Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CGZaključci Drugog svjetskog kongresa crnogorskih iseljenika

 

 

Drugi svjetski kongres crnogorskih iseljenika, održan na Cetinju 12. i 13. avgusta 2000., usvaja sljedeće


Z A K LJ U Č K E

 1. Cijeneći da je vrijeme od prvog kongresa crnogorske dijaspore (Njujork, 1o.  oktobra 1999. godine) potvrdilo i osnažilo osnovna opredjeljenja iseljenika iz Crne Gore Kongres ostaje dosljedno pri stavu da Crna Gora treba da bude suverena, građanska i demokratska država i članica Ujedinjenih nacija
 1. Učesnici Kongresa obavezuju se da će kroz efikasniju organizaciju, iseljenička društva i klubove, boljim međusobnim povezivanjem i uspostavljanjem trajne veze sa matičnom domovinom, dati svoj puni doprinos ostvarivanju tog cilja.
 1. Polazeći od činjenice da je crnogorsko iseljeništvo vazda bilo prepušteno odnarođivanju, asimilaciji i fragmentovanju, Kongres ističe nužnost u ime odrzanja i jačanja crnogorskog nacionalnog identiteta, da njihova matična domovina jasno i što prije formuliše osmišljenu strategiju prema svom iseljeništvu. Ta strategija morala bi sadržavati sve bitne elemente nacionalne istorije, kulture, vjere i jezika.
 1. Kongres svoj rad gradi na temeljnim načelima liberalne demokratije, poštovanju crnogorske nacionalne i državne individualnosti, te na razvijanju Crne Gore kao pluralističke, multikulturalne, multietičke i plurikonfesionalne zajednice. Kongres odbija saradnju s onim klubovima i iseljeničkim organizacijama koji Crnogorcima negiraju pravo na suverenu državu, vlastitu kulturu i jezik.
 1. Radi ostvarivanja vitalnih interesa Crne Gore, razvoja crnogorske demokratske države i modernog građanskog društva, Kongres daje punu podršku demokratskim iskoracima Crne Gore prema Paktu stabilnosti jugoistočne Evrope, Evropskoj uniji i tranatlantskim integracijama, te daljnjim procesima stvaralačkog uključivanja u novi svjetski poredak.
 1. Svojim ljudskim potencijalom crnogorska svjetska asocijacija maksimalno će pomoći da se Crna Gora integriše u svijet. U tom smislu, prvi konkretan zadatak pred nama je, da za skorašnji sastanak Pakta o stabilnosti u Zagrebu lobiramo u zemljama članicama da Crna Gora dobije najpovoljniji mogući status.
 1. Crnogrska svjetska asocijacija će se maksimalno angažovati da bi ublažila sve uutrašnje i spoljne pritiske na demokratsku Crnu Goru. To prije svega podrazumijeva zaštitu od destrukcije njezinih vitalnih ekonomskih interesa, prirodne i kulturne baštine i institucija nacionalne kulture.
 1. Kongres poziva sve crnogorske demokratske snage da u ovom današnjem presudnom istorijskom trenutku naše zajedničke domovine osmisle svoju sigurnu budućnost na pravno i politički najprimjereniji način, uključujući i referendum o njezinoj suverenosti, kao samostalne i slobodne države. To je naš imperativ. Time se otvara perspektiva i demokratskim snagama u Srbiji da se na pravno i politički najmjereniji način izjasne za Srbiju kao suverenu i samostalnu državu. To je imperativ našeg regiona Evrope.
 1. U sadašnjem još nedefinisanom državnom statusu Crne Gore, crnogorsko iseljeništvo i pored najboljih namjera, ne može dovoljno pomoći u privlačenju stranog kapitala za ulaganje u Crnoj Gori, ali sa svoje strane može efikasno pomoći u procesu ubrzane modernizacije crnogorskog društva, omogućavanjem školovanja mladih ljudi u inostranstvu, kao i obrazovanjem djece crnogorskih iseljenika na Univerzitetu Crne Gore i njihovim čvršćim vezivanjem za potrebe i interese matične domovine. U tom cilju će crnogorske iseljeničke organizacije, prema svojim mogućnostima, formirati poseban fond i odrediti pravila za njegovu namjenu i korištenje.
 1. Polazeći od Deklaracije Skupštine Crne Gore od 20. septembra 1991. godine, kojom je Crna Gora proglašena ekoloskom državom, Crnogorska svjetska asocijacija predlaže Univerzitetu u Podgorici i drugim crnogorskim institucijama da na već usvojenim strateškim osnovama se osloni na iseljenički potencijal u kreiranju projekata iz ove kao i drugih oblasti čije se finansiranje može obezbijediti sredstvima međunarodne fondacije.
 1. Kongres se zalaže za uspostavljanje savremene internet komunikacije iseljeničke populacije, naročito mladih koji su već u budućnosti sa mladima Crne Gore sa Univerziteta u Podgorici. To ce omogućiti da se osmisli državna strategija kojom će se Crna Gora, kao jedna od najškolovanijih evropskih nacija uključiti u razvoj novih tehnologija i znanja. Crnogorska svjetska asocijacija može pomoći u osiguranju opreme i finansiranju tog važnog projekta.

12. Iseljeništvo Crne Gore bi trebalo da osnuje elektronski magazin koji bi ubrzo mogao da preraste u štampano glasilo, u kojem bi se utvrđenim redakcijskim kriterijumima objavljivali radovi nesporne i stvaralačke vrijednosti, od posebnog interesa za crnogorsko iseljeništvo, njegovo čvršće i plodotvornije povezivanje sa matičnom domovinom u cilju međunarodne promocije i opšteg napretka.

Kongres je izabrao i Koordinacioni odbor Svjetske crnogorske asocijacije kojega čine:

1. dr Nenad Popović, Germany
2. Vojo Vuksanović, Germany
3. Milo Banović, Croatia
4. dr Radomir Pavicevic, Croatia
5. dr Dragan Lalović, Croatia
6. Mihailo Mandić, Australija (Sydney)
7. Tomislav Džogaz, Austrija (Vienna)
8. Bećo Ćubić, USA (Chicago, Illinois)
9. Vesna Radunović, USA (New York, New York)
10. Vojislav  Rašović, Canada (Ontario, Toronto)
11. Princ Nikola Petrović, France  (Pariz)
12. Stanko Bubanja, USA (California, San Francisco)
13. Izo Gušmirović, Czech republic (Prag)
14. Blažo Sredanović, predsjednik, USA (California, San Francisco)

 

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au