Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   KontaktImenovan Savjet za saradnju sa iseljenicima


 

Na osnovu člana 13 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima („Službeni list Crne Gore broj 47/15)Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28.07.2016. godine imenovala Savjet za saradnju sa iseljenicima koji ima 77 članova, iz redova iseljenika, državnih i drugih institucija, kao i drugih lica, shodno Zakonu.

 

Imenovani su:

 

a)   iz redova predstavnika iseljenika:

 

ALBANIJA:        Milan Zlatičanin – Udruženje ,,Alba Montenegro”

 

ARGENTINA:    Elena Simovich – Crnogorska zajednica Ćaka „Kralj Nikola”
                            
Ivan Novakovich – Crnogorska zajednica Buenos Ajres

AUSTRALIJA:   Mihailo Mandić – Crnogorska etnička zajednica Australije

BOLIVIJA:         Esteban Natalio Michovich Morales – Pokret Crnogoraca u Boliviji

BOSNA I HERCEGOVINA: 

                             Dragan Lučić – Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini „Petar Petrović  Njegoš”
     
                       Mirza Redžić – Vijeće crnogorske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini
                            
Ismet Ramčilović – Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka

DANSKA:            Zoran Rajović – Kulturni i biznis centar Montenegro

FRANCUSKA:    Dejan Šestović – Asocijacija „Montenegro”

HRVATSKA:      Ljubo Radović – Savez Crnogoraca Hrvatske

ISTOČNA REPUBLIKA URUGVAJ: 

                             Daniel Klisich di Vietri – Crnogorska zajednica u Urugvaju

KANADA:           Zoran V. Raičević – Crnogorsko kulturno društvo Toronto

KIPAR:                Vladislav Popović – Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru, Limasol

KOSOVO:             Senad Šabović – Udruženje Crnogoraca Kosova

LUKSEMBURG:         

                               Edin Latić – Zavičajni klub „BIHOR”

                               Ismet Muhović – Asocijacija Luksemburg Montenegro

MAKEDONIJA:       

                                Boris Popivoda – Zajednica Crnogoraca Republike Makedonije

NJEMAČKA:           

                                Emira Mustajbašić Ličina – Savez crnogorskih asocijacija Njemačke (SCANJ)

                                Nenad Popović – Udruženje „Montenegro Hessen e.V” Frakfurt em Mein

PERU:                    Aleks Rohas Božović – Crnogorska zajednica u Peruu

SAD:                       Ruždija Jarović  – „EURO Gusinje” Njujork  

                                Sulejman Djonbalić – GUSINJE FONDACIJA

                                Senad Perazić – Kulturni centar Rumija

SLOVENIJA:         Dijana Pajković – Crnogorsko društvo Montenegro Ljubljana; Savez crnogorskih
društava Slovenije; Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro, Maribor;
       Društvoslovenačko crnogorskog prijateljstva; Crnogorsko društvo „Crna Gora” Ljubljana

SRBIJA:                  Božidar Marković –  Udruženje Crnogoraca Novog Sada

                                 Milorad Radojević – Udruženje Crnogoraca „Kruščića“; Zavičajno Banjsko- Vučedolsko udruženje; Udruženje Vasojevića Savino Selo; Udruženje Pivljana Vrbas; Udruženje Crnogoraca Bjelasica i Komovi

                                  Slobodan Drakić –    Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Durmitor“ Bačko Dobro Polje; Udruženje Crnogoraca Vojvodine; Crnogorsko kulturno prosvjetno društvo „Nikola I“ Vrbas

ŠVAJCARSKA:       Zeno Rastoder – Islamski Kulturni Centar „Džemat Wattwil”

TURSKA:                 Redžep Sandžaktar – Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora

                                  Bedri Gul – Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora

                                  Abas Erdem Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora

VELIKA BRITANIJA:   Neven Pajović – Crnogorsko-britansko udruženje  „Montenegro UK Society”;

 

b)      iz organa državne uprave, opština i drugih insistucija:

 

UPRAVA ZA DIJASPORU – mr Predrag Mitrović,  direktor

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EVROPSKIH INTEGRACIJAŽeljko Stamatović, generalni direktor za konzularne poslove

GLAVNI GRAD PODGORICASlavoljub Stijepović, gradonačelnik

OPŠTINA BARZoran Srzentić, predsjednik

OPŠTINA BERANE – Dragoslav Šćekić, predsjednik

OPŠTINA BIJELO POLJE Abaz Kujović, potpredsjednik

OPŠTINA GUSINJEAnela Čekić, predsjednica

OPŠTINA NIKŠIĆSonja Nikčević, predsjednica Skupstine

OPŠTINA PETNJICASamir Agović, predsjednik

OPŠTINA PLAVOrhan Šahmanović, predsjednik

OPŠTINA ROŽAJEMirsad Azemović, potpredsjednik

SKUPŠTINA CRNE GORE - Odbor za međunarodne odnose i iseljenike – prof.dr Miodrag Vuković,  predsjednik i Suljo Mustafić, član

