Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


Savjet
za saradnju sa iseljenicima


(većina materijala preuzeta sa sajta: www.montenegro-canada.com )Konstitutivna
sjednica Savjeta za saradnju sa iseljenicima 27.septembar 2016.


U utorak, 27. septembra 2016. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore, održana je konstitutivna sjednica Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Na samom početku sjednice, shodno zakonskoj odredbi, utvrđeni su mandati svih članova Savjeta, nakon čega su, u svečanom dijelu, uslijedili govori direktora Uprave za dijasporu mr Predraga Mitrovića, gradonačelnika Glavnog grada Slavoljuba Stijepovića i predsjednika Vlade Mila Đukanovića.


Premijer Đukanović je naveo da je usvajanjem Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima koji reguliše međusobne veze stvorena solidna osnova za dalje aktivnosti. − Iz njega proističe i obaveza formiranja
ovog Savjeta, koji je Vladino savjetodavno tijelo. Stvorene su i normativne pretpostavke za povećanje iznosa sredstava koja su budžetski namijenjena saradnji sa iseljenicima. Time i osnova za pripremu većeg broja kvalitetnijih projekata i programa koje Vlada planira kroz svoje strategije – rekao je Đukanović.

Na početku svog izlaganja direktor Mitrović se osvrnuo na aktivnosti koje je Uprava preduzela u prethodnom periodu, kao što su usvajanje Zakona o saradnji CG sa iseljenicima, Strategije saradnje sa iseljeništvom za period od 2015-2018. godine, te usvajanje Rješenja o imenovanju članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Pored toga, on je istakao i važne projekte koje Uprava planira da realizuje u narednom periodu: manifestacija “Dani iseljenika”, izdavanje iseljeničke knjižice, izrada cjelovite baze iseljenika i formiranje info pula koji će u svakom momentu moći da pruži efikasan odgovor na sve zahtjeve crnogorskih iseljenika.

−Siguran sam da će sa konstitutisanjem Savjeta za saradnju sa iseljenicima, Uprava dobiti ozbiljnog i jakog saradnika, te da će naše zajedničke aktivnosti obezbijediti punu prisutnost i uvažavanje problematike, i da ne zaboravimo, potreba iseljeništva na svim nivoima− kazao je direktor Mitrović

Gradonačelnik Stijepović je u svom obraćanju izrazio spremnost Glavnog grada da i dalje podstiče veze sa dijasporom i istakao da je konstituisanje Savjeta za saradnju sa iseljenicima snažan doprinos daljem unapređenju i konkretizaciji saradnje, koja će nas dodatno zbližiti i pomoći nam da zajedničkim snagama našu domovinu učinimo razvijenijom i ljepšom za život.

 

U drugom dijelu sjednice gostima su se obratili  predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike prof. dr Miodrag Vuković, ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Genci Nimanbegu i predstavnik Matice crnogorske Marko Špadijer koji je, shodno zakonskoj odredbi, kao najstariji član Savjeta predsjedavao sjednicom do izbora predsjednika.

U radnom dijelu sjednice usvojen je Poslovnik o radu Savjeta i predloženi kandidati za predsjednika i potpredsjednike Savjeta. Za predsjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima, većinom glasova, izabran je dr Nenad Popović iz Njemačke.

Dr Nenad Popović rođen je 15. novembra 1967. godine u Kotoru. Doktor Popović je specijalista za ortopediju vilica i vlasnik klinike "Douglas Toll Institut". Od 2012. godine je gost-predavač na nekoliko njemačkih univerzitetskih klinika u okviru specijalističke nastave, kao i predavač na brojnim kursevima za specijaliste na teme novih metoda liječenja u ortodonciji i bolesti TM zgloba. Nenad Popović je u aprilu 2013. godine izabran u zvanje vanrednog profesora državnog Univerziteta Sao Paulo, kao i privatnog Univerziteta UniMar u gradu Marilia, Brazil. Član je njemačke, evropske, američke i svjetske asocijacije ortodonata. Uporedo sa angažmanom u iseljeničkim organizacijama, dr Popović usmjerava svoje aktivnosti na proučavanje i istraživanje istorije crnogorske dijaspore u Njemačkoj, posebno ka vezama crnogorskog i njemačkog naroda. Autor je  eseja “Njemci i Crnogorci”.

Za potpredsjednike izabrani su

Boris Popivoda iz Makedonije, rođen je 08. avgusta 1947. godine na Cetinju. Pravni faklutet „Justinijan Prvi“ završio je u Skoplju, dok je najveći dio svog radnog vijeka proveo u G.P. „Pelagoniji“, kasnije kao direktor OURA i predsjednik Skupštine imenovanog preduzeća. U periodu od 1984 – 1992. godine je u dva mandata bio delegat u Opštini Centar u Skoplju kao član upravnog odbora F.K “Vardar”. E-mail: boro.popivoda@yahoo.com; zcgmmk@yahoo.com, ž

Edin Latić iz Luksemburga, rođen je 13. januar 1975. godine u opštini Petnjica. Završio je brojne stručne edukacije vezane za užu oblast posla kojim se bavi firma u njegovom vlasništvu – kompanija „Bihor“ koja ima preko dvadeset radnika i važi za jednu od najuspješnijih kompanija te vrste u Luksemburgu. Od 2013. godine je predsjednik FK „PETNJICA“, dok je od 2015. godine član UO ZK Bihor u Luksemburgu. E-mail: laticedin@hotmail.com

Ruždija Jarović iz SAD-a, rođen je 1952. godine u Plavu. Osnovnu školu je završio u Gusinju, dok je srednju – zanatsku školu završio u Peći. Jedan je od osnivača  Udruženja „Plav Gusinje“, gdje je bio izabran za prvog predsjednika. Od prvog izdanja nedeljnika „Sabah“, bio je stalni član redakcije i napisao više od 70 članaka. Trenutno je član upravnog odbora i portparol u humanitarnom Udruženju „Euro Gusinje“. E-mail: eurogusinje@yahoo.com; jarovicr@yahoo.com

