Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CGŠta otkrivaju podaci poslednjeg popisa stanovništva

 


VIŠE OD MILION RAZVEDENIH• Prema podacima sa prošlogodišnjeg popisa, 7,4 odsto populacije starije od 15 godina navelo  je da razvedeno, dok je prije tri decenije taj procenat bio svega dva odsto • I drugi pokazatelji ukazuju na znatno obezvređivanje braka i porodičnih vrijednosti

U Australiji danas živi 4,936.828 porodica od kojih je 47 posto s djecom. Bez djece je 35,7 parova, a čak 15,4 posto su porodice u kojima je samo jedan roditelj.
Statističari posebno upozoravaju da se povaćava broj porodica u kojima se samo jedna osoba stara o djeci. Danas, broj takvih porodica iznosi 762.632 i to je za gotovo 180 hiljada porodica više nego prije 30 godina.
Još nekoliko ključnih podataka iz prošlogodišnjeg popisa upućuje na bitno obezvrijeđivanje braka i porodičnih vrijednosti. Čak 1,1 miliona osoba ili 7,4 odsto populacije starije od 15 godina navelo je da su razvedeni. Prije 30 godina, broj razvedenih iznosio je svega dva posto ili nešto više od 133 hiljade. Vremenom i razvojem drugačijih shvatanja, ovaj broj je polako rastao, pa je procenat razvedenih 1996. godine u ukupnom broju stanovnika iznosio 6,4 posto i nastavio dalje da raste.

Broj porodica sa djecom je pao - 1971. godine bilo je više od polovine, a sada ih je tri procenta manje.
Zanimljivo je da je danas manje porodica bez djece nego prije 30 godina. Ima ih više od 1,7 miliona. Međutim, taj broj počinje da raste poslednjih godina, što se objašnjava starenjem nacije. Spominje se još jedan razlog: mlađi parovi rađe žive bez djece, barem neko vrijeme.
O nepopularnosti braka govori i moglo bi se reći katastrofalan podatak o mladima između 20 i 29 godina. Čak 75,6 posto njih, ili gotovo dva miliona stanovnika, u dobu najzrelijem za brak i potomstvo, nijesu nikad bili u braku. Prije 30 godina, poređenja radi, samo 35,7 posto te generacije nije bilo oženjeno ili udato.
Sve su brojnije osobe koje žive kao samci. Lane, čak 8,8 posto ili 1,6 miliona osoba živjeli su sami u domaćinstvu i to je čak milion više nego prije 30 godina. Ranije, bilo je uobičajenije za starije osobe da žive same, sada, kažu analitičari, to je način života koji je sve bliži - mlađima.
Njihov broj se udvostručio za 30 godina. Ipak, tješi nas statistika, još uvijek više od dvije trećine mladih živi u porodicama.
Zanimljivo je da je više osamljenih muškaraca u dobu do 50 godina, a nakon te granice - više je žena koje žive same.
Rezultat ovakvih društvenih promjena: sve je manji broj članova domaćinstava. Prije 30 godina, prosječno domaćinstvo činile su u prosjeku 3,3 osobe, a lane svega 2,6. Kao osnovni uzroci za smanjenje porodica upravo su navedeni - sve više osoba koje žive same, pad nataliteta i brak "na čekanju".

Bosanaca 18.000

Prema dopunskim podacima koje je "Vestima" dostavio savezni Biro za statistiku, u popisu stanovništva zabjelježeno je 17.727 osoba koje su izjavile da su im jedan ili oba roditelja rođeni u Bosni i Hercegovini. Od ostalih etničkih grupa porijeklom iz bivše Jugoslavije, Slovenaca ima, prema istom kriteriju, 12.962. Treba da se kaže da ove brojke ne znače i do kraja tačan broj osoba koje vode porijeklo iz određene nacije. Ovo prije svega zato što jedan, manji dio, ima roditelje rođene u Australiji.

Srbi na 18. mestu

Kad je riječ o bivšoj Jugoslaviji, zanimljivo je da su, prema učešću u ukupnom broju stanovnika u Australiji, a po mjestu rođenja roditelja, Hrvati na 17, Srbi na 18, Makedonci na 19, Bosanci na 46, a Slovenci na 59. mestu.
Albanci su na 70. mestu sa 9.393 osobe porijeklom sa Balkana.

 

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au