako je tezom da popovi crkve Srbije ne propovijedaju vjeru Hristovu i argumentacijom takvoga stava prekršio zakon i da treba da bude kažnjen.