Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


Crnogorska kuća u Njujorku 

Vrhovnom Državnom Tužilaštvu Crne Gore
Vladi Crne Gore
Geberalnom Konzulatu CG u Njujorku
Medijima
Udruženjima iseljenika u USA i Kanadi
Savjetu za dijasporu CG
Upravi  za dijasporu
——————
 

 

Na inicijativu naših ljudi iz dijaspore formirana je Crnogorska Američka Fondacija za Crnogorsku kuću (adresa 801 Second Avenue, 7th Fl, New York, NY 10017), Juna 2011. godine, sa ciljem  da u partnerstvu sa Vladom Crne Gore stvori finansijske i druge pretpostavke za implementaciju projekta Crnogorske kuće u Njujorku. Cilj Fondacije  je bio da se pod jednim krovom u Njujorku riješi prostor za potrebe Generalnog konzulata i Misije CG pri UN i višenamjenski Kulturni centar za potrebe okupljanja  i organizovanja dijaspore - centar jačanja svih vidova kontakata i veza dijaspore sa Crnom Gorom.

Akciju su podržali neki naši iseljenici iz USA i Kanade i održano je i Donatorsko Veče 23. Septembra 2011. godine kada su skupljena do sada najveća sredstva od naših isljenika, ali prije svega od Vlade Crne Gore, Opštine Podgorica i Atlas Banke.

Sa određenim uspjehom akcija je nastavljena i kasnije, da bi već 2014. godine došlo do "zastoja u projektu", jer nije skupljeno dovoljno sredstava, a bilo je planirano da se skupi 6 miliona američkih dolara. Međutim, iste godine, dolazi i do "gašenja" jedine i zvanične web stranice, đe su se nalazili podaci o donatorima, podaci o načinu uplate na crnogroskom i engleskom jeziku. 

Prema informacijama iz Vlade Crne Gore, Ministarstvo finansija je za namjene projekta krajem 2011. i tokom 2012. godine na račun Crnogorsko američke fondacije prenijelo 1,7 milion eura.
Na donatorskoj večeri za Crnogorsku kuću u Njujorku, koja je održana 23. septembra 2011. u organizaciji Crnogorsko američke fondacije, prikupljeno je blizu 400.000 dolara.
Ukupno, po osnovu uplata Vlade i donatorskih priloga, za namjene projekta, na računu Fondacije kod "Chase banke" u Njujorku, 15. februara 2013. bilo je 2,464.359 dolara.
Podsjećanja radi, Vlada Crne Gore je na sjednici od 21. februara 2013. donijela zaključke, u kojima se zadužuje Ministarstvo finansija da na račun Crnogorsko-američke fondacije uplati preostala sredstva u iznosu od 300.000 eura, predviđenih kapitalnim budžetom za 2013. godinu za Crnogorsku Kuću u Njujorku.
Nakon toga, dolazi do saznanja da Vlada CG ne može dobiti kredit kod američkih banaka, tako da se morao prikupiti SAV NOVAC da bi se kupio neki objekat na teritoriji Amerike. Vlada je bila planirala da ostatak novca (oko 5 miliona američkih dolara) uplati 2015. godine, preko MInistarstva Finansija. Međutim ta stavka nije prošla na sjednici Vlade kada se raspravljalo o budžetu za 2015. godinu. 

Na naš upit obratili smo se Konzulatu CG u Njujorku, koji je i odgovorio na taj Upit, čiji sadržaj Vam prosljeđujemo. 

Od tada, evo već 4 (četiri) godine o projektu Crnogorske Kuće više ne možemo saznati niti jednu informaciju. Zbog toga smo se ovog puta obratili Državnom Tužilaštvu CG, Generalnom Konzulatu CG u Njujorku, Upravi za dijasporu, Vladi Crne Gore, Udruženjima iseljenika, kao i medijima sa sa ciljem da javnost sazna pravu istinu. Pitanja su sljedeća:

 

1. Zašto 5 godina, od 2014. godine., dijaspora u USA i Kanadi, kao i cjelokupna javnost,  nema nikakvu novu informaciju o ovom projektu?!

2. Zašto Ministarstvo finansija nije stalo iza projekta 2015. godine, kada je uvidjelo grešku o načinu kupovine objekta u Njujorku. 