Martin Junčaj iz Švajcarske, rođen je 16. decembra 1953. godine u opštini Tuzi. Od 1977. godine boravi u Švajcarskoj, a od 1995. godine suvlasnik je građevinske kompanije. Nakon 2007. godine, kada je formirana nova Crnogorska dijaspora u Švajcarskoj postaje član Upravnog odbora ove organizacije, delegat u Savezu Evropske dijaspore Crne Gore i delegat na Svjetskom kongresu iseljenika.  E-mail: anto_alex@hotmail.com

Za predsjednike radnih tijela (odbora) izabrani su:

Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta, Mirko Zečević – predsjednik Odbora za jačanje kulturnog i državnog identiteta rođen je 13. decembra 1949. godine u Nikšiću. Diplomirani je ekonomista i bavi se publicističkim radom. Bio je jedan od urednika u "Crnogorskom književnom listu", gde je imao kolumnu sve do kraja njegovog izlaženja 2006. godine. Od 2008. godine bio je angažovan u Ambasadi Crne Gore u Beogradu na mjestu koordinatora za dijasporu. U istom periodu postao je utemeljivač  i organizator manifestacije  “Dani crnogorske kulture u Srbiji”. Nakon prestanka rada u Ambasadi aktivan je na konsolidaciji crnogorske nacije u Srbiji, kako u Crnogorskoj nacionalnoj zajednici Beograda, tako i kao generalni sekretar Saveza crnogorskih nacionalnih udruženja Srbije koja djeluju po sporazumu o međusobnoj saradnji. E-mail: cnzbgs@yahoo.com

Odbor za nauku i prosvjetu, Prof. dr Milorad Nikčević – predsjednik Odbora za nauku i prosvjetu rođen je 14. januara 1941. godine u Stubici (Pješivci). Doktorsku disertaciju pod naslovom Crnogorska pripovijetka od 60-ih godina 19. vijeka do prvog svjetskog rata odbranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu i stekao akademsko zvanje doktora filoloških nauka. Studijski se usavršavao na Državnom univerzitetu „Lomonosov” u Moskvi (1975), na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu (1989), potom na zagrebačkom Filozofskom fakultetu (1996) te na Univerzitetu Berkli u San Francisku (2001). Za stručni, naučni i pedagoški rad dobio je više priznanja i nagrada. Godine 2014. hrvatski predsjednik Ivo Josipović uručio mu je državno odličje reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za „višegodišnje zasluge za kulturu/znanost i približavanje njenih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore“. E-mail: mnikcevi@ffos.hr

Članovi Odbora

1. Dijana Pajković Medved - Slovenija
2. Nenad Pajović - Velika Britanija 
3. Nenad Popović - Njemačka 
4. Zoran V. Raičević - Kanada

Odbor za sport, Dejan Šestović – predsjednik Odbora za sport je bivši sportista, porijeklom iz Crne
Gore koji već godinama živi i radi u Francuskoj. E-mail: sestosport@orange.fr

 

Članovi Odbora 

1. Mr. Predrag Mitrović - Crna Gora, predrag.mitrovic@mfa.gov.me  
2. Ljubo Radović - Hrvatska, ljubo.radovic@ri.t-com.hr
3. Božidar Marković - Srbija ucgnovisad@gmail.com 
4. Zoran Rajović - Danska, zoran@rajovic.com
5. Neven Pajović - UK montenegrouksociety@gmail.com

Odbor za informisanje, Sabrija Vulić – predsjednik Odbora za informisanje rodjen je 12. januara 1963. godine u Kotoru. Završio je Fakultet za turizam, a magistrirao na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Novinarstvom se bavi od 1990. godine. Bio je urednik preko 250 emisija „Dobro jutro Crna Goro“ i 85
emisija “Nedjeljom popodne”, koja je proglasena za najbolji nedjeljni popodnevni program u regionu.
Radio je kao novinar informativnog programa i izvještavao sa brojnih dogadjaja  u zemlji i  inostranstvu.

Od 2011. godine zaposlen je u JS RTV CG na mjestu urednika zabavno komercijalnog programa, a trenutno je anagažovan na poslovima Rukovodioca promocije programa RTCG. Za svoj rad dobio je nekoliko profesionalnih priznanja.  E-mail: vulic@t-com.me

 

Članovi Odbora: 

1. Mihailo Mandić- Australija, mandicmisko@gmail.com;
2. Slobodan Drakić - Republika Srbija, slobodrakic@gmail.com
3. Senad Perazić - Sjedinjene Američke Države, renewresto@icloud.com;

4. Emira Ličina - Njemačka, montekoeln@web.de


Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika, Mihailo Mandić – predsjednik Odbora za zaštitu prava i položaja iseljenika rođen je 20. juna 1951. godine u Danilovgradu. Nakon završenog Elektrotehničkog Fakulteta u Sarajevu, radio je kao profesor elektro grupe u Elektrotehničkoj školi u Podgorici. Nakon toga, radio je u Sarajevu kao inžinjer u Energoinvestu – IRIS-u. Od 1995. godine živi i radi u Sidneju, gdje osniva Crnogorsku etničku zajednicu. E-mail: mandicmisko@gmail.com

Članovi Odbora: 

1.   Neven Pajović - Ujedinjeno Kraljevstvo montenegrouksocieti@gmail.com
2.   Božidar Marković - Srbija ucgnovisad@gmail.com
3.   Bedri Gul  - Turska gulbedri@gmail.com
4.   Zoran V. Raičević - Kanada montnegro-canada@rogers.com
5.   Ivan Novakovich - Argentina ivan_novakovic@msn.com
6.   Dijana Pajković Medved - Slovenija medved.dijana@gmail.com
7.   Milan Zlatičanin - Albanija culic.burhan@yahoo.com 
8.   Ruždija Jarović - SAD eurogusinje@yahoo.com, jarovicr@yahoo.com  
9. 
Iilir Llazorja, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori,
10. Milanka Baković, v.d. generalnog diektora Direktorata za građanska prava i lične isprave

