Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CGCRNOGORSKE VLADE, MINISTARSTVA I MINISTRI

 

PREDSJEDNIČTVO CRNOGORSKE VLADE (PREDSJEDNICI MINISTARSKOGA SAVJETA)
MINISTARSTVO VOJNO
MINISTARSTVO INOSTRANIH DJELA
MINISTARSTVO PRAVDE
MINISTARSTVO PROSVJETE I CRKVENIH DJELA  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH DJELA
MINISTARSTVO FINANSIJA I GRAĐEVINA  

 

 

Podaci navedeni po St. Stanojević, Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, knj. IV, Beograd 1929, 911-917.

PREDSJEDNIČTVO CRNOGORSKE VLADE
(PREDSJEDNICI MINISTARSKOGA SAVJETA)

 

Vojvoda Božo Petrović Njegoš           
(8.3.1879. – 6.12.1905)
Lazar Đ. Mijušković                          
(6.12.1905. – 11.11.1906)
Marko Radulović                                
(11.11.1906. – 19.1.1907)
Andrija Radović                           
(19.1.1907. – 4.4.1907)
Dr Lazar Tomanović                 
(4.4.1907 – 2.4.1909. kao i u periodima: 2.4.1909 – 24.1.1910, 31.3.1910 – 1.9.1910, 10.8.1911 – 6.6.1912, bez portfelja)
Mitar Martinović                        
(6.6.1912 – 25.4.1913; dok je bio na ratistu zastupa ga Dušan Vukotić)
Janko Vukotić                      
(25.4.1913 – 12.4.1914. – 27.8.1915) (kada je bio na ratištu zastupali su ga Risto Popović od 4.7.1914. i u vremenu 27.8.1915. do 20.12.1915, a zatijem Mirko Mijušković od 21.9.1915)
Lazar Mijušković                            
(20.12.1915 – 29.4.1916)
Andrija Radović                           
(29.4.1916 – 4.1.1917)
Milo Matanović                              
(4.1.1917 – 4.1.1917)
Evgenije Popović                           
(29.5.1917 – 17.2.1919)
Jovan S. Plamenac              
(17.2.1919. do smrti Nikole I, 1.3.1921)  

MINISTARSTVO VOJNO

 

Vojvoda Ilija Plamenac                          
(8.3.1879. – 6.12.1905)
Brigadir Janko Vukotić                       
(6.12.1905. – 11.11.1906)
Komandir Danilo Gatalo                     
(11.11.1906. – 19.1.1907)
Andrija Radović, zastupao                   
(19.1.1907. – 4.4.1907)
Brigadir Mitar Martinović                   
(4.4.1907. – 1.9.1910)
Brigadijer Ivo Đurović                        
(1.9.1910. – 19.7.1911)
Marko Đukanović                              
(19.7.1911. – 10.8.1911)
Brigadijer Janko Vukotić                    
(10.8.1911. 0 6.6.1912)
Brigadijer Mitar Martinović                     
(6.6.1912. – 25.4.1913; dok je na ratištu zastupa ga Dušan Vukotić)
Divizijar serdar Janko Vukoticć           
(25.4.1913. – 12.4.1914. – 3.7.1915; dok je na ratištu zastupa ga Risto Popović od 4.7.1914)
Brigadijer Mašan Božović  
(3.7.1915. – 27.8.1915. i 27.8.1915. – 20.12.1915)
Brigadijer Radomir Vešović                
(20.12.1915. – 29.4.1916)
Brigadijer Milo Matanović 
(29.4.1916. – 4.1.1917. i od 4.1.1917. – 29.5.1917)
Nikola Hajduković       
(zastupa 29.5.1917. do 17.2.1919)
Divizijar Milutin Vučinić   
(17.2.1919. do smrti kralja Nikole 21.3.1921)

MINISTARSTVO INOSTRANIH DJELA

 

