Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


Posjeta Dnevnim novinama i Vijestima


Avgust 2019.
 

 

Glavni i odgovorni urednik Dnevnih novina Vesna Šofranac primila je predsjednika Crnogorske etničke zajednice Australije M.Mandicžća. Tema razgovora je bio najnoviji projekat DN koje u saradnji sa Upravom za dijasporu realizuju, prvi put u Crnoj Gori, izradu monografije koja će biti posvećena našoj dijaspori.
 

 


 U kasnijem razgovoru sa Sanjom Dubljević iz službe marketinga dobili smo više informacija koje možete vidjeti na sledećoj stranici.

Za izradu monografije biće angažovan veliki broj autora koji će se fokusirati na 5 poglavlja:
Istorijat iseljeništva;
Savremena dijaspora (iseljavanje i razlog iseljavanja od 60-tih godina prošloga vijeka);
Izlazak iz jugoslovenske dijaspore;
Doprinos dijaspore obnovi crnogorske nezavisnosti i Dijaspora od 2006. godine do danas.
U okviru monografije biće obuhvaćeni i kongresi dijaspore, zatim će detaljno biti predstavljena sva udruženja naših iseljenika, kao i putevi saradnje Crne Gore sa našom dijasporom.
Monografija će biti štampana u tiražu od 3000 primjeraka, na 350 strana, koja po planu treba da izadje iz stampe krajem mjeseca novembra ove godine.
 

 

-------

 

Posjeta Vijestima7.08.2019. bio sam gost Vijesti i u razgovoru sa direktorkom Marijanom Kadić Bojanić i Sanjom Bracanović iz sluzbe marketinga upoznao se sa projektima koje Vijesti imaju u planu vezano za dijasporu.
Tom prilikom sam dobio na poklon primjerak izdanja "Petrovići, vladari i ratnici" na crnogorskom i engleskom jeziku.
Susret je iskorišten da se poboljša naša saradnja i prevazidju odredjeni problemi koji su je ranije opterećivali.
 


  

 

 
 

Odštampaj stranicu