 

 

Odbor za privredno partnerstvo, Refik Radončić – predsjednik Odbora za privredno partnerstvo rođen je 20. februara 1961. godine u Gusinju. Po zanimanju je ekonomista. Od 1988. godine živi i radi u Njujorku - SAD, dok je od 1992. godine vlasnik kompanije “TendR construction”, a od 1999. godine suvlasnik “RendB development”. Većinski je vlasnik Gotam Hotela na Menhetnu – Njujork. E-mail: rradoncic@trconstruction-ny.com

Odbor za evropske i evroatlanske integracije, Mirza Redžić – predsjednik Odbora za evropske i evroatlanske integracije rođen je 26. aprila 1976. godine u Sarajevu. Magistarske studije iz međunarodnog prava završio je u Japanu, kao stipendista Vlade Japana. Tituli magistra iz naučne oblasti ratna psihijatrija stekao je na Kraljevskom koledžu London, kao stipendista Vlade Njenog Kraljevstva. Trenutno je doktorand na Univerzitetu u Beču, odsjek za medije i komunikacije. Zaposlen je u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu, a kao politički savjetnik, pro bono je angažovan u Vijeću nacionalnih manjina Kantona Sarajevo. Aktivan je član Vijeća crnogorske nacionalne manjine u BiH. E-mail: redzic.mirza@gmail.com

Članovi Odbora 
 
1. Emira M. Ličina - Njemačka, montekoeln@web.de
2. Ismet Ramčilović,   Bosna i Hercegovina, udruzenjesandzak@bih.net.baismetr_1959@hotmail.com
3. Mihailo Mandić - Australija, mandicmisko@gmail.com
4. Dragan Lučić - Bosna i Hercegovina dragan@tara.banjegostrebinje@gmail.com ; 

Odbor za pravna pitanja, Vladislav Popović – predsjednik Odbora za pravna pitanja rođen je 12. juna 1954. godine na Cetinju. Pravni fakultet je završio u Beogradu, a takođe i magistraturu iz međunarodnog prava. Autor je oko 20 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni na više jezika u 9 zemalja. Dobitnik je pokreta za suverenost Crne Gore i mnogih drugih društvenih priznanja iz vremena SFRJ. Direktor je kompanije za međunarodni investicioni konsalting Popović Consultants Overseas LTD u Limasolu. E-mail: astral54@spidernet.com.cy

Odbor za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, Prim. dr Slobodan Drakić – predsjednik Odbora za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu rođen je 23. oktobra 1946. godine u Podgorici. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu i dobio zvanje doktor medicine. Bio je predsjednik neuropsihijatrijske sekcije Crne Gore u dva mandata. Od 1986. godine je bio zaposlen u Kliničkom centru u Novom Sadu na mjestu načelnika Odjeljenja opšte i konsultativne polikliničke službe Centra za mentalno zdravlje Instituta za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine. E-mail: slobodrakic@gmail.com 

Članovi Odbora 

1. Dr. Suad Numanović - Crna Gora, kabinet@mmp.gov.me 
2. Dr. Nenad Popović - Njemačka,nenad@dr-popovic.de
3. Dr. Milenko Kujović - Njemačka  mkkujovic2002@yahoo.commilenko.kujovic@lvr.de
4. Dr. Zoran Srzentić - Crna Gora, predsjednik@bar.me 
5. Milan Zlatičanin - Albanija culic.burhan@yahoo.com 

 

Odbor za ravnopravnost polova, Emira Mustajbašić Ličina – predsjednik Odbora za ravnopravnost polova rođena je 07. juna 1983. godine u Bijelom Polju, gdje je završila osnovnu, a kasnije srednju skolu “Miloje Dobrasinovic” – smjer Elektrotehnicar racunara. Vlasnik je turističke agencije „Reisebüro Lane” u Kölnu i zaposlena je u Agenciji za integracije i zdravstvo u Kölnu. Osnivač je Udruženja MonteKöln u Kölnu, koje ima za cilj organizovanje crnogorske dijaspore u Kölnu i okruženju, radi održavanja veza sa matičnom državom, njegovanja jezika i kulture, saradnje sa lokalnim institucijama Njemačke, kao i institucijama Crne Gore, međusobne solidarnosti i pomoći. E-mail: montekoeln@web.de

Članovi Odbora 

1. Dr. Suad Numanović - Crna Gora, kabinet@mmp.gov.me
2. Nataša Gazivoda  - Crna Gora, natasa.gazivoda@mku.gov.me
3. Vladislav Popović - Kipar, astral54@spidernet.com.cy
4. Bedri Gul - Turska, gulbedri@gmail.com

 

Odbor za širenje crnogorske zajednice u svijetu, Aleks Rohas Božović – predsjednik Odbora za širenje crnogorske zajednice u svijetu rođen je 22. janaura 1976. godine u Limi, Peru. Po struci pilot, dodatno obrazovanje stiče u oblasti ekonomskog inženjeringa i osiguranja. Zaposlen je u engleskoj osiguravajućoj kući “AAV Aviation Adjuster SC” u Limi. Predsjednik je Crnogorske zajednice u Peruu. E-mail: arbozovich@gmail.com

Članovi Odbora 

1. Zoran V. Račević - Kanada montenegro-canada@rogers.com
2. Elena Simovich - Argentina, elenasimovich@hotmail.com

3. Ivan Novakovich - Argentina, ivan_novakovic@msn.com
4. Estabab Natalio Michovich Morales - Bolivija, estebanmichovich@gmail.com
5. Mihailo Mandić - Australija mandicmisko@gmail.com
6. Neven Pajović - Velika Britanija montenegrouksocieti@gmail.com
7. Zeno Rastoder - Švajcarska Konfederacija, radicsam@hotmail.com
8. Edin Latić -  Luksemburg laticedin@hotmail.com
9. Daniel Klisich di Vietri, Urugvaj, danielklisich@gmail.com 

