Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   KontaktCrnogorski iseljenici na prijemu kod ambasadora Australije

 


Dr Helena Studdert, the Australian Ambassador to Serbia (with concurrent accreditation to the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro) primila delegaciju crnogorskih iseljenika

U petak 9.3.2012. delegacija crnogorskih iseljenika iz Australije bila je gost dr Helene Studdert, ambasadora Australije za Crnu Goru na nerezidencijalnoj osnovi, inače aktuelnog ambasadora Australije u Srbiji.
Gospodja Studdert će u aprilu posjetiti Crnu Goru pa je željela da se pobliže upozna sa problemima koji tište naše iseljenike kao i da čuje od nas vi[e informacija po pitanju mogućeg obnavljanja nekada izuzetno značajnih trgovinskih veza.
Mihailo Mandić se zahvalio ambasadorici na izuzetnom gestu pažnje kada je svoj dio radnog odmora iskoristila da organizuje sastanak i sa predstavnicima iseljenika iz Crne Gore. Nakon toga je Mandić ukratko upoznao ambasadorku sa istorijatom osnivanja Crnogorske etničke zajednice i teškoćama sa kojima smo se susrijetali i jednoj vrsti bojkota kojoj smo i dalje izloženi od strane etničkih medija, a potom se prešlo na pitanja od konkretnog značaja.
Sa naše strane inicirali smo pitanje mogućnosti sklapanja medjusobnog ugovora po pitanju penzija, poput onog kojeg Australija ima sa Hrvatskom i još nekim državama u okruženju. Ambasadorka je obećala da će sa njene strane učiniti sve što može i da će nas o tome pismeno obavijestiti.
Mira Joksović i Vesna Špadijer su pokrenule pitanje studentskih razmjena i slobodnijeg tretmana viznog režima za Crnu Goru. Na žalost, po pitanju viza je teško bilo šta promijeniti dok god se Crna Gora nalazi u grupi 3 – što znači otežano dobijanje viza, a za studentsku saradnju treba prepustiti inicijativu Univerzitetima i visokoškolskim ustanovama da u medjusobnim kontaktima ostvare aktivniju saradnju. Činjenica da i na australskim Univerzitetima ima dosta naših uspješnih iseljenika medju profesorskim kadrom ukazuje na mogućnost da se preko njih napravi jedan most naučne saradnje. Naglašeno je da postoji mnogo prostora na podizanju nivoa kulturne saradnje i da mnoge aktivnosti ostanu i nezabilježene.
Tim povodom ambasador je naglasila da će joj biti drago da prisustvuje, ona ili predstavnik ambasade, svakom kulturnom dogadjaju koji u Crnoj Gori bude vezan za nekog od naših Australaca i da su spremni na svaki način da pomognu takve vrste promocija pa čak i uz mogućnost finansijske pomoći iz za te svrhe odredjenih vladinih fondova.
Goran Nišavić je potencirao mogućnosti turističke ponude Crne Gore dok je Vasilije Špadijer govorio o trgovinskim i rudnim potencijalima Crne Gore što je našeg domaćina posebno interesovalo.
Svi zajedno smo se prisjetili nekada jake i značajne trgovinske saradnje kada je i Crna Gora, u sklopu bivše Jugoslavije, igrala značajnu ulogu u trgovinskoj razmjeni izmedju naše dvije domovine (Jugooceanija, tekstilna industrija – posebno Vunarski kombinat Bijelo Polje itd).
Ambasadorka je napomenula da je namjera Australije, a i njena lična, da se pokuša sve što je moguće kako biše se oživjeli trgovinski odnosi koji su nekada mogli svima da služe kao uzor.
Crnogorska zajednica je još prije desetak godina tom pitanju pristupila sa izuzetnom ozbiljnošću. Tada je sa naše strane bio upućen i elaborat tadašnjoj vladi Crne Gore, ali na naš prijedlog nikada nijesmo dobili ni jednu jedinu riječ odgovora.
Jednostavno smo, kao po običaju, bili ignorisani.

Mihailo Mandić
predsjednik MEAA
Posebno želim da se zahvalim g-djici Nannette Rogers koja radi u Department of Foreign Affairs and Trade koja me je prvo kontaktirala telfonom da bismo u medjuvremenu razmijenili značajan broj e-mailova kako bismo utvrdili najbolji način i vrijeme prijema kod ambasadorice, pripremili unaprijed odredjena pitanja od interesa po našu zajednicu i proslijedili spisak delegacije koji je bio prisutan na prijemu. Sve je bilo tako profesionalno odradjeno da se nije mogla naći ni jedna jedina primjedba. 

 

Odštampaj stranicu