MINISTARSTVO EKONOMIJEGoran Šćepanović, generalni direktor za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostanstvom

MINISTARSTVO FINANSIJADamir Rašketić, sekretar

MINISTARSTVO KULTURENataša Gazivoda, sekretarka

MINISTARSTVO NAUKEmr Darko Petrušić, pomoćnik ministra

MINISTARSTVO PROSVJETEVeljko Tomić, generalni direktor za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVAdoc.dr Miloš Vukčević, generalni direktor za bezbjednosno-zaštitne poslove i nadzor

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA –  dr Suad  Numanović, ministar

MINISTARSTVO ZDRAVLJA – Nina Milović, v.d. sekretar Ministarstva

UPRAVA ZA MLADE I SPORTDragan Ivanović, pravnik za registraciju sportskih klubova i saveza

CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTIĐorđije Borozan, akademik

MATICA CRNOGORSKADragan Radulović, predsjednik

PRIVREDNA KOMORA CGIvan Saveljić, potpredsjednik

UNIJA POSLODAVACA CGSvetlana Vuksanović, predsjednica

UNIVERZITET CRNE GOREprof. dr Dragan Bogojević, v.d. dekan Filološkog fakulteta

ZAVOD ZA STATISTIKUmr Gordana Radojević, direktorica

BOŠNJAČKI SAVJET U CRNOJ GORIOsman Nurković, predsjednik

HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE CRNE GOREMarin Čaveliš, član Savjeta

SAVJET MUSLIMANSKOG NARODA CRNE GORESabrija Vulić, predsjednik

NACIONALNI SAVJET ALBANACA U CRNOJ GORIGenci Nimanbegu, predsjednik

ROMSKI SAVJET U CRNOJ GORIAna Popović, član i sekretar Savjeta;

 

c)     iz reda istaknutih ličnosti:

 

Slobodan Vuković, bivši glavni i odgovorni urednik Pobjede, bivši glavni i odgovorni urednik novinske agencije Tanjug u vrijeme zajednice Srbija i Crna Gora, bivši sekretar Matice iseljenika Crne Gore, nosilac brojnih nagrada i priznanja;

Marko Špadijer, član Savjeta Matice crnogorske;

Orhan Redžepagić, dugogodišnji predsjednik Opštine Plav, u kontinuitetu sarađuje sa iseljenicima širom Evrope i Amerike;

Marija Mihaliček, istoričar umjetnosti iz Kotora, aktivno učestvuje u raznim oblicima saradnje sa iseljenicima iz Boke;

prof. dr Marko Camaj, bivši diplomata.

   

d)   članovi Savjeta koji su izabrani na upražnjena mjesta iz reda iseljenika:
 

dr Milenko Kujović - doktor medicine, istaknuti medicinski stručnjak mlađe    generacije, u oblasti citologije, histohemije, itd, trenutno živi i radi u Diseldorfu, SR Njemačka;

Martin Junčaj - istaknuti aktivista iseljeništva u Švajcarskoj, humanista i donator, posebno za lica sa posebnim potrebama, biznismen i investitor u svoje rodno mjesto Tuzi, živi i radi u Švajcarskoj;

Mirko Zečević- istaknuti aktivista u oblasti iseljeništva, aktivan i kao publicista, nezaobilazan kad je u pitanju naše iseljeništvo u Srbiji, dugo pri našoj Ambasadi u Beogradu bio zadužen za iseljenike, živi i radi u Beogradu, Srbija;

Refik Refko Radončić - predsjednik naše najjače humanitarne organizacije u iseljeništvu „Gusinje“, istaknuti aktivista i biznismen, živi i radi u Njujorku, SAD;

prof. dr Milorad Nikčević - istaknuti naučnik u oblasti jezika, sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera iz Osijeka, trenutno i profesor na Fakultetu za crnogorski jezik na Cetinju, živi u Osijeku, Hrvatska;

dr Vladimir Nedović- doktor nauka, istaknuti naučnik mlađe generacije u oblasti IT tehnologije, trenutno živi i radi u Amsterdamu, Holandija.

 

e)   član Savjeta iz nevladinih organizacija biće naknadno predložen.