 

SEKRETAR SAVJETA Elvira Bekteši rođena je 17. februara 1975. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na
odsjeku Međunarodni odnosi. Radila u Glavnom gradu Podgorica kao sardnik u Odjeljenju za
medjunarodne odnose i kabinetu gradonačelnika. Od 2002. do 2012. godine radila je kao savjetnik u
Centru za iseljenike Crne Gore, a od 2012. do danas radi kao šef Odsjeka za privredno partnerstvo i statusna pitanja u Upravi za dijasporu, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Član je
Odbora za iseljenike Matice crnogorske i komisije za dodjelu nagrade za filantropiju "Iskra". Uredjivala je, pratila i koordinisala rad u objavljivanju petnaest naslova biblioteke "Dijaspora Crne Gore", koju je ustanovio tadašnji Centar za iseljenike. Jedan je od pokretača usvajanja Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, te autor vise stručnih tekstova na temu iseljeništva. Završila je Diplomatsku akademiju
"Gavro Vukovic". E-mail: elvira.bektesi@mfa.gov.me

U okviru programa sjednice priređen je i prigodan kulturno- umjetnički program.

 

 PREDSTAVNICI ISELJENIKA


Božidar Marković, Udruženje Novog Sada – Republika Srbija ucgnovisad@gmail.com

Milorad Radojević, Udruženje Udruženje „Durmitor“ Bačko Dobro Polje i udruženje Pivljana, Opština Vrbas  – Republika Srbija miloradradojevic@gmail.com

Slobodan Drakić, Udruženje Crnogoraca Vojvodine  – Republika Srbija, slobodrakic@gmail.com

Mirko Zečević, Nacionalna Zajednica Crnogoraca Srbije  cnzbgs@yahoo.com


Dragan Lučić, Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini „Petar Petrović Njegoš” – Bosna i Hercegovina,
dragan@tara.banjegostrebinje@gmail.com
Mirza Redžić, Vijeće crnogorske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini   – Bosna i Hercegovina, redzic.mirza@gmail.com
Ismet Ramčilović, Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka –  Bosna i Hercegovina, udruzenjesandzak@bih.net.baismetr_1959@hotmail.com


   Ruždija Jarović, URO Gusinje” Njujork   – Sjedinjene Američke Države, eurogusinje@yahoo.comjarovicr@yahoo.com;
Sulejman Djonbalić, GUSINJE FONDACIJA  – Sjedinjene Američke Države, info@gusinje-foundation.org
Senad Perazić, Kulturni centar Rumija – Sjedinjene Američke Države, renewresto@icloud.com;


Redžep Sandžaktar, Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora – Republika Turska, crnagoradernek@gmail.comrela1917@gmail.com
Bedri Gul, Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija- Crna Gora – Republika Turska,  gulbedri@gmail.com
Abas Erdem, Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora  – Republika Turska, crnagoradernek@gmail.comrela1917@gmail.com


Elena Simovich, Crnogorska zajednica Ćaka „Kralj Nikola” – Republika Argentina, elenasimovich@hotmail.com
Ivan Novakovich, Crnogorska zajednica Buenos Ajres – Republika Argentina, ivan_novakovic@msn.com


Emira Mustajbašić Ličina, Savez crnogorskih asocijacija Njemačke (SCANJ) – Savezna Republika Njemačka, montekoeln@web.de
Dr Nenad Popović, Udruženje „Montenegro Hessen e.V” Frakfurt em Mein – Savezna Republika Njemačka, nenad@dr-popovic.de


Ljubo Radović, Savez Crnogoraca Hrvatske – Republika Hrvatska, ljubo.radovic@ri.t-com.hr
Prof. dr Milorad Nikčević, Crnogorsko kulturno društvo “Montenegro-Montenegrina”,  Osijek – Republika Hrvatska, mnikcevi@ffos.hr


Edin Latić, Zavičajni klub „BIHOR” – Veliko Vojvodstvo Luksemburg laticedin@hotmail.com
Ismet Muhović, Asocijacija Luksemburg Montenegro – Veliko Vojvodstvo Luksemburg, ismet.muhovic@yahoo.fr


Milan Zlatičanin, Udruženje ,,Alba Montenegro” – Republika Albanija, culic.burhan@yahoo.com


Boris Popivoda, Zajednica Crnogoraca Republike Makedonije  – Republika Makedonija, boro.popivoda@yahoo.comzcgmmk@yahoo.com 


Senad Šabović, Udruženje Crnogoraca Kosova  – Kosovo, senad.sabovic@gmail.com; crnogrocikosova@gmail.com

 


Dijana Pajković, Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro, Maribor – Republika Slovenija, medved.dijana@gmail.com


Dr Milenko Kujović – Republika Italija, mkkujovic2002@yahoo.com
milenko.kujovic@lvr.de


Zeno Rastoder, Islamski Kulturni Centar „Džemat Wattwil” – Švajcarska Konfederacija, radicsam@hotmail.com


Zoran Rajović, Kulturni i biznis centar Montenegro – Kraljevina Danska, zoran@rajovic.com


Zoran V. Raičević, Crnogorsko kulturno društvo Toronto – Kanada,
montenegro-canada@rogers.com


Neven Pajović, Crnogorsko-britansko udruženje „Montenegro UK Society” –  Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, montenegrouksociety@gmail.com


Refik Refko Radončić– Kraljevina Švedska, rradoncic@trconstruction-ny.com


Borislav Roganović– Ruska Federacija, borislav@sagio.me 


Martin Junčaj–Savezna Republika Austrija  anto_alex@hotmail.com 


Mihailo Mandić, Crnogorska etnička zajednica Australije – Komonvelt Australija, 
mandicmisko@gmail.com;


