Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CGIzvještaj o bratstvima Kapetanije Lješkopoljske 

s objašnjenjem odakle se ko naselio, ukoliko su mi umjeli po predanju kazati  
 
(Bogišićev arhiv Cavtat, XVI, 5. - podaci su iz 1894.god)

 

 

Br. Ime bratstva   koliko kuća naseljeni iz:
1. Ćuković   2 Zlatice
2. Đurović   2 Crmnice
3. Đukić   2 Pipera
4. Krlagan   1 Lješanske nahije
5. Radović   9 Lješanske nahije (a u ovu nahiju iz Hercegovine
6. Arović   3 Oraha (muhamedanci)
7. Selhanović   3 ?
8. Markuš   3 Ne znaju kazati odakle su
9. Radulović   6 Komana
10. Vratnice   8 Lješanske nahije
11. Vidaković   7 Ćeklića
12. Raičković   3 Lješanske nahije
13. Bracanović   1 Zagarača
14. Bogojević   2 Lješanske nahije
15. Brnović   4 Lješanske nahije
16. Savković   3 Kuča
17. Kasomović   3 Zlatice
18. Remiković   1 Lješanske nahije
19. Kažić   2 Lješanske nahije
20. Vukčevići dijele se na: Milošević
Vojinović
Ćepanović
4
1
1
Lješanske nahije
21. Raičevići dijele se na: Bošković
Malarice
Stojović
Martinović
Todorović
7
6
13
4
2
Bajica
22. Boljevići dijele se na: Petković
Živanović
Grljević
Ždraljević
Damjanović
11
4
11
2
2
Lješa
23. Popović dijeli se na: Popović
Vilić
6
6
Žabljaka
24. Stajović     2 Rovaca
26. Janković     2 Ne znaju?
27. Amatbašići     4 Markovine (muhamedanci)
28. Mugoši dijele se na: Markićević
Čobanović
Vukićević
27
20
7
Lješa
Kastrata
29. Milić     10  
30. Mišević     4 Lješa
31. Berilaže     3 Čeva
32. Miranovići dijele se na: Kovačević
Asanović
Niković
Ćirković
Jovanović
Sekulić
Knežević
Radović
10
9
5
3
4
5
2
4
Lješanske nahije
Lješa 

33. Kukavčević dijele se na: Novaković
Laković
2
6
Lješanske nahije
34. Radinovići dijele se na: Popović
Mirotić
Šutonjić
11
4
1
Bjelica
35. Đaci     6 Lješa
36. Pejović     2 Ćeklića
37. Globarević     1 Lješanske nahije
38. Martinović     2 Bajica (nijesu od Raičevića)
39. Batrićević     1 Lješanske nahije
40. Trunić     1 Lješanske nahije
41. Lambulje dijele se na: Popović
Noković
Lazović
Đurović
Dragović
11
7
6
7
3
Starosjedioce (ne znaju odakle su)
42. Andrići dijele se na: Kovačević
Dekići
Radonjić
6
3
3
Albanije
43. Perezić     5 Crmnice
44. Šuškavac     1 Starosjedilac?
45. Desić     1 Lješanske nahija

Lješkopolje,19/VII 1894.god. Kap. Risto Raičević; pisar Simo P.Vukčević

Back Home

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au