Vojvoda Stanko Radonjić             
(8.3.1879 – 1.10.1889)
Vojvoda Gavro Vuković      
(1.10.1889 – 1890 kao upravitelj i zamjenik i kao ministar od 1890. Do 6.12.1905)
Lazar Dj. Mijušković                    
(6.12.1905 – 11.11.1906)
Marko Radulović                         
(11.11.1906 – 19.1.1907)
Andrija Radović                                    
(19.1.1907 – 4.4.1907)
Lazar Tomanović          
(4.4.1907 – 2.4.1909. i od 2.4.1909. – 10.8.1911)
Dušan Gregović                                    
(10.8.1911 – 6.6.1912)
Brigadijer Mitar Martinović, zastupa         
(6.6.1912 – 25.4.1913)
Petar Plamenac                                    
(25.4.1913 – 27.8.1915)
Janko Vukotić            
(27.8.1915 – 20.12.1915; dok je na ratištu zastupa ga Mirko Mijuškovic od 21.9.1915)
Lazar Mijušković                                  
(20.12.1915 – 29.4.1916)
Andrija Radović                     
(29.12.1915 – 29.4.1916)
Milutin Tomanović                              
(4.1.1917 – 29.5.1917)
Evgenije Popović          
(29.5.1917 – 17.2.1919) (u vremenu odsustva zastupa ga dr. Pero Šoć od kraja 1918 do 17.2.1919)
Jovan S. Plamenac      
(17.2.1919. do smrti kralja Nikole 1.3.1921)  

MINISTARSTVO PRAVDE

 

Vojvoda Božo Petrović Njegoš                      
(8.3.1879 – 1893)
Dr Valtazar Bogišić
                                            
(1893 – 22.11.1899)
Dr Lujo Vojinović, v.d. ministra                
(1899 – 21.4.1903)
Milos Đ. Šaulić
             
(21.4.1903 – 19.9.1904) (prvo kao upravitelj, a zatijem kao v.d. ministra)
Vojvoda Božo Petrović Njegoš           
(19.9.1904 – 6.12.1905 kao zastupnik ministra)
Milo Dožić                                               
(6.12.1905 – 11.11.1906)
Milosav R. Raičević                                 
(11.11.1906 – 19.1.1907)
Gavrilo M. Cerović                                          
(19.1.1907 – 4.4.1907)
Dr Lazar Tomanović                         
4.4.1907 – 2.4.1907)
Dr Sekula Drljević                                            
(2.4.1907 – 24.1.1910)
Pero Vučković, zastupa                                         
(24.1.1910 – 24.1.1910)
Dr Lazar Tomanović, zastupa                      
(31.3.1910 – 10.8.1911)
Milo Dožić                                      
(10.8.1911 – 6.6.1912)
Dušan Vukotić                                 
(6.6.1912 – 25.4.1913)
Ljubomir A. Brkić                                    
(25.4.1913 – 20.12.1915)
Marko Radulović                                     
(20.12.1915 – 29.4.1916)
Janko Spasojević                                    
(29.4.1916 – 4.1.1917)
Dr Staniša Ilić                                          
(4.1.1917 – 29.5.1917)
Veljko Milićević                                       
(29.5.1917 – 2.9.1917)
Dr Pero Šoć              
(zastupa od 2.9.1917. do smrti kralja Nikole 1.3.1921)  

MINISTARSTVO PROSVJETE I CRKVENIH DJELA  

 