Vladislav Popović, Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru, Limasol – Republika Kipar, astral54@spidernet.com.cy


Dejan Šestović, Asocijacija „Montenegro” – Republika Francuska,
sestosport@orange.fr


Dr Vladimir Nedović – Kraljevina Holandija, vlado@synemedia.net

 


Esteban Natalio Michovich Morales, Pokret Crnogoraca u Boliviji –Višenacionalna Država Bolivija, estebanmichovich@gmail.com


Daniel Klisich di Vietri, Crnogorska zajednica u Urugvaju – Istočna Republika Urugvaj, danielklisich@gmail.com 


Aleks Rohas Božović, Crnogorska zajednica u Peruu –Peruu; arbozovich@gmail.com

 

 

PREDSTAVNICI ORGANA DRZAVNE UPRAVE, OPSTINA I DRUGIH INSTITUCIJA

Mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za dijasporu,predrag.mitrovic@mfa.gov.me
Selim Lika, v.d. generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
Doc.dr Miloš Vukčević, generalni direktor Direktorata za bezbjednosno-zaštitne poslove i nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova, milos.vukcevic@mup.gov.me
Veljko Tomić, generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete, veljko.tomic@mps.gov.me
Mr Darko Petrušić, pomoćnik ministra nauke, darko.petrusic@mna.gov.me
Igor Vučinić, sekretar Ministarstva kulture,
Tatjana Bulatović, sekretarka u Ministarstvu Sporta
Milanka Baković, v.d. generalnog diektora Direktorata za građanska prava I lične isprave
Dragan Ivanović, pravnik za registraciju sportskih klubova i saveza u Upravi za mlade i sport, ums@ums.gov.me
Milovan Vujović,, Sekretar u Ministarstva zdravlja,
Goran Šćepanović, generalni direktor Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije, goran.scepanovic@mek.gov.me
Damir Rašketić sekretar ministarstva Finansija damir.rasketic@mif.gov.me
Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, kabinet@mmp.gov.me
Slavoljub Stijepović, gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, slavoljub.stijepovic@podgorica.me
Zoran Srzentić, predsjednik Opštine Bar, predsjednik@bar.me
Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine Berane, predsjednik@berane.co.meopstinaberane@t-com.me
Abaz Kujović, potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, opstinabp@t-com.me
Anela Čekić, predsjednica Opštine Gusinje, opstinagusinje@t-com.me
Sonja Nikčević, predsjednica Skupstine Opštine Nikšić, sonja.nikcevic@niksic.me
Samir Agović, predsjednik Opštine Petnjica, predsjednik@petnjica.co.me;opstina.pt.predsjednik@gmail.com
Orhan Šahmanović, predsjednik Opštine Plav, opstinaplav@t-com.me
Mirsad Azemović, potpredsjednik Opštine Rožaje, opstina@rozaje.me
Andrija Nikolić, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore,
Ervin Ibrahimović, član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine  Crne Gore
Dragan Radulović, predsjednik Matice crnogorske, maticacg@t-com.me
Osman Nurković, predsjednik Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori, osmann@t-com.me
Marin Čaveliš, član Savjeta Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, mac@t-com.mehnv@hnv.me
SabrijaVulić, predsjednik Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore, savjetmncg@gmail.comvulic@t-com.me
Iilir Llazorja, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori,
Ana Popović, član i sekretar Romskog savjeta u Crnoj Gori, romski-savjet@t-com.me
Prof. dr Dragan Bogojević, v.d. dekana Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, d.bogojevic@t-com.me
Mr Gordana Radojević, direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore,
statistika@t-com.mecontact@monstat.org
Đorđije Borozan, akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, canu@canu.ac.me
Ivan Saveljić, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore, isaveljic@pkcg.orgkdjukanovic@pkcg.org
Svetlana Vuksanović, predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore; office@poslodavci.org
Olivera Vukadinović.  RTVCG
Vera Kirović, Predsjednica NVO "Asocijacija za saradnju sa dijasporom", asocijacija777@gmail.com

ISTAKNUTE LIČNOSTI

Slobodan Vuković, raniji glavni i odgovorni urednik Pobjede, raniji glavni i odgovorni urednik novinske agencije Tanjug u vrijeme zajednice Srbija i Crna Gora, raniji sekretar Matice iseljenika Crne Gore, slobov@libero.it
Marko Špadijer, član Savjeta Matice crnogorske, maticacg@t-com.me
Orhan Redžepagić, raniji predsjednik Opštine Plav, redzepagicorhan@gmail.com
Marija Mihaliček, istoričar umjetnosti iz Kotora, marijam@t-com.me
Prof. dr Marko Camaj, raniji diplomata. amcamaj@t-com.me

 

 

DRUGA SJEDNICA SAVJETA ZA DIJASPORU ... 28.JUL 2017.

 

U petak, 28. jula o.g, u staroj zgradi Vlade Crne Gore, održana je Druga sjednica Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Na samom početku sjednice, prisutnima se obratio predsjednik Savjeta za saradnju sa iseljenicima dr Nenad Popović, podsjetivši da je Savjet kao savjetodavno tijelo Vlade CG formiran prije
deset mjeseci, u čijem sastavu djeluje jedanaest odbora. Ukazao je na značaj postojanja ovog tijela, kao izuzetnog projekta za iseljenike koji okuplja najveće potencijale iz crnogorske dijaspore i državnih
institucija, koje su produžena ruka saradnje sa maticom. 
 
 
Pored Popovića, u svečanom dijelu sjednice, obratili su se i direktor Uprave za dijasporu mr Predrag
Mitrović, njegovo visočanstvo princ Nikola Petrović, prof. dr Srđan Darmanović i predsjednik Crne Gore g. Filip Vujanović. 
 
