Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CGCRNOGORSKI GUVERNADURI

 

 

O početku institucije guvernardurstva u Crnoj ori autori se ne slažu. A.Andrić smatra da guvernaduri postoje od 1511, F.Lenorman od 1516, Gopčević od 1524, da dobijaju svjetovnu vlast od 1806, po Ristu Dragićeviću od 1717. Neki smatraju da je prvi guvernadur bio Jovan Antonije Bolica (Zano Grbičić), "gouvernatore del Monte Negro" (1688 - 1692), šef mletačke vojne posade na Cetinju. Lazar Tomanović i Rovinski smatraju da je prvi gubernator (guvernadur) bio Đikan Vukotić. Redosljed guvernadura bio je:


Đikan Vukotić (pošto njegov sin Vukan - Vukajle odbija guvernardurstvo ono prelazi na kuću Radonjića)

Stano Radonjić

Vukota Vukotić (Vukota Ozrinić), 1711;(dok neki pominju Vukajla Vukotića);

Stefan Kovačević (Cuca);

Vukadin Vukotić  (Čevo) (1739 - 42);

Stanislav Radonjić (1755 - 58); (poznat i po imenima Stanoja, Stano, Stanko);

Vukajlo Radonjić (1758 - 62);

Vukotić, nepoznatog imena (1762 - 64);

Jovan Radonjić (1764 - 1802; poznat u literaturi i pod imenima Jovan, Joko, Jovo, Ioan, Iovan, Ivan i Iova);

Vuk Jovanov Radonjić (1803 - 1830, poznat i po imenima Vukolaj i Vukajle);

 

Spisak dat po Ristu Dragićeviću, Crnogorski guvernaduri, Cetinje i Crna Gora, 1927, str. 96-117

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au