Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 

Popis svega stanovništva Crne Gore 1879 godine, knjige I i II


 

knjiga I

Popis svega stanovnistva Crne Gore 1879. godine knjiga I

Kapetanija Njeguška
(Laza Perićeva Petrovića)
sela: Velji Zalazi, Mali Zalazi, Zanjev Do, Kopito, Vrba, Mirac, Raićevići, Erakovići, Kustudije i Dugi Do


Okružje Cetinjsko
(Kapetanija Boška Martinovića): Varoš Cetinje;
sela: Baice, Donji-Kraj, Ugnje, Očinići, Bjeloši


Kapetanija Ćeklićka
(Stefana Matanovića)
sela: Krajnji-Do, Petrov-Do, Milijevići, Vojkovići, Kućišta, Vučji-Do, Uba, Dragomi-Do, Jezero


Kapetanija Komanska
(popa Sima Radulovića)
selo Komani


Kapetanija Zagaračka
(Nikole Milutinova)
selo Zagarač


Kapetanija Cucka
(Nikole Banićeva)
selo Cuce


Kapetanija Bjelička
(kapetana Vukana Borova)
selo Bjelice


Kapetanija Pješivačka
(kapetana Nikole Pekovića)
selo Pješivce


Kapetanija Čevska
selo Čevo


Kapetanija Rudu(i)nska
(kapetana Rada Djurovića)
selo Rudine


Kapetanija Oputno Rudinska
(kapetana Rada Aleksića)
selo Oputne Rudine


Kapetanija Banjanska
selo Banjane


Kapetanija Pivska
(kapetana Ivana Kecojevića)
selo Piva


II Kapetanija Pivska
(kapetana Joka Dačića)
selo Piva


Kapetanija Golijska
(kapetana Djoka Zavišića)
selo Golija


knjiga II

Kapetanija Ljubotinjska
(Toma Mićkova Kusovca)
sela: Začir; Dubova; Donja Sela; Bogute; Bogute Slo (Dubovo); Vignjevići; Prekornica; Papratnica (Prekornica)

Kapetanija Gradjanska
(kapetana Iva Žutkova)
selo: Gradjani

Kapetanija Dobrska
(kapetana Marka Pejanovića)
sela: Dobrsko Selo; Dodoši

Kapetanija Ceklinska
(kapetana Pera Jovićevića)
sela: Ceklin; Strugari

Kapetanija Ceklinska

Kapetanija Vraninaška
(kapetana Gruice Djurova)
selo: Vranina

Crmnička Nahija

Kapetanija Sotonicka
(kapetana Joka Markišina)
selo: Sotonići

Kapetanija Gornjo-Selačka
(kapetana Rada Popova Ivovića)
sela: Gornje Selačko; Boljevići; Godinje; Vir Pazar

Kapetanija Podgorska
(kapetana Marka Butorova)
sela: Podgor, Utrg, Orahovo

Kapetanija Limska
(kapetana Marka Tušova)
selo: Limjani

Kapetanija Dupioska
(kapetana Mila Radova)
sela: Popratnice, Dupilo, Pločica, Trnovo

Kapetanija Brčeoska
(kapetana Marka Djonovića)
selo: Brčelo

Kapetanija Gluho Doljska
(kapetana Marka Matova)
sela: Mahala Jasen, Srednja Mahala, Relić Mahala, Mahala Donje Selo, Bokovik Mahala

Kapetanija Krnjička
(kapetana Marka Novakova)
selo: Krnjice

Kapetanija Donjo-Selačka
(kapetana Miloša Lekića)
selo: Donje-Selačko

OKRUŽJE BARSKO s KRAINOM

Kapetanija Barska
(kapetana Pera Uskokovića)
selo: Zaljevo
grad Bar - Muhamedanci Barski; Cigani Barski; Pravoslavni - Hrišćani; Rimokatolici Barski

Kapetanija Livarska
Rimokatoličke vjere - Tijani
sela: Tijani, Livar, Pinčić
Muhamedanske vjere (kapetan Djok Ljulji)

Kapetanija Donjo Šestanska
(Rimokatoličke vjere kapetan Maca Kara Nikić)
Dračevica Pravoslavne Vjere
sela: Dračevica; Malstijepovići - Rimokatoličke vjere; Vučedabići - Pravoslavne vjere; Malstijepovići - Pravoslavne vjere; Karanikić - Rimo-Katoličke vjere; Karanikić; Pecića - Pravoslavne vjere; Ćuravce - Rimo Katoličke vjere

Kapetanija Gornjih Šestana
(Rimokatoličke vjere kapetan Simo)

Kapetanija Lješanska
(kapetana Sava Markov)
sela: Buronje; Draževina; Kruse; Farmaci; Kokoti; Donja Draževina; Župa Gradačka; Gradac; Stanisaljići; Parci; Progonovići; Releza; Orasi; Štitari

Kapetanija Mrkovska
(kapetana Bećirova)
Muhamedanske vjere
sela: Kune; Mala Gorana; Kriči - Muhamedanske vjere; Kriči - Rimokatoličke vjere; Kriči - Pravoslavne vjere; Grdovići - Muhamedaske vjere; Grdovići; Dabezići - Muhamedanci; Ulići - Muhamedanci; Ulići; Dabčevići; Kalimani; Ljeskovac; Velje Selo; Ravanj - Muhamedanske vjere; Pečurice - Muhamedaske vjere; Pečurice - Rimokatoličke vjere; Dobra Voda - Muhamedanci; Dobra Voda - Pravoslavci; Dobra Voda - Rimokatolici; Velji Mikulići - Muhamedanci; Velji Mikulići - Pravoslavne vjere; Mali Mikulići - Muhamedanske vjere; Mali Mikulići - Rimokatoličke vjere

Kapetanija Marka Stojanova
Zubci i Tudjemile - Pravoslavci; Zubci i Tudjemile - Rimokatolici; Sustaš Tudjemili - Muhamedanci

Kapetanija Lukovska
(kapetana Sava Markova)

Kapetanija Šaranska
(kapetana Mitra Knezevića)
sela: Rudanca, Šljavansko; Grajikoviča; Zminica; Aluga; Gradina; Dobrilovina

Kapetanija Nišicka

Nikšić - Muhamedanske vjere


 

Odštampaj stranicu