 
Mitrović se u svom obraćanju osvrnuo na važne strateške korake, čija je realizacija prethodila
konstituisanju Savjeta. Ukazao je da Uprava za dijasporu raspolaže podacima o stanju u iseljeništvu i njihovim potrebama za uključenje u društveni i kulturni život matice. Na kraju, zahvalio se svim prisutnima
kao i mnogim pojedincima i institucijama, koji su imali sluha za probleme, interese i zahtjeve naših
iseljenika. 
 

Princ Nikola Petrović je istakao da je dijaspora živa spona Crne Gore sa svijetom. U cilju pronalaženja
socio-ekonomske ravnoteže, Fondacija Petrović nastoji da realizuje projekte pomoći našim građanima i iseljenicima. Ukazao je na projekat promovisanja ekološke države i njene zaštite, koji nije politički već
etički i ekonomski projekat, sa ciljem ujedinjenja  našeg naroda.

 

Ministar Darmanović je ukazao na značaj postojanja Savjeta za saradnju sa iseljenicima i prisustva dijaspore izvan granica Crne Gore, koja je uvijek bila spremna da pomogne svojim sunarodnicima.  Osvrnuvši se na važnije migratorne tokove u našoj istoriji, podsjetio je na veoma dobru saradnju sa
našim iseljenicima na američkom tlu, za vrijeme svog mandata u SAD-u. 

 

Na kraju svečanog dijela, predsjednik Vujanović je svojim govorom pozvao na jedinstvo, slogu i
ujedinjenje. Ukazao je na do sada postignute rezultate u domenu investiranja u Crnu Goru i apelovao
da treba ulagati mnogo više i da treba iskoristiti benefite tj. biznis zone koje Crna Gora zaista posjeduje, kao i preduzeti mjere stimulansa za privlačenje domaćih i stranih investitora.
 

 
 
U radnom dijelu sjednice, uslijedilo je usvajanje Dnevnog reda, Zapisnika sa konstitutivne
sjednice, izlaganje predsjednika svih odbora i Programa rada Savjeta u 2017-2018. godini. Tokom
izlaganja predsjednika odbora, članovi Savjeta su većinu predloga jednoglasno izglasali,
podržavajući dosadašnji rad odbora i planirane aktivnosti u predstojećem periodu. 
 

Na kraju sjednice, usvojeni su zaključci u kojima se, između ostalog, navodi: podrška prijemu države
Crne Gore u NATO, podrška realizaciji svih dosadašnjih aktivnosti sprovedenih na planu jačanja
saradnje matice i njenog iseljeništva, pokretanje internet stranice i časopisa koji će se baviti temama
od interesa za iseljenike, preporuka Vladi CG za osnivanje kulturnih centara u iseljeničkim sredinama sa većom koncentracijom iseljenika, predlog nadležnim institucijama za osnivanje Muzeja crnogorskog iseljeništva, uspostavljanje posebnog fonda za stipendiranje mladih i nadarenih studenata,
uspostavljanje “škola crnogorskog jezika” odnosno “škola na jezicima svih naroda iz Crne Gore” u
svijetu, odluka Savjeta o podnošenju amandmana na Zakon o crnogorskom državljanstvu, poboljšanje
klime i opštih uslova za investiranje, preduzimaje mjera na planu sticanja međunarodnog koda za crnogorski jezik, kao i potpisivanje protokola o zdravstvenoj saradnji sa medicinskim institucijama iz
država u kojima žive etablirani medicinski eksperti crnogorskog porijekla.
 

 
 
 
 

detaljniji prikaz toka sjednice:


Ovdje donosimo detaljan prikaz sa Izvjestajima svakogh od odbora i osvrtima na tok odvijanja sjednice i atmosferu u kojoj se sjednica odrzavala.

Zapisnik sa Konstitutivne sjednice Savjeta za saradnju sa iseljenicima odrzane 27. septembra 2016. godine ..... detaljnije
Izvjestaj o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima za 2016. godinu .... detaljnije
Dnevni red II sjednice Savjeta za saradnju sa iseljenicima ... detaljnije
Dijaspora izmedju dvije sjednice .... osvrt M.Mandić detaljnije
Tok II sjednice Savjeta za saradnju sa iseljenicima .... detaljnije

Izvjestaji predsjednika odbora:

Emira Mustajbašić Ličina, predsjednik: Odbor za ravnopravnost polova
Mihailo Mandić, predsjednik: Odbor za zastitu polozaja i prava iseljenika
Milorad Nikčević, predsjednik: Odbor za nauku i prosvjetu
Neven Pajović, član Odbora za nauku i prosvjetu: Nacrt rada crnogorskih škola u inostranstvu
Dejan Šestović, predsjednik: Odbor za sport

Pauza za osvježenje

Mirko Zečević, predsjednik: Odbor za jacanje kulturnog i državnog identiteta
Mirza Redžić, predsjednik: Odbora za evropske i evroatlantske integracije
Vladislav Popović, predsjednik: Odbor za pravna pitanja
Sabrija Vulić, predsjednik: Odbor za informisanje
Slobodan Drakić, predsjednik: Odbor za zdravstvo i zdravstvenu zastitu
Refik Radončić, predsjednik: Odbor za privredno partnerstvo
Aleks Rohas Bozovic, predsjednik: Odbor za  širenje crnogorske zajednice u svijetu

Na kraju je usvojen:
Program rada Savjeta u 2017/2018 godini (izmedju dvije sjednice)- Strategija rada Savjeta za period 2018-2020: Program rada Savjeta u 2017/2018 godiniNa kraju da dodamo kako je neposredno prije, a i tokom odrzavanja sjednice Savjeta, organizovana prava hajka naših tri bivša čla, pod dirigentskom palicom predsjednice SVJETSKE Asocijacije od tri (3) udruženja i to iz TRI pravca!
Jedan iz Australije, drugi se približio zgradi Vlade, ali nikako da u nju i udje i treći iz nekog od svojih kabineta .....
Organizovana hajka bivših članova našeg udruženja pod dirigentskom palicom barske NVO

I da naglasim, na kraju, da su sve sugestije bilo kojeg iseljenika u Australiji i Novom Zelandu, po svim pitanjima od značaja za našu dijasporu, a vezana za djelovanje Savjeta za dijasporu, dobrodosle, bez obzira na njihove ljudske i moralne kvalitete ili političe razlike.
Sva pitanja i prijedlozi će biti uzeti u razmatranje sa dužnom pažnjom.