 

Obrazloženje

 

U skladu sa članovima 13-24 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima (,,Službeni list CG”, broj 47/15), propisana je obaveza Vlade Crne Gore da obrazuje Savjet za saradnju sa iseljenicima kao savjetodavno tijelo koje učestvuje u kreiranju i sprovođenju Strategije saradnje sa iseljenicima, akcionog plana za realizaciju Strategije, kao i ukupnih aktivnosti saradnje sa iseljenicima. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija formiralo je Komisiju za praćenje postupka izbora članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima (Rješenje br.05/2-959) u cilju realizacije kompletnih izbornih aktivnosti i definisanja liste predloga kandidata za članove Savjeta za saradnju sa isljenicima (u skladu sa članovima 13-24 ovog zakona).

Nakon završenog Javnog poziva za kandidovanje predstavnika iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima (objavljenog na internet stranici Uprave za dijasporu 7. marta 2016. godine i produženog 29. marta sa rokom dostave potrebne dokumentacije najkasnije do 7. aprila), Komisija je utvrdila Listu kandidata koji zadovoljavaju uslove odnosno Listu organizacija koje ne zadovoljavaju uslove Javnog poziva (obije liste objavljene  su na sajtu Uprave za dijasporu 26. aprila o.g). Lista kandidata predloženih za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima sadržala je predloge 51 kandidata za članove Savjeta koje su predložila 54 udruženja iz 22 države. Nakon razmatranja Liste kandidata, Komisija je, u skladu sa članom 21 Zakona o saradnji CG sa iseljenicima, 9. juna raspisala izbore za članove Savjeta u 8 država (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kanada, Njemačka, Slovenija, Srbija i Švajcarska) u kojima je broj predloženih kandidata veći od broja propisanog članom 16 ovog zakona. Glasanje je sprovedeno 16. juna kada su Upravi za dijasporu, na osnovu Uputstva za izbor članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima koji je Komisija sačinila i objavila (8. juna na internet stranici Uprave), elektronskim putem dostavljeni glasački formulari udruženja/organizacija.

Lista kandidata formirana je na osnovu predloga  kandidata čija je kandidatura, shodno Listi predloženih kandidata za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima objavljenoj 26. aprila 2016. godine na internet stranici Uprave za dijasporu automatska (ukupno 20 - broj predloženih kandidata za određenu državu odgovara broju propisanom članom 16 Zakona o saradnji sa iseljenicima koji se odnosi na tu državu) i predloga kandidata dobijenih nakon sprovedenih izbora u gore pomenutim zemljama (ukupno 13– broj predloženih kandidata je bio veći od broja propisanog članom 16 ovog zakona).

Budući da tokom Javnog poziva nije bilo prijava organizacija/udruženja iz šest država, odnosno grupa država za koje su, shodno članu 16 Zakona o saradnji CG sa iseljenicima, predviđena mjesta u Savjetu i to jedan iz Republike Italije, jedan iz Kraljevine Švedske, po jedan iz Ruske Federacije, SR  Austrije i Ukrajine i jedan iz Kraljevine Holandije i Kraljevine Finske, Uprava za dijasporu je, u skladu sa preporukom Komisije za praćenje postupka izbora članova za saradnju sa iseljenicima,  predložila jedan broj članova Savjeta u okviru podgrupe a) za predstavnike iseljenika.

U skladu sa članom 15 i članom 22 Zakona o saradnji CG sa iseljenicima, organi državne uprave, opštine i druge institucije Crne Gore predložili su kandidate za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima.

U skladu sa članom 15 i članom 23 Zakona o saradnji CG sa iseljenicima, ministar vanjskih poslova je imenovao članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima iz reda istaknutih ličnosti (Rješenje ministra br. 015/1-55/89-2 od 28. aprila 2016. godine).

Istovremeno napominjemo da će naknadno biti podnešen predlog kandidata za predstavnika nevladinih organizacija za člana Savjeta, nakon okončanog postupka  predlaganja kandidata nevladinih organizacija, a u skladu sa propisom Vlade kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Imajući u vidu da je sproveden zakonom propisani postupak za predlaganje članova Savjeta, utvrđenih u skladu sa čl.16-23 ovog zakona, Ministarstvo je ocijenilo cjelishodnim da Vladi podnese Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za saradnju sa iseljenicima, umjesto predlog akta o obrazovanju Savjeta, kako je to propisano članom 24 Zakona, budući da su zakonom uređena pitanja konstituisanja Savjeta, nadležnost, način rada organa i radnih tijela Savjeta, kao i način finansiranja.

____________

 

UPRAVA ZA DIJAPORU KORISTI PRILIKU DA ČESTITA SVIM IZABRANIM ČLANOVIMA SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA, UZ UVJERENJE DA ĆE SAVJET DOPRINIJETI BOLJOJ SARADNJI I RADU IZMEĐU MATICE I SVOG ISELJENIŠTVA.

 

 


 

Odštampaj stranicu