Vojvoda Đuro Cerović                                         
(8.3.1879 – 1880)
Ljubomir P. Nenadović                        
(1880)
Vojvoda Đuro Cerović                         
(zastupa 1880 – 1883)
Mitropolit Visarion Ljubiša                         
(1883 – 14.4.1884)
Mitropolit Mitrofan Ban                    
(zastupa 14.4.1884 – 21.9.1885)
Jovan Pavlović           
(21.9.1885. do kraja 1887 upravitelj, zamjenik; a kao ministar od 1887 do 6.4.1894)
Vojvoda Simo Popović                              
(1896 – 21.5.1903)
Vojvoda Gavro Vuković                 
(zastupa 21.5.1903 – 6.12.1905)
Milo Dožić                                                
(zastupa 6.12.1905 – 11.11.1906)
Milosav B. Raičević                                  
(11.11.1906 – 19.1.1907)
Gavrilo Cerović                             
(19.1.1907 – 4.4.1907 kao zastupnik)
Jovan S. Plamenac                                 
(4.4.1907 – 2.4.1909)
Dr Sekula Drljevic                             
(2.4.1909 – 24.1.1910, kao zastupnik)
Pero Vučković                                                       
(24.1.1910 – 1.8.1911)
Filip Jergović                                           
(1.8.1911 – 10.8.1911)
Milo Dožić                                             
(10.8.1911 – 6.6.1912, kao zastupnik)
Jovan S. Plamenac                     
(6.6.1912 – 25.4.1913, zastupnik)
Mirko Mijušković                                                    
(25.4.1913 – 12.4.1914)
Gavrilo M. Cerović                                    
(12.4.1914 – 20.12.1915)
Marko Radulović                               
(20.12.1915 – 29.4.1916)
Pero Vučković                                          
(29.4.1916 – 4.1.1917)
Milutin Tomanović                             
(4.1.1917 – 29.5.1917, kao zastupnik)
Dr Pero Šoć                                      
(2.9.1917 – 172.1919)
Pero Vučković                                          
(17.2.1919 – 19.12.1919)
Dr Pero Šoć            
(kao zastupnik od 29.8.1919 do smrti kralja Nikole 1.3.1921)  

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH DJELA

 

Vovjoda Mašo Vrbica                              
(8.3.1879 – 1884)
Vojvoda Božo Petrović Njegoš         
(1884 – 6.12.1905)
Labud Gojnić                                      
(6.12.1905 – 3.4.1907)
Mihailo Ivanović                                 
(11.11.1906 – 3.4.1907)
Vojvoda Lakić Vojvodić                      
(4.4.1907 – 2.4.1909)
Jovan S. Plamenac                            
(2.4.1909 – 24.1.1910)
Dr Lazar Tomanović                           
(24.1.1910 – 31.3.1910)
Jovan S. Plamenac                           
(31.3.1910 – 30.8.1910)
Filip Jergović                                      
(30.8.1910 – 1.9.1910)
Marko Đukanović                               
(1.9.1910 – 6.6.1912)
Jovan S. Plamenac                            
(6.6.1912 – 25.4.1913)
Labud Gojnić                                      
(25.4.1913 – 12.4.1914)
Savo P. Vuletić                                       
(12.4.1914 – 20.12.1915)
Risto Popović                                      
(20.12.1915 – 29.12.1915)
Janko Spasojević                               
(29.4.1916 – 4.1.1917)
Milo Matanović                     
(kao zastupnik 4.1.1917 – 19.5.1917)
Nikola M. Hajduković                              
(29.5.1917 – 17.2.1919)
Jovan S. Plamenac    
(17.2.1919 – 1.3.1921, dakle do smrti kralja Nikole)  

MINISTARSTVO FINANSIJA I GRAĐEVINA  

 

Vojvoda Đuro Cerović            
(8.3.1879 – 1883)
Nikola Matanović 
(upravitelj 1883 – 1885. i zamjenik 1887, a ministar 1889. – 25.1.1903)
Lazar Mijušković   
(25.1.1903 – 3.6.1903. kao upravitelj i kao ministar 3.6.1903 – 6.12.1905)
Andrija Radović                            
(6.12.1905 – 11.11.1906)
Mitar N. Đurović                 
(11.11.1906 – 19.1.1907)
Andrija Radović              
(kao zastupnik 19.1.1907 – 4.4.1907)
Dušan Vukotić                        
(4.4.1907 – 1.9.1910)
Filip Jergović                         
(1.9.1910 – 6.6.1912)
Dr Sekula Drljević                  
(6.6.1912 – 25.4.1913)
Risto Popović                         
(25.4.1913 – 27.8.1915)
Mirko M. Mijušković                
(27.8.1915 – 20.12.1915)
Andrija Radović            
(20.12.1915 – 4.1.1917)
Dr Staniša Ilić                
(kao zastupnik 4.1.1917 – 29.5.1917)
Milo M. Vujović           
(29.5.1917 – 1.3.1921, dakle, do smrti kralja Nikole)  

 

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au