------

Prilog iz Kanade ... Reagovanje Zorana RaičevićaDPS-u Crne Gore, MUP-u CG, Vladi CG, Upravi za dijasporu, Savjetu za dijasporu

Poštovani,
Želim da Vas obavijestim da sam dana 20. Marta 2018. putem društvenih mreža izložen nevjerovatnim napadima, ničim izazvanih, od strane g. Belja Radonjčića iz Australije i gdje Vere Kirović iz Bara, koji koristeći ime DPS, služeći se podmetanjima i nekim čudnim optužbama, šire neistinu, prijete meni i vrijedjaju moje dostojanstvo kao Crnogorca i Kanadjanina.
Pošto se radi o već izrečenim prijetnjama, dužan sam da de obratim kako kanadskim, tako i crnogorskim vlastima zbog ovih dešavanja, s tim više što sam član za dijasporu za Kanadu, kao i aktivista u dijaspori u Kanadi i Predsjednik Crnogorskog Kulturnog Društva iz Toronta.
Nadam se da će DPS, kao i crnogorske vlasti, preduzeti sve potrebne mjere da se ovakvi napadi, podmetanja i prijetnje zaustave, posebno ako se upućuju od ljudi koji se javno reklamiraju kao poštovaoci DPS (kao g. Radončić iz Australije), a svojim postupcima narušavaju osnovne vrijednosti crnogorskog i kanadskog društva.
U prilogu se napadi na mene i “čudne” optužbe!:


       


Stojim vam na raspolaganju za sve dodatne informacije!
Zorana Raičević

 

TREĆA SJEDNICA SAVJETA ZA DIJASPORU ... 28.JUL 2018. I SUSRETA DIJASPORE U GUSINJU

 Krajem jula mjeseca odrzana je i treća sjednica Savjeta za dijasporu.
Bila je to i završna sjednica u ovom sazivu. Sada se očekuje raspisivanje novog konkursa i formiranje novog Savjeta. Sjednica je počela uobičajenim okupljanjem članova Savjeta iz dijaspore i isto toliko njih iz Crne Gore. Nakon pozdravnih govora i hvalospjeva upućenih dijaspori - članovi Savjeta iz Crne Gore su se povukli sa sjednice, kao i svaki put do tada.
Vlada i Uprava za dijasporu su napravili salto mortale i skratili rad Savjeta za jednu godinu. Ostali smo bez odgovora zašto je to tako uradjeno i ko je osmislio ili naredio da se zaustavi jedan lijepo zamišljeni projekat.
No i pored svih grešaka, nedostataka i lutanja moze se reći da je ovo, ipak, bio jedan pozitivan korak u procesu priblizavanja dijaspore Crnoj Gori. Treba pustiti vremenu da vidimo u kom će pravcu ići naša dalja saradnja - da li se radi o disciplinovanju dijaspore, odabiru poslušnika ili ozbiljnijem vrednovanju predstavnika dijaspore.
Na samoj sjednici nije bilo mnogo govornika.
Direktor Uprave je naznačio značaj Savjeta, Mirza Redzić je pripremio Deklaraciju o budućnosti Crne Gore u Evropskoj Uniji, predstavnici dijaspore iz Juzne Amerike su se predstavili impozantnim projektima posvećenim Crnoj Gori, prisutnima se obratio i novi član NVO organizacije ALFA Centar - Aleksandar Dedović, a na dosadašnji rad Savjeta kritički se osvrnuo Mihailo Mandić, predstavnik Crnogorske etničke zajednice Australije i predsjednik Odbora za zaštitu polozaja i prava iseljenika u Savjetu za dijasporu.


Savjet za iseljenike ... Mihailo Mandić - Izvještaj za 2017-2018

Dame i gospodo, poznanici i prijatelji,  da vas prvo pozdravim u ime članova i simpatizera Crnogorske etničke zajednice Australije i u svoje lično ime.
Sada kada je sve odlučeno pitam se da li bilo kakva diskusija ima svrhe? 
Ipak ću se potruditi, zbog onih koje predstavljam i koji mi vjeruju,  da se ukratko osvrnem na naš dosadašnji rad.  Ovo je treća sjednica Savjeta uz dvije pune godine zajedničkog rada i tužan sam što, umjesto da se radujemo napretku u radu, prisustvujemo nečemu što me neodoljivo podsjeća na komemorativni skup.
Moram da priznam da sam zamišljao rad našeg Savjeta sasvim drugačijim! Na kraju sam shvatio da mnogima, pogotovo ovdje u Crnoj Gori, uopšte nije jasna funkcija ovog Savjeta .... Izvještaj za 2017-2018

 
 

Dani dijaspore Gusinje 2018. 

-------------------------------

KONSTITUTIVNA SJEDNICA DRUGOG SAZIVA SAVJETA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM - ISELJENICIMA 26. JULA 2019. 

 

 

 

 

 


U petak, 26. jula 2019. godine, u svečanoj sali hotela Ramada, održana je konstitutivna sjednica drugog saziva Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima. Na samom početku sjednice, shodno zakonskoj odredbi, utvrdjeni su mandati svih članova Savjeta, nakon čega su, u svečanom dijelu, uslijedili govori direktora Uprave za dijasporu mr Predraga Mitrovića, poslanika i predsjednika skupštinskog Odbora za medjunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića i predsjednika Vlade Duška Markovića.

