Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CGDUKLJANSKO - ZETSKO - CRNOGORSKI VLADARI

 

 

 • Arhont PETAR, arhont Duklje, IX vijek
 • TUGEMIR, X vijek (po Popu Dukljaninu)
 • HVALIMIR, X vijek, sin Tugemirov
 • PETRISLAV, sin Tugemirov
 • DRAGOMIR, unuk Tugemirov, X vijek
 • MIROSLAV, unuk Tugemirov, X vijek
 • VLADIMIR, (Vladimir Dukljanski), 997 – 1016, sin Petrislavov
 • STEFAN VOJISLAV, osnivač dinastije Vojislavljevića (1018 – 1043)
 • Žena Stefana Vojislava sa sinovima od kojih se izdvaja MIHAILO (1043 – 1046)
 • MIHAILO VOJISLAVLJEVIĆ (1046 – 1082). Po Dukljaninu naslijedio ga je brat Radoslav, a ne sin Bodin
 • BODIN VOJISAVLJEVIĆ (1081 – 1101)
 • MIHAILO, Bodinov sin
 • DOBROSLAV, KRALJ, Bodinov polubrat
 • KOČOPAR, 1101 – 1102, Bodinov brat
 • VLADIMIR, 1102 – 1114, Bodinov sinovac
 • JAKVINTA, Bodinova žena, truje Vladimira i dovodi sina Đorđija
 • ĐORĐIJE (1114 – 1118), Bodinov sin
 • GRUBEŠA (1118 – 1125)
 • ĐORĐIJE, ponovo (1125 – 1131), Bodinov sin
 • GRADIHNA (1131 – 1141)
 • RADOSLAV (1141 - ?), sin Gradihne
 • MIHAILO, potonji vladar Duklje

(1189. pad Duklje pod vlast Raške. Duklja postaje "država" u državi)

 • Braća BALŠIĆI 1356 – 60: ĐURAĐ, BALŠA II i STACIMIR (umro 1372)
 • ĐURAĐ BALŠIĆ (1360 – 1378), utemeljivač dinastije Balšića
 • BALŠA II BALŠIĆ (1378 – 18.9.1385)
 • ĐURAĐ II STRACIMIROVIĆ BALŠIĆ (1385 – 1403)
 • BALŠA III BALŠIĆ (1403 – 1421, uoči smrti, Balša III svoju zemlju ostavlja u naslijeđe srpskom. despotu Stefanu Lazareviću, svome ujaku). Do 1435 stiču se potomci Radiča Crnojevića, Đurađ i Lješ (Aleksa) da bi dinastičku vlast nove crnogorske dinastije Crnojevića učvrstio Stefan, Stefanica
 • STEFAN (STEFANICA) CRNOJEVIĆ, 1451 – 1465, osnivač dinastije Crnojevića
 • IVAN CRNOJEVIĆ (1465 – 1490)
 • ĐURAĐ CRNOJEVIĆ (1490 – 1496)

(1499. pad Donje Zete pod Turcima i uskoro period Principata i Vladikata, "teokratske" vlasti vladika iz raznijeh plemena)

 • DANILO ŠĆEPČEV PETROVIĆ (1697 – 1735), utemeljivač dinastije Petrović Njegoš
 • SAVA PETROVIĆ (1735 – 1750)
 • VASILIJE PETROVIĆ (1750 – 1756)
 • ŠĆEPAN MALI (1767 – 22.9.1773)
 • VLADIKA SAVA PETROVIĆ (1773 – 1781)
 • PETAR I PETROVIĆ (SVETI PETAR CETINJSKI 1782 – 1830)
 • PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ (1830 – 1851)
 • KNJAZ DANILO (1851 – 1860)
 • KNJAZ/KRALJ NIKOLA I (1860 – 1918)

(Smrću kralja Nikole 1921. g. na crnogorski prijesto stupa knjaz-kralj Danilo koji se odriče prijestolja u korist sinovca MIHAILA, potonjega crnogorskoga kralja. Umjesto maloljetnoga kralja Mihaila, "vlast" vrši kraljica Milena. Međutijem, njihovo vladarstvo se odvija u egzilu, pošto je crnogorska država već prisajedinjena 1918. g.)

Ovi pregled dukljansko – zetsko – crnogorskijeh vladara urađen je prema Enciklopediji Jugoslavije (izdanje JLZ, Zagreb 1984. g. a za dukljansko – zetsko doba prema dr Dragoju Živkoviću Istorija crnogorskog naroda, Cetinje 1989. G

Međutijem, Ljetopis Popa Dukljanina daje drugačiji i podrobniji redosljed dukljanskijeh vladara koji glasi:

 

DUKLJANSKI VLADARI

prema LJETOPISU POPA DUKLJANINA

 • Kralj SVETOPELK (BUDIMIR)
 • Kralj SVETOLIK (Svetopelkov sin)
 • Kralj VLADISLAV (Svetolikov sin)
 • Kralj TOMISLAV (Vladislavov brat)
 • Kralj SEBESLAV (Tomislavov sin)
 • RAZBIVOJ i VLADIMIR (Sebeslavovi sinovi)
 • Kralj HRANIMIR (Vladimirov sin)
 • Kralj TVRDOSLAV (Hranimirov sin)
 • Kralj OSTRIVOJ (Tvrdoslavov nećak – sinovac)
 • Kralj TOLIMIR (Ostrivojevov sin)
 • Kralj PREDISLAV (Tolimirov sin)
 • Kralj KREPIMIR (Predislavov sin)
 • Kralj SVETOZAR (Krepimirov sin)
 • Kralj RADOSLAV (Svetozarov sin)
 • Kralj ČASLAV (Radoslavov sin)
 • Kralj BELO (Radoslavov unuk i Pretislavov sin)
 • Kralj PRELIMIR (Belov unuk i Tješimirov sin)
 • Kralj LEGET (Prelimirov sinovac i vanbračni Krešimirov sin)
 • Kralj SILVESTER (Prelimirov unuk i Boleslavov sin)
 • Kralj TUĐEMIR (Silvestrov sin)
 • Kralj HVALIMIR (Tuđemirov sin)
 • Kralj PETRISLAV (Hvalimirov sin)
 • Kralj VLADIMIR (Petrislavov sin, poznat kao Sveti Vladimir Dukljanski)
 • Kralj DOBROSLAV (Petrislavov sinovac, Dragomirov sin)
 • Dobroslavova žena kraljica i najstariji sin knez GOJISLAV
 • KRALJ MIHALJA – MIHAILO (Dobroslavov sin)
 • Kralj RADOSLAV (Mihailov brat)
 • Kralj BODIN (Mihailov sin)
 • Kralj DOBROSLAV (Radoslavov sin)
 • Kralj VLADIMIR (Mihailov unuk)

Dalji redosljed prema Ljetopisu Popa Dukljanina istovjetan je sa citiranijem redosljedima Enciklopedije i Živkoviceve Istorije crnogorskog naroda i izgleda ovako:

 • ĐORĐE Bodinov
 • GRUBIŠA
 • Ponovo ĐORĐE
 • GRADIHNA
 • RADOSLAV
 • MIHAILO 

 

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au