Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CGŠta otkrivaju podaci poslednjeg popisa stanovništva

 

CRNOGORACA    766 !

 

U Australiji je na dan popisa prošle godine, a prema podacima Biroa za statistiku, živjelo 766 osoba koje se vode kao Crnogorci. Od tog broja, 254 je u Novom Južnom Velsu (229 Sidnej), 231 u Viktoriji (216 Melburn), 139 u Zapadnoj Australiji (127 Pert), 75 u Kvinslendu (65 Brizbejn) i 67 sveukupno u Juznoj Australiji, Sjevernoj Teritoriji i Kanberi!

Većina od njih rođena je u bivšoj Jugoslaviji (456), pa u Australiji (224).
Prema istom izvoru, oko pola osoba iz ove kategorije kod kuće se najviše koriste srpskim jezikom - 396. Zatim sledi engleski jezik - 93, pa grupa svrstana u "južnoslovenske jezike" sa 83 osobe, hrvatski - 39, albanski - 28, bosanski - 22. U tri porodice govori se francuski, u po šest španski i italijanski, i tri makedonski...

Od ukupnog broja, za njih 530 poznati su podaci o godini useljenja - 414 je stiglo prije 1996. godine. Kad je riječ o godinama starosti, 222 je mlađe od 24 godine, a 245 starije od 50 godina.
U posebno vođenoj rubrici o poznavanju engleskog - 345 je izjavilo da jezikom svoje nove zemlje vlada - vrlo dobro, a svega 13 je izjavilo da se ne služi engleskim.


Bosanci su, najverovatnije, populacija sa najdužom listom mjesta rođenja. Istina, čak tri četvrtine njih rođeni su u Bosni i Hercegovini, prema onome kako su izjavili, ali je ostatak postigao rekord po broju zemalja gdje je bio prisiljen da ugleda ovaj svet. Na tom spisku ne nalaze se samo bivše republike bivše Jugoslavije, već i Mađarska, Njemačka, Austrija, Slovačka, Švajcarska, Poljska, Češka, Francuska, Danska, Engleska, ali i Turska, Pakistan, Rusija, Libija, Ukrajina, Samoa, Bolivija, Malezija, Tanzanija, Čile, Sirija, SAD, a upisana je čak i jedna nedefinisana kategorija pod nazivom "primorje Jugoistočne Azije".
Bosanaca je, inače, najviše u Melburnu - oko 6.000, a zatim u Sidneju - oko 4.000, te u Brizbejnu - oko 2.000.
Oko 40 posto Bosanaca stiglo je u Australiju prije 1996. godine, još toliko poslije.
Do 24 godine starosti ima ih oko 6.200, a preko 50 godina ih je 2.520.
Engleskim jezikom se vrlo dobro služi nešto iznad 40 posto bosanske grupacije, a 923 je izjavilo da se ne služi nikako.

 

Južnoslovenski jezici

U Birou za statistiku obavijestili su nas da nijesu vodili izdvojene podatke za crnogorski jezik.
U odnosu na Balkan, indikativno je da se u grupnoj kategoriji "južnoslovenski jezici" nalazi čak 14.606 osoba, što na svoj način govori o jezičkoj i ukupnoj pometnji tamo i reakciji ljudi na njih - ovdje. Taj podatak takođe upućuje na činjenicu da ni novi rezultati još uvijek ne daju potpunu sliku o etničkoj i kulturnoj pripadnosti useljenika sa Balkana. Saopštene brojke mogu da se uzmu kao dosad najverodostojnije i najbliže stvarnosti, ali sa još uvijek određenim odstupanjem naniže.

 

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au