U radnom dijelu sjednice usvojen je Poslovnik o radu Savjeta i predloženi kandidati za predsjednika i potpredsjednike Savjeta. Za predsjednika Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima izabran je prof. dr Milenko Perović iz R. Srbije, dok su za potpredsjednike izabrani Ismet Ramćilović (BiH), Danijela Djurdjević (Italija), Bedri Gul (Turska) i Nikolas Klisić (Latinska Amerika).

Za predsjednike radnih tijela (odbora) izabrani su:
Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta - prof. dr. Milorad Nikčević
Odbor za nauku i prosvjetu - prof. dr. Srdjan Redžepagić
Odbor za sport - Damir Radončić
Odbor za informisanje - Dragan Djukanović
Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika - Ruždija Jarović
Odbor za privredno partnerstvo - Pavle Ljuljdjuraj;
Odbor za evropske i evroatlanske integracije - Mirza Redžić
Odbor za pravna pitanja - Vladisav Vanja Popović
Odbor za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu - Božidar Gardašević
Odbor za ravnopravnost polova - prof. dr. Aleksandra Perović i
Odbor za širenje crnogorske zajednice u svijetu - dipl.el.ing. Mihailo Mandić.

OSVRT
Osim uobičajenih hvalospjeva na račun dijaspore i rada sa njom niko se, izuzimajući predstavnika Crnogorske etničke zajednice Australije, nije kritički osvrnuo na učinak Savjeta u prethodnom sazivu i načinu dodjeljivanja nagrada - komentar mozete procitati OVDJE.
Veliki broj primjedbi i kritika od strane članova Savjeta se odnosio na nepripremljen način izbora predstavnika dijaspore u organe Savjeta, počev od predsjednika pozicije predsjednika pa sve do predsjednika pojedinačnih odbora.
Mada se u kuloarima moglo znati ko su budući izabranici, pa čak i koja mjesta odbora su i za koga rezervisana, na nerazumijevanje je nailazio sam postupak predlaganja i glasanja za kandidate za koje mnogi nikada nijesu ni čuli niti ih vidjeli. Za mnoge koji zive u drugim drzavama bilo je najnormalnije da izboru svih kandidata prethodi jedan postupak nominacije putem Interneta sa obrazlozenjima iz kojih bi se vidio rezultat njihovog dosadasnjeg angazmana u radu sa iseljenistvom i posvećenost tradicionalnim vrijednostima Crne Gore. Mozda je ovo prilika da se izvuku odredjene pouke i izbjegnu slični propusti.

Govore Predraga Mitrovića, Andrije Nikolića i Duška Markovića možete naći na sajtu Uprave za dijasporu.

------------------------------------

Dani dijaspore - BAR (27.-28.07.2019.)

 

 

Dani dijaspore u Baru 2019. ukazali da treba nešto mijenjati. Lično nijesam našao jednog sagovornika koji je bio zadovoljan. Možda je tome dodatno doprinijelo veoma loše vrijeme pa su mnogi ostali zarobljeni po kuća, u kolima ili u restoranima?
Iz Uprave su se potrudili da obezbijede autobus što malo ko od nas iskoristi. Naime, većina se snadje na jedan od drugih načina - rent-a-car, privatni ili rodjački prevoz ili taxi, kako ne bismo bili vezani za vrijeme dolaska i odlaska.
Prvi dan je odigrana fudbalska utakmica koju je pratio izuzetno mali broj gledalaca upravo zbog vremenskih neprilika.
Drugi dan je odrzan okrugli sto na kojem se diskutovalo o mogućnosti ulaganja u Crnu Goru. Iskustva pojedinih govornika, potkrijepljena argumentima, dodatno su obeshrabrila i one koji su podsvjesno razmišljali o mogućem biznisu. Prazni hod od završetka sastanka pa do svečane sjednice iseljenici su proveli kako se ko snašao. Sve oči bile su uprte u nebo, a ono nas je, uz povremene jake pljuskove, svojim crnim oblacima uvjeravalo da od priredbe na otvorenom neće biti ništa, pa makar glavni gost bio i sam predsjednik.
Sat vremena prije dodjele ‘Oskara’ pročulo se kako se glavna fešta seli u hotel Franca pa je nastala opšta frka. Uz kišu nastao je krkljanac da se uhfati mjesto za stolom. Sala prilično mala za sve pozvane pa je dobar dio gostiju ostao bez stolica za stolom. Oni srećnije ruke su dobili po stolicu negdje uza zid ili izmedju stolova, neki su stojeći propratili ceremoniju, a neki su odustali i vratili se odakle su i došli! Nakon uobičajenih govora domaćina oglasio se i predsjednik Milo Djukanović i kad smo se spremali da aplauzom propratimo završetak njegovog govora - bili smo iznenadjeni njegovim zadnjim riječima pohvale onima koji su se zdušno zalagali protiv crnogorske nezavisnosti pri tome zaboravljajući na Crnogorsku etničku zajednicu Australije! Onaj ko mu je servirao govor pokazao je propust u pripremi tačnih informacija što govori o neozbiljnosti i površnosti kojom tretiraju naše zajednice van Crne Gore.
Nakon otpjevane pjesme legendarnog Žućka, uz skromnu mezu, gosti su se rasturili istom brzinom kako su i napunili salu. Pokazalo se to kao dobra odluka, jer je kiša prestala pa smo se mogli uputiti put Podgorice i ostalih destinacija.
Bar je bio, po ličnom vidjenju, logičan nastavak neuslovne podgoričke sale u kojoj je održana konstitutivna sjednica Savjeta koji dan ranije.
Savjet je formiran, izabrani su svekoliki predsjednici i ostaje nam da pri narednom susretu saberemo rezultate našeg rada sa nadom da će se izvući pouke od ove godine.

 

 

 

 

Odštampaj stranicu