3. Da li je prilikom izrade projekta, finansijske baze i realizacije kupovine došlo do namjernih grešaka, kao i manipulacijama u samoj organizaciji,  što je rezultiralo činjenicom da je cio projekat doživio fijasko!

4. Da li se novac i dalje nalazi u USA, na čijem računu i koji je trenutno i konačni iznos u pitanju?!

5. Kada će opet biti objavljena lista donatora za Crnogorsku Kuću, koja je sklonjena sa interneta 2013. godine ?!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I na kraju evo dokument o prijavljenom stanju na računu Crnogorske Fondacije za Crnogorsku kuću za 2017. godinu dje se navodi da je stanje na računu ili AKTIVA 0 (NULA) dolara! Zbog cega u prijavi aktive na ovom računu više nema skoro 2.5 miliona dolara koji su se na njemu nalazili 2014. godine ostaje nepoznanica!?
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Prosljeđujem vam reagovanje Konzulata Crne Gore u Njujorku i komentar Konzulatu na reagovanje

 


 


 

KOMENTAR NA ODGOVOR GENERALNOG KONZULATA CRNE GORE U NJUJORKU

Transparentnost je veoma važna u obavljanju poslovnih ugovora i poteza. Dijaspora Crne Gore u USA i Kanadi nema zvaničnu informaciju da je došlo do promjene Banke kod koje je deponovan novac za Crnogorsku Kuću. U zvaničnim objavama dijaspore Crne Gore u USA i Kanadi do sada je cirkulisao sljedeći način uplate za Crnogorsku Kuću, preko CHASE BANK (kopija za uplatu ispod). Sada se postavlja pitanje, šta se desilo sa uplatama preko CHASE BANK-e, koje su se desile nakon registracije novog računa u Bank Of America?

Nakon uvida u stanje na novom bankovnom računu Fondacije ostaje utisak da nije došlo do bilo
kakvog uvećanja iznosa donacija u posljednjih 5 (pet) godina. Ne želimo komentarisati zašto ne  
postoje validne informacije u državnim službama USA, od 2015. do 2019., o stanju aktive na računu Fondacije, kao što iste postoje za period 2011.,2012., 2013., i 2014. (koje su u našem posjedu). 

Očekujemo odgovore na ostala pitanja:

 • Da li je prilikom izrade projekta, finansijske baze i realizacije kupovine došlo do namjernih grešaka
   i da li je manipulacijama u samoj organizaciji (od strane osnivača Fondacije) izazvan zastoj u projektu?
 • Zašto je i za čije potrebe sa računa Fondacije UTROŠENO skoro 35 hiljada US dolara tokom 2014.
  godine, iako te godine nijesu poznate ili zabilježene neke aktivnosti Fondacije ili prijavljeni troškovi
  iste?
 • Kada će opet biti objavljena lista donatora za Crnogorsku Kuću, koja je sklonjena sa interneta 2013.
   godine ?!

---------------

Crnogorsko-Američkoj Fondaciji za Crnogorsku Kuću u Njujorku (adresa i kontakt G. Konzulata
CG u Njujorku)

Poštovani,

Nakon pokretanja priče o Crnogorskoj Kući, u Njujorku, CKD iz Toronta (kao jedno od Udruženja iz
dijaspore koje je učestvovalo u projektu ) upućuje sljedeće pitanje Fondaciji: za koje potrebe i po
čijem ovlašćenju je utrošeno 34 hiljade i 695 US dolara u 2014. godini sa računa Fondacije? Do ove informacije o utrošenim sredstvima smo došli nakon uvida u izvještaj o taksi za 2014. iz Department of Tresury and Internal Revenue of the United States, čiji dokumenat od 30 stranica posjedujemo  i ovom prilikom vam šaljemo prvu stranicu, kao i stranicu đe su prikazani troškovi u pomenutom iznosu za tu godinu! -------------

Poštovani,

u prilogu Vam prosljeđujemo pismo Crnogorskog Kulturnog Društva Toronta upućeno svim članovima (poznatim) Uprave Fondacije za Crnogorsku Kuću u Njujorku.
 
S poštovanjem

Crnogorsko Kulturno Društvo
Toronto Kanada

 

 

P.S. Ovaj tekst, kao i svi odgovori će biti postavljeni na web site-u www.montenegro-canada.com


 

 
S poštovanjem

 
Zoran V. Raičević
Phone: +1 416 624 2567
Toronto, Canada

 

 
 

Odštampaj stranicu